Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään

Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan parhaiten helpottamalla luvitusta, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen.

Teollisen hankkeen luvitusprosessi valitusaikoineen vie Suomessa helposti 7–10 vuotta. Ajan puolittaminen ympäristönsuojelun tasosta tinkimättä parantaisi merkittävästi maan houkuttelevuutta investoinneille.

Tätä mieltä on ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen (kok.), jonka johdolla viedään nyt eteenpäin isoa uudistusta ympäristöllisen luvituksen sujuvoittamisesta ja yksinkertaistamisesta.

– Jatkossa luvan hakijan ei tarvitse enää asioida useiden viranomaisten luona, vaan luvitusasiat hoituisivat yhden valtakunnallisen tahon kanssa, Mykkänen linjaa.

Lupa-asiat jatkossa yhdeltä luukulta

Luvituksen uudistaminen edellyttää useita lakimuutoksia, joiden valmistelu on käynnistynyt. Mykkänen odottaa, että ympäristöllisiä lupa- ja valvonta-asioita keskitetysti hoitava organisaatio aloittaa toimintansa vuoden 2026 alusta.

Ministerin mukaan huoli luvituksen sujuvuudesta nousee usein esille keskusteluissa Suomesta kiinnostuneiden investoijien kanssa. Asian merkitys korostuu entisestään, kun hankkeiden takaisinmaksuaikoja yritetään saada kohtuullisiksi rahoituksen kallistumisen myötä.

– Yhden luukun periaate tarjoisi Suomelle merkittävän kilpailuedun saada puhtaita investointeja.

Hallitus lupaa sujuvoittaa ympäristölupia muillakin toimilla, vaikkapa mahdollistamalla luvissa niin sanottu ekologinen kompensaatio. Se tarkoittaa, että jonkin teollisen hankkeen ympäristöhaittoja voidaan korvata jossakin muualla paikallisesti.

– Esimerkiksi suunnitellun tehdashankkeen vesistöön kohdistuvaa rasitusta saattaa olla kustannustehokkaampaa kompensoida vähentämällä päästöjä toisessa kohteessa. Oleellista on, että saman vesistön kokonaispäästöt eivät kasva.

Suomesta puhtaan energian suurvaltana

Ympäristöministeriön ohella Mykkäselle kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston asiat. Hallituksen keskeinen tavoite on tehdä Suomesta puhtaan energian suurvalta.

Mykkäsen mukaan kotimainen sähköntuotanto on kaksinkertaistettava nykyisestä, jotta puhtaan teollisuuden kasvulle on hyvät edellytykset.

Elinkeinoelämän keskusliiton keräämien tietojen mukaan vihreän siirtymän investointiaikeet ovat nousseet yli 200 miljardiin euroon. Valtaosa kaavailluista hankkeista on maa- ja merituulivoimaa, mutta joukossa on myös miljardiluokan teollisia investointeja.

Hankkeista vasta murto-osassa on tehty investointipäätös. Ministeri myöntää, että epävarma taloustilanne ja korkeat korot hidastavat suurten hankkeiden etenemistä. Haasteellisinta on toteuttaa investointeja, jotka perustuvat ennen kokeilemattomaan uuteen teknologiaan.

– Olemme nyt eräänlaisessa muna-kana-tilanteessa. Sähköä paljon tarvitsevista tuotantolaitoksista tulee saada investointipäätöksiä, jotta sähköntuotantoon ollaan valmiita investoimaan lisää.

Mykkäsen mukaan hankkeiden sujuvan luvituksen ohella hallitus edistää vihreää siirtymää parantamalla puhtaan sähkön siirtoyhteyksiä. Valtionyhtiö Fingrid investoi tulevan vuosikymmenen aikana neljä miljardia euroa kantaverkkoon, mikä antaa Suomelle keskeisen edun suhteessa kilpailijamaihin.

– Keski-Euroopassa ja jopa Ruotsissa siirtoverkot ovat tukossa.

Mykkäsen mukaan hallitus voi vauhdittaa vihreää siirtymää myös valikoiduilla investointituilla. Rahan määrällä Suomi ei aio kuitenkaan kilpailla muiden maiden kanssa.

– Jos investoija haluaa paksun pinon lahjarahaa hankkeelleen, niin hänen kannattaa mennä Washingtoniin tai Pariisiin. Suomen kilpailuetu tulee puhtaan sähkön saatavuudesta, sen hinnasta ja hankkeiden sujuvasta etenemisestä.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen.
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen toivoo myös hiilidioksidivapaan terästehtaan tai muun vihreän investoinnin toteutumista Inkoon vanhan kivihiilivoimalan paikalle.

Uudellamaalla iso rooli vihreässä siirtymässä

Espoolainen Mykkänen tarkastelee vihreää siirtymää myös Uudenmaan näkökulmasta.

– Helsingin seutu on koko maan veturi tähän liittyvässä huippututkimuksessa ja tuotekehityksessä. Myös teollisessa siirtymässä maakunnastamme löytyy isoja hankkeita.

Esimerkkinä Mykkänen mainitsee Nesteen suunnitelman siirtyä Kilpilahdessa fossiilisen öljyn jalostuksesta synteettisten polttoaineiden tuotantoon. Hän toivoo myös hiilidioksidivapaan terästehtaan tai muun vihreän investoinnin toteutumista Inkoon vanhan kivihiilivoimalan paikalle.

Suurin osa puhtaasta sähköstä tuotetaan muualla, mutta siirtymisessä päästöttömiin lämmitysmuotoihin Helsingin seutu on edelläkävijä koko maailmassa. Kaukolämpöyhtiöt luopuvat kivihiilestä ja ottavat kiihtyvällä vauhdilla käyttöön muun muassa ympäristö- ja hukkalämpöjä hyödyntäviä lämpöpumppujärjestelmiä ja kulutusta tasaavia lämminvesivarastoja.

– Meillä on huikea mahdollisuus näyttää muillekin kylmän ilmaston suurkaupungeille, kuinka 1,5 miljoonan asukkaan metropoli lämmitetään ilman polttoon perustuvaa tekniikkaa.

Mykkäsen mielestä myös pienet modulaariset pienydinvoimalat voivat tulla tulevaisuudessa kyseeseen kaukolämmön tuotannossa. Hallitus aikoo vauhdittaa ydinenergialain uudistusta, jotta Suomi olisi muutenkin kiinnostava kohde investoinneille ydinvoimaan.

– Energiajärjestelmään tarvitaan lisää vakaata perus- ja säätövoimaa vastapainoksi sääriippuvaisille tuuli- ja aurinkovoimalle, Mykkänen perustelee.

Vedyn tuotantolaitos suunnitteilla Porvooseen

Vetytalous on paljon esillä vihreään siirtymään liittyvässä keskustelussa, sillä uusiutuvalla energialla valmistettu vety auttaisi muuttamaan teollisuuden prosesseja hiilineutraaleiksi.

Esimerkki kaavailluista hankkeista on yhdysvaltalaisen Plug Powerin suunnitelma rakentaa Suomeen kolme vihreän vedyn tuotantolaitosta.

Kartalla Plug Powerin suunnitelma tulevista vedyn tuotantolaitoksista. Kokkola, Kristiinankaupunki ja Porvoo

Yksi laitoksista tulisi Porvoon Tolkkisiin.

– Vihreän vedyntuotannon näkökulmasta Suomen ehdoton etu on tarjolla oleva uusiutuva energia, Plug Powerin Euroopasta vastaava johtaja Benjamin Haycraft sanoo.

Hän viittaa tuuli- ja aurinkosähkön tuotantoa lisääviin investointeihin, jotka täydentävät jo ennestään maasta löytyvää ydin- ja vesivoimaa.

Haycraftin mielestä Suomen toinen keskeinen etu on sähkön ja vedyn siirtoon tarvittava infrastruktuuri. Sitä ollaan valmiita vahvistamaan, kun vihreän energian tuotanto ja kysyntä kasvavat.

Power Plug suunnittelee vetyhankkeita muutamaan muuhunkin Euroopan maahan, mutta ne ovat kooltaan pienempiä kuin Suomeen kaavaillut laitokset. Suomen laitokset sijoittuisivat Porvoon ohella Kokkolaan ja Kristiinankaupunkiin.

– Porvoon hankkeen odotamme toteutuvan ensimmäisenä Suomessa, sillä kaksi muuta suunniteltua tuotantolaitosta ovat kooltaan selvästi suurempia investointeja.

Havainnekuva Plug Powerin tulevasta vedyn tuotantolaitoksesta.
Havainnekuva vedyn tuotantolaitoksesta. Tuotantolaitoksen on kaavailtu valmistuvan ensin Porvooseen ja sen jälkeen Kristiinankaupunkiin sekä Kokkolaan.

Sata tonnia vetyä päivässä

Porvooseen suunniteltu laitos tuottaisi sata tonnia vetyä päivässä vuoteen 2030 mennessä. Asiakaskunta koostuisi ennen muuta Suomessa toimivasta teollisuudesta.

Heycraftin mukaan hanke toteutetaan näillä näkymin 2–3 vaiheessa. Ensin rakennettaisiin teholtaan vajaan 100 megawatin laitos.

– Investoinnin aikatauluun vaikuttaa muun muassa tehtaan tarvitsemien sähkön ja vedyn siirtoyhteyksien kehitys.

Porvoon hanketta vauhdittaa Plug Powerin Belgian Antwerpeniin suunnittelema vastaavanlainen vedyn tuotantolaitos. Samaa suunnittelutietoa voidaan hyödyntää myös Porvoossa.

– Tavoitteemme on saada lupaprosessi liikkeelle ensi vuoden alkupuoliskolla. Rakentaminen voisi alkaa vuoden 2025 alussa, jolloin laitos käynnistyisi seuraavana vuonna.

Plug Power on varannut Tolkkisista 20 hehtaarin alueen. Heycraftin arvioi, että Porvoon investoinnin ensimmäinen vaihe maksaisi 200–300 miljoonaa euroa. Hänen mukaansa rahoitusneuvottelut rahoitusalan ja teollisuuden kumppaneiden kanssa ovat hyvässä vauhdissa.

Herkko Plit

Sähköistetään mitä pystytään – vety hoitaa loput

Fossiilisten polttoaineiden loppu alkaa häämöttää. Teillämme näkyy jo enenevässä määrin sähköautoja. Enää eivät vaihtoehtoiset polttoaineet ole viherpesua, vaan monelle kuluttajalle jo arvokysymys. Sähköisellä liikenteellä tulee olemaan merkittävä rooli tieliikenteessä. Latausasemia syntyy jo nyt ympäri Suomea kuin sieniä sateella.

Lue lisää Herkko Plit: Sähköistetään mitä pystytään – vety hoitaa loput

Avainsanat

Lue ja kehity

Haluatko pysyä ajan tasalla ja varmistaa, että käytössäsi ovat aina tuoreimmat ammattikirjat? Hanki käyttöösi sähköisten kirjojen Ammattikirjasto – tilaa yhden aihealueen kokoelma tai kattavasti koko Ammattikirjaston sisältö.

Lisää luettavaa

Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Lue juttu ›
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Lue juttu ›
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Lue juttu ›
Hyvistä käytännöistä vauhtia kansainvälisiin rekrytointeihin
Osaajapulaa helpottavissa kansainvälisissä rekrytoinneissa kannattaa hyödyntää muiden yritysten kokemuksia...
Lue juttu ›
Kova kilpailu pitää huippukokin vireänä
Ravintoloitsija Henri Alén on ollut mukana nostamassa Helsinkiä kulinaristiselle maailmankartalle. Ydinkeskustan...
Lue juttu ›
Paikallinen sopiminen nyt ja tulevaisuudessa
Termi paikallinen sopiminen liittyy useimmiten työehtosopimuksiin. Se tarkoittaa toisin sopimista työehtosopimuksen...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

4/2023
Teemajutut
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Hyvistä käytännöistä vauhtia kansainvälisiin rekrytointeihin
Osaajapulaa helpottavissa kansainvälisissä rekrytoinneissa kannattaa hyödyntää muiden yritysten kokemuksia...
Kova kilpailu pitää huippukokin vireänä
Ravintoloitsija Henri Alén on ollut mukana nostamassa Helsinkiä kulinaristiselle maailmankartalle. Ydinkeskustan...
Paikallinen sopiminen nyt ja tulevaisuudessa
Termi paikallinen sopiminen liittyy useimmiten työehtosopimuksiin. Se tarkoittaa toisin sopimista työehtosopimuksen...
Vastuullisuusraportti helpottaa pk-yrityksen kansainvälistymistä
Suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymisaste laahaa pahasti jäljessä muita Pohjoismaita, ja se on...
Seuraa näitä 15.11.2023
PRH:n muuttuneesta käytännöstä sekä yhtenäispatentin voimaantulosta ja laittoman uhkauksen syyteoikeudesta...
Pre-Slush: Match XR 2023 Matchmaking 29.11.2023
Match XR -tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusimpiin laajennetun todellisuuden ja Web3:n teknologioihin...
Elinvoima tehdään Kirkkonummella yhdessä
Kuntamme ja seutumme tulee olla houkutteleva niin työvoimalle kuin yrityksillekin. Kirkkonummen kunta...
Vantaalla on kotikenttäetu Suomen kansainväliseen menestykseen
Yrittäjät ja yritykset kilpailevat markkinoiden huomiosta ja oman kilpailukyvyn parantamisesta. Samoin...
Yritysten kokemukset kv-osaajien rekrytoimisesta ovat positiivisia
Kansainvälisiä osaajia tarvitaan kaikenlaisiin tehtäviin, ei vain huippuasiantuntijoiksi.
Globaali kaapelijätti investoi isosti Kirkkonummelle
Prysmian Groupin iso investointi vahvistaa Pikkalan tehtaan roolia johtavana merikaapelien valmistajana....
Uutuusteos kertoo, miten opit ajattelemaan älykkäästi
Kohti moniälykästä johtamista -kirjassa kerrotaan, kuinka älykäs ajattelu on opittavissa ja kuinka ajatteluaan...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Kauppakamarin vastauspankki: KauppakamariTieto
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Good practices accelerate international recruitment
International recruitment to alleviate the talent shortage should take advantage of the experiences gained...
Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...