Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Pia Pakarinen

Koulutuksen ekspertti pitää ääntä yrittäjyydestä

Pia Pakarinen tunnetaan koulutusasioiden osaajana kuntapolitiikassa, mutta neljä vuotta Helsingin apulaispormestarina riittää. Pitkä ura yritysmaailmassa on ollut hyvä pohja yhteisten asioiden hoitamiseen.

Pia Pakarinen tunnetaan koulutusasioiden osaajana kuntapolitiikassa, mutta neljä vuotta Helsingin apulaispormestarina riittää. Pitkä ura yritysmaailmassa on ollut hyvä pohja yhteisten asioiden hoitamiseen.

Pia Pakarisen toimikausi kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarina Helsingissä päättyy toukokuun lopussa. Valtuustokauden alussa käyttöön otettu pormestarimalli on herättänyt paljon keskustelua, mutta kokemukset ovat olleet hänestä pääosin myönteiset.

– Uusi malli toi kaupungin toimintaan aivan uutta dynamiikkaa. Asioihin tartutaan nyt entistä nopeammin. Myös vaikuttaminen valtion suuntaan on terävöitynyt valtavasti, kokoomusta edustava Pakarinen sanoo.

Apulaispormestari vailla valtaa

Sen sijaan apulaispormestarin toimenkuvaan Pakarinen on pettynyt ennen muuta vähäisten vaikuttamismahdollisuuksien vuoksi.

Helsingissä pormestarilla on varsin laajat valtaoikeudet, mutta neljällä apulaispormestarilla ei ole esimerkiksi esittelyoikeutta heidän toimialojaan käsittelevissä lautakunnissa. Tämä oli tietoinen valinta, kun mallia aikanaan kehitettiin.

– Kaupunkilaiset ja media tosin olettavat, että apulaispormestarina päätän suurin piirtein kaikista kasvatukseen ja koulutukseen liittyvistä asioista. Toimintamahdollisuudet ovat kuitenkin varsin rajalliset.

– Antoisinta ovat olleet kansainväliset tehtävät. Toimin muun muassa eurooppalaisten kaupunkien Eurocities-verkoston talousfoorumin puheenjohtajana.

Pakarinen on kuitenkin pystynyt vaikuttamaan asioihin muutoin, sillä kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsenyyden ohella hän on myös kasvatus- ja koulutuslautakunnan puheenjohtaja.

– Ja apulaispormestarina olen voinut paneutua kaupungin asioihin täysipäiväisesti. Se on iso etu verrattuna siihen, kun luottamushenkilöt tekevät muuten kuntapolitiikkaa päivätyönsä ohessa.

Yrittäjyyden puolustaja valtuustossa

Pia Pakarinen on tehnyt pitkän uran yrityselämässä ja elinkeinoelämän järjestöissä. Tästä on ollut paljon hyötyä kaupungin asioiden hoidossa.

– Työelämän yhteydet ovat entistä tärkeämpiä koulutuksessa, jossa opitaan sivistyksen ohella valmiuksia työelämää varten. Tämä on kaupungillakin ymmärretty.

Pakarinen on ollut 15 vuotta mukana kunnallispolitiikassa. Sinä aikana moni asia on muuttunut, eikä aina parempaan suuntaan.

– Sosiaalisella medialla on iso vaikutus. Monet pienet ja epäolennaiset asiat nousevat esille, kun samaan aikaan isojen ja tärkeiden asioiden pohdinta jää vähemmälle. Some-keskustelu näkyy myös poliittisessa käyttäytymisessä irtopisteiden keräämisenä.

Neljä vuotta apulaispormestarina saa riittää Pakariselle, eikä hän tavoittele uutta kautta. Myöskään kokoomuksen pormestariehdokkuus ei häntä kiinnostanut.

– Haen seuraavaksi päivätöitä muualta, mutta vapaa-aikana politiikan tekeminen tuntuu edelleen mielekkäältä.

Pakarinen onkin asettunut jälleen ehdolle 13.6. kuntavaaleihin.

– Koen, että minulla on edelleen annettavaa kuntapolitiikassa etenkin koulutukseen ja varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa. Ja itsekin pitkään yrittäjänä toimineena yrittäjyys on lähellä sydäntä. Yrittäjyyden puolestapuhujia ei ole valtuustossa liikaa.

Avainsanat

Kauppakamarin Johtajaklubi - aikasi arvoinen

Toimitusjohtajien, johtajien ja organisaatioiden avainhenkilöiden valtakunnallinen verkosto tarjoaa jäsenilleen asiantuntijoiden keynote-puheenvuoroja, luottamuksellisia keskusteluja ja arvokasta tietoa johtajuudesta ja liiketoiminnan kehittämisestä. 
Joko Sinä olet mukana? Katso ohjelma ja ilmoittaudu seuraavaan Klubi-infoon KauppakamariKaupassa.

Kauppakamarin Johtajaklubi

Lisää luettavaa

Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Lue juttu ›
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Lue juttu ›
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Lue juttu ›
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

1/2021
Henkilökuvat
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Pekka Toveri: Jokainen yritys voi olla hyökkäyksen kohde
Venäjän totaalinen sodankäynti koskettaa myös Suomea. Hybridiuhkiin varautuminen on sen vuoksi myös yrityksissä...
Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus Suomessa
EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa ilman erillistä lupaa myös opintojensa...
Yritysvastuudirektiivi tulee
EU:n toimielimet pääsivät alustavaan sopuun 14.12.2023 niin sanotun yritysvastuudirektiivin sisällöstä....
Seuraa näitä 14.2.2024
Miten vahvistetun tilinpäätöksen voi ilmoittaa kaupparekisteriin maksutta? Korkolain mukaisesta viitekorosta...
Pk-yrityksille 10 000 euron EENergy-avustus energiansäästöön tähtääviin toimenpiteisiin
EENergy on EU:n rahoittama hanke, joka myöntää 10 000 euron avustuksia eri puolille Eurooppaa pk-yrityksille,...
Kotirintama rientää apuun
Vallitsevaa taloussuhdannetta on vaikea kuvailla erinomaiseksi. Siten ei yllätä, että myös Helsingin...
Näin yritys varautuu vieraan valtion vihamieliseen vaikuttamiseen – asiantuntijan 4 vinkkiä
Vihamieliset valtiot ovat harjoittaneet hybridivaikuttamista vuosia eikä Suomikaan ole välttynyt siltä....
Talouden digitalisaatio ohjaa pääkaupunkiseudun toimialarakenteen kehitystä
Seudun mikroyritysten ja suurten yritysten vuosittainen yhteenlaskettu liikevaihto oli likimain samansuuruinen...
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen: Vantaalla ennätysmäärä uusia yrityksiä
Huippuluokan teknologiaa, hyvät liikenneyhteydet ja koulutettua työvoimaa. Vantaa tarjoaa yrityksille...
Miten selättää arvoristiriidat työpaikalla?
Onko työelämämme aidosti yhdenvertainen? Miltä syrjintä, korruptio ja häirintä työelämässä näyttävät?...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Acquiring Finnish language skills quickly alongside work
Employees with an immigrant background learn Finnish well when they are encouraged and given the opportunity...
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...