Kirja: Radikaali uudistuminen – Miten johtaa murroksessa

Kirja: Radikaali uudistuminen – Miten johtaa murroksessa

KIRJA TARJOAA näkökulmia ja välineitä radikaaliin uudistumiseen ja sen johtamiseen. Kirjassa perehdytään yritysten uudistumisen esteisiin, tarpeisiin ja mahdollisuuksiin. Erityisesti pohditaan, minkälaista uutta ihmislähtöistä ajattelua, osaamista ja johtamista murroksessa tarvitaan. Kirja sopii erityisesti johtamisen kehittämiseen ja uudistamiseen. Teoksesta on hyötyä kaikille, jotka haluavat kyseenalaistaa ajatteluaan, uudistaa organisaatioita ja toimintatapoja, innovoida uusia tuotteita ja palveluja tai rakentaa tulevaisuuskestäviä yrityksiä.

TEOS ON TARKOITETTU yrityksille, jotka pyrkivät kehittämään tuloksellista mutta samanaikaisesti radikaalisti innovoivaa tulevaisuuskestävää liiketoimintaa. Lisäksi se on suunnattu kaikille johtajille ja asiantuntijoille, jotka pyrkivät rakentamaan rohkeasti ajattelevia ja radikaalisti innovoivia työyhteisöjä. Kirja perustuu ajankohtaiseen tutkimukseen, jonka havainnot syventävät ymmärrystä ihmisten johtamisesta pandemian jälkeisinä muutosaikoina.

VALTIOTIETEIDEN TOHTORI Nando Malmelin työskentelee tälle hetkellä VTT:llä työelämäprofessorina. Hän on aikaisemmin toiminut Professor of Practice -toimessa johtamisen laitoksella Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Lisäksi hän toimii myös viestinnän ja mediatutkimuksen dosenttina Helsingin yliopistossa

MIKSI

Nopeasti muuttuvassa ja epävarmassa maailmassa kyky uudistua määrittää yritysten tulevaisuutta. Jotta ihmiset voivat toimia työyhteisössä kumouksellisesti, myös johtamisen on radikalisoiduttava. Kirja tarjoaa uusia näkökulmia ja välineitä radikaaliin uudistumiseen ja sen johtamiseen. Lisäksi se sisältää runsaasti käytännöllisiä esimerkkejä liiketoimintajohtajien kokemuksista ja näkökulmista monipuolisten haastattelusitaattien muodossa.

KENELLE

Kirjasta on hyötyä kaikille, jotka haluavat uudistaa organisaatioita, innovoida uusia tuotteita ja palveluja, rakentaa tulevaisuuskestäviä yrityksiä, luoda uusia toimintatapoja ja kyseenalaistaa ajatteluaan.

MISTÄ KIRJAN VOI OSTAA

Kirja on ostettavissa Kauppakamarin myymälästä (Kalevankatu 12) ja hyvin varustetuista kirjakaupoista kautta maan. Voit tilata kirjan myös verkkokaupastamme