Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist. Kauppakamarilehti 1/2024.

Kotirintama rientää apuun

Vallitsevaa taloussuhdannetta on vaikea kuvailla erinomaiseksi. Siten ei yllätä, että myös Helsingin alueella yritysvastaajat olivat apeita kauppakamarien suhdannekyselyssä tammikuussa. Arviot ovat silti kehittyneet viime syksystä osin parempaan suuntaan, kirjoittaa Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist kolumnissaan.

Helsingin alueen erityispiirre muuhun Suomeen verrattuna on palvelualojen ja kaupan korostuminen. Vastaavasti teollisuudella on täällä suhteellisesti pienempi osuus.

Siksi pääkaupunkiseudulla keskiössä on kotimainen kulutuskysyntä. Tilastokeskuksen mittauksissa kuluttajaluottamus on madellut pohjalukemissa, mutta alkuvuodesta tilanne on kohentunut.

Vaikka kotitaloudet pitävät taloutensa nykytilannetta edelleen heikkona, ovat odotukset tulevasta kirkastuneet.

Palkansaajien ostovoima on romahtanut inflaation riehuessa. Se on tietenkin painanut kulutusta, vaikka iso osa väestöstä, kuten yli 1,5 miljoonaa työeläkkeensaajaa, on ollut turvassa hintojen nousulta muhkeiden indeksikorotusten ansiosta.

Pikkuhiljaa myös palkansaajat ovat pääsemässä jaloilleen. Ostovoiman elpyminen on hyvässä vauhdissa, vaikka entiseen on yhä matkaa. Jatkossa tahti vauhdittuu, kun inflaatio hiipuu ja sopimuskorotukset nostavat nimellispalkkoja. Lisäksi ansiotuloverotus keventyi vuoden alussa. Kevennys oli pääosin seurausta työttömyysvakuutusmaksun alentamisesta. Myös velallisille kotitalouksille on luvassa helpotusta, sillä euriborkorkojen lasku jatkunee.

Kestääkö työllisyys?

Toistaiseksi kasvun eväät ovat hentoja, mutta liiallista synkkyyttä tulee välttää. Kaikki viittaa siihen, että kulutuskysynnän nousu vauhdittuu vuoden edetessä, mikä piristää näkymiä.
Yksi kysymysmerkki tosin on. Viime kädessä ratkaisevaa ei nimittäin ole keskipalkkojen kehitys, vaan palkkasumma. Siihen vaikuttaa myös työllisyys.

Viime vuonna työllisyys heikkeni suhdanneluonteisesti, mikä leikkaa kulutuskysyntää. Työllisyyden tiputus on silti ollut pelättyä vähäisempää. Heikentyminen ei ole ulottunut kattavasti talouteen, vaan se on koskenut lähinnä rajattuja toimialoja, kuten rakentamista. Hyvällä tuurilla näin on myös jatkossa.

Tammikuun kauppakamarikyselyssä Helsingin seudun yritysvastaajien odotukset työllisyyden kehityksestä olivat edelleen yllättävänkin valoisia. Yli 84 prosenttia vastaajista arvioi henkilöstömääränsä kasvavan tai pysyvän ennallaan seuraavan puolen vuoden jaksolla. Heikkenemistä odotti alle 16 prosenttia vastaajista. Osuus on pienempi kuin muualla Suomessa.

Suurelle osalle yrityksistä suhdannetunnelmien pohjakosketus näyttäisi ajoittuneen viime vuoden loppuun. Tuotanto ja myynti saattavat vielä supistua talvella, mutta odotukset tulevasta ovat jo hieman aiempaa valoisampia. Liikevaihto-odotukset ovat toistaiseksi vaimeita, mutta yrityksissä riittää uskoa siihen, että heikolla tasolla olevat tilauskannat elpyvät jatkossa. Kun ostovoima asteittain kohenee vuoden edetessä, on pääkaupunkiseudulla erinomaiset edellytykset toimia kasvun käynnistäjänä.

Jukka Appelqvist
Keskuskauppakamarin pääekonomisti
@Jukka_Appelqvist X (Twitter)

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Lue juttu ›
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Lue juttu ›
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

1/2024
Kolumnit
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Pekka Toveri: Jokainen yritys voi olla hyökkäyksen kohde
Venäjän totaalinen sodankäynti koskettaa myös Suomea. Hybridiuhkiin varautuminen on sen vuoksi myös yrityksissä...
Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus Suomessa
EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa ilman erillistä lupaa myös opintojensa...
Yritysvastuudirektiivi tulee
EU:n toimielimet pääsivät alustavaan sopuun 14.12.2023 niin sanotun yritysvastuudirektiivin sisällöstä....
Seuraa näitä 14.2.2024
Miten vahvistetun tilinpäätöksen voi ilmoittaa kaupparekisteriin maksutta? Korkolain mukaisesta viitekorosta...
Pk-yrityksille 10 000 euron EENergy-avustus energiansäästöön tähtääviin toimenpiteisiin
EENergy on EU:n rahoittama hanke, joka myöntää 10 000 euron avustuksia eri puolille Eurooppaa pk-yrityksille,...
Kotirintama rientää apuun
Vallitsevaa taloussuhdannetta on vaikea kuvailla erinomaiseksi. Siten ei yllätä, että myös Helsingin...
Näin yritys varautuu vieraan valtion vihamieliseen vaikuttamiseen – asiantuntijan 4 vinkkiä
Vihamieliset valtiot ovat harjoittaneet hybridivaikuttamista vuosia eikä Suomikaan ole välttynyt siltä....
Talouden digitalisaatio ohjaa pääkaupunkiseudun toimialarakenteen kehitystä
Seudun mikroyritysten ja suurten yritysten vuosittainen yhteenlaskettu liikevaihto oli likimain samansuuruinen...
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen: Vantaalla ennätysmäärä uusia yrityksiä
Huippuluokan teknologiaa, hyvät liikenneyhteydet ja koulutettua työvoimaa. Vantaa tarjoaa yrityksille...
Miten selättää arvoristiriidat työpaikalla?
Onko työelämämme aidosti yhdenvertainen? Miltä syrjintä, korruptio ja häirintä työelämässä näyttävät?...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Acquiring Finnish language skills quickly alongside work
Employees with an immigrant background learn Finnish well when they are encouraged and given the opportunity...
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...