Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Eduskuntatalo syksyisessä maisemassa.

Millaisia vaalilupauksia elinvoiman vahvistamiseen?

Millaisia toimia Helsingin seudun elinvoiman vahvistaminen edellyttää tulevalla vaalikaudella? Kysyimme asiaa neljältä kansanedustajaehdokkaalta.

Sari Sarkomaa: Osaaminen ratkaisee menestyksen

Kansanedustaja Sari Sarkomaan (kok.) lista Helsingin seudun elinvoimaa kehittävistä toimista on pitkä. Kärkeen hän nostaa osaavan työvoiman varmistamisen ja työhön kannustavan verotuksen.

– Osaaminen ratkaisee Helsingin menestymisen, sillä se vetää puoleensa myös investointeja.
Sarkomaan mukaan helsinkiläiset kansanedustajat ovat tehneet paljon töitä koulutusasioiden parantamiseksi, mutta viesti ei ole mennyt  riittävästi perille.

Aloituspaikkojen määrä Helsingin seudun korkeakouluissa on alimitoitettu suhteessa ikäluokkiin. Myös ammatillista koulutusta on Sarkomaan mielestä lisättävä joustavasti aloilla, joissa työvoimatarpeet ovat suurimmat.

Kaikki eduskuntapuolueet ovat sitoutuneet nostamaan tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä Sarkomaa sanoo.

Kansanedustaja Sari Sarkomaa, taustalla vihreää ja puunrunkoja.
Kaikki eduskuntapuolueet ovat sitoutuneet nostamaan tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä Sarkomaa sanoo.

– Aloituspaikkojen lisäämisen ohella myös riittävä resurssointi on hänestä turvattava, jotta koulutuksen laatu säilyy.

Sarkomaa pitää tärkeänä, että kaikki eduskuntapuolueet ovat sitoutuneet nostamaan tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä.

– Tämän tulee näkyä myös tulevassa hallitusohjelmassa.

Sarkomaan mielestä myös elinkeinoelämän kannalta on oleellista pitää kaupungin talous kunnossa, jotta se pystyy tuottamaan palveluja ja investoimaan. Nyt tehty aluehallintouudistus näivettää Helsingin, hän varoittaa.

– Meidän pitää saada suurempi osuus veropohjasta ja ennen muuta yhteisöverokertymästä.
Mielestäni tulevan hallituksen ykkösasioita on korjata epäoikeudenmukainen rahoitusmalli, joka ei ota huomioon Helsingin erityispiirteitä.

Kasvua tukevat investoinnit edellyttävät Sarkomaan mielestä luvitus- ja kaavoitusprosessien sujuvoittamista. Tulevien vuosien investoinneista Sarkomaa nostaa kärkeen vihreää siirtymää tukevat panostukset. Myös Helsingin saavutettavuutta on parannettava.

– Keskeisellä sijalla ovat nopeat raideyhteydet.

Harjanne sanoo, että jatkossa on tehtävä parempaa kaupunkipolitiikkaa ja toivoo että metropolialueen merkitys ymmärrettäisiin jatkossa paremmin.

Atte Harjanne: Tarvitaan taloutta uudistavaa politiikkaa

Kansanedustaja Atte Harjanne (vihr.) jakaa Helsingin seutua vahvistavan politiikan kahteen osaan. Ensimmäinen niistä on kaupunkeja yleisesti vahvistavat panostukset osaamiseen, uusiin innovaatioihin ja kilpailtuihin markkinoihin.

– Tässä ei tarvita mitään Helsinki-spesifejä elementtejä. Riittää, että tehdään fiksua taloutta uudistavaa politiikkaa. Se ruokkii myös Helsingin elinvoimaa. Toki kaupungistumiseen liittyy sosiaalisia haasteita, mutta se on ennen muuta tuottavuuden ja työllisyyden kehitystä.

Kansanedustaja Atte Harjanne istuu pöydän ääressä.
Harjanne sanoo, että jatkossa on tehtävä parempaa kaupunkipolitiikkaa ja toivoo että metropolialueen merkitys ymmärrettäisiin jatkossa paremmin.

Harjanne korostaa reilun kilpailun merkitystä taloutta uudistavana voimana. Lainsäätäjien tehtävänä on laatia tätä edistäviä pelisääntöjä. Esimerkkinä hän mainitsee tuoreen kilpailulain uudistuksen, joka vahvistaa Kilpailu- ja kuluttajaviraston mahdollisuuksia puuttua haitallisiin yrityskauppoihin.

Toisaalta Helsingin seudun elinvoima edellyttää alueen erityistarpeet huomioon ottavaa politiikkaa.
– En halua kuitenkaan ajatella politiikkaa nollasummapelinä Suomessa. Kukoistava pääkaupunkiseutu on koko maan talouden ja hyvinvoinnin kannalta ratkaiseva asia.

Harjanne toivoo kuitenkin, että metropolialueen merkitys ymmärretään jatkossa nykyistä paremmin, oli sitten kyse liikenneinvestoinneista, koulutuspaikoista tai sote-lainsäädännöstä.
– Tällä vaalikaudella tämä ei ole täysin onnistunut, se on rehellisesti myönnettävä. Jatkossa on tehtävä parempaa kaupunkipolitiikkaa.

Tiivis kaupunkirakenne, riittävä asuntorakentaminen, segregaation torjunta, kattava joukkoliikenne, kävelyn ja pyöräilyn edellytykset sekä kaupunkivihreydestä huolehtiminen ovat asioita, joita Harjanne haluaa kaupunkipolitiikalla edistää. Lisäksi kestävän kaupungin energiantarpeeseen on vastattava päästöttömällä tuotannolla.

Meiltä puuttuu metropolipolitiikka siksi, että pelkästään omaa ideologiaansa ajavat puolueet eivät pysty tekemään yhteistyötä Harkimo toteaa.

Harry Harkimo: Peruspalvelut ensin kuntoon

Liike Nytin puheenjohtaja Harry Harkimo sanoo, että Helsingin seudun elinvoiman vahvistamiseksi on välttämätöntä katsoa kokonaisuutta ja hakea keinoja, joilla tänne saadaan yrityksiä, työntekijöitä ja kasvua.

Harkimon mielestä Helsingin seudun elinvoiman vahvistamisessa tärkeintä on laittaa peruspalvelut kuntoon. Hän aloittaisi koulutuksesta.

– Ei kukaan halua muuttaa Helsinkiin, jos varhaiskasvatus on sitä luokkaa, että vanhemmat pelkäävät viedä lapset hoitoon. Samalla tavalla retuperällä olevat koulut tulisi laittaa kuntoon.

Liike Nytin puheenjohtaja ja kansanedustaja Harry Harkimo Eduskuntatalossa..
Meiltä puuttuu metropolipolitiikka siksi, että pelkästään omaa ideologiaansa ajavat puolueet eivät pysty tekemään yhteistyötä Harkimo toteaa.

Uudistustarpeita koulutuksessa Harkimo näkee myös työperäisten maahanmuuttajien kielikoulutuksessa. Kansainvälisiä koulujakin tulisi saada lisää.

Harkimo huomauttaa, että toimivat peruspalvelut ja kaupungin viihtyvyys ovat edellytys työvoiman turvaamisessa yrityksille.

– Yrityksiä tulisi puolestaan houkutella muun muassa tarjoamalla niille sopivia tontteja ja toimitiloja. Ongelmana vain on, että rakentaminen on tehty täällä pirun vaikeaksi.

Harkimon mielestä valtiovallan tehtävä on tukea Helsingin seutua kansainvälistymisessä ja auttaa menestymään kilpailussa Tukholman, Kööpenhaminan ja muiden pohjoismaisten kilpailijakaupunkien kanssa.

Harkimo kaipaa metropolipolitiikkaa, jolla tiivistetään valtion ja Helsingin seudun kaupunkien ja kuntien yhteistyötä.

– Meiltä puuttuu metropolipolitiikka siksi, että pelkästään omaa ideologiaansa ajavat puolueet eivät pysty tekemään yhteistyötä. Helsingissäkin pitäisi hakea kilpailuetua suhteessa muuhun maahan ja kansainvälisiin kilpailijoihin. Nyt sen sijaan kiistellään, mistä saadaan pois parkkipaikkoja ja lisätään kävelykatuja.

Osaavan työvoiman saamisessa Poutala pitää välttämättömänä työperäisen maahanmuuton vauhdittamista.

Mika Poutala: Espoo maksaa muunkin maan kuluja

Myös espoolainen yrittäjä ja ex-olympiaurheilija Mika Poutala (kd.) on sitä mieltä, että pääkaupunkiseudun tarpeita ja huolia ei ole huomioitu riittävästi valtakunnanpolitiikassa. Esimerkiksi hän nostaa tuoreen aluehallintouudistuksen rahoituksen.

– Espoo joutuu nyt maksamaan koko Suomen kuluja, vaikka resursseja tarvittaisiin omienkin ongelmien ratkaisuun. Tarvitsemme vahvempaa metropolipolitiikkaa muuta Suomea toki unohtamatta.

Kansanedustaja, yrittäjä ja ex-olympiaurheilija Mika Poutala seisoo Kaapelin pihalla.
Osaavan työvoiman saamisessa Poutala pitää välttämättömänä työperäisen maahanmuuton vauhdittamista.

Metropolipolitiikan tulisi Poutalan mielestä kattaa ainakin rakentamiseen, asumiseen ja osaavan työvoiman saatavuuteen liittyviä yhteisiä teemoja.

Rakentamisessa tulisi kiinnittää huomiota muun muassa sosiaalisia ongelmia tuovan segregaation ehkäisyyn. Hän myös monipuolistaisi nykyistä rakentamista lisäämällä isompien asuntojen tarjontaa.

– Nykyisin rakennetaan liikaa pieniä asuntoja sijoittajille suhteessa tilavampiin perheasuntoihin. Myös pientaloalueita kaavoitetaan valitettavan vähän, vaikka niille olisi kova kysyntä.

Osaavan työvoiman saamisessa Poutala pitää välttämättömänä työperäisen maahanmuuton vauhdittamista.

– Ulkomaalaisille osaajille on saatava maahantulolinjat, joissa lupa-asiat käsitellään pikavauhtia. Tämä asia tulisi saada välittömästi kuntoon. Lisäksi tänne tulevat osaajat on saatava viihtymään Suomessa. Se tarkoittaa esimerkiksi työpaikan löytämistä puolisolle ja kansainvälisiä kouluja lapsille.

Avainsanat

Lue ja kehity

Haluatko pysyä ajan tasalla ja varmistaa, että käytössäsi ovat aina tuoreimmat ammattikirjat? Hanki käyttöösi sähköisten kirjojen Ammattikirjasto – tilaa yhden aihealueen kokoelma tai kattavasti koko Ammattikirjaston sisältö.

Lisää luettavaa

Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Lue juttu ›
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Lue juttu ›
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Lue juttu ›
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Lue juttu ›
Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Pekka Toveri: Jokainen yritys voi olla hyökkäyksen kohde
Venäjän totaalinen sodankäynti koskettaa myös Suomea. Hybridiuhkiin varautuminen on sen vuoksi myös yrityksissä...
Lue juttu ›
Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus Suomessa
EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa ilman erillistä lupaa myös opintojensa...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

1/2023
Teemajutut
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Pekka Toveri: Jokainen yritys voi olla hyökkäyksen kohde
Venäjän totaalinen sodankäynti koskettaa myös Suomea. Hybridiuhkiin varautuminen on sen vuoksi myös yrityksissä...
Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus Suomessa
EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa ilman erillistä lupaa myös opintojensa...
Yritysvastuudirektiivi tulee
EU:n toimielimet pääsivät alustavaan sopuun 14.12.2023 niin sanotun yritysvastuudirektiivin sisällöstä....
Seuraa näitä 14.2.2024
Miten vahvistetun tilinpäätöksen voi ilmoittaa kaupparekisteriin maksutta? Korkolain mukaisesta viitekorosta...
Pk-yrityksille 10 000 euron EENergy-avustus energiansäästöön tähtääviin toimenpiteisiin
EENergy on EU:n rahoittama hanke, joka myöntää 10 000 euron avustuksia eri puolille Eurooppaa pk-yrityksille,...
Kotirintama rientää apuun
Vallitsevaa taloussuhdannetta on vaikea kuvailla erinomaiseksi. Siten ei yllätä, että myös Helsingin...
Näin yritys varautuu vieraan valtion vihamieliseen vaikuttamiseen – asiantuntijan 4 vinkkiä
Vihamieliset valtiot ovat harjoittaneet hybridivaikuttamista vuosia eikä Suomikaan ole välttynyt siltä....
Talouden digitalisaatio ohjaa pääkaupunkiseudun toimialarakenteen kehitystä
Seudun mikroyritysten ja suurten yritysten vuosittainen yhteenlaskettu liikevaihto oli likimain samansuuruinen...
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen: Vantaalla ennätysmäärä uusia yrityksiä
Huippuluokan teknologiaa, hyvät liikenneyhteydet ja koulutettua työvoimaa. Vantaa tarjoaa yrityksille...
Miten selättää arvoristiriidat työpaikalla?
Onko työelämämme aidosti yhdenvertainen? Miltä syrjintä, korruptio ja häirintä työelämässä näyttävät?...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Acquiring Finnish language skills quickly alongside work
Employees with an immigrant background learn Finnish well when they are encouraged and given the opportunity...
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...