Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Kansainvälisen työskentelyn käsikirjan kirjoittajat Anette Laiho, Marianne Malmgrén ja Marjaana Lundqvist.

Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta

Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta. Kesäkuussa ilmestyvän kirjan ovat kirjoittaneet Anette Laiho, Marianne Malmgrén ja Marjaana Lundqvist.

Kansainvälinen työskentely on ollut yleistä jo pitkään. Perinteisesti ulkomaantyö on ollut ulkomaankomennus, jossa työnantaja on lähettänyt työntekijänsä työskentelemään ulkomailla. Koronan myötä ulkomaantyö sai kuitenkin uusia merkityksiä, kun etätyö ulkomailla yleistyi.

Mutta mitä etätöihin ulkomaille lähtiessä pitää huomioida? Kokosimme huomioita kansainvälisen etätyön verotuksesta. Ne perustuvat Anette Laihon, Marianne Malmgrénin ja Marjaana Lundqvistin Kansainvälisen työskentelyn käsikirjaan. Kirja ilmestyy kesäkuussa.

Huomioi ainakin nämä kansainvälisen etätyön verotuksessa

 1. Ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta ei ole erityisiä säännöksiä. Rajat ylittävän etätyön verotukseen sovelletaan samoja säännöksiä kuin kansainväliseen työskentelyyn.
 2. Palkkatulojasi verotetaan Suomessa, kun olet Suomessa verovelvollinen, täällä verosopimuksen mukaan asuva ja teet ulkomailla etätöitä suomalaiselle työnantajalle.
 3. Myös työskentelyvaltio saattaa verottaa etätyötä. Oikeus voi perustua maan omaan lainsäädäntöön ja/tai verosopimukseen.
 4. Työskentelyvaltion verotusoikeus ratkaistaan yksittäisessä verosopimustilanteessa Suomen ja työskentelyvaltion verosopimuksen mukaan. Tässä voi tulla huomioitavaksi 183 päivän sääntö. Jos henkilö ei muun muassa oleskele työskentelyvaltiossa kuin enintään 183 päivää verosopimuksessa mainittuna ajanjaksona, palkkatuloa verotetaan vain asuinvaltiossa eli Suomessa. 183 päivän sääntö ei kuitenkaan yleensä päde, mikäli suomalaisella työnantajalla on kiinteä toimipaikka työskentelyvaltiossa ja palkka rasittaa kyseessä olevaa toimipaikkaa.
 5. Suomi voi poistaa palkkatulon kaksinkertaisen verotuksen. Eli jos työskentelyvaltio verottaa palkkatuloa ja Suomi on verosopimuksen mukaan asuinvaltio, Suomi yleensä poistaa palkkatulon kaksinkertaisen verotuksen. Myös verosopimuksettomassa tilanteessa Suomi voi poistaa kaksinkertaisen verotuksen.

Kansainvälisessä työskentelyssä on otettava huomioon työoikeus,  ja ulkomaalaisoikeus, verotus ja sosiaaliturva

Kansainvälisen työskentelyn käsikirjassa käsitellään kansainvälistä työskentelyä laajasti työnantajavelvoitteiden näkökulmasta. Kansainvälisessä työskentelyssä on otettava huomioon työ- ja ulkomaalaisoikeudelliset, verotukselliset ja sosiaaliturvaan liittyvät kysymykset, kuten

 • miten ulkomaalaisen työntekijän palkkaaminen eroaa suomalaisen työntekijän palkkaamisesta
 • tarvitseeko ulkomaalainen työntekijä oleskeluluvan ja miten sitä haetaan
 • mitä työnantajan tulee huomioida, kun työntekijä lähtee ulkomaille etätyöhön
 • mitä komennussopimuksessa sovitaan ulkomaankomennukselle lähtevän työntekijän kanssa
 • kumman maan lainsäädäntöä sovelletaan lähetettyyn työntekijään – lähtömaan vai työskentelymaan
 • miten työntekijän palkkaa verotetaan lähtövaltiossa ja työskentelyvaltiossa sekä Suomen kansallisten säännösten että tuloverosopimusten näkökulmasta
 • mitä kuluja työnantaja voi korvata verovapaasti työskenneltäessä toisessa valtiossa
 • minkä maan sosiaaliturvassa työnantaja vakuuttaa ulkomailla työskentelevän työntekijänsä
 • kuuluuko ulkomailta Suomeen tuleva työntekijä automaattisesti Suomen sosiaaliturvaan.

 

CV

Kirjailijat

Anette Laiho

on juristi, joka toimii työ- ja elinkeinoministeriössä erityisasiantuntijana. Hän on toiminut aiemmin Helsingin seudun kauppakamarin neuvontajuristina erityisalueenaan kansainvälinen työvoima, työsuhde-, palkanlaskenta- ja henkilöstöasiat sekä International House Helsingin työnantajaneuvonta ja Talent Helsinki.

Marianne Malmgrén

on oikeustieteen tohtori, dosentti ja varatuomari. Hän on toiminut yli 30 vuoden ajan verotuksen johto- ja asiantuntijatehtävissä. Hän toimii tällä hetkellä veroasiantuntijana yrityksessään, Tax Services MSK Oy, ja tekee vero-oikeudellista tutkimusta muun muassa yhteistyössä ulkomaisten tahojen kanssa.

Marjaana Lundqvist
on hallintotieteiden maisteri, joka toimii erityisasiantuntijana Eläketurvakeskuksessa. Hän on erikoistunut kansainvälisiin sosiaaliturva-asioihin muun muassa ulkomaille lähetettyjen työntekijöiden ja ulkomailla tai Suomessa etätöissä työskentelevien osalta.

Ajankohtaisia kirjoja Kauppakamarista

Löydät Helsingin seudun kauppakamarin KauppakamariKaupasta kirjoja liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta verotukseen. Kirjailijat ovat oman alansa asiantuntijoita, joten kirjoista saat apua niin esimiestyön haasteisiin kuin sosiaalisen median haltuunottoon ja kansainväliseen työskentelyyn.

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

2/2024
Nopeat
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...