Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Infografiikkaa piirroskuva. Mies taiteilee kahden pallon päällä. Kuvassa neljä palloa.

Talouden digitalisaatio ohjaa pääkaupunkiseudun toimialarakenteen kehitystä

Seudun mikroyritysten ja suurten yritysten vuosittainen yhteenlaskettu liikevaihto oli likimain samansuuruinen vuonna 2021.

Helsinki on tiheän väestökeskittymän ja Suomen suurimman yliopiston ansiosta maan talouskeskus, jonka elinkeinoelämä nojaa korkean osaamistason palvelualoihin. Yritysten henkilöstöllä mitattuna Helsingin kolme suurinta toimialaa ovat hallinto- ja tukipalvelutoiminta, informaatio ja viestintä sekä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta. Nämä kolme toimialaa työllistävät yhteensä yli 110 000 työntekijää.

  • Tukku- ja vähittäiskaupan henkilöstö on kahdeksassa vuodessa vähentynyt Helsingissä lähes kolmanneksella ja yli 12 000 työntekijällä.
  • Informaatio- ja viestintäalan henkilöstön osuus on kansainvälisesti verrattain korkealla tasolla, Helsingissä (15,3 %) ja Espoossa (16,5 %). Koko Uusimaa (9,1 %) sijoittuu eurooppalaisessa vertailussa kärkialueiden joukkoon. Kööpenhaminan alueella vastaava osuus on 15,3 % ja Tukholman läänissä 10,9 %. Toimialaan lukeutuu muiden muassa ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta, televiestintä ja tietopalvelutoiminta.
  • Espoon ja Vantaan palvelusektori on kehittynyt päinvastaisiin suuntiin vuodesta 2015 lähtien. Vuosina 2015–2021 palvelusektorilla työskentelevä henkilöstö väheni Vantaalla reiluun 65 prosenttiin kun se Espoossa kasvoi samana aikana reiluun 75 prosenttiin. Vantaan elinkeinorakenne vaikuttaa kehittyneen kauppaa ja logistiikkaa palvelevaan suuntaan, kun vastaavasti Espoossa informaatio- ja viestintäalasta sekä ammatillisesta, tieteellisestä ja teknisestä toiminnasta on muodostunut kaksi keskeistä palvelusektoriin lukeutuvaa toimialaa.

 

Henkilöstöltään suuremmilla yrityksillä on luonnollisesti suurempi työllistävä vaikutus. Helsingissä vuonna 2021 toimineet 335 suurta yritystä työllistivät yhteensä reilut 102 000 henkeä, mikä vastasi miltei 40 prosentin osuutta kunnan yksityisen sektorin henkilöstöstä.

Mikroyritysten ja suurten yritysten vuosittainen yhteenlaskettu liikevaihto oli likimain samansuuruinen vuonna 2021, noin 30 miljardia euroa. Suuryritysten koko liikevaihto ei näy tilastossa, koska niillä on tyypillisesti useita toimipaikkoja. Liikevaihtolukemat tilastoidaan siihen kuntaan, jossa aktiivinen toimipiste sijaitsee.

Lähteet: Helsingin kaupunkitieto ja Mikkola, H. (2023). Yritysten toimialarakenne pääkaupunkiseudulla. Tilastoja 2023: 7. Helsinki: Helsingin kaupunginkanslia

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Lue juttu ›
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Lue juttu ›
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

1/2024
Infografiikat
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Pekka Toveri: Jokainen yritys voi olla hyökkäyksen kohde
Venäjän totaalinen sodankäynti koskettaa myös Suomea. Hybridiuhkiin varautuminen on sen vuoksi myös yrityksissä...
Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus Suomessa
EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa ilman erillistä lupaa myös opintojensa...
Yritysvastuudirektiivi tulee
EU:n toimielimet pääsivät alustavaan sopuun 14.12.2023 niin sanotun yritysvastuudirektiivin sisällöstä....
Seuraa näitä 14.2.2024
Miten vahvistetun tilinpäätöksen voi ilmoittaa kaupparekisteriin maksutta? Korkolain mukaisesta viitekorosta...
Pk-yrityksille 10 000 euron EENergy-avustus energiansäästöön tähtääviin toimenpiteisiin
EENergy on EU:n rahoittama hanke, joka myöntää 10 000 euron avustuksia eri puolille Eurooppaa pk-yrityksille,...
Kotirintama rientää apuun
Vallitsevaa taloussuhdannetta on vaikea kuvailla erinomaiseksi. Siten ei yllätä, että myös Helsingin...
Näin yritys varautuu vieraan valtion vihamieliseen vaikuttamiseen – asiantuntijan 4 vinkkiä
Vihamieliset valtiot ovat harjoittaneet hybridivaikuttamista vuosia eikä Suomikaan ole välttynyt siltä....
Talouden digitalisaatio ohjaa pääkaupunkiseudun toimialarakenteen kehitystä
Seudun mikroyritysten ja suurten yritysten vuosittainen yhteenlaskettu liikevaihto oli likimain samansuuruinen...
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen: Vantaalla ennätysmäärä uusia yrityksiä
Huippuluokan teknologiaa, hyvät liikenneyhteydet ja koulutettua työvoimaa. Vantaa tarjoaa yrityksille...
Miten selättää arvoristiriidat työpaikalla?
Onko työelämämme aidosti yhdenvertainen? Miltä syrjintä, korruptio ja häirintä työelämässä näyttävät?...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Acquiring Finnish language skills quickly alongside work
Employees with an immigrant background learn Finnish well when they are encouraged and given the opportunity...
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...