Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Maija Pussinen on juristi Helsingin seudun kauppakamarin neuvontapalveluissa. Kansainvälinen työvoima, työsuhde-, palkanlaskenta- ja henkilöstöasiat. International House Helsingin työnantajaneuvonta ja Talent Helsinki.

Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus Suomessa

EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa ilman erillistä lupaa myös opintojensa aikana. Heidän on kuitenkin rekisteröitävä EU-oleskeluoikeutensa Maahanmuuttovirastossa, jos yhdenjaksoinen oleskelu Suomessa kestää pidempään kuin kolme kuukautta. Sen sijaan kolmannen maan kansalaisen, eli muiden kuin EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisen työnteko-oikeus perustuu yleensä oleskelulupaan. Suomessa opiskelijan oleskeluluvalla oleskelevalla ulkomaalaisella on mahdollisuus työskennellä opintojensa ohella mutta työnteko-oikeutta on rajoitettu ajallisesti muun kuin tutkintoon tai opintoihin sisältyvän työn osalta.

Työnteko-oikeus opiskelijan oleskeluluvalla

Työnantajan pohtiessa opiskelijan oleskeluluvalla Suomessa oleskelevan kolmannen maan kansalaisen palkkaamista esimerkiksi kesätyöntekijäksi, on tärkeää huomioida tutkija- ja opiskelijalaissa asetettu työnteko-oikeuden rajoitus.

Jos tehtävä työ on tutkintoon sisältyvää työharjoittelua tai opintoihin sisältyvän lopputyön tekemistä ansiotyönä, opiskelija saa tehdä työtä ilman ajallisia rajoitteita. Jos tehtävä työ taas on tutkintoon tai opintoihin kuulumatonta muuta työtä, on työn määrä rajoitettu kalenterivuoden aikana keskimäärin 30 tuntiin viikossa. Viikkotuntimäärä voi siis ylittyä joinakin viikkoina, kunhan tunnit kalenterivuoden lopussa ovat tasoittuneet keskimäärin 30 tuntiin viikossa (1 560 tuntia/vuosi). Kesätyöntekijä voi esimerkiksi työskennellä kokoaikaisesti loma-aikana millä tahansa alalla, jos hän työskentelee vähemmän muun osan kalenterivuodesta.

Maahanmuuttoviraston tutkija- ja opiskelijalakia koskevan soveltamisohjeen mukaan tutkintoon sisältyvään työharjoitteluun rinnastetaan vakiintuneen tulkinnan mukaan myös sellainen oppisopimuskoulutus, jolla opiskelija hankkii enintään puolet osaamisestaan ja tästä syystä suorittaa opintoja opiskelijan oleskeluluvalla. Oppisopimuskoulutukseen osallistumista ei siis lasketa mukaan tuntirajoitukseen. Maahanmuuttovirasto on myös verkkosivuillaan ohjeistanut tutkintoon sisältyvän työn osalta, että jo sopimusvaiheessa tulisi olla sovittu, että tehdystä työstä saa opintopisteitä. Jos työt siis kirjattaisiin opintoihin kuuluvaksi harjoitteluksi vasta jälkikäteen, tulisi tehty työ laskea mukaan 30 tunnin rajoitukseen. Työntekijältä kannattaakin kyseisen ohjeistuksen perusteella varmistaa jo palkkausvaiheessa, että hän on varmistanut oppilaitokseltaan oikeuden opintopisteisiin.

Työnantajan velvollisuus varmistaa ulkomaalaisen työnteko-oikeus

Ulkomaalaislain mukaan työnantajan on muun ohella varmistauduttava siitä, että ulkomaalaisella työntekijällä on työnteko-oikeus. Työnteko-oikeus tulee siis tarkastaa myös työntekijöiltä, jotka ovat ulkomaalaisia opiskelijoita. Työnantaja ja työntekijä yhdessä huolehtivat siitä, että opiskelijan oleskeluluvalla Suomessa oleskelevan työnteon tuntimäärä ei ylity. Työsuojeluhallinto valvoo työnteon määrää. Maahanmuuttovirasto puolestaan suorittaa jälkivalvontaa, jonka tarkoituksena on varmistaa täyttääkö opiskelija edelleen opiskelijan oleskeluluvan edellytykset.

Jälkivalvonnassa Maahanmuuttovirasto voi kiinnittää huomiota esimerkiksi opintojen etenemiseen ajallaan ja työntekoon käytettyyn aikaan. Mikäli opiskelijan oleskeluluvan myöntämisen edellytyksiä ei enää ole olemassa, voi Maahanmuuttovirasto harkita oleskeluluvan peruuttamista.

 

Maija Pussinen
juristi
Neuvontapalvelut
Helsingin seudun kauppakamari

Kansainvälinen työvoima, työsuhde-, palkanlaskenta- ja henkilöstöasiat.
International House Helsingin työnantajaneuvonta ja Talent Helsinki

 

Neuvontapalvelut

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Tarvitsetko lakineuvoja tai ohjeistusta esihenkilötyöhön, palkanlaskentaan, kirjanpitoon, verotukseen, sopimuksiin tai kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa?

Kauppakamarin maksuton neuvontapalvelu on apunasi! Neuvontatiimimme tuntee hyvin liike-elämän ja yritysten tarpeet.

Saat meiltä kysymyksiisi asiantuntevaa apua nopeasti.

Tutustu neuvontaamme

Avainsanat

Kehitystä koska tahansa.

Kauppakamarin KoulutusOnlinen avulla kehität helposti omaa osaamistasi tai koko henkilöstösi taitoja. Laajasta valikoimasta löytyy kattavasti koulutuksia kiinnostuksen ja osaamistavoitteiden mukaan.

Kehity yksin tai tiimisi kanssa – koska ja missä vain.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

1/2024
Neuvontapalvelut
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...