Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
WCEF2024

Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto

EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta megatrendiä. Mutta mitä kiertotalous on? Lue myös EEN-neuvonantaja Outi Toivanen-Vistin vinkit EU-tuesta pienten ja keskisuurten yritysten kiertotaloushankkeisiin.

”Kiertotaloudesta on mahdollista tehdä seuraava megatrendi”, EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen totesi Maailman kiertotalousseminaarissa (WCEF2024) Belgiassa huhtikuussa.

Urpilainen kertoi tilaisuudessa, että Euroopan komissio perustaa uuden kiertotalouden osaamiskeskuksen, jota komissio on suunnitellut Sitran, Suomen ulkoministeriön ja Belgian hallituksen kehitysyhteistyövirasto ENABELin kanssa. Komissio antaa keskukselle 15 miljoonan euron kertaluonteisen rahoituksen.

Nykyinen kehitys ilmastonmuutoksen ja luontokadon edetessä johtaa myös siihen, että kiertotalous on erittäin houkutteleva vaihtoehto yrityksille sen tuomien monien hyötyjen ansiosta. Siksi jokaisen yrityksen pitäisi tunnistaa, mitä kiertotalous merkitsee oman liiketoiminnan kannalta.

Ellen McArthur -säätiö on tehnyt pitkään tutkimusta kiertotalouden mahdollisuuksista. Säätiön tuottamassa Growth within: a circular economy vision for a competitive Europe -tutkimuksessa osoitetaan esimerkiksi, että rakennus-, liikenne- ja elintarvikealoilla kiertotalous voisi tuottaa Euroopassa 900 miljardia euroa vuosittain enemmän hyötyä taloudelle kuin mitä luotaisiin ilman sitä vuodesta 2030 eteenpäin. Tämä on yhdistelmä kustannussäästöjä yrityksille ja asiakkaille sekä laajempia hyötyjä yhteiskunnalle ja ympäristölle.

Vaikka yhteiskunnallisille hyödyille ja ympäristön suojelulle ei ole aina laskettavissa selkeää hintaa, niiden taloudellinen arvo voidaan arvioida.

Esimerkiksi pienemmät kasvihuonekaasupäästöt merkitsevät:

  • alhaisempia ilmastonmuutoksesta johtuvia oheiskustannuksia,
  • ruuhkien väheneminen tarkoittaa parempaa tuottavuutta ja
  • vähemmän paikallista ilmansaastetta tarkoittaa pienempiä terveydenhuoltomenoja.

 

Kiertotalouden liiketoimintamallit auttavat yrityksiä välttämään riskejä, joita aiheutuu muun muassa kiristyvästä vastuullisuuslainsäädännöstä, ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja luonnon monimuotoisuuden heikentymisestä. Kiertotalous luo toimitusvarmuutta tuotteille ja palveluille.

Arvon luominen kiertotaloudessa tarkoittaa innovaatioiden valjastamista uudistavan liiketoiminnan kasvattamiseen.

Mitä kiertotalous tarkoittaa käytännössä?

Kiertotaloudessa tuotteita

  • käytetään pidempään,
  • niitä korjataan,
  • lainataan ja
  • käytetään uudelleen.

 

Nykyisessä lineaarisessa taloudessa kulutustavaroista tulee nopeasti jätettä.

Kiertotalous on järjestelmä, jossa materiaaleista ei tule jätettä ja jossa luonnolle annetaan tilaa uudistua. Kiertotaloudessa tuotteet ja materiaalit pidetään kierrossa esimerkiksi huoltamalla, uudelleenkäyttämällä, kunnostamalla, uudelleenvalmistamalla, kierrättämällä ja kompostoimalla.

Kiertotaloudella torjutaan ilmastonmuutosta ja muita globaaleja haasteita, kuten biologisen monimuotoisuuden köyhtymistä, jätettä ja saastumista, irrottamalla taloudellinen toiminta rajallisten resurssien kulutuksesta.

Kiertotalous perustuu kolmeen periaatteeseen:

  • poista jätteet ja lopeta saastuttaminen,
  • kierrätä tuotteita ja materiaaleja,
  • uudista luontoa.

 

Kiertotalouden keskiössä on uudenlainen muotoiluajattelu. Kiertotalouteen nojaava yritys suunnittelee tuotteensa ja palvelunsa eri tavalla kuin lineaarisessa taloudessa, jossa tuote valmistetaan neitseellisistä raaka-aineista ja heitetään käytön jälkeen sellaisenaan jäteastiaan.

Kiertotalouteen siirtyvä yritys miettii, miten tuote valmistetaan rajallisesta määrästä materiaaleja, voiko tuotteen muuttaa palveluksi ja miten kaikki sivuvirrat saadaan uusiokäytettyä.

Kysymys ei aina ole uudenlaisesta innovaatiosta, vaikka niitäkin tarvitaan. Toisinaan on hyvä katsoa, miten asioita tehtiin 50–100 vuotta sitten, jolloin tavaroita ja raaka-aineita ei ollut niin paljon tarjolla kuin nyt.

Kiertotalous nojaa myös vahvasti vihreään siirtymään, eli uusiutuviin energialähteisiin ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, jossa huomioidaan tuotteen ja palvelun vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan ja luontoon.

Lähteitä:

Sitra: WCEF2024: Euroopan talouden turvaaminen tarvitsee kiertotalouden mukaiset sisämarkkinat. 

Ellen McArthur Foundation: How does circular economy create value.

Ellen McArthur Foundation ja McKinsey: Growth within: a circular economy vision for a competitive Europe.

UP2Circ-hanke. Pk-yritys, hae nyt tukea uusille kiertotaloushankkeille | Helsingin seudun kauppakamari

Up2Circ – kiertotalous tutuksi pk-yrityksille

Up2Circ-hanke tarjoaa sekä rahoitusta, neuvontaa, koulutusta että verkostoja pienille ja keskisuurille yrityksille kiertotaloudesta. Kaikki pk-yritykset, jotka ovat kiinnostuneet löytämään kiertotaloudesta uusia mahdollisuuksia ovat tervetulleita mukaan ohjelmaan.

Up2Circ-hankkeen ensimmäinen avoin rahoitushaku on auki 30.5.2024 asti. Yritykset voivat hakea 15 000 – 50 000 euron rahoitusta kiertotalousprojekteihin ja selvityksiin. Toinen rahoituskierros aukeaa keväällä 2025.

Up2Circ-hankkeen sivuilla on videokoulutusmateriaalia kiertotaloudesta pk-yrityksille. Koulutukset ovat avoinna kaikille maksutta. Palvelu vaatii kirjautumisen.

Up2Circ on myös verkostoitumispaikka, jossa eurooppalaiset pk-yritykset voivat osallistua etätapaamisiin ja seminaareihin.

 


Enterprise Europe Network

Helsingin seudun kauppakamari kuuluu Euroopan komission alaiseen yritystukiverkostoon Enterprise Europe Networkiin (EEN), joka on kaikille Suomessa toimiville pk-yrityksille maksuttomia kansainvälistymispalveluita tarjoava verkosto.


 

Avainsanat

Kehitystä koska tahansa.

Kauppakamarin KoulutusOnlinen avulla kehität helposti omaa osaamistasi tai koko henkilöstösi taitoja. Laajasta valikoimasta löytyy kattavasti koulutuksia kiinnostuksen ja osaamistavoitteiden mukaan.

Kehity yksin tai tiimisi kanssa – koska ja missä vain.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

2/2024
Neuvontapalvelut
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...