Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Kirja yritysvastuu ja oikeus. Päätoimittajat Anne Vanhala ja Michael Ristaniemi.

Mitä vastuullisuus tarkoittaa yrityksen toiminnalle ja mihin suuntaan sääntely on menossa?

Suomalaisessa lainsäädännössä on jo pitkään säännelty muun muassa työoloja, tuotteiden ominaisuuksien turvallisuutta ja tuotannon päästöjä, mutta laajemmin yritysten vastuullinen toiminta on monelta osin ollut vapaaehtoisen sääntelyn varassa.

Euroopan komissio on kuitenkin hiljattain julkaissut useita vastuulliseen liiketoimintaan ohjaavia sääntelyehdotuksia, mukaan lukien direktiiviehdotuksen asianmukaisesta huolellisuudesta, mikä kuvastaa osaltaan, miten yritysvastuu kehittyy yhä enemmän kohti pakottavaa lainsäädäntöä. Kehityksen myötä sen vaikutus yritysten toimintaan kasvaa.

Anne Vanhalan ja Michael Ristaniemen toimittama kirja Yritysvastuu & oikeus tarkastelee yritysvastuun ja juridiikan suhdetta. Minkälaiseen sääntelykehikkoon yritysvastuu asettuu? Mitä tarkoittaa supernormiksi kutsuttu asianmukainen huolellisuus – mitä se edellyttää yrityksiltä? Miten yritysvastuu vaikuttaa yritysten toimintaan tulevaisuudessa ja mitä se tarkoittaa oikeudellisen neuvonantajan työn kannalta?

Päätoimittajat kokosivat kirjan kirjoittajiksi nimekkään asiantuntijajoukon, joiden teema-artikkelit tarkastelevat yritysvastuuta taloudellisen raportoinnin, yhtiöoikeuden, kilpailuoikeuden, ympäristöoikeuden, kiertotalouden, sopimusoikeuden, rahoitusoikeuden ja ihmisoikeuksien näkökulmasta.

Kirja antaa yrityksiä neuvoville juristeille, yritysten johdolle ja vastuullisuuden parissa työskenteleville asiantuntijoille käytännön neuvoja vastuullisen toiminnan kehittämiseen uudesta näkökulmasta.

”Yritysvastuukysymykset ovat monipuolisesti esillä yrityshallitusten agendalla. Ei enää pelkästään yksittäisenä vuosikelloasiana, vaan integroituna organisaatioiden jokapäiväiseen toimintaan ja päätöksentekoon. Tästä kirjasta on varmasti apua yritysten lakimiehille, mutta myös johdolle ja hallituksen jäsenille, jotka kaipaavat syvällisempää ymmärrystä näistä tärkeistä kysymyksistä.”
– Kirsi Komi, juristi ja hallitusammattilainen

Yritysvastuu & oikeus -kirjan päätoimittajia ovat Anne Vanhala ja Michael Ristaniemi.

OTK, MBA Anne Vanhala toimii vastuullisuusasiantuntijana Keskuskauppakamarissa.  Vanhala on aiemmin toiminut liikejuridiikan tehtävissä asianajotoimistossa ja tilintarkastusyhteisössä.

OTT Michael Ristaniemi on toiminut yritysjuristina ja kestävän kehityksen johtajana yhteensä kymmenen vuoden ajan. Tällä hetkellä Ristaniemi työskentelee Euroopan komissiolla sekä toimii tutkijana VUB-yliopiston Brussels School of Governancessa.

Yritysvastuu & oikeus -kirjaan ovat kirjoittaneet teema-artikkeleita myös:

Meri Dahlqvist, Lia Heasman, Kari Lautjärvi, Anne Kumpula, Anna-Ilona Lehtonen, Toni Malminen, Jukka Mähönen, Mikko Rajavuori, Jaakko Salminen, Topi Turunen, Mika Viljanen, Maria Wasastjerna ja Sakari Wuolijoki.

Yritysvastuu & oikeus -kirjan voi tilata KauppakamariKaupasta

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Lue juttu ›
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Lue juttu ›
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

3/2022
Nopeat
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Pekka Toveri: Jokainen yritys voi olla hyökkäyksen kohde
Venäjän totaalinen sodankäynti koskettaa myös Suomea. Hybridiuhkiin varautuminen on sen vuoksi myös yrityksissä...
Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus Suomessa
EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa ilman erillistä lupaa myös opintojensa...
Yritysvastuudirektiivi tulee
EU:n toimielimet pääsivät alustavaan sopuun 14.12.2023 niin sanotun yritysvastuudirektiivin sisällöstä....
Seuraa näitä 14.2.2024
Miten vahvistetun tilinpäätöksen voi ilmoittaa kaupparekisteriin maksutta? Korkolain mukaisesta viitekorosta...
Pk-yrityksille 10 000 euron EENergy-avustus energiansäästöön tähtääviin toimenpiteisiin
EENergy on EU:n rahoittama hanke, joka myöntää 10 000 euron avustuksia eri puolille Eurooppaa pk-yrityksille,...
Kotirintama rientää apuun
Vallitsevaa taloussuhdannetta on vaikea kuvailla erinomaiseksi. Siten ei yllätä, että myös Helsingin...
Näin yritys varautuu vieraan valtion vihamieliseen vaikuttamiseen – asiantuntijan 4 vinkkiä
Vihamieliset valtiot ovat harjoittaneet hybridivaikuttamista vuosia eikä Suomikaan ole välttynyt siltä....
Talouden digitalisaatio ohjaa pääkaupunkiseudun toimialarakenteen kehitystä
Seudun mikroyritysten ja suurten yritysten vuosittainen yhteenlaskettu liikevaihto oli likimain samansuuruinen...
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen: Vantaalla ennätysmäärä uusia yrityksiä
Huippuluokan teknologiaa, hyvät liikenneyhteydet ja koulutettua työvoimaa. Vantaa tarjoaa yrityksille...
Miten selättää arvoristiriidat työpaikalla?
Onko työelämämme aidosti yhdenvertainen? Miltä syrjintä, korruptio ja häirintä työelämässä näyttävät?...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Acquiring Finnish language skills quickly alongside work
Employees with an immigrant background learn Finnish well when they are encouraged and given the opportunity...
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...