Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Kirja Tavoitteena eettisesti kestävä työelämä. Kustantajana Kauppakamari. Kirjan ovat kirjoittaneet Kia Karvetti, Nina Ratsula ja Sanna Kalliokoski.

Miten selättää arvoristiriidat työpaikalla?

Onko työelämämme aidosti yhdenvertainen? Miltä syrjintä, korruptio ja häirintä työelämässä näyttävät? Miksi hyvistä aikeistamme huolimatta teemme välillä valintoja, jotka eivät kestä eettistä tarkastelua? Tavoitteena eettisesti kestävä työelämä -kirja tarjoaa näkökulmia vastuullisen yrityskulttuurin kehittämiseen. Kirjoittajina Sanna Kalliokoski, Kia Karvetti ja Niina Ratsula.

Mitä teet, kun kohtaat työssäsi arvoristiriidan?

Toimitko työnantajasi arvojen vastaisesti, koska totuuden kertominen saattaisi sinut ikävään valoon? Vai uskallatko nostaa tärkeän asian esille ja tehdä oikein silläkin uhalla, että et olekaan enää työpaikkasi kovin tekijä?

Tavoitteena eettisesti kestävä työelämä -kirjassa kerrotaan muun muassa työpaikan arvoristiriidoista, arkisista työpaikan eettisistä ongelmista.  Tutkimuksen mukaan parhaiten arvoristiriidan selättävät ihmiset, jotka ovat ennalta sanoittaneet vaikean tilanteen jonkun luotettunsa kanssa. Ulkopuolinen luotettu saattaa olla paras vaihtoehto, sillä tutkimuksissa on myös havaittu, että epärehellisyyttä saattaa lisätä tilanne, jossa sääntöjä voi rikkoa yhdessä.

Kirjoittajat kiinnittävät huomiota siihen, että yrityksen formaalit säännöt ja eettiset ohjeet eivät riitä ohjaamaan työntekijöitä toimimaan oikein, jos yrityksen arjen käytännöt ohjaavat eri suuntaan. Kirja suosittelee tarkastelemaan organisaation arvoja: eettisesti kestävä yrityskulttuuri syntyy, kun yrityksen kulttuuri on linjassa sen arvojen kanssa.

Myös yrityksen mittarit saattavat olla ristiriidassa sen arvojen ja toimintaidean kanssa. Jos yrityksen koko maine perustuu turvallisuuteen, ei yrityksen mittaristossa kannata korostaa kustannustehokkuutta ja nopeutta.

Kirja on tarkoitettu sekä johtamisen, vastuullisuusteemojen ja henkilöstöhallinnon parissa työskenteleville että ihan jokaiselle, joka osaltaan haluaa edistää eettisesti kestävää työelämää. Teokseen voi tutustua Helsingin seudun kauppakamarin KauppakamariKaupassa.

Tavoitteena eettisesti kestävä työelämä

Sanna Kalliokoski on yksi Tavoitteena eettisesti kestävä työelämä -kirjan kirjoittajista.
Sanna Kalliokoski on yksi Tavoitteena eettisesti kestävä työelämä -kirjan kirjoittajista.

Sanna Kalliokoski on compliance-ohjelmien, riskienhallinnan ja kestävyysraportoinnin (CSRD) ammattilainen. Sannalla on yli kymmenen vuoden kokemus rahoitusalalta, ja viime vuodet Sanna on sparrannut organisaatioita erilaisten kestävän työelämän teemojen parissa mm. auttamalla complianceen ja riskienhallintaan liittyvissä projekteissa sekä tukemalla kestävyysraportointityön käynnistämisessä. Taloudellisen vastuun ja hyvän hallinnon teemat ovat lähellä Sannan sydäntä.

Kia Karvetti on yksi Tavoitteena eettisesti kestävä työelämä -kirjan kirjoittajista.
Kia Karvetti on yksi Tavoitteena eettisesti kestävä työelämä -kirjan kirjoittajista.

Kia Karvetti on yhdenvertaisen, monimuotoisen ja inklusiivisen työelämän asiantuntija. Kia on koulutukseltaan antropologi ja auttaa päivätyökseen organisaatioita kehittämään vastuullisuustyötään ja yrityskulttuuriaan erityisesti sosiaalisen vastuun ja ihmisoikeuksien näkökulmasta. Kialla on työhistoriaa myös viestinnän tehtävistä ja hän vastaa Code of Conduct Companyn viestinnästä.

Niina Ratsula on yksi Tavoitteena eettisesti kestävä työelämä -kirjan kirjoittajista.
Niina Ratsula on yksi Tavoitteena eettisesti kestävä työelämä -kirjan kirjoittajista.

Niina Ratsula on Code of Conduct Companyn perustaja, joka ennen yrittäjäpolkuaan työskenteli yli vuosikymmenen ajan kansainvälisissä pörssiyrityksissä ethics & compliance -ohjelmien ja hyvän hallinnon kehittämisen parissa. Niina väitteli vuonna 2020 kauppatieteiden tohtoriksi keskeisenä väitteenä ajatus, että yrityskulttuuri on se, mikä ratkaisee organisaation kyvyn toimia oikein. Niina oli myös perustamassa Nordic Business Ethics Initiativea, joka tuottaa tutkimusta bisnesetiikan kysymyksistä ja toimii eettisten liiketoiminnan haasteiden ja mahdollisuuksien keskustelufoorumina. Niina on kirjoittanut useita vastuullisuuden ja eettisyyden teemaan liittyviä kirjoja.

 

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Lue juttu ›
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Lue juttu ›
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

1/2024
Nopeat
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Pekka Toveri: Jokainen yritys voi olla hyökkäyksen kohde
Venäjän totaalinen sodankäynti koskettaa myös Suomea. Hybridiuhkiin varautuminen on sen vuoksi myös yrityksissä...
Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus Suomessa
EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa ilman erillistä lupaa myös opintojensa...
Yritysvastuudirektiivi tulee
EU:n toimielimet pääsivät alustavaan sopuun 14.12.2023 niin sanotun yritysvastuudirektiivin sisällöstä....
Seuraa näitä 14.2.2024
Miten vahvistetun tilinpäätöksen voi ilmoittaa kaupparekisteriin maksutta? Korkolain mukaisesta viitekorosta...
Pk-yrityksille 10 000 euron EENergy-avustus energiansäästöön tähtääviin toimenpiteisiin
EENergy on EU:n rahoittama hanke, joka myöntää 10 000 euron avustuksia eri puolille Eurooppaa pk-yrityksille,...
Kotirintama rientää apuun
Vallitsevaa taloussuhdannetta on vaikea kuvailla erinomaiseksi. Siten ei yllätä, että myös Helsingin...
Näin yritys varautuu vieraan valtion vihamieliseen vaikuttamiseen – asiantuntijan 4 vinkkiä
Vihamieliset valtiot ovat harjoittaneet hybridivaikuttamista vuosia eikä Suomikaan ole välttynyt siltä....
Talouden digitalisaatio ohjaa pääkaupunkiseudun toimialarakenteen kehitystä
Seudun mikroyritysten ja suurten yritysten vuosittainen yhteenlaskettu liikevaihto oli likimain samansuuruinen...
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen: Vantaalla ennätysmäärä uusia yrityksiä
Huippuluokan teknologiaa, hyvät liikenneyhteydet ja koulutettua työvoimaa. Vantaa tarjoaa yrityksille...
Miten selättää arvoristiriidat työpaikalla?
Onko työelämämme aidosti yhdenvertainen? Miltä syrjintä, korruptio ja häirintä työelämässä näyttävät?...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Acquiring Finnish language skills quickly alongside work
Employees with an immigrant background learn Finnish well when they are encouraged and given the opportunity...
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...