Krapi ja Keuda ottavat kumppanuudesta kaiken irti Keski-Uudellamaalla

Krapi ja Keuda ottavat kumppanuudesta kaiken irti Keski-Uudellamaalla

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:ALUEELTA

Keski-Uusimaalla yritysten ja ammatillisen oppilaitoksen tiiviistä yhteistyöstä on hyviä tuloksia.

Äänessä tässä jutussa

Tuusulassa majoitus- ja ravintolapalveluja tarjoava Krapihovi on ollut useita vuosia ammatillista koulutusta antavan Keudan kumppani. Toimitusjohtaja Pekka Holma sanoo, että tiiviistä yhteistyöstä hyötyvät niin yritys, opiskelijat kuin oppilaitoskin.

– Työpanoksensa lisäksi harjoitteluun tulevat nuoret tuovat uusia ajatuksia. Yritys voi puolestaan opettaa heille asioita, jotka tulevat työelämässä joka tapauksessa vastaan, Holma sanoo.


Normaalivuosina Krapilla
työskentelee parikymmentä opiskelijaa erilaisilla sopimuksilla. Keuda myös kouluttaa Krapin henkilökuntaa järjestämällä täydennyskoulutusta, tutkintoon johtavaa opiskelua ja esimiestyön koulutusta.

– Lisäksi johtoryhmämme saa jatkuvaa sparrausta valmentavaan johtamiseen.

Holman mukaan Krapi haluaa olla mukana uusien työntekijöiden kouluttamisessa ja viedä toimialaa näin eteenpäin.

Yhteistyö myös helpottaa osaavan ja motivoituneen henkilöstön saantia,  kun opiskelijoita rekrytoidaan opintojen jälkeen sesonkitöihin ja pysyvään työsuhteeseen.

– Koronatilanne on
haitannut merkittävästi työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestämistä myös Krapilla. Holman mukaan varsin hyvin menneen kesän jälkeen syksy oli vaikea. Hotelli ja ravintola olivat auki rajoitetusti, eikä opiskelijoille voitu järjestää riittävästi vuoroja. – Jos meillä ei tapahdu mitään, niin ei silloin mitään opikaan.

Korona-ajasta huolimatta neljä Krapin työntekijää suoritti viime vuonna lähiesimiehen ammattitutkinnon.

Keudan johtaja Hannu Laurila sanoo, että keväällä ammatillisessa koulutuksessa sovelletaan hybridimallia, joka perustuu lähi- ja etäopetuksen vuorotteluun.

– Onneksi uudenmuotoinen koulutus on joustanut. Meillä on ollut mahdollisuus ottaa tarvittaessa opiskelijoita omiin oppimisympäristöihimme ja huolehtia näin opintojen etenemisestä.

Yli kymmenen tuhatta opiskelijaa vuodessa
Keudan johtajan Hannu Laurilan mukaan ammatillisissa opinnoissa on aivan oleellista, että opiskelijat pääsevät hiomaan taitojaan käytännössä nykyaikaisiin työpaikkoihin.

Keuda on koulutuskuntayhtymä, jonka omistajakunnat ovat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo ja Tuusula. Vuosittain Keudassa opiskelee yli kymmenen tuhatta opiskelijaa,  jotka suorittavat noin 2500 tutkintoa ajoneuvoalan ammattitutkinnosta yrittäjän ammattitutkintoon.

Keudan johtajan Hannu Laurilan mukaan ammatillisissa opinnoissa on aivan oleellista, että opiskelijat pääsevät hiomaan taitojaan käytännössä nykyaikaisiin työpaikkoihin.

Keuda on solminut strategisen kumppanuussopimuksen 25 yrityksen kanssa, joista lähes kaikkien kanssa yhteistyö on aktiivista.

Kumppanit toimivat eri toimialoilla. Tarkoituksena on avata opiskelijoille mahdollisuus työpaikalla järjestettävään koulutukseen. Toisaalta yrityksen henkilöstö voi kerryttää itselleen lisäosaamista.

– Kumppanuus yritysten kanssa edellyttää kuuntelua ja toisten osapuolten toiminnan ymmärtämistä, Laurila sanoo.

Tätä varten kullekin Keudan kumppaniyrityksille on nimetty asiakkuuspäällikkö, joka toimii yhteyshenkilönä ja on perillä meneillään olevista yhteistyökuvioista.

Yrityksiltä Laurila toivoo avointa palautetta ja aloitteellisuutta yhteistyön kehittämisessä.

– Kaikkiin toiveisiin emme ehkä pysty vastaamaan, mutta nykymuotoinen ammatillinen koulutus antaa varsin hyvät mahdollisuudet rakentaa joustavia polkuja opiskelijoille ja vastata samalla yritysten osaamistarpeisiin.

Laurilan tavoin Krapin toimitusjohtaja Pekka Holma korostaa kumppanuudessa pitkäjänteisyyttä ja avointa keskustelusuhdetta.

– Yhteistyö on paljon helpompaa,  kun ollaan toisillemme tuttuja jo entisestään. Asiat sujuvat silloin jouhevasti.


Keski-Uudellamaalla
Helsingin seudun kauppakamari edistää yritysten ja kuntien yhteistyötä. Kauppakamari korostaa alueen erinomaista logistista sijaintia osana metropolialuetta ja painottaa kuntarajat ylittäviä maankäyttöratkaisuja. 
Työvoiman saannin turvaamiseksi korostetaan vuokra-asuntotuotannon lisäämistä. Kauppakamari tukee alueen kuntien ja kaupunkien toimenpiteitä alueen kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistamiseksi.

Lue lisää 

Helsingin seudun kauppakamarin aluekartta. Keski-Uudenmaan kauppakamariyksikkö alueena.