Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Johtaja Marko Silen Helsingin seudun kauppakamarissa. Kauppakamarilehti, neuvontapalvelut.

Yritysvastuudirektiivi tulee

EU:n toimielimet pääsivät alustavaan sopuun 14.12.2023 niin sanotun yritysvastuudirektiivin sisällöstä. Corporate Sustainability Due Diligence -direktiiviä on valmisteltu jo pitkään. Tavoitteena siinä on luoda EU:n sisämarkkinoilla toimiville yrityksille yhdenmukaiset säännöt jotka korostavat yritysten vastuuta kestävän kehityksen ja vastuullisuuden edistämiselle koko yrityksen arvoketjussa. Kestävä kehitys ja vastuullisuus tarkoittaa tässä konkreettisesti globaalia vastuuta ihmisoikeus- ja ympäristökysymyksissä. Direktiivin soveltaminen aloitettaisiin todennäköisesti vuonna 2027 ja 2028.

Mitä direktiivi edellyttää?

Yritysvastuudirektiivi edellyttää että yritykset noudattavat toiminnassaan ja toimitusketjuissaan huolellisuusvelvoitetta ihmisoikeus- ja ympäristökysymyksissä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi huolellisuusvelvoitteen sisällyttämistä toimintatapoihin ja johtamisjärjestelmiin, valitusmekanismin käyttöönottoa ja toimintakertomuksen laatimista huolellisuusvelvoitteen mukaisista toimista. Ympäristökysymyksissä olisi laadittava siirtymäsuunnitelma joka vastaa ilmaston lämpenemisen rajoittamista 1,5 asteeseen.

Millaisia yrityksiä direktiivi koskee?

Direktiivi tulisi ehdotuksen mukaan koskemaan vähintään 500 työntekijän yrityksiä ja riskitoimialoilla (esimerkisi kaivostoiminta) yli 250 työntekijän yrityksiä. Käytännössä se tulee kuitenkin ulottamaan vaikutuksensa kaiken kokoisiin yrityksiin koska direktiivin alaiset yritykset ovat vastuussa koko tuotantoketjustaan (tai arvoketjustaan). Isommat yritykset tulevat ainakin sopimusperusteisesti ulottamaan heitä koskevat velvoitteet alihankkijoihinsa ja muihin yhteistyökumppaneihin.

Mitä sanktioita rikkomisesta voi seurata?

Direktiivissä määritellään sen rikkomisesta määrättävät seuraamukset ja siviilioikeudellinen vastuu. Lähtökohtana on että huolellisuusvelvoitetta laiminlyöneen yrityksen korvattavaksi voisi tulla viranomaisen määräämän liikevaihtoperusteisen sakon lisäksi vahingonkorvauksia. Sakko olisi vähintään 5 % yrityksen globaalista liikevaihdosta.

Mahdollisia ongelmia

Koska kyseessä on direktiivi, on se implementoitava kansallisesti joka EU-maassa. Jos implementoinnissa tulee maakohtaisia eroja, hankaloittaa se yritysten toimintaa. Rikkomuksista määrättävien vahingonkorvausten yhteensovittaminen esimerkiksi suomalaiseen vahingonkorvausoikeuden yleisiin periaatteisiin voi olla työlästä. Yrityksiltä vaadittavan huolellisuuden määrittämiseen ja moniin muihin kysymyksiin joudutaan hakemaan ratkaisua hyvin todennäköisesti oikeusteitse.


Marko Silen

johtaja
Neuvontapalvelut
Helsingin seudun kauppakamari

Neuvontapalvelut

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Tarvitsetko lakineuvoja tai ohjeistusta esihenkilötyöhön, palkanlaskentaan, kirjanpitoon, verotukseen, sopimuksiin tai kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa?

Kauppakamarin maksuton neuvontapalvelu on apunasi! Neuvontatiimimme tuntee hyvin liike-elämän ja yritysten tarpeet.

Saat meiltä kysymyksiisi asiantuntevaa apua nopeasti.

Tutustu neuvontaamme 

Avainsanat

Kehitystä koska tahansa.

Kauppakamarin KoulutusOnlinen avulla kehität helposti omaa osaamistasi tai koko henkilöstösi taitoja. Laajasta valikoimasta löytyy kattavasti koulutuksia kiinnostuksen ja osaamistavoitteiden mukaan.

Kehity yksin tai tiimisi kanssa – koska ja missä vain.

Lisää luettavaa

Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Lue juttu ›
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Lue juttu ›
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

1/2024
Neuvontapalvelut
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Pekka Toveri: Jokainen yritys voi olla hyökkäyksen kohde
Venäjän totaalinen sodankäynti koskettaa myös Suomea. Hybridiuhkiin varautuminen on sen vuoksi myös yrityksissä...
Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus Suomessa
EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa ilman erillistä lupaa myös opintojensa...
Yritysvastuudirektiivi tulee
EU:n toimielimet pääsivät alustavaan sopuun 14.12.2023 niin sanotun yritysvastuudirektiivin sisällöstä....
Seuraa näitä 14.2.2024
Miten vahvistetun tilinpäätöksen voi ilmoittaa kaupparekisteriin maksutta? Korkolain mukaisesta viitekorosta...
Pk-yrityksille 10 000 euron EENergy-avustus energiansäästöön tähtääviin toimenpiteisiin
EENergy on EU:n rahoittama hanke, joka myöntää 10 000 euron avustuksia eri puolille Eurooppaa pk-yrityksille,...
Kotirintama rientää apuun
Vallitsevaa taloussuhdannetta on vaikea kuvailla erinomaiseksi. Siten ei yllätä, että myös Helsingin...
Näin yritys varautuu vieraan valtion vihamieliseen vaikuttamiseen – asiantuntijan 4 vinkkiä
Vihamieliset valtiot ovat harjoittaneet hybridivaikuttamista vuosia eikä Suomikaan ole välttynyt siltä....
Talouden digitalisaatio ohjaa pääkaupunkiseudun toimialarakenteen kehitystä
Seudun mikroyritysten ja suurten yritysten vuosittainen yhteenlaskettu liikevaihto oli likimain samansuuruinen...
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen: Vantaalla ennätysmäärä uusia yrityksiä
Huippuluokan teknologiaa, hyvät liikenneyhteydet ja koulutettua työvoimaa. Vantaa tarjoaa yrityksille...
Miten selättää arvoristiriidat työpaikalla?
Onko työelämämme aidosti yhdenvertainen? Miltä syrjintä, korruptio ja häirintä työelämässä näyttävät?...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Acquiring Finnish language skills quickly alongside work
Employees with an immigrant background learn Finnish well when they are encouraged and given the opportunity...
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...