Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Eduskuntatalo syksyisessä maisemassa.

Millaisia vaalilupauksia elinvoiman vahvistamiseen?

Millaisia toimia Helsingin seudun elinvoiman vahvistaminen edellyttää tulevalla vaalikaudella? Kysyimme asiaa neljältä kansanedustajaehdokkaalta.

Sari Sarkomaa: Osaaminen ratkaisee menestyksen

Kansanedustaja Sari Sarkomaan (kok.) lista Helsingin seudun elinvoimaa kehittävistä toimista on pitkä. Kärkeen hän nostaa osaavan työvoiman varmistamisen ja työhön kannustavan verotuksen.

– Osaaminen ratkaisee Helsingin menestymisen, sillä se vetää puoleensa myös investointeja.
Sarkomaan mukaan helsinkiläiset kansanedustajat ovat tehneet paljon töitä koulutusasioiden parantamiseksi, mutta viesti ei ole mennyt  riittävästi perille.

Aloituspaikkojen määrä Helsingin seudun korkeakouluissa on alimitoitettu suhteessa ikäluokkiin. Myös ammatillista koulutusta on Sarkomaan mielestä lisättävä joustavasti aloilla, joissa työvoimatarpeet ovat suurimmat.

Kaikki eduskuntapuolueet ovat sitoutuneet nostamaan tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä Sarkomaa sanoo.

Kansanedustaja Sari Sarkomaa, taustalla vihreää ja puunrunkoja.
Kaikki eduskuntapuolueet ovat sitoutuneet nostamaan tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä Sarkomaa sanoo.

– Aloituspaikkojen lisäämisen ohella myös riittävä resurssointi on hänestä turvattava, jotta koulutuksen laatu säilyy.

Sarkomaa pitää tärkeänä, että kaikki eduskuntapuolueet ovat sitoutuneet nostamaan tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä.

– Tämän tulee näkyä myös tulevassa hallitusohjelmassa.

Sarkomaan mielestä myös elinkeinoelämän kannalta on oleellista pitää kaupungin talous kunnossa, jotta se pystyy tuottamaan palveluja ja investoimaan. Nyt tehty aluehallintouudistus näivettää Helsingin, hän varoittaa.

– Meidän pitää saada suurempi osuus veropohjasta ja ennen muuta yhteisöverokertymästä.
Mielestäni tulevan hallituksen ykkösasioita on korjata epäoikeudenmukainen rahoitusmalli, joka ei ota huomioon Helsingin erityispiirteitä.

Kasvua tukevat investoinnit edellyttävät Sarkomaan mielestä luvitus- ja kaavoitusprosessien sujuvoittamista. Tulevien vuosien investoinneista Sarkomaa nostaa kärkeen vihreää siirtymää tukevat panostukset. Myös Helsingin saavutettavuutta on parannettava.

– Keskeisellä sijalla ovat nopeat raideyhteydet.

Harjanne sanoo, että jatkossa on tehtävä parempaa kaupunkipolitiikkaa ja toivoo että metropolialueen merkitys ymmärrettäisiin jatkossa paremmin.

Atte Harjanne: Tarvitaan taloutta uudistavaa politiikkaa

Kansanedustaja Atte Harjanne (vihr.) jakaa Helsingin seutua vahvistavan politiikan kahteen osaan. Ensimmäinen niistä on kaupunkeja yleisesti vahvistavat panostukset osaamiseen, uusiin innovaatioihin ja kilpailtuihin markkinoihin.

– Tässä ei tarvita mitään Helsinki-spesifejä elementtejä. Riittää, että tehdään fiksua taloutta uudistavaa politiikkaa. Se ruokkii myös Helsingin elinvoimaa. Toki kaupungistumiseen liittyy sosiaalisia haasteita, mutta se on ennen muuta tuottavuuden ja työllisyyden kehitystä.

Kansanedustaja Atte Harjanne istuu pöydän ääressä.
Harjanne sanoo, että jatkossa on tehtävä parempaa kaupunkipolitiikkaa ja toivoo että metropolialueen merkitys ymmärrettäisiin jatkossa paremmin.

Harjanne korostaa reilun kilpailun merkitystä taloutta uudistavana voimana. Lainsäätäjien tehtävänä on laatia tätä edistäviä pelisääntöjä. Esimerkkinä hän mainitsee tuoreen kilpailulain uudistuksen, joka vahvistaa Kilpailu- ja kuluttajaviraston mahdollisuuksia puuttua haitallisiin yrityskauppoihin.

Toisaalta Helsingin seudun elinvoima edellyttää alueen erityistarpeet huomioon ottavaa politiikkaa.
– En halua kuitenkaan ajatella politiikkaa nollasummapelinä Suomessa. Kukoistava pääkaupunkiseutu on koko maan talouden ja hyvinvoinnin kannalta ratkaiseva asia.

Harjanne toivoo kuitenkin, että metropolialueen merkitys ymmärretään jatkossa nykyistä paremmin, oli sitten kyse liikenneinvestoinneista, koulutuspaikoista tai sote-lainsäädännöstä.
– Tällä vaalikaudella tämä ei ole täysin onnistunut, se on rehellisesti myönnettävä. Jatkossa on tehtävä parempaa kaupunkipolitiikkaa.

Tiivis kaupunkirakenne, riittävä asuntorakentaminen, segregaation torjunta, kattava joukkoliikenne, kävelyn ja pyöräilyn edellytykset sekä kaupunkivihreydestä huolehtiminen ovat asioita, joita Harjanne haluaa kaupunkipolitiikalla edistää. Lisäksi kestävän kaupungin energiantarpeeseen on vastattava päästöttömällä tuotannolla.

Meiltä puuttuu metropolipolitiikka siksi, että pelkästään omaa ideologiaansa ajavat puolueet eivät pysty tekemään yhteistyötä Harkimo toteaa.

Harry Harkimo: Peruspalvelut ensin kuntoon

Liike Nytin puheenjohtaja Harry Harkimo sanoo, että Helsingin seudun elinvoiman vahvistamiseksi on välttämätöntä katsoa kokonaisuutta ja hakea keinoja, joilla tänne saadaan yrityksiä, työntekijöitä ja kasvua.

Harkimon mielestä Helsingin seudun elinvoiman vahvistamisessa tärkeintä on laittaa peruspalvelut kuntoon. Hän aloittaisi koulutuksesta.

– Ei kukaan halua muuttaa Helsinkiin, jos varhaiskasvatus on sitä luokkaa, että vanhemmat pelkäävät viedä lapset hoitoon. Samalla tavalla retuperällä olevat koulut tulisi laittaa kuntoon.

Liike Nytin puheenjohtaja ja kansanedustaja Harry Harkimo Eduskuntatalossa..
Meiltä puuttuu metropolipolitiikka siksi, että pelkästään omaa ideologiaansa ajavat puolueet eivät pysty tekemään yhteistyötä Harkimo toteaa.

Uudistustarpeita koulutuksessa Harkimo näkee myös työperäisten maahanmuuttajien kielikoulutuksessa. Kansainvälisiä koulujakin tulisi saada lisää.

Harkimo huomauttaa, että toimivat peruspalvelut ja kaupungin viihtyvyys ovat edellytys työvoiman turvaamisessa yrityksille.

– Yrityksiä tulisi puolestaan houkutella muun muassa tarjoamalla niille sopivia tontteja ja toimitiloja. Ongelmana vain on, että rakentaminen on tehty täällä pirun vaikeaksi.

Harkimon mielestä valtiovallan tehtävä on tukea Helsingin seutua kansainvälistymisessä ja auttaa menestymään kilpailussa Tukholman, Kööpenhaminan ja muiden pohjoismaisten kilpailijakaupunkien kanssa.

Harkimo kaipaa metropolipolitiikkaa, jolla tiivistetään valtion ja Helsingin seudun kaupunkien ja kuntien yhteistyötä.

– Meiltä puuttuu metropolipolitiikka siksi, että pelkästään omaa ideologiaansa ajavat puolueet eivät pysty tekemään yhteistyötä. Helsingissäkin pitäisi hakea kilpailuetua suhteessa muuhun maahan ja kansainvälisiin kilpailijoihin. Nyt sen sijaan kiistellään, mistä saadaan pois parkkipaikkoja ja lisätään kävelykatuja.

Osaavan työvoiman saamisessa Poutala pitää välttämättömänä työperäisen maahanmuuton vauhdittamista.

Mika Poutala: Espoo maksaa muunkin maan kuluja

Myös espoolainen yrittäjä ja ex-olympiaurheilija Mika Poutala (kd.) on sitä mieltä, että pääkaupunkiseudun tarpeita ja huolia ei ole huomioitu riittävästi valtakunnanpolitiikassa. Esimerkiksi hän nostaa tuoreen aluehallintouudistuksen rahoituksen.

– Espoo joutuu nyt maksamaan koko Suomen kuluja, vaikka resursseja tarvittaisiin omienkin ongelmien ratkaisuun. Tarvitsemme vahvempaa metropolipolitiikkaa muuta Suomea toki unohtamatta.

Kansanedustaja, yrittäjä ja ex-olympiaurheilija Mika Poutala seisoo Kaapelin pihalla.
Osaavan työvoiman saamisessa Poutala pitää välttämättömänä työperäisen maahanmuuton vauhdittamista.

Metropolipolitiikan tulisi Poutalan mielestä kattaa ainakin rakentamiseen, asumiseen ja osaavan työvoiman saatavuuteen liittyviä yhteisiä teemoja.

Rakentamisessa tulisi kiinnittää huomiota muun muassa sosiaalisia ongelmia tuovan segregaation ehkäisyyn. Hän myös monipuolistaisi nykyistä rakentamista lisäämällä isompien asuntojen tarjontaa.

– Nykyisin rakennetaan liikaa pieniä asuntoja sijoittajille suhteessa tilavampiin perheasuntoihin. Myös pientaloalueita kaavoitetaan valitettavan vähän, vaikka niille olisi kova kysyntä.

Osaavan työvoiman saamisessa Poutala pitää välttämättömänä työperäisen maahanmuuton vauhdittamista.

– Ulkomaalaisille osaajille on saatava maahantulolinjat, joissa lupa-asiat käsitellään pikavauhtia. Tämä asia tulisi saada välittömästi kuntoon. Lisäksi tänne tulevat osaajat on saatava viihtymään Suomessa. Se tarkoittaa esimerkiksi työpaikan löytämistä puolisolle ja kansainvälisiä kouluja lapsille.

Avainsanat

Lue ja kehity

Haluatko pysyä ajan tasalla ja varmistaa, että käytössäsi ovat aina tuoreimmat ammattikirjat? Hanki käyttöösi sähköisten kirjojen Ammattikirjasto – tilaa yhden aihealueen kokoelma tai kattavasti koko Ammattikirjaston sisältö.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lue juttu ›
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Lue juttu ›
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

1/2023
Teemajutut
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...