Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Pia Pakarinen.

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla Euroopasta tulee ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. Ilmasto- ja ympäristöhaasteet on määrä kääntää mahdollisuuksiksi. Komissio esitteli Green Dealin sisältämien politiikka-aloitteiden pakettinsa vuonna 2019. Sen ilmastotavoitteet on siirretty kuluvan vaalikauden aikana keskeisiltä osin lakiin 55-valmiuspaketin (Fit for 55) avulla, kirjoittaa Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Pia Pakarinen pääkirjoituksessaan Kauppakamarilehdessä.

Ilmastoneutraalisuuden tavoitteesta ei ole syytä tinkiä. Kesällä alkavalla uuden EU-parlamentin vaalikaudella ilmastoneutraalisuuteen on pyrittävä vaikuttavasti, markkinaehtoisesti, kustannustehokkaasti sekä teknologianeutraalisti. Teknologianeutraalisuudella tarkoitetaan vapautta valita keinot, joilla päästövähennykset toteutetaan. Teknologianeutraalisuus takaa kustannustehokkaimman tavan tuottaa uusiutuvaa energiaa.

Unionissa on viime vuosina annettu suuri määrä vihreään siirtymään liittyvää lainsäädäntöä, joista aiheutuvia päällekkäisiä vaikutuksia ja hallinnollista taakkaa ei ole arvioitu riittävästi. EU-parlamentin seuraavalla vaalikaudella sääntötehtailusta on siirryttävä kasvua ja kilpailukykyä edistäviin ratkaisuihin.

On tärkeää, että suomalaismeppien pieneen joukkoon saadaan mahdollisimman osaavat edustajat.

Toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi on toteutettava niin, että Euroopan unionin teollisuuden toimintaedellytykset ja työpaikat säilyvät ja talous kasvaa. Suomella ja Helsingin seudulla on erinomaiset mahdollisuudet olla eturintamassa esimerkiksi biogeenisen hiilidioksidin talteenotossa ja hyödyntämisessä sekä pienydinvoimaloiden kehittämisessä.

Komissio julkaisi helmikuun alussa EU:n ilmastotavoitteet vuodelle 2040. Komissio esittää 90 prosentin päästövähennystä vuoden 1990 tasoon verrattuna. Tällä tavoin varmistettaisiin Green Deal -tavoitteen mukainen EU:n ilmastoneutraalisuus vuoteen 2050 mennessä. Varsinaiset lakiesitykset annetaan tulevalla kaudella. On myönteistä, että ydinvoima sekä hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiratkaisut mainittiin linjauksissa ensi kertaa tasavertaisina päästövähennyskeinoina uusiutuvien rinnalla.

On tärkeää, että suomalaismeppien pieneen joukkoon saadaan kesäkuun vaaleissa mahdollisimman osaavat edustajat. On myös tärkeää, että Suomelle strategisesti tärkeisiin EU-hankkeisiin vaikutetaan hyvissä ajoin. Euroopan unionissa säädetään yritysten kilpailukyvyn kannalta merkittävää lainsäädäntöä, esimerkiksi yhteisen ilmastopolitiikan, liikenteen sekä digi- ja datasääntelyn alalla.

Pia Pakarinen
toimitusjohtaja
Helsingin seudun kauppakamari
@Pia_Pakarinen  X (Twitter)
@Pia_Pakarinen LinkedIn

 

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

2/2024
Pääkirjoitukset
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...