Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Infografiikkaa piirroskuva. Mies taiteilee kahden pallon päällä. Kuvassa neljä palloa.

Talouden digitalisaatio ohjaa pääkaupunkiseudun toimialarakenteen kehitystä

Seudun mikroyritysten ja suurten yritysten vuosittainen yhteenlaskettu liikevaihto oli likimain samansuuruinen vuonna 2021.

Helsinki on tiheän väestökeskittymän ja Suomen suurimman yliopiston ansiosta maan talouskeskus, jonka elinkeinoelämä nojaa korkean osaamistason palvelualoihin. Yritysten henkilöstöllä mitattuna Helsingin kolme suurinta toimialaa ovat hallinto- ja tukipalvelutoiminta, informaatio ja viestintä sekä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta. Nämä kolme toimialaa työllistävät yhteensä yli 110 000 työntekijää.

  • Tukku- ja vähittäiskaupan henkilöstö on kahdeksassa vuodessa vähentynyt Helsingissä lähes kolmanneksella ja yli 12 000 työntekijällä.
  • Informaatio- ja viestintäalan henkilöstön osuus on kansainvälisesti verrattain korkealla tasolla, Helsingissä (15,3 %) ja Espoossa (16,5 %). Koko Uusimaa (9,1 %) sijoittuu eurooppalaisessa vertailussa kärkialueiden joukkoon. Kööpenhaminan alueella vastaava osuus on 15,3 % ja Tukholman läänissä 10,9 %. Toimialaan lukeutuu muiden muassa ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta, televiestintä ja tietopalvelutoiminta.
  • Espoon ja Vantaan palvelusektori on kehittynyt päinvastaisiin suuntiin vuodesta 2015 lähtien. Vuosina 2015–2021 palvelusektorilla työskentelevä henkilöstö väheni Vantaalla reiluun 65 prosenttiin kun se Espoossa kasvoi samana aikana reiluun 75 prosenttiin. Vantaan elinkeinorakenne vaikuttaa kehittyneen kauppaa ja logistiikkaa palvelevaan suuntaan, kun vastaavasti Espoossa informaatio- ja viestintäalasta sekä ammatillisesta, tieteellisestä ja teknisestä toiminnasta on muodostunut kaksi keskeistä palvelusektoriin lukeutuvaa toimialaa.

 

Henkilöstöltään suuremmilla yrityksillä on luonnollisesti suurempi työllistävä vaikutus. Helsingissä vuonna 2021 toimineet 335 suurta yritystä työllistivät yhteensä reilut 102 000 henkeä, mikä vastasi miltei 40 prosentin osuutta kunnan yksityisen sektorin henkilöstöstä.

Mikroyritysten ja suurten yritysten vuosittainen yhteenlaskettu liikevaihto oli likimain samansuuruinen vuonna 2021, noin 30 miljardia euroa. Suuryritysten koko liikevaihto ei näy tilastossa, koska niillä on tyypillisesti useita toimipaikkoja. Liikevaihtolukemat tilastoidaan siihen kuntaan, jossa aktiivinen toimipiste sijaitsee.

Lähteet: Helsingin kaupunkitieto ja Mikkola, H. (2023). Yritysten toimialarakenne pääkaupunkiseudulla. Tilastoja 2023: 7. Helsinki: Helsingin kaupunginkanslia

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

1/2024
Infografiikat
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...