Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
EU-parlamentin puhemies, Roberta Metsola, istuu työpöydän ääressä ja EU-lippu näkyy vasemmalla puolella. Lähde: EP

EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion

Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä, sanoo Roberta Metsola Kauppakamarilehden haastattelussa.

You can read the article in English: Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: ”Improving competitiveness requires special attention”

 

Mitkä ovat kesäkuussa valittavan Euroopan parlamentin tärkeimmät yrityksiin vaikuttavat teemat, Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola?

– Kilpailukyky on edelleen ensisijainen huolenaihe. Meidän on pystyttävä takaamaan kohtuuhintainen energia, torjuttava inflaatiota ja varmistettava, että vihreä siirtymä ja digitaalinen muutos jatkuvat kunnolla.

– Haluamme kannustaa ja käyttää markkinapohjaisia työkaluja, kuten esimerkiksi päästökauppajärjestelmää ja hiilirajamekanismia saavuttaaksemme tavoitteemme.

Kilpailukykyä parantavat asiat vaativat myös rahoitusta. Miten tämä ratkaistaan?

– EU:n on määrä käyttää 500 miljardia euroa vuodessa pelkästään vihreään ja digitaaliseen siirtymään. Pyörää ei kuitenkaan tarvitse keksiä kokonaan uudelleen, sillä NextGenerationEU- elpymisrahasto on valmis ja käytettävissä.

– Suomen talous on hyötynyt elpymis- ja palautumistukivälineestä lähes kahden miljardin euron verran. Innovatiivisten ja kestävää kasvua edistävien suomalaisten yritysten tukemista jatkavat RePowerEU Cleantech -rahastot, joiden tavoitteena on vähentää riippuvuutta fossiilisten polttoaineiden tuonnista Venäjältä.

Roberta Metsola ja Alexander Stubb.
Parlamentin puhemies Roberta Metsola ja Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb huhtikuussa EU-parlamentissa. Kuva: Daina Le Lardic.

Mitä yritysten menestyminen edellyttää?

– Meidän hyödynnettävä täysimääräisesti EU:n sisämarkkinoiden potentiaali ja vältettävä joutumasta protektionismin ansaan. Mutta meidän on myös nopeutettava yksityisiä investointeja Eurooppaan, jotta taloutemme saadaan takaisin vakaan kasvun tielle. Se on myös edellytys turvallisuudellemme. Yksi seuraavan kauden tärkeimmistä painopisteistä onkin pääomamarkkinaunionin vahvistaminen ja syventäminen.

Ymmärtävätkö yritykset kunnolla EU-parlamentin merkityksen?

– Euroopan parlamentti ja jäsenmaiden hallituksia edustava neuvosto hyväksyvät yhdessä ylivoimaisesti suurimman osan Euroopan unionin laeista. Parlamentti on neuvoston rinnalla tasavertainen lainsäätäjä useimmilla politiikanaloilla, kuten talouden ohjauksessa, maahanmuutossa, energiassa, liikenteessä, ympäristössä ja kuluttajansuojassa.

– Kuluneella kaudella parlamentti on ollut tekemässä uraauurtavaa lainsäädäntöä muun muassa ilmastokriisin torjunnassa, tekoälysäännöissä sekä asbestilta ja syövältä suojautumisessa.

– EU:n sisämarkkinoilla toimiville yrityksille EU-lainsäädäntö takaa puolestaan lähes 500 miljoonan asukkaan markkinat, joilla on yhtenäinen sääntely-ympäristö. Sen vaikutukset heijastuvat myös muualle maailmaan.

– Tämän kauden aikana Eurooppa on ottanut isoja askeleita eteenpäin myös esimerkiksi terveydenhuollon, energian, ja turvallisuuden aloilla sekä löytänyt yhteisymmärryksen elpymis- ja palautumistukivälineestä, joka on ollut ratkaisevan tärkeä monien kansantalouksien kannalta.

– Pysyäksemme kestävän kasvun tiellä ja saavuttaaksemme ilmastotavoitteemme, on meidän varmistettava yrityksille ennustettava toimintaympäristö Euroopassa ja huomioitava eri alat tarjoamalla niille todellisia kannustimia.

Uhkaavatko vihreän siirtymän ja työperäisen maahanmuuton kaltaiset asiat ottaa takapakkia, jos poliittisen kentän ääripäät lisäävät vaikutusvaltaansa EU-parlamentissa?

– On selvää, että kansalaiset haluavat ympäristöystävällisen, kilpailukykyisen ja oikeudenmukaisen Euroopan, jossa ketään ei jätetä. Ihmisten on kuitenkin voitava luottaa siihen, että hyväksytyt politiikat ovat toteuttamiskelpoisia ja että kansalaisilla on niihin varaa. Muussa tapauksessa kansalaiset hakevat vastauksensa poliittisen kentän reunoilta. Siksi kansalaisten ääntä on kuunneltava tarkemmin, jotta pystymme ratkaisemaan heidän todelliset ongelmansa ja lievittämään sosioekonomisia haasteita.

– Vaalien jälkeen näemme, millaiseksi parlamentin enemmistö muodostuu. Uskon kuitenkin vakaasti, että rakentava Eurooppa-myönteinen enemmistö vie seuraavallakin kaudella asioita eteenpäin kansalaisten hyväksi.

Roberta Metsola ja Volodymyr Zelenskyi.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Roberta Metsola EU-parlamentissa helmikuussa 2023 Euroopan parlamentin täysistunnossa. Kuva: Alain Rolland.

Verokilpailu ja valtiontukikilpailu EU-alueella on lisääntynyt. Millaisia vaikutuksia tällä on toimiville sisämarkkinoille?

– Viime vuonna 30 vuotta täyttäneet EU:n sisämarkkinat ovat yksi suurimmista saavutuksistamme. Meidän on pystyttävä rakentamaan niiden varaan ja varottava niiden pilkkomista. Vaistoni sanoo, että yrityksemme pärjäävät kyllä kilpailluilla markkinoilla. Meidän on kuitenkin taattava niille tasapuoliset toimintaedellytykset.

– Viime aikoina on käynyt selväksi, että Euroopasta on tultava nykyistä vahvempi, kestävämpi ja omavaraisempi. Tässä suhteessa arvioimme keskinäisiä riippuvuuksiamme ja pohdimme, miten voisimme parhaiten edistää yksityisiä investointeja. On selvää, että vahvat sisämarkkinat ovat kilpailukykyisen Euroopan keskeinen perusta.

– Jotta taloutemme toimisi hyvin, tarvitsemme investointiympäristön ennustettavuutta ja luottamusta siihen, että oikeusvaltioperiaate vallitsee koko unionissa. Meidän ei tarvitse suojella itseämme muureilla kilpailulta. Taloutemme on kasvanut vuosien varrella juuri siksi, että olemme puolustaneet päinvastaista lähestymistapaa.

Roberta Metsola vieraili maaliskuussa Suomessa ja tapasi pääministeri Petteri Orpon Kesärannassa. Kuva: Daina Le Lardic.

Mikä on Suomen rooli EU:ssa?

– Suomi on Euroopan unionin tärkeä jäsen, ja sillä on luonnollisesti merkittävä rooli monilla alueilla. Vierailin viimeksi maaliskuussa Suomessa ja tiedän, kuinka paljon Suomi tekee unionin ulkorajojen turvaamiseksi. Venäjän viimeaikaiset pyrkimykset siirtolaisten välineellistämiseksi itärajallanne korostavat maan tärkeää roolia Euroopan turvallisuudessa ja Schengen-alueen ylläpitämisessä. On myös suuressa määrin Suomen pitkäjänteisen työn ansiota, että unionissa kiinnitetään nykyisin paljon huomiota oikeusvaltioperiaatteen toteutumiseen ja unionin perusarvojen noudattamiseen.

– Uskon, että Suomella on tulevalla kaudella ratkaiseva rooli Euroopan strategisen kilpailukyvyn kehittämisessä, turvallisuudessa ja kaksoissiirtymän toteutuksessa. Suomen hallituksen tammikuussa hyväksymän strategian valossa Suomi on itse vahvistanut olevansa ennakoiva toimija Euroopan unionissa.

CV

Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola

Roberta Metsola

Roberta Metsola on ollut Euroopan parlamentin jäsen vuodesta 2013 ja parlamentin puhemies tammikuusta 2022. 45-vuotias maltalainen edustaa Partit Nazzjonalista -puoluetta, joka kuuluu EU-parlamentin suurimpaan poliittiseen ryhmään, keskustaoikeistolaiseen EPP:hen. Hän on ehdolla kesäkuun EU-vaaleissa.

 

Roberta Metsolan kuvat: European Union 2024 , EP

Avainsanat

Kauppakamarin Johtajaklubi - aikasi arvoinen

Toimitusjohtajien, johtajien ja organisaatioiden avainhenkilöiden valtakunnallinen verkosto tarjoaa jäsenilleen asiantuntijoiden keynote-puheenvuoroja, luottamuksellisia keskusteluja ja arvokasta tietoa johtajuudesta ja liiketoiminnan kehittämisestä. 
Joko Sinä olet mukana? Katso ohjelma ja ilmoittaudu seuraavaan Klubi-infoon KauppakamariKaupassa.

Kauppakamarin Johtajaklubi

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

2/2024
Henkilökuvat
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...