Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Kauppakamarilehden henkilökuvassa Jyrki Katainen.

Ennakointitiedon kysyntä räjähti käsiin

Yliasiamies Jyrki Kataisen johdolla tulevaisuustalo on keskittynyt etenkin ennakointitiedon tuottamiseen.

Korona, sota ja näiden yllättävät vaikutukset herättivät yritykset hakemaan ennakointitietoa, sanoo Jyrki Katainen. Ympäristöasioissa huomio kannattaa suunnata nyt luontokadon torjuntaan.

Sitran tehtävänä on ollut 56-vuotisen historiansa aikana kirittää Suomen kehitystä, talouden kestävää kasvua ja kilpailukykyä. Yliasiamies Jyrki Kataisen johdolla tulevaisuustalo on keskittynyt etenkin ennakointitiedon tuottamiseen.

– Korona, Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja näiden yllättävien asioiden seurannaisvaikutukset ovat lisänneet räjähdysmäisesti ennakointitiedon kysyntää. Yhä useampi yrityskin hakee tietoa liiketoimintaa disruptoivista muutosvoimista.

Sitra on nostanut esille erityisesti kolme aihepiiriä, jotka ravistelevat tulevina vuosina perusteellisesti yritysmaailmaa ja julkista sektoria. Ne ovat ekologisen kestävyyskriisin torjunta, datatalous ja demokratian kehittäminen.

Näistä teemoista etenkin ensiksi mainittu tuli Kataiselle läheiseksi jo hänen 15 vuotta kestäneellä urallaan suomalaisen politiikan huipulla kansanedustajana, valtiovarainministerinä ja pääministerinä.

Hän lanseerasi jo vuonna 2008 järkivihreä-käsitteen, jolla hän tarkoitti markkinoihin ja ihmisten valinnanvapauteen perustuvaa kestävää kehitystä.

– Nykyään tätä kutsutaan vihreäksi siirtymäksi.

Pesti komissiossa herätti kiertotalouteen

Valtioneuvoston ja Sitran välissä Katainen toimi viisi vuotta Euroopan komission varapuheenjohtajana vastuualueenaan työllisyys, kasvu, investoinnit ja kilpailukyky. Kokonaisuuteen kuului myös kiertotalous, johon perehtyminen avasi Kataisen silmät.

– Se oli iso herääminen. Silloin tajusin, että kestävän kehityksen kannalta hyviä asioida voidaan tehdä markkinatalouden keinoin ja taloudellisesti kannattavasti. Lainsäätäjän tehtävä on luoda tähän toimintaedellytykset.

Kiertotaloudessa tuotanto ja kulutus synnyttävät mahdollisimman vähän hukkaa, kun materiaalit pidetään kierrossa mahdollisimman pitkään niin, että niiden arvo säilyy.

Sittemmin Kataisen ajatteluun on tullut entistä tiiviimmin mukaan myös luontokadon torjunta.
– Uskon, että markkinat pystyvät hoitamaan oman leiviskänsä todella mallikkaasti myös tässä asiassa, kunhan sille luodaan markkinataloudelliset edellytykset.

Kataisen mielestä luontokadon torjunnassa on jo nähtävissä edelläkävijäyrityksiä. Ilmassa on kuitenkin vielä paljon avoimia kysymyksiä, miten markkinoita ja taloudellisia ohjauskeinoja tulisi muuttaa, jotta luontokadon torjunnasta tulisi taloudellisesti kannattavaa.

Ilmastonmuutoksen torjunnassa hiilelle on löytynyt hinta esimerkiksi päästökaupan kautta. Katainen uskoo, että vastaavanlaisia mekanismeja voidaan kehittämään myös luonnon monimuotoisuuden suojeluun.

Loikka yritysmaailmaan haastaa uudistumaan

Tammikuussa Katainen ilmoitti siirtyvänsä pois Sitran johdosta ensi kesänä ja ryhtyvänsä osakkaaksi suomalaistaustaiseen kansainvälistyvään kasvuyritykseen. Tulevasta työstään hän lupaa kuitenkin kertoa tarkemmin keväällä.

Katainen perustelee tulevaa uranvaihdostaan sillä, että hän on tehnyt pitkän työuran julkisen puolen tehtävissä ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.

Nyt on aika haastaa itseään uudistumaan yrityselämässä.

Miten pystyt hyödyntämään tähänastisen työurasi tuomaa kokemusta uusissa tehtävissä?

– Yksi hyöty ainakin on yhteiskunnan lukutaito ja ymmärrys poliittisen järjestelmän toiminnasta. Näitä yhteiskunnan tapahtumia ja muutosvoimia pyrin sanoittamaan yritykselle hyödylliseen muotoon.

– Sitrasta mukaan tarttuu ainakin ennakointiajattelu. Se auttaa hahmottamaan markkinoihin tulevaisuudessa vaikuttavia muutosvoimia.

CV

Jyrki Katainen

Sitran yliasiamies 2019–

Syntynyt Siilinjärvellä 1971

Koulutus:
Yhteiskuntatieteiden maisteri Tampereen yliopistosta 1998, pääaine valtio-oppi

Ura:
Kansanedustaja 1999–2011,
valtiovarainministeri 2007–2011,
pääministeri 2011–2014,
Euroopan komission varapuheenjohtaja 2014–2019

Harrastukset:
Metsästys, ruuanlaitto, tennis, kuntoilu

Avainsanat

Kauppakamarin Johtajaklubi - aikasi arvoinen

Toimitusjohtajien, johtajien ja organisaatioiden avainhenkilöiden valtakunnallinen verkosto tarjoaa jäsenilleen asiantuntijoiden keynote-puheenvuoroja, luottamuksellisia keskusteluja ja arvokasta tietoa johtajuudesta ja liiketoiminnan kehittämisestä. 
Joko Sinä olet mukana? Katso ohjelma ja ilmoittaudu seuraavaan Klubi-infoon KauppakamariKaupassa.

Kauppakamarin Johtajaklubi

Lisää luettavaa

Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Lue juttu ›
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Lue juttu ›
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Lue juttu ›
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

1/2023
Henkilökuvat
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Pekka Toveri: Jokainen yritys voi olla hyökkäyksen kohde
Venäjän totaalinen sodankäynti koskettaa myös Suomea. Hybridiuhkiin varautuminen on sen vuoksi myös yrityksissä...
Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus Suomessa
EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa ilman erillistä lupaa myös opintojensa...
Yritysvastuudirektiivi tulee
EU:n toimielimet pääsivät alustavaan sopuun 14.12.2023 niin sanotun yritysvastuudirektiivin sisällöstä....
Seuraa näitä 14.2.2024
Miten vahvistetun tilinpäätöksen voi ilmoittaa kaupparekisteriin maksutta? Korkolain mukaisesta viitekorosta...
Pk-yrityksille 10 000 euron EENergy-avustus energiansäästöön tähtääviin toimenpiteisiin
EENergy on EU:n rahoittama hanke, joka myöntää 10 000 euron avustuksia eri puolille Eurooppaa pk-yrityksille,...
Kotirintama rientää apuun
Vallitsevaa taloussuhdannetta on vaikea kuvailla erinomaiseksi. Siten ei yllätä, että myös Helsingin...
Näin yritys varautuu vieraan valtion vihamieliseen vaikuttamiseen – asiantuntijan 4 vinkkiä
Vihamieliset valtiot ovat harjoittaneet hybridivaikuttamista vuosia eikä Suomikaan ole välttynyt siltä....
Talouden digitalisaatio ohjaa pääkaupunkiseudun toimialarakenteen kehitystä
Seudun mikroyritysten ja suurten yritysten vuosittainen yhteenlaskettu liikevaihto oli likimain samansuuruinen...
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen: Vantaalla ennätysmäärä uusia yrityksiä
Huippuluokan teknologiaa, hyvät liikenneyhteydet ja koulutettua työvoimaa. Vantaa tarjoaa yrityksille...
Miten selättää arvoristiriidat työpaikalla?
Onko työelämämme aidosti yhdenvertainen? Miltä syrjintä, korruptio ja häirintä työelämässä näyttävät?...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Acquiring Finnish language skills quickly alongside work
Employees with an immigrant background learn Finnish well when they are encouraged and given the opportunity...
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...