You are currently viewing Näin vastuullisuus määrittää suomalaisyritysten toimintaa

Näin vastuullisuus määrittää suomalaisyritysten toimintaa

Kestävä kehitys tarkoittaa ihmisten hyvinvointia maapallon kantokyvyn rajoissa. Tätä havainnollistaa taloustieteilijä Kate Raworthin kehittämä ja paljon käytetty malli, jota kutsutaan kestävyysdonitsiksi. Kestävyysdonitsissa vihreä vyöhyke kuvaa aluetta, jossa ihmisten hyvinvointi toteutuu maapallon kantokyvyn rajoissa.
Yritysten tärkeimmät vastuullisuuteen liittyvät kohteet seuraavan viiden vuoden kuluessa.
EU-komission ehdotus kansallisiksi päästövähennystavoitteiksi. Tavoite vuodelle 2030 vuoden 2005 tasoon verrattuna, prosenttia. Eri jäsenvaltioiden valmiudet vähentää päästöjä vaihtelevat. Tämä on otettu huomioon määrittelemällä vähennystavoitteet maan asukaskohtaisen bruttokansantuotteen perusteella.

Lue myös nämä