Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Helsingin kaupungin apulaispormestari Anni Sinnemäki. Kauppakamarilehden henkilökuvassa 30.8.2023.

Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäki: Kasvu ja luontoarvot mahtuvat samaan kaupunkiin

Apulaispormestari Anni Sinnemäen mukaan kasvu ja kestävä kehitys on mahdollista yhdistää Helsingissä. Päällimmäinen huolenaihe hänelle on nyt työperäisen maahanmuuton sujuva jatko.

Anni Sinnemäki oli Ultra Bran taustajoukoissakin meritoitunut tekstintekijä, mutta politiikka vei uravalinnassa voiton. Vihreiden kansanedustaja hänestä tuli vuonna 1999.

– Ympäristö ja luonnonsuojelu olivat minulle tärkeimmät asiat lähteä politiikkaan. Myös silloinen yhteiskunnallinen ilmapiiri vaikutti päätökseen. Laman hoidossa korostuivat leikkaukset, mutta halusin olla laventamassa keskustelua muihinkin vaihtoehtoihin.

Valtakunnan politiikassa Sinnemäki toimi vihreiden puheenjohtajana ja työministerinä.

Politiikassa hän on arvostanut sitä, että eri puolilta Suomea ja erilaisista taustoista tulevat ihmiset pystyvät sovittamaan näkemyksensä yhteen.

– Ainakin tähän saakka tässä on onnistuttu, vaikka yhteinen näkemys on löytynyt välillä vasta aika kiihkeidenkin prosessien jälkeen.

Kaupungin päätöksistä näkyviä tuloksia

Nyt Anni Sinnemäki toimii Helsingin kaupunkiympäristöstä vastaavana apulaispormestarina ja kaupunginvaltuutettuna. Hänen toimialaansa kuuluvat muun muassa maankäyttö, kaupunkirakenne, ympäristöasiat, kaavoitus ja liikenne.

– Tähän työhön veti rakkaus omaan kotikaupunkiin. Kaupungin päätöksenteossa käsitellään usein valtakunnan politiikkaa konkreettisempia asioita vaikkapa ilmastotoimissa tai elinvoimaisen kaupungin rakentamisessa.

– Myöskään politiikan tekeminen ei ole niin repivää, koska kaupungista puuttuu pysyvä hallitus-oppositioasetelma. Sen sijaan tehdään paljon yhteistyötä ja rakennetaan yhdessä tulevaa.

Sinnemäelle erityisen mieluista on viedä eteenpäin Helsingin tavoitetta hiilineutraaliudesta vuonna 2030. Tähän tähtäävät esimerkiksi raidehankkeet ja hiilivoimaloiden sulkeminen. Kesäkuussa päätettiin rakennusten hiilijalanjäljen raja-arvosta, joka alkaa ohjata kaupungin uudisrakentamista aluksi uusissa asuinrakennuksissa.

– Ilmastoasioissa riittää tekemistä esimerkiksi liikenteen päästöjen vähentämisessä. Toivon, että tällä valtuustokaudella saamme aikaan paketin, jolla liikenteen päästöjen laskuvauhti saadaan tavoitellulle uralle.

Kasvun ja luonnon yhdistäminen iso haaste

Sinnemäki myöntää, että kasvun ja kestävän kehityksen yhdistäminen Helsingissä on iso haaste. Yhtä kaavaa vaikean yhtälön ratkaisuun ei ole hänestä olemassa.

– Kaupunki on esimerkiksi linjannut, että arvokkaille luontoalueille ei rakenneta. Teemme töitä myös rakennetun ympäristön luonnon monimuotoisuuden eteen.

Toisaalta Helsingin kasvu edellyttää lisää täydennysrakentamista, mutta silläkin saralla riittää haasteita.

– Kaupunkirakennetta on tiivistettävä, mutta toisaalta täydennysrakentaminen herättää myös kritiikkiä. Osa työtäni on pohtia, mikä on hyväksyttävää rakentamista ja käydä tästä keskustelua ihmisten kanssa.

Helsingin johtotehtävissä Sinnemäki kokee tekevänsä työtä koko maan taloudellisen menestyksen eteen. Syntyyhän iso osa työpaikoista ja kasvusta pääkaupunkiseudulla.

– Yksi edellytys onnistumiselle on, että asuntorakentaminen on riittävää, jotta ihmiset voivat tulla kaupunkiin ja jäädä tekemään tänne töitä.

Hallituksen linja maahanmuuttoon huolettaa

Kaupunkisuunnittelulla ja maankäytöllä ohjataan myös yritysten asettumista ja toimintaedellytyksiä kaupungissa. Sinnemäki muistuttaa, että Helsingissä korostuvat myös osaavan työvoiman tarpeet.

– Yksi tärkeimmistä tehtävistämme on ollut vaikuttaa Suomen hallituksiin, jotta maahanmuutosta saadaan entistä sujuvampaa. Meillä on paljon yrityksiä, joiden menestymisen edellytys on kiinni rekrytoinneista maan rajojen ulkopuolelta.

Yhdeksi kaupungin painopisteeksi Sinnemäki nimeää työvoimapulaan vastaamisen. Hän on hieman huolissaan Petteri Orpon hallituksen mahdollisuuksista edistää työperäistä maahanmuuttoa.

– Teemme Helsingissä kaikkemme, jotta signaalit maailmalle eivät jää epäselviksi. Oleellista on, että maahanmuuton prosessit ja täällä olevien ihmisten tilanne eivät saa hankaloitua.

CV

Anni Sinnemäki, 50

Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari 2017–

Koulutus: Humanististen tieteiden kandidaatti, Helsingin yliopisto.

Ura:
Kansanedustaja 1999–2015
Vihreiden puheenjohtaja 2009–2011
Työministeri 2009–2011
Helsingin kaupunkisuunnittelun apulaiskaupunginjohtaja 2015–2017.

Harrastukset:
lukeminen ja kirjoista keskustelu kirjallisuuspiirissä, iltakävelyt, Instagram-kuvat.

Motto:
Ei varsinaista mottoa, mutta toimintaperiaatteita ovat ainakin: ”Sitkeys, kyky pysähtyä ja nähdä asioiden kauneus tai koomisuus, toivon rakentaminen.”

Avainsanat

Kauppakamarin Johtajaklubi - aikasi arvoinen

Toimitusjohtajien, johtajien ja organisaatioiden avainhenkilöiden valtakunnallinen verkosto tarjoaa jäsenilleen asiantuntijoiden keynote-puheenvuoroja, luottamuksellisia keskusteluja ja arvokasta tietoa johtajuudesta ja liiketoiminnan kehittämisestä. 
Joko Sinä olet mukana? Katso ohjelma ja ilmoittaudu seuraavaan Klubi-infoon KauppakamariKaupassa.

Kauppakamarin Johtajaklubi

Lisää luettavaa

Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Lue juttu ›
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Lue juttu ›
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Lue juttu ›
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

3/2023
Henkilökuvat
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Pekka Toveri: Jokainen yritys voi olla hyökkäyksen kohde
Venäjän totaalinen sodankäynti koskettaa myös Suomea. Hybridiuhkiin varautuminen on sen vuoksi myös yrityksissä...
Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus Suomessa
EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa ilman erillistä lupaa myös opintojensa...
Yritysvastuudirektiivi tulee
EU:n toimielimet pääsivät alustavaan sopuun 14.12.2023 niin sanotun yritysvastuudirektiivin sisällöstä....
Seuraa näitä 14.2.2024
Miten vahvistetun tilinpäätöksen voi ilmoittaa kaupparekisteriin maksutta? Korkolain mukaisesta viitekorosta...
Pk-yrityksille 10 000 euron EENergy-avustus energiansäästöön tähtääviin toimenpiteisiin
EENergy on EU:n rahoittama hanke, joka myöntää 10 000 euron avustuksia eri puolille Eurooppaa pk-yrityksille,...
Kotirintama rientää apuun
Vallitsevaa taloussuhdannetta on vaikea kuvailla erinomaiseksi. Siten ei yllätä, että myös Helsingin...
Näin yritys varautuu vieraan valtion vihamieliseen vaikuttamiseen – asiantuntijan 4 vinkkiä
Vihamieliset valtiot ovat harjoittaneet hybridivaikuttamista vuosia eikä Suomikaan ole välttynyt siltä....
Talouden digitalisaatio ohjaa pääkaupunkiseudun toimialarakenteen kehitystä
Seudun mikroyritysten ja suurten yritysten vuosittainen yhteenlaskettu liikevaihto oli likimain samansuuruinen...
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen: Vantaalla ennätysmäärä uusia yrityksiä
Huippuluokan teknologiaa, hyvät liikenneyhteydet ja koulutettua työvoimaa. Vantaa tarjoaa yrityksille...
Miten selättää arvoristiriidat työpaikalla?
Onko työelämämme aidosti yhdenvertainen? Miltä syrjintä, korruptio ja häirintä työelämässä näyttävät?...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Acquiring Finnish language skills quickly alongside work
Employees with an immigrant background learn Finnish well when they are encouraged and given the opportunity...
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...