Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Leena Linnainmaa kolumnistina Helsingin seudun kauppakamarin Kauppakamarilehdessä.
Hallitustyön arvioinnin hyödyllisyys edellyttää puheenjohtajan aitoa halua ja sitoutumista hallitustyön kehittämiseen.

Pandemia on jakanut hallitukset jyviin ja akanoihin. Osa on kyennyt ketterään sopeutumiseen, kehittämään uusia toimintatapoja ja hyödyntämään uusia mahdollisuuksia. Kaikkien yritysten tilanne ei ole yhtä hyvä, vaikkakin on todettava, ettei pandemia ole kohdellut yrityksiä tasapuolisesti.

Pandemian lisäksi yrityksiä kurittavat nyt erinäiset haasteet: ilmastonkriisi, energiakriisi, komponenttipula, toimitusketjujen ongelmat ja työvoimapula.

Geopolitiikkakin kulkee riskirajoilla. Yritysten omistajien onkin nyt syytä paneutua hallituskokoonpanoihin, jotta tarvittavat muutokset ehditään valmistella ennen kevään yhtiökokouksia.

Erityisesti pk-sektorilla on omistajien syytä valpastua. Kauppakamareiden hallitusbarometri 2021:n mukaan pääosassa (78 %) yritysten hallituksia on riittävän monipuolinen osaaminen yrityksen nykytilanteen kannalta.

Tilanne muuttuu merkittävästi, kun katse käännetään tulevaisuuteen. Nimittäin peräti 40 prosenttia barometriin vastanneista yritysjohtajista katsoi, ettei hallituksessa ole riittävää osaamista yrityksen tulevien haasteiden, kuten kasvun, kansainvälistymisen tai teknologisen murroksen, kannalta. Ja 40 prosenttia kertoi, ettei hallituksen jäsenistössä ole riittävää vaihtuvuutta. Kaiken kukkuraksi lähes kolmannes (28 %) kertoi hallituksessa olevan vapaamatkustaja eli että kaikki jäsenet eivät panosta ja osallistu riittävästi hallitustyöhön.

Luvut ovat kylmääviä, mutta 800 yritysjohtajan vastaukset antanevat oikean kuvan pk-yritysten hallituksista ympäri Suomen. Apuvälineeksi tilanteen parantamiseksi kannattaa ottaa hallituskokoonpanon ja hallitustyöskentelyn arviointi, joka pörssiyhtiöillä kuuluukin vuosittain ohjelmaan.

Hallitustyön arvioinnin hyödyllisyys edellyttää puheenjohtajan aitoa halua ja sitoutumista hallitustyön kehittämiseen. Jos sitä ei ole, arviointi jää muodollisuudeksi ja ajanhukaksi. Yritysten kohtaamat haasteet ovat kuitenkin sitä luokkaa, että omistajien on varmistettava asianmukaisen arvioinnin tekeminen sekä avattava silmänsä sen tuloksille ja kartoitettava mahdollisesti tarvittavia lisäosaajia hallitukseen.

Suuret yritykset käyttävät nykyään vakiintuneesti headhuntereita uusien hallituskykyjen etsintään. Pk-sektorilla tämä ei välttämättä ole realismia, mutta DIFin (Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset) julkisesta jäsenluettelosta voi saada ideoita.

Myös kauppakamareiden HHJ-kurssin ja -tutkinnon suorittaneista löytyy osaajia. Toimeen kannattaa ryhtyä, sillä kauppakamareiden Pk-hallitusbarometrin mukaan yritysjohtajista lähes 90 prosenttia on erittäin tai hyvin tyytyväisiä ulkopuolisten hallitusjäsenten toimintaan.

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Lue juttu ›
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Lue juttu ›
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

1/2022
Kolumnit
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Pekka Toveri: Jokainen yritys voi olla hyökkäyksen kohde
Venäjän totaalinen sodankäynti koskettaa myös Suomea. Hybridiuhkiin varautuminen on sen vuoksi myös yrityksissä...
Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus Suomessa
EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa ilman erillistä lupaa myös opintojensa...
Yritysvastuudirektiivi tulee
EU:n toimielimet pääsivät alustavaan sopuun 14.12.2023 niin sanotun yritysvastuudirektiivin sisällöstä....
Seuraa näitä 14.2.2024
Miten vahvistetun tilinpäätöksen voi ilmoittaa kaupparekisteriin maksutta? Korkolain mukaisesta viitekorosta...
Pk-yrityksille 10 000 euron EENergy-avustus energiansäästöön tähtääviin toimenpiteisiin
EENergy on EU:n rahoittama hanke, joka myöntää 10 000 euron avustuksia eri puolille Eurooppaa pk-yrityksille,...
Kotirintama rientää apuun
Vallitsevaa taloussuhdannetta on vaikea kuvailla erinomaiseksi. Siten ei yllätä, että myös Helsingin...
Näin yritys varautuu vieraan valtion vihamieliseen vaikuttamiseen – asiantuntijan 4 vinkkiä
Vihamieliset valtiot ovat harjoittaneet hybridivaikuttamista vuosia eikä Suomikaan ole välttynyt siltä....
Talouden digitalisaatio ohjaa pääkaupunkiseudun toimialarakenteen kehitystä
Seudun mikroyritysten ja suurten yritysten vuosittainen yhteenlaskettu liikevaihto oli likimain samansuuruinen...
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen: Vantaalla ennätysmäärä uusia yrityksiä
Huippuluokan teknologiaa, hyvät liikenneyhteydet ja koulutettua työvoimaa. Vantaa tarjoaa yrityksille...
Miten selättää arvoristiriidat työpaikalla?
Onko työelämämme aidosti yhdenvertainen? Miltä syrjintä, korruptio ja häirintä työelämässä näyttävät?...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Acquiring Finnish language skills quickly alongside work
Employees with an immigrant background learn Finnish well when they are encouraged and given the opportunity...
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...