Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Tomi Viitala.

EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen

Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten yksinkertaista verojärjestelmää ja kohtuullisen hyvää ennakoitavutta. Nämä verotuksen hyveet sopivatkin erinomaisesti pienelle, maantieteellisesti EU:n reunalla sijaitsevalle kansantaloudelle. Kansainväliset verotrendit kuitenkin haastavat Suomen yritysverotuksen perinteiset vahvuudet, kirjoittaa Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Tomi Viitala kolumnissaan.

Yleisin tapa arvioida yhteisöverotuksen kansainvälistä kilpailukykyä on yhteisöverokanta. Suomen 20 prosentin yhteisöverokanta on hyvin lähellä EU-valtioiden keskiarvoa, joka on noin 21 prosenttia. Suomen yhteisöverokannan kilpailukykyisyys on kuitenkin pudonnut radikaalisti vuodesta 2014, jolloin yhteisöverokanta alennettiin 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Tuolloin EU:n keskiarvo oli vielä noin 27 prosenttia.

Yhteisöverokantojen yleinen aleneminen on tehnyt verokannalla kilpailemisesta aiempaa hankalampaa. EU:n alimmat yhteisöverokannat ovat kaukana Suomen ulottumattomissa: Irlanti (12,5 %) ja Unkari (9 %). Toisaalta viime aikoina on nähty myös yhteisöverokannan nostoja. Esimerkiksi entinen EU-jäsen Iso-Britannia nosti verokantansa 19 prosentista 25 prosenttiin vuonna 2023 ja Viro nostaa omansa 20:stä 22 prosenttiin ensi vuonna.

Kymmenen vuoden aikana EU-jäsenvaltiot ovat hyväksyneet yksimielisesti ennennäkemättömän määrän yhteisöverotusta ja verotietojen raportointia koskevia direktiivejä.

Erityisesti suurten valtioiden ajama kiristyvä valtiontukikilpailu investoinneista sekä suorin tuin että verokannustimin on yhteisöverokantojen laskua merkittävämpi uhka pienille valtioille. Orpon hallitus teki rohkean päätöksen vastata kilpailuun ottamalla käyttöön määräaikainen puhtaan siirtymän investointien verokannustin. Kannustimen ideana on, että tietty osa, esimerkiksi 20 prosenttia, investoinnin kuluista voidaan hyvittää voitoista suoritettavaa yhteisöveroa vastaan. Kaavailtu hankekohtainen verohyödyn enimmäismäärä on peräti 150 miljoonaa euroa, jota voidaan pitää poikkeuksellisen suurena verokannustimena Suomessa.

OECD:sta ja EU:sta viimeisen vuosikymmenen aikana tullut verosääntelytulva on monimutkaistanut Suomen yritysverotusta merkittävästi siitä, mihin on aiemmin totuttu. Edeltävän kymmenen vuoden aikana EU-jäsenvaltiot ovat hyväksyneet yksimielisesti ennennäkemättömän määrän yhteisöverotusta ja verotietojen raportointia koskevia direktiivejä. Merkittävimpiä näistä ovat vuonna 2016 hyväksytyt veronkiertodirektiivi ja maakohtaisten verotietojen raportointidirektiivi sekä viimeisimpänä tämän vuoden alussa voimaan tullut globaali minimivero -direktiivi. Suurin osa direktiiveistä perustuu OECD:n tasolla valmisteltuun sääntelyyn, jonka toimeenpanemisessa EU on ollut eturintamassa.

Lisääntynyt sääntelytaakka on kohdistunut erityisesti suuriin kansainvälisesti toimiviin konserneihin, mutta pienemmätkään yritykset eivät ole täysin kansainväliseltä lisäsääntelyltä välttyneet. Toivottavaa on, että EU-parlamenttivaalien jälkeinen komissio keskittyisi lisäsääntelyn sijaan yritysverotusta koskevan EU-lainsäädännön vaikutusarviointiin ja päällekkäisen sääntelyn karsimiseen. Muussa tapauksessa yritysverotuksen kasvava ylisääntely voi jo uhata paitsi Suomen niin koko EU:n kilpailukykyä.


Tomi Viitala

johtava veroasiantuntija
Keskuskauppakamari
X (twitter): @TomiJViitala

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

2/2024
Kolumnit
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...