Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Panu Vesterinen Kauppakamarilehden kolumnistina.

Näin yritys varautuu vieraan valtion vihamieliseen vaikuttamiseen – asiantuntijan 4 vinkkiä

Vihamieliset valtiot ovat harjoittaneet hybridivaikuttamista vuosia eikä Suomikaan ole välttynyt siltä. Hybridivaikuttaminen on kahden tai useamman eri keinon käyttämistä tavoitteeseen pyrittäessä. Aivan kuten hybridiautossa on kaksi erilaista voimanlähdettä, joita käytetään samaan tavoitteeseen – auton liikuttamiseen. Hybridivaikuttamisen lopullisena kohteena on valtioon vaikuttaminen. Yritys on vain yksi reitti, väline tai vaikuttamisen seurauksista kärsivä taho. Eri keinojen kohdistaminen eri kohteisiin johtaa siihen, että yritys voi joutua yksittäisen teon kohteeksi tai on osa seurauksista, kuten sähkökatkosta, kärsivää joukkoa, kirjoittaa asiantuntija Panu Vesterinen.

Yhteiskunnan kestävyys riippuu myös yritysten kyvystä selvitä toimintaa uhkaavista katkoista ja kyvystä torjua rikoksia. Rikoksia – kyllä, sillä esimerkiksi tietomurto, palvelunestohyökkäys, yritysvakoilu, lahjonta, kiristäminen tai vahingonteko ovat rikoksia, joita voi tapahtua vieraan vallan vaikuttaessa kohdevaltioon sen yrityselämän kautta. Yritys siis varautuu vihamielisen valtion hybridivaikuttamiseen tavallisilla yritysturvallisuuden keinoilla.

Yksittäinen yritys ei voi estää sähkökatkoa tai torjua turvapaikanhakijoiden käyttöä hybridiaseena. Parhaiten yritys tukee yhteiskuntaa varmistamalla parhaansa mukaan oman toimintansa jatkuvuuden. Tällöin yhteiskuntaan kohdistunut isku ei vaikuta niin tehokkaasti kuin vihamielinen valtio ehkä haluaisi.

Julkisesta keskustelusta voi saada käsityksen, että hybridiuhat kohdistuvat yksinomaan valtioihin, ja yksittäinen yritys on lähinnä yleisön roolissa. Jotta yritykset ymmärtäisivät uhan kohdistuvan myös niihin, voisi olla viisaampaa puhua hybridivaikuttamisen sijaan vieraan valtion vihamielisestä vaikuttamisesta. Ja kertoa miten se voi osua yksittäiseen yritykseen. Näin yritys ymmärtää mihin ja miksi sen kannattaa varautua.

Hallitusohjelman kirjaus yhteiskunnalliseen päätöksentekoon kohdistuvan vaikuttamisen kriminalisoinnista on tervetullut lisä yhteiskunnan suojaamiseen. Siitä käytävä keskustelu lisännee yritysten ymmärrystä ja ohjannee varautumista yrityksissä oikeaan suuntaan.

projektipäällikkö, asiantuntija
Panu Vesterinen
X (Twitter)
#ChamberSecurity

 

Asiantuntijan vinkit

Näin voit varautua vaikuttamiseen – tee ainakin nämä

  1. Selvitä yrityksen kriittiset tiedot ja varmuuskopioi ne. Testaa myös varmuuskopioiden toimivuus.
  2. Selvitä toiminnan jatkuvuuden tila. Pystyttekö toimimaan esimerkiksi ilman sähkönjakelua tai sovelluksia ja pääsyä verkkoon?
  3. Varmista yrityksen turvallisuusohjeiden ajantasaisuus ja henkilökunnan osaaminen. Erityisesti tietoturvallisuus, toimitilaturvallisuus, rikosturvallisuus ja jatkuvuussuunnittelu.
  4. Kouluta henkilökuntaa ja keskustele miten turvata toiminnan jatkuvuus. He ovat omien tehtäviensä asiantuntijoita ja siksi hyviä tiedonlähteitä.

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Lue juttu ›
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Lue juttu ›
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

1/2024
Kolumnit
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Pekka Toveri: Jokainen yritys voi olla hyökkäyksen kohde
Venäjän totaalinen sodankäynti koskettaa myös Suomea. Hybridiuhkiin varautuminen on sen vuoksi myös yrityksissä...
Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus Suomessa
EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa ilman erillistä lupaa myös opintojensa...
Yritysvastuudirektiivi tulee
EU:n toimielimet pääsivät alustavaan sopuun 14.12.2023 niin sanotun yritysvastuudirektiivin sisällöstä....
Seuraa näitä 14.2.2024
Miten vahvistetun tilinpäätöksen voi ilmoittaa kaupparekisteriin maksutta? Korkolain mukaisesta viitekorosta...
Pk-yrityksille 10 000 euron EENergy-avustus energiansäästöön tähtääviin toimenpiteisiin
EENergy on EU:n rahoittama hanke, joka myöntää 10 000 euron avustuksia eri puolille Eurooppaa pk-yrityksille,...
Kotirintama rientää apuun
Vallitsevaa taloussuhdannetta on vaikea kuvailla erinomaiseksi. Siten ei yllätä, että myös Helsingin...
Näin yritys varautuu vieraan valtion vihamieliseen vaikuttamiseen – asiantuntijan 4 vinkkiä
Vihamieliset valtiot ovat harjoittaneet hybridivaikuttamista vuosia eikä Suomikaan ole välttynyt siltä....
Talouden digitalisaatio ohjaa pääkaupunkiseudun toimialarakenteen kehitystä
Seudun mikroyritysten ja suurten yritysten vuosittainen yhteenlaskettu liikevaihto oli likimain samansuuruinen...
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen: Vantaalla ennätysmäärä uusia yrityksiä
Huippuluokan teknologiaa, hyvät liikenneyhteydet ja koulutettua työvoimaa. Vantaa tarjoaa yrityksille...
Miten selättää arvoristiriidat työpaikalla?
Onko työelämämme aidosti yhdenvertainen? Miltä syrjintä, korruptio ja häirintä työelämässä näyttävät?...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Acquiring Finnish language skills quickly alongside work
Employees with an immigrant background learn Finnish well when they are encouraged and given the opportunity...
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...