Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Kirja yritysvastuu ja oikeus. Päätoimittajat Anne Vanhala ja Michael Ristaniemi.

Mitä vastuullisuus tarkoittaa yrityksen toiminnalle ja mihin suuntaan sääntely on menossa?

Suomalaisessa lainsäädännössä on jo pitkään säännelty muun muassa työoloja, tuotteiden ominaisuuksien turvallisuutta ja tuotannon päästöjä, mutta laajemmin yritysten vastuullinen toiminta on monelta osin ollut vapaaehtoisen sääntelyn varassa.

Euroopan komissio on kuitenkin hiljattain julkaissut useita vastuulliseen liiketoimintaan ohjaavia sääntelyehdotuksia, mukaan lukien direktiiviehdotuksen asianmukaisesta huolellisuudesta, mikä kuvastaa osaltaan, miten yritysvastuu kehittyy yhä enemmän kohti pakottavaa lainsäädäntöä. Kehityksen myötä sen vaikutus yritysten toimintaan kasvaa.

Anne Vanhalan ja Michael Ristaniemen toimittama kirja Yritysvastuu & oikeus tarkastelee yritysvastuun ja juridiikan suhdetta. Minkälaiseen sääntelykehikkoon yritysvastuu asettuu? Mitä tarkoittaa supernormiksi kutsuttu asianmukainen huolellisuus – mitä se edellyttää yrityksiltä? Miten yritysvastuu vaikuttaa yritysten toimintaan tulevaisuudessa ja mitä se tarkoittaa oikeudellisen neuvonantajan työn kannalta?

Päätoimittajat kokosivat kirjan kirjoittajiksi nimekkään asiantuntijajoukon, joiden teema-artikkelit tarkastelevat yritysvastuuta taloudellisen raportoinnin, yhtiöoikeuden, kilpailuoikeuden, ympäristöoikeuden, kiertotalouden, sopimusoikeuden, rahoitusoikeuden ja ihmisoikeuksien näkökulmasta.

Kirja antaa yrityksiä neuvoville juristeille, yritysten johdolle ja vastuullisuuden parissa työskenteleville asiantuntijoille käytännön neuvoja vastuullisen toiminnan kehittämiseen uudesta näkökulmasta.

”Yritysvastuukysymykset ovat monipuolisesti esillä yrityshallitusten agendalla. Ei enää pelkästään yksittäisenä vuosikelloasiana, vaan integroituna organisaatioiden jokapäiväiseen toimintaan ja päätöksentekoon. Tästä kirjasta on varmasti apua yritysten lakimiehille, mutta myös johdolle ja hallituksen jäsenille, jotka kaipaavat syvällisempää ymmärrystä näistä tärkeistä kysymyksistä.”
– Kirsi Komi, juristi ja hallitusammattilainen

Yritysvastuu & oikeus -kirjan päätoimittajia ovat Anne Vanhala ja Michael Ristaniemi.

OTK, MBA Anne Vanhala toimii vastuullisuusasiantuntijana Keskuskauppakamarissa.  Vanhala on aiemmin toiminut liikejuridiikan tehtävissä asianajotoimistossa ja tilintarkastusyhteisössä.

OTT Michael Ristaniemi on toiminut yritysjuristina ja kestävän kehityksen johtajana yhteensä kymmenen vuoden ajan. Tällä hetkellä Ristaniemi työskentelee Euroopan komissiolla sekä toimii tutkijana VUB-yliopiston Brussels School of Governancessa.

Yritysvastuu & oikeus -kirjaan ovat kirjoittaneet teema-artikkeleita myös:

Meri Dahlqvist, Lia Heasman, Kari Lautjärvi, Anne Kumpula, Anna-Ilona Lehtonen, Toni Malminen, Jukka Mähönen, Mikko Rajavuori, Jaakko Salminen, Topi Turunen, Mika Viljanen, Maria Wasastjerna ja Sakari Wuolijoki.

Yritysvastuu & oikeus -kirjan voi tilata KauppakamariKaupasta

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

3/2022
Nopeat
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...