Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Maija Pussinen on juristi Helsingin seudun kauppakamarin neuvontapalveluissa. Kansainvälinen työvoima, työsuhde-, palkanlaskenta- ja henkilöstöasiat. International House Helsingin työnantajaneuvonta ja Talent Helsinki.

Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus Suomessa

EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa ilman erillistä lupaa myös opintojensa aikana. Heidän on kuitenkin rekisteröitävä EU-oleskeluoikeutensa Maahanmuuttovirastossa, jos yhdenjaksoinen oleskelu Suomessa kestää pidempään kuin kolme kuukautta. Sen sijaan kolmannen maan kansalaisen, eli muiden kuin EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisen työnteko-oikeus perustuu yleensä oleskelulupaan. Suomessa opiskelijan oleskeluluvalla oleskelevalla ulkomaalaisella on mahdollisuus työskennellä opintojensa ohella mutta työnteko-oikeutta on rajoitettu ajallisesti muun kuin tutkintoon tai opintoihin sisältyvän työn osalta.

Työnteko-oikeus opiskelijan oleskeluluvalla

Työnantajan pohtiessa opiskelijan oleskeluluvalla Suomessa oleskelevan kolmannen maan kansalaisen palkkaamista esimerkiksi kesätyöntekijäksi, on tärkeää huomioida tutkija- ja opiskelijalaissa asetettu työnteko-oikeuden rajoitus.

Jos tehtävä työ on tutkintoon sisältyvää työharjoittelua tai opintoihin sisältyvän lopputyön tekemistä ansiotyönä, opiskelija saa tehdä työtä ilman ajallisia rajoitteita. Jos tehtävä työ taas on tutkintoon tai opintoihin kuulumatonta muuta työtä, on työn määrä rajoitettu kalenterivuoden aikana keskimäärin 30 tuntiin viikossa. Viikkotuntimäärä voi siis ylittyä joinakin viikkoina, kunhan tunnit kalenterivuoden lopussa ovat tasoittuneet keskimäärin 30 tuntiin viikossa (1 560 tuntia/vuosi). Kesätyöntekijä voi esimerkiksi työskennellä kokoaikaisesti loma-aikana millä tahansa alalla, jos hän työskentelee vähemmän muun osan kalenterivuodesta.

Maahanmuuttoviraston tutkija- ja opiskelijalakia koskevan soveltamisohjeen mukaan tutkintoon sisältyvään työharjoitteluun rinnastetaan vakiintuneen tulkinnan mukaan myös sellainen oppisopimuskoulutus, jolla opiskelija hankkii enintään puolet osaamisestaan ja tästä syystä suorittaa opintoja opiskelijan oleskeluluvalla. Oppisopimuskoulutukseen osallistumista ei siis lasketa mukaan tuntirajoitukseen. Maahanmuuttovirasto on myös verkkosivuillaan ohjeistanut tutkintoon sisältyvän työn osalta, että jo sopimusvaiheessa tulisi olla sovittu, että tehdystä työstä saa opintopisteitä. Jos työt siis kirjattaisiin opintoihin kuuluvaksi harjoitteluksi vasta jälkikäteen, tulisi tehty työ laskea mukaan 30 tunnin rajoitukseen. Työntekijältä kannattaakin kyseisen ohjeistuksen perusteella varmistaa jo palkkausvaiheessa, että hän on varmistanut oppilaitokseltaan oikeuden opintopisteisiin.

Työnantajan velvollisuus varmistaa ulkomaalaisen työnteko-oikeus

Ulkomaalaislain mukaan työnantajan on muun ohella varmistauduttava siitä, että ulkomaalaisella työntekijällä on työnteko-oikeus. Työnteko-oikeus tulee siis tarkastaa myös työntekijöiltä, jotka ovat ulkomaalaisia opiskelijoita. Työnantaja ja työntekijä yhdessä huolehtivat siitä, että opiskelijan oleskeluluvalla Suomessa oleskelevan työnteon tuntimäärä ei ylity. Työsuojeluhallinto valvoo työnteon määrää. Maahanmuuttovirasto puolestaan suorittaa jälkivalvontaa, jonka tarkoituksena on varmistaa täyttääkö opiskelija edelleen opiskelijan oleskeluluvan edellytykset.

Jälkivalvonnassa Maahanmuuttovirasto voi kiinnittää huomiota esimerkiksi opintojen etenemiseen ajallaan ja työntekoon käytettyyn aikaan. Mikäli opiskelijan oleskeluluvan myöntämisen edellytyksiä ei enää ole olemassa, voi Maahanmuuttovirasto harkita oleskeluluvan peruuttamista.

 

Maija Pussinen
juristi
Neuvontapalvelut
Helsingin seudun kauppakamari

Kansainvälinen työvoima, työsuhde-, palkanlaskenta- ja henkilöstöasiat.
International House Helsingin työnantajaneuvonta ja Talent Helsinki

 

Neuvontapalvelut

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Tarvitsetko lakineuvoja tai ohjeistusta esihenkilötyöhön, palkanlaskentaan, kirjanpitoon, verotukseen, sopimuksiin tai kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa?

Kauppakamarin maksuton neuvontapalvelu on apunasi! Neuvontatiimimme tuntee hyvin liike-elämän ja yritysten tarpeet.

Saat meiltä kysymyksiisi asiantuntevaa apua nopeasti.

Tutustu neuvontaamme

Avainsanat

Kehitystä koska tahansa.

Kauppakamarin KoulutusOnlinen avulla kehität helposti omaa osaamistasi tai koko henkilöstösi taitoja. Laajasta valikoimasta löytyy kattavasti koulutuksia kiinnostuksen ja osaamistavoitteiden mukaan.

Kehity yksin tai tiimisi kanssa – koska ja missä vain.

Lisää luettavaa

Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Lue juttu ›
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Lue juttu ›
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

1/2024
Neuvontapalvelut
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Pekka Toveri: Jokainen yritys voi olla hyökkäyksen kohde
Venäjän totaalinen sodankäynti koskettaa myös Suomea. Hybridiuhkiin varautuminen on sen vuoksi myös yrityksissä...
Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus Suomessa
EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa ilman erillistä lupaa myös opintojensa...
Yritysvastuudirektiivi tulee
EU:n toimielimet pääsivät alustavaan sopuun 14.12.2023 niin sanotun yritysvastuudirektiivin sisällöstä....
Seuraa näitä 14.2.2024
Miten vahvistetun tilinpäätöksen voi ilmoittaa kaupparekisteriin maksutta? Korkolain mukaisesta viitekorosta...
Pk-yrityksille 10 000 euron EENergy-avustus energiansäästöön tähtääviin toimenpiteisiin
EENergy on EU:n rahoittama hanke, joka myöntää 10 000 euron avustuksia eri puolille Eurooppaa pk-yrityksille,...
Kotirintama rientää apuun
Vallitsevaa taloussuhdannetta on vaikea kuvailla erinomaiseksi. Siten ei yllätä, että myös Helsingin...
Näin yritys varautuu vieraan valtion vihamieliseen vaikuttamiseen – asiantuntijan 4 vinkkiä
Vihamieliset valtiot ovat harjoittaneet hybridivaikuttamista vuosia eikä Suomikaan ole välttynyt siltä....
Talouden digitalisaatio ohjaa pääkaupunkiseudun toimialarakenteen kehitystä
Seudun mikroyritysten ja suurten yritysten vuosittainen yhteenlaskettu liikevaihto oli likimain samansuuruinen...
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen: Vantaalla ennätysmäärä uusia yrityksiä
Huippuluokan teknologiaa, hyvät liikenneyhteydet ja koulutettua työvoimaa. Vantaa tarjoaa yrityksille...
Miten selättää arvoristiriidat työpaikalla?
Onko työelämämme aidosti yhdenvertainen? Miltä syrjintä, korruptio ja häirintä työelämässä näyttävät?...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Acquiring Finnish language skills quickly alongside work
Employees with an immigrant background learn Finnish well when they are encouraged and given the opportunity...
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...