Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Itä-Uudenmaan aluekartta.

Yritykset ja oppilaitokset kaipaavat parempia bussiyhteyksiä Itä-Uudellamaalla

Hyvät liikenneyhteydet ovat kaupunkien kilpailuvaltti. Kattava julkinen liikenne helpottaisi työ- ja opiskelumatkoja.

Itä-Uudenmaan julkiseen liikenteeseen toivotaan sekä työ- että opiskelumatkoja helpottavia parannuksia. Yhteyksien kehittäminen olisi syytä nostaa kuntavaalien teemaksi. 

Äänessä tässä jutussa

Brunbergin makeistehdas sijaitsee Kaupunginhaan yritysalueella pari kilometriä Porvoon keskustasta koilliseen. Yrityksen 65 työntekijästä ylivoimainen enemmistö käyttää työmatkoihinsa omaa autoa, sillä julkinen liikenne palvelee heikosti Loviisantien eteläpuolella sijaitsevia teollisuusyrityksiä.

– Erityisen hankalaa julkisten käyttö on niille tuotannon työntekijälle, joilla on normaalin päivävuoron ohella myös kello kuusi alkavia aamuvuoroja ja kymmeneltä päättyviä iltavuoroja. Brunbergin toimitusjohtaja Katarina Enholm sanoo.

Yrityksen työntekijöistä valtaosa asuu Itä-Uudellamaalla, mutta töihin tullaan Helsingistä ja Kotkasta saakka. Porvoon linja-autoasemalle julkisilla kulkuvälineillä pääsee eri suunnilta kohtalaisen hyvin. Jatkaminen sieltä yritysalueelle olisi kuitenkin hankalaa.

Hyvistä yhteyksistä kilpailuvaltti kaupungille

Katarina Enholm toivoo, että julkisten liikenneyhteyksien kehittämisessä otettaisiin nykyistä paremmin huomioon yritysten ja niiden henkilöstön tarpeet.

– Porvoossa Kilpilahden teollisuusalueelle on käsittääkseni varsin hyvät julkiset yhteydet. Sen sijaan Kaupunginhaan yritysalue on jäänyt katveeseen, vaikka alueella toimii paljon yrityksiä.

Enholmin mukaan julkisen liikenteen kehittäminen helpottaisi yritysten työvoiman saantia. Liikenteen sujuvuus voisi myös olla Porvoolle kilpailuvaltti, jolla on mahdollista houkutella kaupunkiin uusia yrityksiä.

– Tulevina vuosina asian merkitys korostuu entisestään, kun liikenteen päästöjä halutaan leikata osana ilmastotavoitteita. Olisi hyvä, jos meidänkin yrityksemme työntekijöistä ainakin osa pystyisi käyttämään julkisia.

Katarina Enholm toivoo, että julkisten liikenneyhteyksien kehittämisessä otettaisiin nykyistä paremmin huomioon yritysten ja niiden henkilöstön tarpeet.

Bussivuorojen puuttumisesta harmia opiskelijoille

Heikot julkiset liikenneyhteydet Itä-Uudellamaalla haittaavat myös opiskelijoiden liikkumista kodin ja oppilaitosten välillä. Tämä on havaittu muun muassa ammatillista koulutusta tarjoavassa Careeriassa, jolla on Porvoon ja Askolan ohella toimipisteet Helsingissä, Vantaalla ja Keravalla.

– Etenkin Itä-Uudenmaan haja-asutusalueiden julkisen liikenteen puuttuminen saattaa rajoittaa opiskelijoiden hakeutumisvaihtoehtoja, Careerian toimitusjohtaja ja rehtori Pasi Kankare sanoo.

Kankare muistuttaa, että oppivelvollisuuden laajentamista koskeva lakiuudistus kasvattaa syksystä lähtien opiskelupaikkaa tarvitsevien nuorten määrää. Uudistuksessa oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Tämä tarkoittaa sitä, että oppivelvollisella on peruskoulun päättymisen jälkeen hakeutumisvelvollisuus toisen asteen koulutukseen.

– Oppivelvollisuuslainsäädäntö ei rajaa opiskelijan vapaata hakeutumisoikeutta, joten opiskelijan toiveiden mukaiseen koulutukseen voi tulla huomattavan pitkä matka.

Kankareen mielestä huonot liikenneyhteydet voivat olla epätasa-arvoa synnyttävä tekijä.

– Vaikkapa luonnonvara-alaa opiskelemaan haluava joutuu hakeutumaan ammatilliseen koulutukseen Keudaan Keski-Uudellemaalle. Vaihtoehtona on silloin muuttaa lähemmäs oppilaitosta tai kulkea päivittäin hankala matka. Silloin nuorelle tulee helposti jokin muu vaihtoehto mieleen.

Liikenteen kehittäminen kuntavaalien teemaksi

Erityisen huolissaan Pasi Kankare on heikkojen liikenneyhteyksien vaikutuksesta Careerian toimipisteeseen Askolassa, jossa voi opiskella rakennus-, talotekniikka-, pintakäsittely- ja sähköalaa.

– Jos vaikeat yhteydet alkavat rajoittaa opiskelijamäärää, on harkittava toiminnan siirtämistä Porvooseen.

Kankare on keskustellut Askolan kuntapäättäjien kanssa, voisiko julkista liikennettä jollakin tavalla tukea, mutta tähän tarvitaan myös valtion mukanaoloa.

– Markkinaehtoisesti liikennöitsijät eivät pysty yhteyksiä tarjoamaan.

Kankare sanoo, että liikenneyhteyksien kehittäminen olisi syytä nostaa laajempaan seudulliseen keskusteluun kuntavaalien alla. Hänen mukaansa kuntien yhteistyöhön liittyy haasteita, joita ei välttämättä edes osata hahmottaa.

– Koulukuljetusten järjestäminen on yksi niistä, kun velvoite kuljetusten järjestämisestä laajenee lakimuutoksen myötä myös toisen asteen opiskelijoihin. Ongelma on nähtävissä jo nyt, eikä sitä poisteta ainoastaan koulumatkatukea laajentamalla.

Kankare sanoo, että liikenneyhteyksien kehittäminen olisi syytä nostaa laajempaan seudulliseen keskusteluun kuntavaalien alla.


Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikkö
parantaa alueen elinkeinoelämän ja teollisuuden toimintaedellytyksiä edunvalvonnalla yhtäältä Helsingin seudun kauppakamarin osana ja toisaalta yhteistyöllä suoraan alueen kuntien kanssa.

Edunvalvonnassa tuodaan esille elinkeinoelämän ja teollisuuden merkitys alueen kunnille, monipuolisen elinkeinoelämän tärkeys erityisesti alueelta tapahtuvan vientitoiminnan kasvattamiseksi sekä Itä-Uudellamaalla tapahtuvan koulutuksen merkitys ammattitaitoisen työvoiman turvaamiseksi. Keinoina ovat esimerkiksi kuntien ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä ja ymmärrystä lisäävät tilaisuudet, lausuntojen antaminen sekä kuntien elinkeinon kehittämistyöhön osallistuminen.
Vuoden teemaksi on valittu digitaalisuuden edistäminen alueen yritysten keskuudessa.

Lue lisää

Itä-Uudenmaan aluekartta.

Lue myös nämä

Avainsanat

Ammenna osaamista Ammattikirjastosta

Haluatko pysyä ajan tasalla ja varmistaa, että käytössäsi ovat aina tuoreimmat ammattikirjat? Hanki käyttöösi sähköisten kirjojen Ammattikirjasto – tilaa yhden aihealueen kokoelma tai kattavasti koko Ammattikirjaston sisältö.

Lisää luettavaa

Osaavan työvoiman saaminen ratkaisee koko Suomen menestyksen
Suomessa on herätty väestörakenteen muutokseen aivan liian myöhään. Vuonna 2040 maassamme on lähes 200 000...
Lue juttu ›
Lääkkeitä osaajapulaan: työelämän treffipalvelu ja asenneremontti?
Tervetuloa uudistuneen Kauppakamarilehden sisältöjen pariin. Helsingin seudun kauppakamarin verkkolehti...
Lue juttu ›
Kohtaanto-ongelman ratkaisu vaatii nyt tositoimia
Avoimien työpaikkojen täyttäminen vaatii koulutuksen ketteröittämistä. Lisäksi tarvitaan työpaikat ja...
Lue juttu ›
Työperäisessä maahanmuutossa koko ketju kuntoon
Työperäisen maahanmuuton lupakäsittely nopeutuu. Koko ketju hakemusten jättämisestä kotoutumiseen on...
Lue juttu ›
Johtamisessa riittää aina opittavaa
Johdon suorahakukonsultti Hannu-Matias Nurmi on ollut aina kiinnostunut johtamisen saloista. Aihe kiehtoo,...
Lue juttu ›
ICT sector in Ukraine – resilient and fast developing sector providing high quality services 
In Ukraine, the ICT sector is highly developed. Despite of challenges, the digital sector has remained...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

2/2021
Alueelta
Osaavan työvoiman saaminen ratkaisee koko Suomen menestyksen
Suomessa on herätty väestörakenteen muutokseen aivan liian myöhään. Vuonna 2040 maassamme on lähes 200 000...
Lääkkeitä osaajapulaan: työelämän treffipalvelu ja asenneremontti?
Tervetuloa uudistuneen Kauppakamarilehden sisältöjen pariin. Helsingin seudun kauppakamarin verkkolehti...
Kohtaanto-ongelman ratkaisu vaatii nyt tositoimia
Avoimien työpaikkojen täyttäminen vaatii koulutuksen ketteröittämistä. Lisäksi tarvitaan työpaikat ja...
Työperäisessä maahanmuutossa koko ketju kuntoon
Työperäisen maahanmuuton lupakäsittely nopeutuu. Koko ketju hakemusten jättämisestä kotoutumiseen on...
Johtamisessa riittää aina opittavaa
Johdon suorahakukonsultti Hannu-Matias Nurmi on ollut aina kiinnostunut johtamisen saloista. Aihe kiehtoo,...
ICT sector in Ukraine – resilient and fast developing sector providing high quality services 
In Ukraine, the ICT sector is highly developed. Despite of challenges, the digital sector has remained...
Seuraa näitä 17.5.2023
Yhtenäispatentti, tekijänoikeuslaki ja hankintailmoitusten yhdenmukaistaminen EU:ssa.
Työntekijöille tarjottava koulutus
Työnantajalla ei ole yleistä velvollisuutta tarjota työntekijöille tiettyä määrää koulutusta, mutta työsopimuslain...
Oppisopimuksella koulutusta henkilöstölle tai mahdollisuuksia nuorille
Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta,...
Rohkeutta kansainväliseen rekrytointiin
Kauppakamarin viimeisin tutkimus kertoo karun totuuden siitä, että emme pärjää ilman kansainvälistä työvoimaa....
Ammatillinen koulutus ratkaisee osaajapulaa – kädentaitojen merkitys osana työelämää
Ammatillinen koulutus ratkaisee osaltaan työvoiman saatavuus- ja kohtaanto-ongelmaa. Osaajapulaa on sekä...
Ammatillinen koulutus väylänä suomalaiseen työelämään
Vieraskielisyys näkyy ammatillisissa oppilaitoksissa pääkaupunkiseudulla aivan eri tavalla kuin muualla...
Asenteen maahanmuuttajiin pitää muuttua
Nuivat asenteet työpaikoilla ovat yhä maahanmuuttajien työllistymisen suurin este. Tätä mieltä on terveysalan...
Johda ja ajattele kuin menestyvä toimitusjohtaja
Suomen Ekonomien Bisneskirjapalkinto-ehdokkuudellaankin mainetta niittänyt Hannu-Matias Nurmen teos Toimitusjohtaja...
Etsi vastauksia KauppakamariTiedon vastauspankista tai lähetä kysymyksesi asiantuntijalle
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Ennakointikamari auttaa löytämään lääkkeitä osaajapulaan
Uudenmaan osaajapulaan vastaaminen vaatii yritysten, oppilaitosten ja julkisen hallinnon hyvää yhteistyötä....
Fixing the entire chain of work-based immigration
The processing of permits for work-based immigration is speeding up. However, the entire chain from the...
Koko Suomen metropoli tarvitsee panostuksia hallitusohjelmassa
Vahvistamalla Helsingin seudun toimintaedellytyksiä luodaan samalla kasvua, menestystä ja hyvinvointia...
Eduskuntavaalit – mikä mahtava mahdollisuus metropolille!
Helsingin seudun yrityksillä on vahva näkemys siitä, että metropolipolitiikka pitää nostaa näissä vaaleissa...
Metropolipolitiikassa uusi vaihde päälle
Helsingin seudun etuja ajavaa metropolipolitiikkaa on tulevalla hallituskaudella terävöitettävä. Kehityshankkeiden...