Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Leena Linnainmaa kolumnistina Helsingin seudun kauppakamarin Kauppakamarilehdessä.
Hallitustyön arvioinnin hyödyllisyys edellyttää puheenjohtajan aitoa halua ja sitoutumista hallitustyön kehittämiseen.

Pandemia on jakanut hallitukset jyviin ja akanoihin. Osa on kyennyt ketterään sopeutumiseen, kehittämään uusia toimintatapoja ja hyödyntämään uusia mahdollisuuksia. Kaikkien yritysten tilanne ei ole yhtä hyvä, vaikkakin on todettava, ettei pandemia ole kohdellut yrityksiä tasapuolisesti.

Pandemian lisäksi yrityksiä kurittavat nyt erinäiset haasteet: ilmastonkriisi, energiakriisi, komponenttipula, toimitusketjujen ongelmat ja työvoimapula.

Geopolitiikkakin kulkee riskirajoilla. Yritysten omistajien onkin nyt syytä paneutua hallituskokoonpanoihin, jotta tarvittavat muutokset ehditään valmistella ennen kevään yhtiökokouksia.

Erityisesti pk-sektorilla on omistajien syytä valpastua. Kauppakamareiden hallitusbarometri 2021:n mukaan pääosassa (78 %) yritysten hallituksia on riittävän monipuolinen osaaminen yrityksen nykytilanteen kannalta.

Tilanne muuttuu merkittävästi, kun katse käännetään tulevaisuuteen. Nimittäin peräti 40 prosenttia barometriin vastanneista yritysjohtajista katsoi, ettei hallituksessa ole riittävää osaamista yrityksen tulevien haasteiden, kuten kasvun, kansainvälistymisen tai teknologisen murroksen, kannalta. Ja 40 prosenttia kertoi, ettei hallituksen jäsenistössä ole riittävää vaihtuvuutta. Kaiken kukkuraksi lähes kolmannes (28 %) kertoi hallituksessa olevan vapaamatkustaja eli että kaikki jäsenet eivät panosta ja osallistu riittävästi hallitustyöhön.

Luvut ovat kylmääviä, mutta 800 yritysjohtajan vastaukset antanevat oikean kuvan pk-yritysten hallituksista ympäri Suomen. Apuvälineeksi tilanteen parantamiseksi kannattaa ottaa hallituskokoonpanon ja hallitustyöskentelyn arviointi, joka pörssiyhtiöillä kuuluukin vuosittain ohjelmaan.

Hallitustyön arvioinnin hyödyllisyys edellyttää puheenjohtajan aitoa halua ja sitoutumista hallitustyön kehittämiseen. Jos sitä ei ole, arviointi jää muodollisuudeksi ja ajanhukaksi. Yritysten kohtaamat haasteet ovat kuitenkin sitä luokkaa, että omistajien on varmistettava asianmukaisen arvioinnin tekeminen sekä avattava silmänsä sen tuloksille ja kartoitettava mahdollisesti tarvittavia lisäosaajia hallitukseen.

Suuret yritykset käyttävät nykyään vakiintuneesti headhuntereita uusien hallituskykyjen etsintään. Pk-sektorilla tämä ei välttämättä ole realismia, mutta DIFin (Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset) julkisesta jäsenluettelosta voi saada ideoita.

Myös kauppakamareiden HHJ-kurssin ja -tutkinnon suorittaneista löytyy osaajia. Toimeen kannattaa ryhtyä, sillä kauppakamareiden Pk-hallitusbarometrin mukaan yritysjohtajista lähes 90 prosenttia on erittäin tai hyvin tyytyväisiä ulkopuolisten hallitusjäsenten toimintaan.

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Lue juttu ›
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Lue juttu ›
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

1/2022
Kolumnit
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Hyvistä käytännöistä vauhtia kansainvälisiin rekrytointeihin
Osaajapulaa helpottavissa kansainvälisissä rekrytoinneissa kannattaa hyödyntää muiden yritysten kokemuksia...
Kova kilpailu pitää huippukokin vireänä
Ravintoloitsija Henri Alén on ollut mukana nostamassa Helsinkiä kulinaristiselle maailmankartalle. Ydinkeskustan...
Paikallinen sopiminen nyt ja tulevaisuudessa
Termi paikallinen sopiminen liittyy useimmiten työehtosopimuksiin. Se tarkoittaa toisin sopimista työehtosopimuksen...
Vastuullisuusraportti helpottaa pk-yrityksen kansainvälistymistä
Suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymisaste laahaa pahasti jäljessä muita Pohjoismaita, ja se on...
Seuraa näitä 15.11.2023
PRH:n muuttuneesta käytännöstä sekä yhtenäispatentin voimaantulosta ja laittoman uhkauksen syyteoikeudesta...
Pre-Slush: Match XR 2023 Matchmaking 29.11.2023
Match XR -tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusimpiin laajennetun todellisuuden ja Web3:n teknologioihin...
Elinvoima tehdään Kirkkonummella yhdessä
Kuntamme ja seutumme tulee olla houkutteleva niin työvoimalle kuin yrityksillekin. Kirkkonummen kunta...
Vantaalla on kotikenttäetu Suomen kansainväliseen menestykseen
Yrittäjät ja yritykset kilpailevat markkinoiden huomiosta ja oman kilpailukyvyn parantamisesta. Samoin...
Yritysten kokemukset kv-osaajien rekrytoimisesta ovat positiivisia
Kansainvälisiä osaajia tarvitaan kaikenlaisiin tehtäviin, ei vain huippuasiantuntijoiksi.
Globaali kaapelijätti investoi isosti Kirkkonummelle
Prysmian Groupin iso investointi vahvistaa Pikkalan tehtaan roolia johtavana merikaapelien valmistajana....
Uutuusteos kertoo, miten opit ajattelemaan älykkäästi
Kohti moniälykästä johtamista -kirjassa kerrotaan, kuinka älykäs ajattelu on opittavissa ja kuinka ajatteluaan...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Kauppakamarin vastauspankki: KauppakamariTieto
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Good practices accelerate international recruitment
International recruitment to alleviate the talent shortage should take advantage of the experiences gained...
Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...