Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Seuraa näitä Kauppakamarilehden palstalla (neuvontapalvelut). Kysymyksiä ja vastauksia Helsingin seudun kauppakamarista. Kysymyksiä ja vastauksia.

Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista

Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun, Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Kymenlaakson, Lapin, Länsi-Uudenmaan, Oulun, Rauman, Riihimäki-Hyvinkään, Satakunnan ja Turun kauppakamarien jäsenyrityksistä lähetettyihin kysymyksiin. Muihin, yleisesti kiinnostavia aiheita koskeviin kysymyksiin vastataan julkisesti Vastauspankissa.

1) Mikä on valtuutettu viejä?

Jos yrityksellä on vientiä EU:n vapaakauppasopimusmaihin, sen kannattaa hakea Tullin lupakeskukselta valtuutetun viejä asemaa. Tämän saatuaan viejä on oikeutettu laatimaan EU:n alkuperää oleville tuotteille tullietuuteen oikeuttavia alkuperäilmoituksia vientilähetyksen arvosta riippumatta (ei-valtuutetut viejät voivat laatia 6 000 euroon saakka) sekä vahvistamaan itse Turkin viennissä käytettäviä A.TR.-tavaratodistuksia. Valtuutettu viejä saa Tullilta FI-alkuisen lupanumeron, joka sisällytetään määrämuotoisiin alkuperäilmoituksiin.

Valtuutettu viejä on sitoutunut seuraamaan viemiensä tuotteiden alkuperäsääntöjä ja valmistuksessa tapahtuvien muutosten vaikutuksia tuotteiden alkuperäasemaan. Samalla viejä takaa antamiensa alkuperäilmoitusten oikeellisuuden.

2) Mistä voin varmistaa tuotteen oikean tullinimikkeen?

Tullille annettavissa vienti- ja tuontiselvityksissä on ilmoitettava kaikille tavaroille tullinimike. Tullinimikkeen perusteella määritellään tavarasta kannettavat tullit ja muut maksut, mahdolliset etuuskohtelut tuonnissa sekä mahdolliset tuonti-, vienti- ja kauttakuljetuksen rajoitukset tai kiellot.

Euroopan unionissa vienti-ilmoituksissa ja Intrastat-tilastoilmoituksissa nimike annetaan EU:n yhdistetyn CN-nimikkeistön (Combined Nomenclature) mukaan, joka on 8-numeroinen. Nimikkeistö julkaistaan vuosittain Euroopan unionin Virallisessa lehdessä. Vuoden 2022 nimikkeistö löytyy lehdestä EUVL L385, 29.10.2021. Tuonti-ilmoituksissa nimike annetaan 10-numeron tarkkuudella Taric-nimikkeistön mukaan. Oikean tullinimikkeen käyttö on tärkeää ja sen voi varmistaa Tullin Fintaric -palvelusta tai Tullineuvonnasta.

Kysymyksiin 1 ja 2 vastasi:
Jukka Säikkälä | asiantuntija | Helsingin seudun kauppakamari
Jukka Säikkälä toimii Helsingin seudun kauppakamarilla ulkomaankaupan määräysten asiantuntijana. Hän päivittää Viennin maatieto -teosta ja kouluttaa ulkomaankauppaan liittyvissä asioissa.

3) Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla?

Ei saa. Työaikalain esitöiden mukaan pakollisiin terveystarkastuksiin osallistumiseen käytetty aika on työajaksi luettavaa aikaa, mutta muilta osin terveystarkastuksiin käytettyä aikaa ei lueta työaikaan.

Raskaana olevalla työntekijällä on lakisääteinen oikeus käydä synnytystä edeltävissä lakisääteisissä tutkimuksissa ilman ansionmenetystä, jos tutkimuksia ei voida suorittaa työajan ulkopuolella.

Useimmissa työehtosopimuksissa on myös määräyksiä siitä, milloin työntekijällä on oikeus käydä lääkärintarkastuksessa ilman ansionmenetystä, jos käynti ei ole mahdollinen työajan ulkopuolella ja se on järjestetty tarpeetonta työajan menetystä välttäen. Tällaisia käyntejä voivat olla esimerkiksi sairastumis- ja tapaturmatapaukset, joissa on välttämätöntä päästä nopeasti lääkärintarkastukseen.

4) Miten osa-aikaisen sairauspoissaolon ajalta maksetaan palkkaa?

Sairausajan palkanmaksuvelvollisuus perustuu työsopimuslakiin tai työehtosopimukseen. Työsopimuslain mukaan työnantaja maksaa sairausajan palkkaa sairastumispäivään ja yhdeksään seuraavaan arkipäivään sisältyviltä työpäiviltä eli sairauspäivärahan omavastuuajalta. Sen jälkeen työntekijälle maksetaan palkkaa vain osa-aikaisen sairauspoissaolon aikana tehdystä työstä. Koska osasairauspäivärahan maksaminen voi alkaa vasta omavastuuajan jälkeen, työnantaja maksaa käytännössä osa-aikaisen sairauspoissaolon aikana vain osa-aikatyön palkkaa.

Työehtosopimusten sairausajan palkanmaksujaksot ovat yleensä pidempiä kuin työsopimuslaissa. Silloin työnantaja maksaa sairausajan palkkaa työehtosopimuksen mukaiselta palkanmaksujaksolta siitä riippumatta, onko kyseessä kokoaikainen vai osa-aikainen sairauspoissaolo. Työehtosopimuksen mukaisen palkanmaksujakson päätyttyä maksetaan palkkaa osa-aikatyöstä. Jos sairausajan palkanmaksujakso on jo päättynyt ja työntekijä joutuu jäämään osa-aikaisen sairauspoissaolon jälkeen suoraan kokoaikaiselle sairauspoissaololle, palkanmaksuvelvollisuus ei ala alusta.

Kysymyksiin 3 ja 4 vastasi:
Kati Mattinen
| juristi, VT | Helsingin seudun kauppakamari
Kati Mattinen toimii Helsingin seudun kauppakamarin työsuhdejuristina. Hän on työoikeuden ja palkkahallinnon asiantuntija ja pidetty kouluttaja. Lisäksi Mattinen on yksi KauppakamariTiedon Palkanlaskenta- ja Työsuhde-teoksen kirjoittajista sekä Palkanlaskenta käytännönläheisesti- ja Keskeiset työnantajavelvoitteet yrityskoon mukaan -kirjojen kirjoittajista. ”Kati on huippuhyvä kouluttaja ja huippu myös neuvontapalvelun puolella. Aina saa apua ja vastaukset ovat selkeitä. Myös koulutustyyli on selkeä ja ymmärrettävä!”

KauppakamariTiedon Vastauspankkiin >>

 

KauppakamariTieto

Aina ajantasainen tietolähteesi taloushallinnosta, verotuksesta, ulkomaankaupasta, työsuhteesta ja juridiikasta

Tilaa yksittäisiä teoksia, tuotepaketteja tai maksuttomat koekäyttötunnukset KauppakamariKaupasta!

Kauppakamarikauppaan >> 

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

2/2024
Nopeat
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...