Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Marko Silen on johtaja Helsingin seudun kauppakamarin neuvontapalveluissa. Kauppakamarilehti, neuvontapalvelut.

Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?

Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys ottaa tällöin laskun suuruisen riskin ostajan maksukyvystä. Käteismyynnissä jossa tuote ja maksu tapahtuvat yhtä aikaa, tätä riskiä ei tietysti ole. Kuluneen vuoden aikana talouden laskusuhdanteessa todennäköisyys luottotappioriskin realisoitumiseen on ollut kasvussa, kirjoittaa Helsingin seudun kauppakamarin neuvontapalveluiden johtaja Marko Silen.

Omistusoikeus siirtyy hallinnan luovutuksella

Ostaja saa kauppatavaran haltuunsa yleensä ennen maksuajan päättymistä. Jos muusta ei ole sovittu, siirtyy omistusoikeus ostajalle kauppalain mukaan hallinnan luovutuksella. Hallinnan luovuttamista on myös se kun tavara annetaan itsenäiselle rahdinkuljettajalle kuljetettavaksi ostajalle.

Ongelma myyjän kannalta on se että myyjä ei saa tavaraa takaisin jos ostaja menee konkurssiin tai aloittaa yrityssaneerauksen (ja lasku on edelleen maksamatta). Tällöin myyjä voi vain valvoa saatavaa konkurssipesästä tai osallistua yrityssaneerausmenettelyyn.

Myyjä voi varautua maksuvaikeuksiin esimerkiksi omistuksenpidätysehdolla, myyntitilijärjestelyllä, luottovakuutuksella, osamaksusopimuksella tai vaatimalla etumaksuja. Vielä varmempia tapoja turvata saatavaansa ovat esimerkiksi pankkitakaus ostajalta (tavaraluottoa varten) ja ulkomaankaupassa remburssi, mutta näihin molempiin liittyy usean prosentin kustannukset kauppahinnasta laskettuna.

Omistuksenpidätysehto

Omistuksenpidätysehdossa myyjä pidättää erityisellä sopimuslausekkeella omistusoikeuden kaupan kohteeseen kunnes koko kauppahinta on maksettu. Omistuksenpidätysehto on sovittava kaupanteon yhteydessä; esimerkiksi laskumerkintä ei riitä. Jos omistuksenpidätysehto on yrityksen myyntiehdoissa, on nämä ehdot annettava ostajalle kaupanteon yhteydessä. Omistuksenpidätysehto soveltuu hyvin sellaisiin tuotteisiin jotka jäävät ostajan käyttöomaisuudeksi ja siten pysyvästi ostajan haltuun (esim. käyttöomaisuuskoneet). Nopeasti eteenpäin myytäviin tavaroihin tai toisiin esineisiin liitettäviin komponentteihin sitä ei kannata käyttää.

Myyntitili

Myyntili on sopimusjärjestely jossa tuotteen omistaja antaa tavarat toisen myytäväksi, mutta pidättää omistusoikeuden itsellään. Myyntitilillä olevat tavarat on pidettävä erillään myyjän muista tuotteista ja myymättömät tavarat on myös palautettava niiden omistajalle. Myyntitilistä on syytä tehdä erillinen sopimus jossa sovitaan käytännön järjestelyistä.

Etumaksut ja maksupostit

Vaikka myyjä myisi tuotteensa yleensä laskua vastaan, kannattaa harkita joko koko kauppahinnan tai ainakin osan vaatimista ennen toimitusta tietyissä tapauksissa. Esimerkiksi asiakkaan myöhästely laskujen maksamisessa on perusteltu syy kohdella yhtä asiakasta eri maksuehdoilla kuin muita asiakkaita. Projektitoimituksissa ja myyntihinnaltaan suurissa toimituksissa tuotetta maksetaan yleensä valmistumisasteen mukaisilla maksuposteilla. Rajat ylittävissä toimituksissa merkittävä osa kauppahintaa maksetaan yleensä kun tuote on luovutettavissa rahdinkuljettajalle.

Luottovakuutus

Luottovakuutusta käytettäessä luottovakuutusyhtiö takaa sovittujen asiakkaiden maksukyvyn tietyn limiitin puitteissa. Luottovakuuttaja tutkii vakuutettavat asiakkaat etukäteen ja hinnoittelee annettavan limiitin. Luottovakuuttajat ovat usein globaalisti toimivia yhtiöitä joilla on suuret tietokannat eri maiden yhtiöistä. Luottovakuutuksen hinta riippuu vakuutettavista yhtiöistä ja limiitin suuruudesta. Vientiä varten esimerkiksi Finnveralla on paljon tuotteita.

Osamaksukauppa

Osamaksukaupassa myyjä pidättää omistusoikeuden tavaraan ja ostaja maksaa kauppahintaa sovituissa osissa. Osamaksukauppaa sääntelee oma lakinsa, osamaksukauppalaki. Osamaksusopimus on tehtävä tämän lain edellyttämässä muodossa jotta myyjä saa maksun laiminlyöntitilanteessa suojaa. Tällöin tehdään ns. esineen takaisinotto johon voi saada virka-apua ulosottolaitokselta.

Palvelujen myynti

Palvelujen myyjä voi turvata maksunsaantia sillä että myydystä palvelusta laskutetaan palvelun toimituksen mukaisesti; joko esimerkiksi kuukausittain etukäteen tai maksuposteissa toimituksen mukaisesti. Myös esimerkiksi luottovakuutusta, etumaksuja ja ostajan pankin takausta voi käyttää.


Marko Silen

Neuvontapalvelujen johtaja
Helsingin seudun kauppakamari

 

Neuvontapalvelut Kauppakamarista

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Tarvitsetko lakineuvoja tai ohjeistusta esihenkilötyöhön, palkanlaskentaan, kirjanpitoon, verotukseen, sopimuksiin tai kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa?

Kauppakamarin maksuton neuvontapalvelu on apunasi! Neuvontatiimimme tuntee hyvin liike-elämän ja yritysten tarpeet.

Saat meiltä kysymyksiisi asiantuntevaa apua nopeasti.

Tutustu neuvontaamme

Avainsanat

Kehitystä koska tahansa.

Kauppakamarin KoulutusOnlinen avulla kehität helposti omaa osaamistasi tai koko henkilöstösi taitoja. Laajasta valikoimasta löytyy kattavasti koulutuksia kiinnostuksen ja osaamistavoitteiden mukaan.

Kehity yksin tai tiimisi kanssa – koska ja missä vain.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

2/2024
Neuvontapalvelut
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...