Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Pia Pakarinen

Koulutuksen ekspertti pitää ääntä yrittäjyydestä

Pia Pakarinen tunnetaan koulutusasioiden osaajana kuntapolitiikassa, mutta neljä vuotta Helsingin apulaispormestarina riittää. Pitkä ura yritysmaailmassa on ollut hyvä pohja yhteisten asioiden hoitamiseen.

Pia Pakarinen tunnetaan koulutusasioiden osaajana kuntapolitiikassa, mutta neljä vuotta Helsingin apulaispormestarina riittää. Pitkä ura yritysmaailmassa on ollut hyvä pohja yhteisten asioiden hoitamiseen.

Pia Pakarisen toimikausi kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarina Helsingissä päättyy toukokuun lopussa. Valtuustokauden alussa käyttöön otettu pormestarimalli on herättänyt paljon keskustelua, mutta kokemukset ovat olleet hänestä pääosin myönteiset.

– Uusi malli toi kaupungin toimintaan aivan uutta dynamiikkaa. Asioihin tartutaan nyt entistä nopeammin. Myös vaikuttaminen valtion suuntaan on terävöitynyt valtavasti, kokoomusta edustava Pakarinen sanoo.

Apulaispormestari vailla valtaa

Sen sijaan apulaispormestarin toimenkuvaan Pakarinen on pettynyt ennen muuta vähäisten vaikuttamismahdollisuuksien vuoksi.

Helsingissä pormestarilla on varsin laajat valtaoikeudet, mutta neljällä apulaispormestarilla ei ole esimerkiksi esittelyoikeutta heidän toimialojaan käsittelevissä lautakunnissa. Tämä oli tietoinen valinta, kun mallia aikanaan kehitettiin.

– Kaupunkilaiset ja media tosin olettavat, että apulaispormestarina päätän suurin piirtein kaikista kasvatukseen ja koulutukseen liittyvistä asioista. Toimintamahdollisuudet ovat kuitenkin varsin rajalliset.

– Antoisinta ovat olleet kansainväliset tehtävät. Toimin muun muassa eurooppalaisten kaupunkien Eurocities-verkoston talousfoorumin puheenjohtajana.

Pakarinen on kuitenkin pystynyt vaikuttamaan asioihin muutoin, sillä kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsenyyden ohella hän on myös kasvatus- ja koulutuslautakunnan puheenjohtaja.

– Ja apulaispormestarina olen voinut paneutua kaupungin asioihin täysipäiväisesti. Se on iso etu verrattuna siihen, kun luottamushenkilöt tekevät muuten kuntapolitiikkaa päivätyönsä ohessa.

Yrittäjyyden puolustaja valtuustossa

Pia Pakarinen on tehnyt pitkän uran yrityselämässä ja elinkeinoelämän järjestöissä. Tästä on ollut paljon hyötyä kaupungin asioiden hoidossa.

– Työelämän yhteydet ovat entistä tärkeämpiä koulutuksessa, jossa opitaan sivistyksen ohella valmiuksia työelämää varten. Tämä on kaupungillakin ymmärretty.

Pakarinen on ollut 15 vuotta mukana kunnallispolitiikassa. Sinä aikana moni asia on muuttunut, eikä aina parempaan suuntaan.

– Sosiaalisella medialla on iso vaikutus. Monet pienet ja epäolennaiset asiat nousevat esille, kun samaan aikaan isojen ja tärkeiden asioiden pohdinta jää vähemmälle. Some-keskustelu näkyy myös poliittisessa käyttäytymisessä irtopisteiden keräämisenä.

Neljä vuotta apulaispormestarina saa riittää Pakariselle, eikä hän tavoittele uutta kautta. Myöskään kokoomuksen pormestariehdokkuus ei häntä kiinnostanut.

– Haen seuraavaksi päivätöitä muualta, mutta vapaa-aikana politiikan tekeminen tuntuu edelleen mielekkäältä.

Pakarinen onkin asettunut jälleen ehdolle 13.6. kuntavaaleihin.

– Koen, että minulla on edelleen annettavaa kuntapolitiikassa etenkin koulutukseen ja varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa. Ja itsekin pitkään yrittäjänä toimineena yrittäjyys on lähellä sydäntä. Yrittäjyyden puolestapuhujia ei ole valtuustossa liikaa.

Avainsanat

Kauppakamarin Johtajaklubi - aikasi arvoinen

Toimitusjohtajien, johtajien ja organisaatioiden avainhenkilöiden valtakunnallinen verkosto tarjoaa jäsenilleen asiantuntijoiden keynote-puheenvuoroja, luottamuksellisia keskusteluja ja arvokasta tietoa johtajuudesta ja liiketoiminnan kehittämisestä. 
Joko Sinä olet mukana? Katso ohjelma ja ilmoittaudu seuraavaan Klubi-infoon KauppakamariKaupassa.

Kauppakamarin Johtajaklubi

Lisää luettavaa

Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Lue juttu ›
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Lue juttu ›
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Lue juttu ›
Hyvistä käytännöistä vauhtia kansainvälisiin rekrytointeihin
Osaajapulaa helpottavissa kansainvälisissä rekrytoinneissa kannattaa hyödyntää muiden yritysten kokemuksia...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

1/2021
Henkilökuvat
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Hyvistä käytännöistä vauhtia kansainvälisiin rekrytointeihin
Osaajapulaa helpottavissa kansainvälisissä rekrytoinneissa kannattaa hyödyntää muiden yritysten kokemuksia...
Kova kilpailu pitää huippukokin vireänä
Ravintoloitsija Henri Alén on ollut mukana nostamassa Helsinkiä kulinaristiselle maailmankartalle. Ydinkeskustan...
Paikallinen sopiminen nyt ja tulevaisuudessa
Termi paikallinen sopiminen liittyy useimmiten työehtosopimuksiin. Se tarkoittaa toisin sopimista työehtosopimuksen...
Vastuullisuusraportti helpottaa pk-yrityksen kansainvälistymistä
Suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymisaste laahaa pahasti jäljessä muita Pohjoismaita, ja se on...
Seuraa näitä 15.11.2023
PRH:n muuttuneesta käytännöstä sekä yhtenäispatentin voimaantulosta ja laittoman uhkauksen syyteoikeudesta...
Pre-Slush: Match XR 2023 Matchmaking 29.11.2023
Match XR -tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusimpiin laajennetun todellisuuden ja Web3:n teknologioihin...
Elinvoima tehdään Kirkkonummella yhdessä
Kuntamme ja seutumme tulee olla houkutteleva niin työvoimalle kuin yrityksillekin. Kirkkonummen kunta...
Vantaalla on kotikenttäetu Suomen kansainväliseen menestykseen
Yrittäjät ja yritykset kilpailevat markkinoiden huomiosta ja oman kilpailukyvyn parantamisesta. Samoin...
Yritysten kokemukset kv-osaajien rekrytoimisesta ovat positiivisia
Kansainvälisiä osaajia tarvitaan kaikenlaisiin tehtäviin, ei vain huippuasiantuntijoiksi.
Globaali kaapelijätti investoi isosti Kirkkonummelle
Prysmian Groupin iso investointi vahvistaa Pikkalan tehtaan roolia johtavana merikaapelien valmistajana....
Uutuusteos kertoo, miten opit ajattelemaan älykkäästi
Kohti moniälykästä johtamista -kirjassa kerrotaan, kuinka älykäs ajattelu on opittavissa ja kuinka ajatteluaan...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Kauppakamarin vastauspankki: KauppakamariTieto
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Good practices accelerate international recruitment
International recruitment to alleviate the talent shortage should take advantage of the experiences gained...
Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...