Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Heini Larros on Helsingin seudun kauppakamarin viestintäjohtaja.

Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat

Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten sain kuitenkin tärkeän opetuksen. Kerroin virheestäni esihenkilölleni vuolaasti anteeksi pyydellen. En saanut moitteita. Yksikön johtaja kiitti, että olin tullut kertomaan asiasta vielä siinä vaiheessa, että asialle voisi vielä tehdä jotain, kirjoittaa päätoimittaja Heini Larros.

Tässä vaiheessa sain työelämäni yhden merkittävimmän opetuksen: kerro mokistasi avoimesti ja kanna vastuu.

Toimintaani kiittänyt johtaja vaikutti suhtautumisellaan siihen, että hänen organisaatiossaan virheitä ei peitellä. Samalla hän opetti minut kertomaan aina organisaation kannalta tärkeistä virheistä ajoissa.

1990-luvulla yritykset eivät vielä juuri kirjanneet arvojaan, mutta teko loi kulttuuria. Lisäksi siitä tuli kulttuuria, jota olen itse vienyt työelämässä eteenpäin kannustamalla myös muita kertomaan virheistään ajoissa. Viestijän on syytä kuulla mokista, joilla voi olla myöhemmin ikäviä seurauksia. Kun organisaation formaalit arvot ja yrityskulttuuri ovat ristiriidassa, syntyy helposti skandaali.

Tammikuussa julkaistussa Tavoitteena eettisesti kestävä työelämä -kirjassa käsitellään työelämän moraalisia ongelmia ja autetaan luomaan eettisempää työelämää. Kirjassa kerrotaan myös, että olennaisimpia työpaikan arvojen ilmentäjiä on oman esihenkilön käytös.

Tässä Kauppakamarilehdessä käsitellään vastuullisuutta ja turvallisuutta. Saatte tarkemman katsauksen Tavoitteena eettisesti kestävä työelämä -kirjaan, tietoa muutaman vuoden päästä voimaan tulevasta yritysvastuudirektiivistä ja raportin sijoitusalan suhtautumisesta puolustusteollisuuteen. Tutustumme myös yrityksiin, joissa maahanmuuttajia kannustetaan suomen kielen opintoihin työn ohella.

Mutta turvallisuuskin on vastuullisuutta. Yritysturvallisuusasiantuntijamme Panu Vesterinen opastaa tässä lehdessä, miten yritys voi varautua hybridivaikuttamiseen. Kansanedustaja, Pääesikunnan tiedustelupäällikkönä toiminut ja Venäjän Ukrainaan kohdistuvan laajamittaisen hyökkäyksen kommentaattorina tunnetuksi tullut Pekka Toveri kertoo, että jokainen yritys voi olla hyökkäyksen kohde.

Toverin mukaan yrityksissä ymmärretään myös varsin hyvin, että suomalaisten kokonaisturvallisuus edellyttää myös niiden panosta. Esimerkiksi henkilökunnan osallistumiseen kertausharjoituksiin suhtaudutaan yleensä myönteisesti, vaikka avainhenkilön poissaolo voikin tuoda haasteita etenkin pienessä yrityksessä.

Myös suomalaisten työnantajien positiivisesta suhtautumisesta maanpuolustukseen minulla on omakohtaista kokemusta. Viestintäalan ammattilaisille säännöllisesti järjestetyllä puolustusvoimien nelipäiväisellä viestintäkurssilla pääsin oppimaan alkeellisia armeijataitoja ja harjoittelemaan muun muassa kriisiajan viestintää.

Vastuullisuus ja turvallisuus vaatii meidän jokaisen panosta.

Heini Larros
päätoimittaja
Helsingin seudun kauppakamari
heini.larros@chamber.fi
X (twitter): @HeiniJLarros
LinkedIn: Heini Larros

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Lue juttu ›
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Lue juttu ›
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

1/2024
Pääkirjoitukset
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Pekka Toveri: Jokainen yritys voi olla hyökkäyksen kohde
Venäjän totaalinen sodankäynti koskettaa myös Suomea. Hybridiuhkiin varautuminen on sen vuoksi myös yrityksissä...
Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus Suomessa
EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa ilman erillistä lupaa myös opintojensa...
Yritysvastuudirektiivi tulee
EU:n toimielimet pääsivät alustavaan sopuun 14.12.2023 niin sanotun yritysvastuudirektiivin sisällöstä....
Seuraa näitä 14.2.2024
Miten vahvistetun tilinpäätöksen voi ilmoittaa kaupparekisteriin maksutta? Korkolain mukaisesta viitekorosta...
Pk-yrityksille 10 000 euron EENergy-avustus energiansäästöön tähtääviin toimenpiteisiin
EENergy on EU:n rahoittama hanke, joka myöntää 10 000 euron avustuksia eri puolille Eurooppaa pk-yrityksille,...
Kotirintama rientää apuun
Vallitsevaa taloussuhdannetta on vaikea kuvailla erinomaiseksi. Siten ei yllätä, että myös Helsingin...
Näin yritys varautuu vieraan valtion vihamieliseen vaikuttamiseen – asiantuntijan 4 vinkkiä
Vihamieliset valtiot ovat harjoittaneet hybridivaikuttamista vuosia eikä Suomikaan ole välttynyt siltä....
Talouden digitalisaatio ohjaa pääkaupunkiseudun toimialarakenteen kehitystä
Seudun mikroyritysten ja suurten yritysten vuosittainen yhteenlaskettu liikevaihto oli likimain samansuuruinen...
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen: Vantaalla ennätysmäärä uusia yrityksiä
Huippuluokan teknologiaa, hyvät liikenneyhteydet ja koulutettua työvoimaa. Vantaa tarjoaa yrityksille...
Miten selättää arvoristiriidat työpaikalla?
Onko työelämämme aidosti yhdenvertainen? Miltä syrjintä, korruptio ja häirintä työelämässä näyttävät?...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Acquiring Finnish language skills quickly alongside work
Employees with an immigrant background learn Finnish well when they are encouraged and given the opportunity...
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...