Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.

Millaisia vaalilupauksia elinvoiman vahvistamiseen?

Millaisia toimia Helsingin seudun elinvoiman vahvistaminen edellyttää tulevalla vaalikaudella? Kysyimme asiaa neljältä kansanedustajaehdokkaalta.

Sari Sarkomaa: Osaaminen ratkaisee menestyksen

Kansanedustaja Sari Sarkomaan (kok.) lista Helsingin seudun elinvoimaa kehittävistä toimista on pitkä. Kärkeen hän nostaa osaavan työvoiman varmistamisen ja työhön kannustavan verotuksen.

– Osaaminen ratkaisee Helsingin menestymisen, sillä se vetää puoleensa myös investointeja.
Sarkomaan mukaan helsinkiläiset kansanedustajat ovat tehneet paljon töitä koulutusasioiden parantamiseksi, mutta viesti ei ole mennyt  riittävästi perille.

Aloituspaikkojen määrä Helsingin seudun korkeakouluissa on alimitoitettu suhteessa ikäluokkiin. Myös ammatillista koulutusta on Sarkomaan mielestä lisättävä joustavasti aloilla, joissa työvoimatarpeet ovat suurimmat.

Kaikki eduskuntapuolueet ovat sitoutuneet nostamaan tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä Sarkomaa sanoo.

Kansanedustaja Sari Sarkomaa, taustalla vihreää ja puunrunkoja.
Kaikki eduskuntapuolueet ovat sitoutuneet nostamaan tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä Sarkomaa sanoo.

– Aloituspaikkojen lisäämisen ohella myös riittävä resurssointi on hänestä turvattava, jotta koulutuksen laatu säilyy.

Sarkomaa pitää tärkeänä, että kaikki eduskuntapuolueet ovat sitoutuneet nostamaan tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä.

– Tämän tulee näkyä myös tulevassa hallitusohjelmassa.

Sarkomaan mielestä myös elinkeinoelämän kannalta on oleellista pitää kaupungin talous kunnossa, jotta se pystyy tuottamaan palveluja ja investoimaan. Nyt tehty aluehallintouudistus näivettää Helsingin, hän varoittaa.

– Meidän pitää saada suurempi osuus veropohjasta ja ennen muuta yhteisöverokertymästä.
Mielestäni tulevan hallituksen ykkösasioita on korjata epäoikeudenmukainen rahoitusmalli, joka ei ota huomioon Helsingin erityispiirteitä.

Kasvua tukevat investoinnit edellyttävät Sarkomaan mielestä luvitus- ja kaavoitusprosessien sujuvoittamista. Tulevien vuosien investoinneista Sarkomaa nostaa kärkeen vihreää siirtymää tukevat panostukset. Myös Helsingin saavutettavuutta on parannettava.

– Keskeisellä sijalla ovat nopeat raideyhteydet.

Harjanne sanoo, että jatkossa on tehtävä parempaa kaupunkipolitiikkaa ja toivoo että metropolialueen merkitys ymmärrettäisiin jatkossa paremmin.

Atte Harjanne: Tarvitaan taloutta uudistavaa politiikkaa

Kansanedustaja Atte Harjanne (vihr.) jakaa Helsingin seutua vahvistavan politiikan kahteen osaan. Ensimmäinen niistä on kaupunkeja yleisesti vahvistavat panostukset osaamiseen, uusiin innovaatioihin ja kilpailtuihin markkinoihin.

– Tässä ei tarvita mitään Helsinki-spesifejä elementtejä. Riittää, että tehdään fiksua taloutta uudistavaa politiikkaa. Se ruokkii myös Helsingin elinvoimaa. Toki kaupungistumiseen liittyy sosiaalisia haasteita, mutta se on ennen muuta tuottavuuden ja työllisyyden kehitystä.

Kansanedustaja Atte Harjanne istuu pöydän ääressä.
Harjanne sanoo, että jatkossa on tehtävä parempaa kaupunkipolitiikkaa ja toivoo että metropolialueen merkitys ymmärrettäisiin jatkossa paremmin.

Harjanne korostaa reilun kilpailun merkitystä taloutta uudistavana voimana. Lainsäätäjien tehtävänä on laatia tätä edistäviä pelisääntöjä. Esimerkkinä hän mainitsee tuoreen kilpailulain uudistuksen, joka vahvistaa Kilpailu- ja kuluttajaviraston mahdollisuuksia puuttua haitallisiin yrityskauppoihin.

Toisaalta Helsingin seudun elinvoima edellyttää alueen erityistarpeet huomioon ottavaa politiikkaa.
– En halua kuitenkaan ajatella politiikkaa nollasummapelinä Suomessa. Kukoistava pääkaupunkiseutu on koko maan talouden ja hyvinvoinnin kannalta ratkaiseva asia.

Harjanne toivoo kuitenkin, että metropolialueen merkitys ymmärretään jatkossa nykyistä paremmin, oli sitten kyse liikenneinvestoinneista, koulutuspaikoista tai sote-lainsäädännöstä.
– Tällä vaalikaudella tämä ei ole täysin onnistunut, se on rehellisesti myönnettävä. Jatkossa on tehtävä parempaa kaupunkipolitiikkaa.

Tiivis kaupunkirakenne, riittävä asuntorakentaminen, segregaation torjunta, kattava joukkoliikenne, kävelyn ja pyöräilyn edellytykset sekä kaupunkivihreydestä huolehtiminen ovat asioita, joita Harjanne haluaa kaupunkipolitiikalla edistää. Lisäksi kestävän kaupungin energiantarpeeseen on vastattava päästöttömällä tuotannolla.

Meiltä puuttuu metropolipolitiikka siksi, että pelkästään omaa ideologiaansa ajavat puolueet eivät pysty tekemään yhteistyötä Harkimo toteaa.

Harry Harkimo: Peruspalvelut ensin kuntoon

Liike Nytin puheenjohtaja Harry Harkimo sanoo, että Helsingin seudun elinvoiman vahvistamiseksi on välttämätöntä katsoa kokonaisuutta ja hakea keinoja, joilla tänne saadaan yrityksiä, työntekijöitä ja kasvua.

Harkimon mielestä Helsingin seudun elinvoiman vahvistamisessa tärkeintä on laittaa peruspalvelut kuntoon. Hän aloittaisi koulutuksesta.

– Ei kukaan halua muuttaa Helsinkiin, jos varhaiskasvatus on sitä luokkaa, että vanhemmat pelkäävät viedä lapset hoitoon. Samalla tavalla retuperällä olevat koulut tulisi laittaa kuntoon.

Liike Nytin puheenjohtaja ja kansanedustaja Harry Harkimo Eduskuntatalossa..
Meiltä puuttuu metropolipolitiikka siksi, että pelkästään omaa ideologiaansa ajavat puolueet eivät pysty tekemään yhteistyötä Harkimo toteaa.

Uudistustarpeita koulutuksessa Harkimo näkee myös työperäisten maahanmuuttajien kielikoulutuksessa. Kansainvälisiä koulujakin tulisi saada lisää.

Harkimo huomauttaa, että toimivat peruspalvelut ja kaupungin viihtyvyys ovat edellytys työvoiman turvaamisessa yrityksille.

– Yrityksiä tulisi puolestaan houkutella muun muassa tarjoamalla niille sopivia tontteja ja toimitiloja. Ongelmana vain on, että rakentaminen on tehty täällä pirun vaikeaksi.

Harkimon mielestä valtiovallan tehtävä on tukea Helsingin seutua kansainvälistymisessä ja auttaa menestymään kilpailussa Tukholman, Kööpenhaminan ja muiden pohjoismaisten kilpailijakaupunkien kanssa.

Harkimo kaipaa metropolipolitiikkaa, jolla tiivistetään valtion ja Helsingin seudun kaupunkien ja kuntien yhteistyötä.

– Meiltä puuttuu metropolipolitiikka siksi, että pelkästään omaa ideologiaansa ajavat puolueet eivät pysty tekemään yhteistyötä. Helsingissäkin pitäisi hakea kilpailuetua suhteessa muuhun maahan ja kansainvälisiin kilpailijoihin. Nyt sen sijaan kiistellään, mistä saadaan pois parkkipaikkoja ja lisätään kävelykatuja.

Osaavan työvoiman saamisessa Poutala pitää välttämättömänä työperäisen maahanmuuton vauhdittamista.

Mika Poutala: Espoo maksaa muunkin maan kuluja

Myös espoolainen yrittäjä ja ex-olympiaurheilija Mika Poutala (kd.) on sitä mieltä, että pääkaupunkiseudun tarpeita ja huolia ei ole huomioitu riittävästi valtakunnanpolitiikassa. Esimerkiksi hän nostaa tuoreen aluehallintouudistuksen rahoituksen.

– Espoo joutuu nyt maksamaan koko Suomen kuluja, vaikka resursseja tarvittaisiin omienkin ongelmien ratkaisuun. Tarvitsemme vahvempaa metropolipolitiikkaa muuta Suomea toki unohtamatta.

Kansanedustaja, yrittäjä ja ex-olympiaurheilija Mika Poutala seisoo Kaapelin pihalla.
Osaavan työvoiman saamisessa Poutala pitää välttämättömänä työperäisen maahanmuuton vauhdittamista.

Metropolipolitiikan tulisi Poutalan mielestä kattaa ainakin rakentamiseen, asumiseen ja osaavan työvoiman saatavuuteen liittyviä yhteisiä teemoja.

Rakentamisessa tulisi kiinnittää huomiota muun muassa sosiaalisia ongelmia tuovan segregaation ehkäisyyn. Hän myös monipuolistaisi nykyistä rakentamista lisäämällä isompien asuntojen tarjontaa.

– Nykyisin rakennetaan liikaa pieniä asuntoja sijoittajille suhteessa tilavampiin perheasuntoihin. Myös pientaloalueita kaavoitetaan valitettavan vähän, vaikka niille olisi kova kysyntä.

Osaavan työvoiman saamisessa Poutala pitää välttämättömänä työperäisen maahanmuuton vauhdittamista.

– Ulkomaalaisille osaajille on saatava maahantulolinjat, joissa lupa-asiat käsitellään pikavauhtia. Tämä asia tulisi saada välittömästi kuntoon. Lisäksi tänne tulevat osaajat on saatava viihtymään Suomessa. Se tarkoittaa esimerkiksi työpaikan löytämistä puolisolle ja kansainvälisiä kouluja lapsille.

Avainsanat

Lue ja kehity

Haluatko pysyä ajan tasalla ja varmistaa, että käytössäsi ovat aina tuoreimmat ammattikirjat? Hanki käyttöösi sähköisten kirjojen Ammattikirjasto – tilaa yhden aihealueen kokoelma tai kattavasti koko Ammattikirjaston sisältö.

Lisää luettavaa

Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Lue juttu ›
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Lue juttu ›
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...
Lue juttu ›
Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäki: Kasvu ja luontoarvot mahtuvat samaan kaupunkiin
Apulaispormestari Anni Sinnemäen mukaan kasvu ja kestävä kehitys on mahdollista yhdistää Helsingissä....
Lue juttu ›
Osakeyhtiön hallituksen jäsenen ja osakkaan tiedonsaantioikeus
Osakeyhtiölaissa lähtökohta on se, että toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle...
Lue juttu ›
Osakeyhtiön omat osakkeet
Osakeyhtiöllä voi olla hallussa omia osakkeitaan. Yksityisellä osakeyhtiöllä (oy) tulee osakeyhtiölain...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

1/2023
Teemajutut
Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...
Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäki: Kasvu ja luontoarvot mahtuvat samaan kaupunkiin
Apulaispormestari Anni Sinnemäen mukaan kasvu ja kestävä kehitys on mahdollista yhdistää Helsingissä....
Osakeyhtiön hallituksen jäsenen ja osakkaan tiedonsaantioikeus
Osakeyhtiölaissa lähtökohta on se, että toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle...
Osakeyhtiön omat osakkeet
Osakeyhtiöllä voi olla hallussa omia osakkeitaan. Yksityisellä osakeyhtiöllä (oy) tulee osakeyhtiölain...
Seuraa näitä 30.8.2023
Kuluttajansuojalakiin on tulossa muutoksia lokakuun alusta alkaen. Ulkoministeriö on laatinut ohjeita...
Kansainväliset kontaktit haussa? Kokeile Yrityskontaktipörssiä!
Haetko uutta myyntiedustajaa, alihankkijaa, tavarantoimittajaa tai tutkimuskontaktit kiinnostavat?
Espoon uudessa yleiskaavatyössä luodaan edellytykset kaupungin kestävälle ja viihtyisälle kasvulle
Espoon pitkään jatkuneen kasvun taustalla on kaupunkimme vetovoimaisuus – asukkaat ja yritykset ovat...
Sähköistetään mitä pystytään – vety hoitaa loput
Fossiilisten polttoaineiden loppu alkaa häämöttää. Teillämme näkyy jo enenevässä määrin sähköautoja....
Pandemia alensi Helsingin ydinkeskustan elävyyttä
Helsingin ydinkeskustan elävyys aleni kaikkein voimakkaimmin tähän mennessä tutkituista kaupungeista.
Vantaan ratikka tuo palveluihin ison kasvusysäyksen
Vantaan pikaraitiotie tuo asumisen lisäksi merkittävää kasvua kaupalle ja muille palveluille. Kysyimme...
KauppakamariTiedon vastauspankki: Kysy, me vastaamme
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Oletko valmis metaversumin ja tekoälyn vallankumoukseen?
Mitä meidän tulee tietää metaversumista, web3:sta ja tekoälystä? Miten ne voivat radikaalisti muuttaa...
Traffic and pedestrian areas need to be balanced in central Helsinki
Companies are satisfied with the expansion of the pedestrian areas in central Helsinki as long as good...
Osaavan työvoiman saaminen ratkaisee koko Suomen menestyksen
Suomessa on herätty väestörakenteen muutokseen aivan liian myöhään. Vuonna 2040 maassamme on lähes 200 000...
Lääkkeitä osaajapulaan: työelämän treffipalvelu ja asenneremontti?
Tervetuloa uudistuneen Kauppakamarilehden sisältöjen pariin. Helsingin seudun kauppakamarin verkkolehti...
Kohtaanto-ongelman ratkaisu vaatii nyt tositoimia
Avoimien työpaikkojen täyttäminen vaatii koulutuksen ketteröittämistä. Lisäksi tarvitaan työpaikat ja...
Työperäisessä maahanmuutossa koko ketju kuntoon
Työperäisen maahanmuuton lupakäsittely nopeutuu. Koko ketju hakemusten jättämisestä kotoutumiseen on...