Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Toimitusjohtaja Pia Pakarinen Helsingin seudun kauppakamarista. Pääkirjoitus Kauppakamarilehdessä.

Vastuullisuus on jo valtavirtaa

Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena. Ohi on jo sekin vaihe, jolloin vastuullisuudessa olisi kyse vain yrityksen paremmasta menestyksestä markkinoilla. Vastuullisuudesta onkin tullut valtavirtaa. Jatkossa vastuullisuus on vaade, kun Euroopan unionin kestävyysraportointidirektiivi tuli voimaan, kirjoittaa Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Pia Pakarinen.

Vastuullisuus ei ole jatkossa vaihtoehto vaan vaade. Euroopan unionin kestävyysraportointidirektiivi (CSRD) tuli voimaan vuoden alussa. Sitä sovelletaan pörssiyrityksiin ja isoihin toimijoihin, joilta edellytetään direktiivin mukaista raportointia toiminnastaan. Raportointivelvollisuuden piiriin tulevat vuodesta 2024 lähtien yritykset, jotka täyttävät kaksi seuraavista kolmesta edellytyksestä: nettoliikevaihto on 50 miljoonaa euroa, tase 25 miljoonaa euroa tai henkilöstömäärä vähintään 250.

Vastuullisuusvaatimukset vaikuttavat myös pienempiin yrityksiin. Vastuullisuuteen panostaneet yritykset menestyvät tutkitusti paremmin. Ne kiinnostavat asiakkaita, toimitusketjun yläpäässä olevia yrityksiä, rahoittajia ja sijoittajia. Kun isojen toimijoiden on raportoitava tarkemmin koko toimitusketjustaan, raportoinnin kehittämistä vaaditaan käytännössä myös toimitusketjuun kuuluville pienemmille yrityksille. Vastuullisuus kattaa ympäristöön, sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuunkantoon sekä hyvään hallintotapaan liittyviä asioita. Isojen yritysten on tunnettava toimitusketjunsa yllättävien riskien välttämiseksi.

Vastuullisuuden kaikki osa-alueet eli taloudellinen vastuullisuus ja hyvä hallinto, sosiaalinen vastuullisuus sekä ympäristöasioista huolehtiminen kulkevat käsi kädessä. Ilmastotoimilla on ihmisoikeusulottuvuuksia ja työhyvinvoinnilla on taloudellisia ulottuvuuksia. Kaikilla vastuullisuuden osa-alueilla on turvallisuusulottuvuus.

Vastuullisuus merkitsee myös varautumista. Vastuullinen toiminta vähentää yrityksen riskejä, joita on tällä vuosikymmenellä tullut pyytämättä ja aivan yllättäenkin: ilmastonmuutokseen liittyvät luonnonkatastrofit, pandemia, Venäjän laajamittainen hyökkäys Ukrainaan, sota Lähi-Idässä ja Punaisen meren kriisi. Toisella puolella maailmaa puhjennut kriisi vaikuttaa yllättävän nopeasti toimitusvarmuuteen ja -hintoihin kotimaassa.

Regulaation kiristyminen niin Euroopan unionissa kuin muuallakin maailmassa tarkoittaa sitä, että yritykset, jotka eivät kehitä omaa vastuullisuuttaan systemaattisesti, jäävät jälkeen tuotekehittelyssä ja saattavat toimia lainvastaisesti. Niistä tulee epähoukuttelevia ja riskialttiita liikekumppaneita muille yrityksille. Liiketoiminnan vastuullisuuden kehittäminen ei siis ole vain hyvää bisnestä – se on tulevaisuuden ainoaa bisnestä.

Pia Pakarinen
toimitusjohtaja
Helsingin seudun kauppakamari
@Pia_Pakarinen  X (Twitter)
@Pia_Pakarinen LinkedIn

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Lue juttu ›
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Lue juttu ›
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

1/2024
Pääkirjoitukset
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Pekka Toveri: Jokainen yritys voi olla hyökkäyksen kohde
Venäjän totaalinen sodankäynti koskettaa myös Suomea. Hybridiuhkiin varautuminen on sen vuoksi myös yrityksissä...
Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus Suomessa
EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa ilman erillistä lupaa myös opintojensa...
Yritysvastuudirektiivi tulee
EU:n toimielimet pääsivät alustavaan sopuun 14.12.2023 niin sanotun yritysvastuudirektiivin sisällöstä....
Seuraa näitä 14.2.2024
Miten vahvistetun tilinpäätöksen voi ilmoittaa kaupparekisteriin maksutta? Korkolain mukaisesta viitekorosta...
Pk-yrityksille 10 000 euron EENergy-avustus energiansäästöön tähtääviin toimenpiteisiin
EENergy on EU:n rahoittama hanke, joka myöntää 10 000 euron avustuksia eri puolille Eurooppaa pk-yrityksille,...
Kotirintama rientää apuun
Vallitsevaa taloussuhdannetta on vaikea kuvailla erinomaiseksi. Siten ei yllätä, että myös Helsingin...
Näin yritys varautuu vieraan valtion vihamieliseen vaikuttamiseen – asiantuntijan 4 vinkkiä
Vihamieliset valtiot ovat harjoittaneet hybridivaikuttamista vuosia eikä Suomikaan ole välttynyt siltä....
Talouden digitalisaatio ohjaa pääkaupunkiseudun toimialarakenteen kehitystä
Seudun mikroyritysten ja suurten yritysten vuosittainen yhteenlaskettu liikevaihto oli likimain samansuuruinen...
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen: Vantaalla ennätysmäärä uusia yrityksiä
Huippuluokan teknologiaa, hyvät liikenneyhteydet ja koulutettua työvoimaa. Vantaa tarjoaa yrityksille...
Miten selättää arvoristiriidat työpaikalla?
Onko työelämämme aidosti yhdenvertainen? Miltä syrjintä, korruptio ja häirintä työelämässä näyttävät?...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Acquiring Finnish language skills quickly alongside work
Employees with an immigrant background learn Finnish well when they are encouraged and given the opportunity...
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...