Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään

Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan parhaiten helpottamalla luvitusta, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen.

Teollisen hankkeen luvitusprosessi valitusaikoineen vie Suomessa helposti 7–10 vuotta. Ajan puolittaminen ympäristönsuojelun tasosta tinkimättä parantaisi merkittävästi maan houkuttelevuutta investoinneille.

Tätä mieltä on ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen (kok.), jonka johdolla viedään nyt eteenpäin isoa uudistusta ympäristöllisen luvituksen sujuvoittamisesta ja yksinkertaistamisesta.

– Jatkossa luvan hakijan ei tarvitse enää asioida useiden viranomaisten luona, vaan luvitusasiat hoituisivat yhden valtakunnallisen tahon kanssa, Mykkänen linjaa.

Lupa-asiat jatkossa yhdeltä luukulta

Luvituksen uudistaminen edellyttää useita lakimuutoksia, joiden valmistelu on käynnistynyt. Mykkänen odottaa, että ympäristöllisiä lupa- ja valvonta-asioita keskitetysti hoitava organisaatio aloittaa toimintansa vuoden 2026 alusta.

Ministerin mukaan huoli luvituksen sujuvuudesta nousee usein esille keskusteluissa Suomesta kiinnostuneiden investoijien kanssa. Asian merkitys korostuu entisestään, kun hankkeiden takaisinmaksuaikoja yritetään saada kohtuullisiksi rahoituksen kallistumisen myötä.

– Yhden luukun periaate tarjoisi Suomelle merkittävän kilpailuedun saada puhtaita investointeja.

Hallitus lupaa sujuvoittaa ympäristölupia muillakin toimilla, vaikkapa mahdollistamalla luvissa niin sanottu ekologinen kompensaatio. Se tarkoittaa, että jonkin teollisen hankkeen ympäristöhaittoja voidaan korvata jossakin muualla paikallisesti.

– Esimerkiksi suunnitellun tehdashankkeen vesistöön kohdistuvaa rasitusta saattaa olla kustannustehokkaampaa kompensoida vähentämällä päästöjä toisessa kohteessa. Oleellista on, että saman vesistön kokonaispäästöt eivät kasva.

Suomesta puhtaan energian suurvaltana

Ympäristöministeriön ohella Mykkäselle kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston asiat. Hallituksen keskeinen tavoite on tehdä Suomesta puhtaan energian suurvalta.

Mykkäsen mukaan kotimainen sähköntuotanto on kaksinkertaistettava nykyisestä, jotta puhtaan teollisuuden kasvulle on hyvät edellytykset.

Elinkeinoelämän keskusliiton keräämien tietojen mukaan vihreän siirtymän investointiaikeet ovat nousseet yli 200 miljardiin euroon. Valtaosa kaavailluista hankkeista on maa- ja merituulivoimaa, mutta joukossa on myös miljardiluokan teollisia investointeja.

Hankkeista vasta murto-osassa on tehty investointipäätös. Ministeri myöntää, että epävarma taloustilanne ja korkeat korot hidastavat suurten hankkeiden etenemistä. Haasteellisinta on toteuttaa investointeja, jotka perustuvat ennen kokeilemattomaan uuteen teknologiaan.

– Olemme nyt eräänlaisessa muna-kana-tilanteessa. Sähköä paljon tarvitsevista tuotantolaitoksista tulee saada investointipäätöksiä, jotta sähköntuotantoon ollaan valmiita investoimaan lisää.

Mykkäsen mukaan hankkeiden sujuvan luvituksen ohella hallitus edistää vihreää siirtymää parantamalla puhtaan sähkön siirtoyhteyksiä. Valtionyhtiö Fingrid investoi tulevan vuosikymmenen aikana neljä miljardia euroa kantaverkkoon, mikä antaa Suomelle keskeisen edun suhteessa kilpailijamaihin.

– Keski-Euroopassa ja jopa Ruotsissa siirtoverkot ovat tukossa.

Mykkäsen mukaan hallitus voi vauhdittaa vihreää siirtymää myös valikoiduilla investointituilla. Rahan määrällä Suomi ei aio kuitenkaan kilpailla muiden maiden kanssa.

– Jos investoija haluaa paksun pinon lahjarahaa hankkeelleen, niin hänen kannattaa mennä Washingtoniin tai Pariisiin. Suomen kilpailuetu tulee puhtaan sähkön saatavuudesta, sen hinnasta ja hankkeiden sujuvasta etenemisestä.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen.
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen toivoo myös hiilidioksidivapaan terästehtaan tai muun vihreän investoinnin toteutumista Inkoon vanhan kivihiilivoimalan paikalle.

Uudellamaalla iso rooli vihreässä siirtymässä

Espoolainen Mykkänen tarkastelee vihreää siirtymää myös Uudenmaan näkökulmasta.

– Helsingin seutu on koko maan veturi tähän liittyvässä huippututkimuksessa ja tuotekehityksessä. Myös teollisessa siirtymässä maakunnastamme löytyy isoja hankkeita.

Esimerkkinä Mykkänen mainitsee Nesteen suunnitelman siirtyä Kilpilahdessa fossiilisen öljyn jalostuksesta synteettisten polttoaineiden tuotantoon. Hän toivoo myös hiilidioksidivapaan terästehtaan tai muun vihreän investoinnin toteutumista Inkoon vanhan kivihiilivoimalan paikalle.

Suurin osa puhtaasta sähköstä tuotetaan muualla, mutta siirtymisessä päästöttömiin lämmitysmuotoihin Helsingin seutu on edelläkävijä koko maailmassa. Kaukolämpöyhtiöt luopuvat kivihiilestä ja ottavat kiihtyvällä vauhdilla käyttöön muun muassa ympäristö- ja hukkalämpöjä hyödyntäviä lämpöpumppujärjestelmiä ja kulutusta tasaavia lämminvesivarastoja.

– Meillä on huikea mahdollisuus näyttää muillekin kylmän ilmaston suurkaupungeille, kuinka 1,5 miljoonan asukkaan metropoli lämmitetään ilman polttoon perustuvaa tekniikkaa.

Mykkäsen mielestä myös pienet modulaariset pienydinvoimalat voivat tulla tulevaisuudessa kyseeseen kaukolämmön tuotannossa. Hallitus aikoo vauhdittaa ydinenergialain uudistusta, jotta Suomi olisi muutenkin kiinnostava kohde investoinneille ydinvoimaan.

– Energiajärjestelmään tarvitaan lisää vakaata perus- ja säätövoimaa vastapainoksi sääriippuvaisille tuuli- ja aurinkovoimalle, Mykkänen perustelee.

Vedyn tuotantolaitos suunnitteilla Porvooseen

Vetytalous on paljon esillä vihreään siirtymään liittyvässä keskustelussa, sillä uusiutuvalla energialla valmistettu vety auttaisi muuttamaan teollisuuden prosesseja hiilineutraaleiksi.

Esimerkki kaavailluista hankkeista on yhdysvaltalaisen Plug Powerin suunnitelma rakentaa Suomeen kolme vihreän vedyn tuotantolaitosta.

Kartalla Plug Powerin suunnitelma tulevista vedyn tuotantolaitoksista. Kokkola, Kristiinankaupunki ja Porvoo

Yksi laitoksista tulisi Porvoon Tolkkisiin.

– Vihreän vedyntuotannon näkökulmasta Suomen ehdoton etu on tarjolla oleva uusiutuva energia, Plug Powerin Euroopasta vastaava johtaja Benjamin Haycraft sanoo.

Hän viittaa tuuli- ja aurinkosähkön tuotantoa lisääviin investointeihin, jotka täydentävät jo ennestään maasta löytyvää ydin- ja vesivoimaa.

Haycraftin mielestä Suomen toinen keskeinen etu on sähkön ja vedyn siirtoon tarvittava infrastruktuuri. Sitä ollaan valmiita vahvistamaan, kun vihreän energian tuotanto ja kysyntä kasvavat.

Power Plug suunnittelee vetyhankkeita muutamaan muuhunkin Euroopan maahan, mutta ne ovat kooltaan pienempiä kuin Suomeen kaavaillut laitokset. Suomen laitokset sijoittuisivat Porvoon ohella Kokkolaan ja Kristiinankaupunkiin.

– Porvoon hankkeen odotamme toteutuvan ensimmäisenä Suomessa, sillä kaksi muuta suunniteltua tuotantolaitosta ovat kooltaan selvästi suurempia investointeja.

Havainnekuva Plug Powerin tulevasta vedyn tuotantolaitoksesta.
Havainnekuva vedyn tuotantolaitoksesta. Tuotantolaitoksen on kaavailtu valmistuvan ensin Porvooseen ja sen jälkeen Kristiinankaupunkiin sekä Kokkolaan.

Sata tonnia vetyä päivässä

Porvooseen suunniteltu laitos tuottaisi sata tonnia vetyä päivässä vuoteen 2030 mennessä. Asiakaskunta koostuisi ennen muuta Suomessa toimivasta teollisuudesta.

Heycraftin mukaan hanke toteutetaan näillä näkymin 2–3 vaiheessa. Ensin rakennettaisiin teholtaan vajaan 100 megawatin laitos.

– Investoinnin aikatauluun vaikuttaa muun muassa tehtaan tarvitsemien sähkön ja vedyn siirtoyhteyksien kehitys.

Porvoon hanketta vauhdittaa Plug Powerin Belgian Antwerpeniin suunnittelema vastaavanlainen vedyn tuotantolaitos. Samaa suunnittelutietoa voidaan hyödyntää myös Porvoossa.

– Tavoitteemme on saada lupaprosessi liikkeelle ensi vuoden alkupuoliskolla. Rakentaminen voisi alkaa vuoden 2025 alussa, jolloin laitos käynnistyisi seuraavana vuonna.

Plug Power on varannut Tolkkisista 20 hehtaarin alueen. Heycraftin arvioi, että Porvoon investoinnin ensimmäinen vaihe maksaisi 200–300 miljoonaa euroa. Hänen mukaansa rahoitusneuvottelut rahoitusalan ja teollisuuden kumppaneiden kanssa ovat hyvässä vauhdissa.

Herkko Plit

Sähköistetään mitä pystytään – vety hoitaa loput

Fossiilisten polttoaineiden loppu alkaa häämöttää. Teillämme näkyy jo enenevässä määrin sähköautoja. Enää eivät vaihtoehtoiset polttoaineet ole viherpesua, vaan monelle kuluttajalle jo arvokysymys. Sähköisellä liikenteellä tulee olemaan merkittävä rooli tieliikenteessä. Latausasemia syntyy jo nyt ympäri Suomea kuin sieniä sateella.

Lue lisää Herkko Plit: Sähköistetään mitä pystytään – vety hoitaa loput

Avainsanat

Lue ja kehity

Haluatko pysyä ajan tasalla ja varmistaa, että käytössäsi ovat aina tuoreimmat ammattikirjat? Hanki käyttöösi sähköisten kirjojen Ammattikirjasto – tilaa yhden aihealueen kokoelma tai kattavasti koko Ammattikirjaston sisältö.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lue juttu ›
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Lue juttu ›
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

4/2023
Teemajutut
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...