Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Pihla Riipinen Helsingin seudun kauppakamarin neuvontapalveluista. Kauppakamarilehti 2/2024

Konkurssimenettely pähkinänkuoressa

Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön omaisuus myydään ja kertyneet varat jaetaan velkojille heidän saataviensa mukaisessa suhteessa velkojien maksunsaantijärjestystä noudattaen, kirjoittaa Pihla Riipinen Helsingin seudun kauppakamarin neuvontapalveluista.

Tuomioistuin päättää konkurssimenettelyn aloittamisesta ja määrää pesänhoitajan

Konkurssimenettely alkaa, kun tuomioistuin asettaa velallisen konkurssiin. Konkurssiin asettamista voi hakea velallinen itse tai joku sen velkojista. Konkurssiin asettamisen edellytyksenä on velallisen maksukyvyttömyys. Velallinen on maksukyvytön, jos hän on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä.

Kun tuomioistuin asettaa velallisen konkurssiin, velallisen omaisuus siirtyy velkojien määräysvaltaan. Konkurssimenettelyn alkamisen yhteydessä tuomioistuin määrää pesänhoitajan hoitamaan konkurssipesän hallintoa ja omaisuutta. Konkurssin alkaessa pesänhoitaja ottaa haltuunsa pesän omaisuuden ja ryhtyy selvittämään velkoja. Pesänhoitaja on yleensä konkurssiasioihin perehtynyt asianajaja.

Pesäluettelo, velallisselvitys ja konkurssimenettelyn jatkaminen

Pesänhoitajan tulee kahden kuukauden kuluessa konkurssin alkamisesta laatia velallisyhtiön taloudellista tilannetta kuvaavan pesäluettelo ja velallisen konkurssia edeltänyttä toimintaa kuvaavan velallisselvitys. Pesäluettelon ja velallisselvityksen perusteella päätetään, miten menettelyä jatketaan. Konkurssimenettely voi konkurssipesän vapaiden varojen määrästä riippuen jatkua normaalisti täysimittaisena konkurssimenettelynä tai raueta varojen puutteeseen. Konkurssimenettely voi jatkua myös julkisselvityksenä, jos konkurssipesässä on erityisiä selvitystarpeita.

Konkurssimenettelyn jatkuminen täysimittaisena menettelynä edellyttää, että velkojille tulevan kertymän tulisi yleensä olla useita tuhansia euroja ja pesän vapaiden varojen noin 25 000 euroa.
Jos konkurssipesän varat eivät riitä konkurssimenettelyn kustannusten maksamiseen tai velkojille tulevat jako-osuudet jäisivät hyvin pieniksi, tuomioistuin voi määrätä konkurssin raukeamaan. Konkurssin rauetessa konkurssimenettelyn oikeusvaikutukset lakkaavat ja velallisyhtiö lopetetaan.

Konkurssivalvonta ja jakoluettelo

Täysimittaisessa konkurssimenettelyssä pesänhoitajan on pesäluettelon ja velallisselvityksen valmistuttua määrättävä päivä, johon mennessä velkojien on ilmoitettava saatavansa konkurssivelalliselta. Saatavien ilmoittamista kutsutaan konkurssivalvonnaksi. Pesänhoitaja laatii valvotuista saatavista jakoluetteloedotuksen, jonka perusteella velkojien saatavat vahvistetaan tai riitautetaan. Velkojien ja velallisen kuulemisen jälkeen pesänhoitaja laatii pesänhoitajan jakoluettelon, jonka tuomioistuin vahvistaa.

Jako-osuuksien maksaminen ja lopputilitys

Kun konkurssipesä on selvitetty ja pesään kuuluva omaisuus myyty, pesänhoitaja jakaa konkurssipesään jäljelle jääneet varat konkurssivelkojille tuomioistuimen vahvistaman jakoluettelon mukaisesti. Lopuksi pesänhoitaja laatii lopputilityksen, joka sisältää selvityksen konkurssipesän hallinnosta ja velkojille jaetuista varoista. Kun velkojainkokous on hyväksynyt lopputilityksen, hyväksyminen ilmoitetaan Oikeusrekisterikeskukselle. Sen jälkeen konkurssi on päättynyt ja velallisyhtiö lopetetaan.

 

Pihla Riipinen
Neuvontapalvelut
Helsingin seudun kauppakamari

Neuvontapalvelut

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Kauppakamarin maksuton neuvontapalvelu on apunasi! Neuvontatiimimme tuntee hyvin liike-elämän ja yritysten tarpeet.

Saat meiltä kysymyksiisi asiantuntevaa apua nopeasti.

Tutustu neuvontaamme

Avainsanat

Kehitystä koska tahansa.

Kauppakamarin KoulutusOnlinen avulla kehität helposti omaa osaamistasi tai koko henkilöstösi taitoja. Laajasta valikoimasta löytyy kattavasti koulutuksia kiinnostuksen ja osaamistavoitteiden mukaan.

Kehity yksin tai tiimisi kanssa – koska ja missä vain.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

2/2024
Neuvontapalvelut
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...