Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Itä-Uudenmaan aluekartta.

Yritykset ja oppilaitokset kaipaavat parempia bussiyhteyksiä Itä-Uudellamaalla

Hyvät liikenneyhteydet ovat kaupunkien kilpailuvaltti. Kattava julkinen liikenne helpottaisi työ- ja opiskelumatkoja. Itä-Uudenmaan julkiseen liikenteeseen toivotaan sekä työ- että opiskelumatkoja helpottavia parannuksia. Yhteyksien kehittäminen olisi syytä nostaa kuntavaalien teemaksi. 

Brunbergin makeistehdas sijaitsee Kaupunginhaan yritysalueella pari kilometriä Porvoon keskustasta koilliseen. Yrityksen 65 työntekijästä ylivoimainen enemmistö käyttää työmatkoihinsa omaa autoa, sillä julkinen liikenne palvelee heikosti Loviisantien eteläpuolella sijaitsevia teollisuusyrityksiä.

– Erityisen hankalaa julkisten käyttö on niille tuotannon työntekijälle, joilla on normaalin päivävuoron ohella myös kello kuusi alkavia aamuvuoroja ja kymmeneltä päättyviä iltavuoroja. Brunbergin toimitusjohtaja Katarina Enholm sanoo.

Yrityksen työntekijöistä valtaosa asuu Itä-Uudellamaalla, mutta töihin tullaan Helsingistä ja Kotkasta saakka. Porvoon linja-autoasemalle julkisilla kulkuvälineillä pääsee eri suunnilta kohtalaisen hyvin. Jatkaminen sieltä yritysalueelle olisi kuitenkin hankalaa.

Hyvistä yhteyksistä kilpailuvaltti kaupungille

Katarina Enholm toivoo, että julkisten liikenneyhteyksien kehittämisessä otettaisiin nykyistä paremmin huomioon yritysten ja niiden henkilöstön tarpeet.

– Porvoossa Kilpilahden teollisuusalueelle on käsittääkseni varsin hyvät julkiset yhteydet. Sen sijaan Kaupunginhaan yritysalue on jäänyt katveeseen, vaikka alueella toimii paljon yrityksiä.

Brunbergin toimitusjohtaja Katarina Enholm. Kauppakamarilehti.
Brunbergin toimitusjohtaja Katarina Enholm, kertoo että erityisen hankalaa julkisen liikenteen käyttö on niille tuotannon työntekijälle, joilla on normaalin päivävuoron ohella myös kello kuusi alkavia aamuvuoroja ja kymmeneltä päättyviä iltavuoroja.

Enholmin mukaan julkisen liikenteen kehittäminen helpottaisi yritysten työvoiman saantia. Liikenteen sujuvuus voisi myös olla Porvoolle kilpailuvaltti, jolla on mahdollista houkutella kaupunkiin uusia yrityksiä.

– Tulevina vuosina asian merkitys korostuu entisestään, kun liikenteen päästöjä halutaan leikata osana ilmastotavoitteita. Olisi hyvä, jos meidänkin yrityksemme työntekijöistä ainakin osa pystyisi käyttämään julkisia.

Katarina Enholm toivoo, että julkisten liikenneyhteyksien kehittämisessä otettaisiin nykyistä paremmin huomioon yritysten ja niiden henkilöstön tarpeet.

Bussivuorojen puuttumisesta harmia opiskelijoille

Heikot julkiset liikenneyhteydet Itä-Uudellamaalla haittaavat myös opiskelijoiden liikkumista kodin ja oppilaitosten välillä. Tämä on havaittu muun muassa ammatillista koulutusta tarjoavassa Careeriassa, jolla on Porvoon ja Askolan ohella toimipisteet Helsingissä, Vantaalla ja Keravalla.

– Etenkin Itä-Uudenmaan haja-asutusalueiden julkisen liikenteen puuttuminen saattaa rajoittaa opiskelijoiden hakeutumisvaihtoehtoja, Careerian toimitusjohtaja ja rehtori Pasi Kankare sanoo.

Kankare muistuttaa, että oppivelvollisuuden laajentamista koskeva lakiuudistus kasvattaa syksystä lähtien opiskelupaikkaa tarvitsevien nuorten määrää. Uudistuksessa oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Tämä tarkoittaa sitä, että oppivelvollisella on peruskoulun päättymisen jälkeen hakeutumisvelvollisuus toisen asteen koulutukseen.

– Oppivelvollisuuslainsäädäntö ei rajaa opiskelijan vapaata hakeutumisoikeutta, joten opiskelijan toiveiden mukaiseen koulutukseen voi tulla huomattavan pitkä matka.

Kankareen mielestä huonot liikenneyhteydet voivat olla epätasa-arvoa synnyttävä tekijä.

– Vaikkapa luonnonvara-alaa opiskelemaan haluava joutuu hakeutumaan ammatilliseen koulutukseen Keudaan Keski-Uudellemaalle. Vaihtoehtona on silloin muuttaa lähemmäs oppilaitosta tai kulkea päivittäin hankala matka. Silloin nuorelle tulee helposti jokin muu vaihtoehto mieleen.

Careerian toimitusjohtaja ja rehtori Pasi Kankare. Kauppakamarilehti.
Careerian toimitusjohtaja ja rehtori Pasi Kankare on erityisen huolissaan heikkojen liikenneyhteyksien vaikutuksesta Careerian toimipisteeseen Askolassa, jossa voi opiskella rakennus-, talotekniikka-, pintakäsittely- ja sähköalaa.

Liikenteen kehittäminen kuntavaalien teemaksi

Erityisen huolissaan Pasi Kankare on heikkojen liikenneyhteyksien vaikutuksesta Careerian toimipisteeseen Askolassa, jossa voi opiskella rakennus-, talotekniikka-, pintakäsittely- ja sähköalaa.

– Jos vaikeat yhteydet alkavat rajoittaa opiskelijamäärää, on harkittava toiminnan siirtämistä Porvooseen.

Kankare on keskustellut Askolan kuntapäättäjien kanssa, voisiko julkista liikennettä jollakin tavalla tukea, mutta tähän tarvitaan myös valtion mukanaoloa.

– Markkinaehtoisesti liikennöitsijät eivät pysty yhteyksiä tarjoamaan.

Kankare sanoo, että liikenneyhteyksien kehittäminen olisi syytä nostaa laajempaan seudulliseen keskusteluun kuntavaalien alla. Hänen mukaansa kuntien yhteistyöhön liittyy haasteita, joita ei välttämättä edes osata hahmottaa.

– Koulukuljetusten järjestäminen on yksi niistä, kun velvoite kuljetusten järjestämisestä laajenee lakimuutoksen myötä myös toisen asteen opiskelijoihin. Ongelma on nähtävissä jo nyt, eikä sitä poisteta ainoastaan koulumatkatukea laajentamalla.

Kankare sanoo, että liikenneyhteyksien kehittäminen olisi syytä nostaa laajempaan seudulliseen keskusteluun kuntavaalien alla.

Avainsanat

Lue ja kehity

Haluatko pysyä ajan tasalla ja varmistaa, että käytössäsi ovat aina tuoreimmat ammattikirjat? Hanki käyttöösi sähköisten kirjojen Ammattikirjasto – tilaa yhden aihealueen kokoelma tai kattavasti koko Ammattikirjaston sisältö.

Lisää luettavaa

Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Lue juttu ›
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Lue juttu ›
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Lue juttu ›
Hyvistä käytännöistä vauhtia kansainvälisiin rekrytointeihin
Osaajapulaa helpottavissa kansainvälisissä rekrytoinneissa kannattaa hyödyntää muiden yritysten kokemuksia...
Lue juttu ›
Kova kilpailu pitää huippukokin vireänä
Ravintoloitsija Henri Alén on ollut mukana nostamassa Helsinkiä kulinaristiselle maailmankartalle. Ydinkeskustan...
Lue juttu ›
Paikallinen sopiminen nyt ja tulevaisuudessa
Termi paikallinen sopiminen liittyy useimmiten työehtosopimuksiin. Se tarkoittaa toisin sopimista työehtosopimuksen...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

2/2021
Alueelta
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Hyvistä käytännöistä vauhtia kansainvälisiin rekrytointeihin
Osaajapulaa helpottavissa kansainvälisissä rekrytoinneissa kannattaa hyödyntää muiden yritysten kokemuksia...
Kova kilpailu pitää huippukokin vireänä
Ravintoloitsija Henri Alén on ollut mukana nostamassa Helsinkiä kulinaristiselle maailmankartalle. Ydinkeskustan...
Paikallinen sopiminen nyt ja tulevaisuudessa
Termi paikallinen sopiminen liittyy useimmiten työehtosopimuksiin. Se tarkoittaa toisin sopimista työehtosopimuksen...
Vastuullisuusraportti helpottaa pk-yrityksen kansainvälistymistä
Suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymisaste laahaa pahasti jäljessä muita Pohjoismaita, ja se on...
Seuraa näitä 15.11.2023
PRH:n muuttuneesta käytännöstä sekä yhtenäispatentin voimaantulosta ja laittoman uhkauksen syyteoikeudesta...
Pre-Slush: Match XR 2023 Matchmaking 29.11.2023
Match XR -tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusimpiin laajennetun todellisuuden ja Web3:n teknologioihin...
Elinvoima tehdään Kirkkonummella yhdessä
Kuntamme ja seutumme tulee olla houkutteleva niin työvoimalle kuin yrityksillekin. Kirkkonummen kunta...
Vantaalla on kotikenttäetu Suomen kansainväliseen menestykseen
Yrittäjät ja yritykset kilpailevat markkinoiden huomiosta ja oman kilpailukyvyn parantamisesta. Samoin...
Yritysten kokemukset kv-osaajien rekrytoimisesta ovat positiivisia
Kansainvälisiä osaajia tarvitaan kaikenlaisiin tehtäviin, ei vain huippuasiantuntijoiksi.
Globaali kaapelijätti investoi isosti Kirkkonummelle
Prysmian Groupin iso investointi vahvistaa Pikkalan tehtaan roolia johtavana merikaapelien valmistajana....
Uutuusteos kertoo, miten opit ajattelemaan älykkäästi
Kohti moniälykästä johtamista -kirjassa kerrotaan, kuinka älykäs ajattelu on opittavissa ja kuinka ajatteluaan...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Kauppakamarin vastauspankki: KauppakamariTieto
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Good practices accelerate international recruitment
International recruitment to alleviate the talent shortage should take advantage of the experiences gained...
Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...