You are currently viewing Mitä vastuullisuus tarkoittaa yrityksen toiminnalle ja mihin suuntaan sääntely on menossa?

Mitä vastuullisuus tarkoittaa yrityksen toiminnalle ja mihin suuntaan sääntely on menossa?

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:NOPEAT

Suomalaisessa lainsäädännössä on jo pitkään säännelty muun muassa työoloja, tuotteiden ominaisuuksien turvallisuutta ja tuotannon päästöjä, mutta laajemmin yritysten vastuullinen toiminta on monelta osin ollut vapaaehtoisen sääntelyn varassa. 

Euroopan komissio on kuitenkin hiljattain julkaissut useita vastuulliseen liiketoimintaan ohjaavia sääntelyehdotuksia, mukaan lukien direktiiviehdotuksen asianmukaisesta huolellisuudesta, mikä kuvastaa osaltaan, miten yritysvastuu kehittyy yhä enemmän kohti pakottavaa lainsäädäntöä. Kehityksen myötä sen vaikutus yritysten toimintaan kasvaa.

Anne Vanhalan ja Michael Ristaniemen toimittama kirja Yritysvastuu & oikeus tarkastelee yritysvastuun ja juridiikan suhdetta. Minkälaiseen sääntelykehikkoon yritysvastuu asettuu? Mitä tarkoittaa supernormiksi kutsuttu asianmukainen huolellisuus – mitä se edellyttää yrityksiltä? Miten yritysvastuu vaikuttaa yritysten toimintaan tulevaisuudessa ja mitä se tarkoittaa oikeudellisen neuvonantajan työn kannalta? 

Päätoimittajat kokosivat kirjan kirjoittajiksi nimekkään asiantuntijajoukon, joiden teema-artikkelit tarkastelevat yritysvastuuta taloudellisen raportoinnin, yhtiöoikeuden, kilpailuoikeuden, ympäristöoikeuden, kiertotalouden, sopimusoikeuden, rahoitusoikeuden ja ihmisoikeuksien näkökulmasta.

Kirja antaa yrityksiä neuvoville juristeille, yritysten johdolle ja vastuullisuuden parissa työskenteleville asiantuntijoille käytännön neuvoja vastuullisen toiminnan kehittämiseen uudesta näkökulmasta. 

”Yritysvastuukysymykset ovat monipuolisesti esillä yrityshallitusten agendalla. Ei enää pelkästään yksittäisenä vuosikelloasiana, vaan integroituna organisaatioiden jokapäiväiseen toimintaan ja päätöksentekoon. Tästä kirjasta on varmasti apua yritysten lakimiehille, mutta myös johdolle ja hallituksen jäsenille, jotka kaipaavat syvällisempää ymmärrystä näistä tärkeistä kysymyksistä.”
– Kirsi Komi, juristi ja hallitusammattilainen

Kirjan päätoimittajina ovat Anne Vanhala ja Michael Ristaniemi.

OTK, MBA Anne Vanhala toimii vastuullisuusasiantuntijana Keskuskauppakamarilla.  Vanhala on aiemmin toiminut liikejuridiikan tehtävissä asianajotoimistossa ja tilintarkastusyhteisössä.

OTT Michael Ristaniemi on toiminut yritysjuristina ja kestävän kehityksen johtajana yhteensä kymmenen vuoden ajan. Tällä hetkellä Ristaniemi työskentelee Euroopan komissiolla sekä toimii tutkijana VUB-yliopiston Brussels School of Governancessa.

Lisäksi kirjaan ovat kirjoittaneet teema-artikkeleita: 

Meri Dahlqvist, Lia Heasman, Kari Lautjärvi, Anne Kumpula, Anna-Ilona Lehtonen, Toni Malminen, Jukka Mähönen, Mikko Rajavuori, Jaakko Salminen, Topi Turunen, Mika Viljanen, Maria Wasastjerna ja Sakari Wuolijoki.

Lue myös nämä