Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Itä-Uudenmaan aluekartta.

Yritykset ja oppilaitokset kaipaavat parempia bussiyhteyksiä Itä-Uudellamaalla

Hyvät liikenneyhteydet ovat kaupunkien kilpailuvaltti. Kattava julkinen liikenne helpottaisi työ- ja opiskelumatkoja. Itä-Uudenmaan julkiseen liikenteeseen toivotaan sekä työ- että opiskelumatkoja helpottavia parannuksia. Yhteyksien kehittäminen olisi syytä nostaa kuntavaalien teemaksi. 

Brunbergin makeistehdas sijaitsee Kaupunginhaan yritysalueella pari kilometriä Porvoon keskustasta koilliseen. Yrityksen 65 työntekijästä ylivoimainen enemmistö käyttää työmatkoihinsa omaa autoa, sillä julkinen liikenne palvelee heikosti Loviisantien eteläpuolella sijaitsevia teollisuusyrityksiä.

– Erityisen hankalaa julkisten käyttö on niille tuotannon työntekijälle, joilla on normaalin päivävuoron ohella myös kello kuusi alkavia aamuvuoroja ja kymmeneltä päättyviä iltavuoroja. Brunbergin toimitusjohtaja Katarina Enholm sanoo.

Yrityksen työntekijöistä valtaosa asuu Itä-Uudellamaalla, mutta töihin tullaan Helsingistä ja Kotkasta saakka. Porvoon linja-autoasemalle julkisilla kulkuvälineillä pääsee eri suunnilta kohtalaisen hyvin. Jatkaminen sieltä yritysalueelle olisi kuitenkin hankalaa.

Hyvistä yhteyksistä kilpailuvaltti kaupungille

Katarina Enholm toivoo, että julkisten liikenneyhteyksien kehittämisessä otettaisiin nykyistä paremmin huomioon yritysten ja niiden henkilöstön tarpeet.

– Porvoossa Kilpilahden teollisuusalueelle on käsittääkseni varsin hyvät julkiset yhteydet. Sen sijaan Kaupunginhaan yritysalue on jäänyt katveeseen, vaikka alueella toimii paljon yrityksiä.

Brunbergin toimitusjohtaja Katarina Enholm. Kauppakamarilehti.
Brunbergin toimitusjohtaja Katarina Enholm, kertoo että erityisen hankalaa julkisen liikenteen käyttö on niille tuotannon työntekijälle, joilla on normaalin päivävuoron ohella myös kello kuusi alkavia aamuvuoroja ja kymmeneltä päättyviä iltavuoroja.

Enholmin mukaan julkisen liikenteen kehittäminen helpottaisi yritysten työvoiman saantia. Liikenteen sujuvuus voisi myös olla Porvoolle kilpailuvaltti, jolla on mahdollista houkutella kaupunkiin uusia yrityksiä.

– Tulevina vuosina asian merkitys korostuu entisestään, kun liikenteen päästöjä halutaan leikata osana ilmastotavoitteita. Olisi hyvä, jos meidänkin yrityksemme työntekijöistä ainakin osa pystyisi käyttämään julkisia.

Katarina Enholm toivoo, että julkisten liikenneyhteyksien kehittämisessä otettaisiin nykyistä paremmin huomioon yritysten ja niiden henkilöstön tarpeet.

Bussivuorojen puuttumisesta harmia opiskelijoille

Heikot julkiset liikenneyhteydet Itä-Uudellamaalla haittaavat myös opiskelijoiden liikkumista kodin ja oppilaitosten välillä. Tämä on havaittu muun muassa ammatillista koulutusta tarjoavassa Careeriassa, jolla on Porvoon ja Askolan ohella toimipisteet Helsingissä, Vantaalla ja Keravalla.

– Etenkin Itä-Uudenmaan haja-asutusalueiden julkisen liikenteen puuttuminen saattaa rajoittaa opiskelijoiden hakeutumisvaihtoehtoja, Careerian toimitusjohtaja ja rehtori Pasi Kankare sanoo.

Kankare muistuttaa, että oppivelvollisuuden laajentamista koskeva lakiuudistus kasvattaa syksystä lähtien opiskelupaikkaa tarvitsevien nuorten määrää. Uudistuksessa oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Tämä tarkoittaa sitä, että oppivelvollisella on peruskoulun päättymisen jälkeen hakeutumisvelvollisuus toisen asteen koulutukseen.

– Oppivelvollisuuslainsäädäntö ei rajaa opiskelijan vapaata hakeutumisoikeutta, joten opiskelijan toiveiden mukaiseen koulutukseen voi tulla huomattavan pitkä matka.

Kankareen mielestä huonot liikenneyhteydet voivat olla epätasa-arvoa synnyttävä tekijä.

– Vaikkapa luonnonvara-alaa opiskelemaan haluava joutuu hakeutumaan ammatilliseen koulutukseen Keudaan Keski-Uudellemaalle. Vaihtoehtona on silloin muuttaa lähemmäs oppilaitosta tai kulkea päivittäin hankala matka. Silloin nuorelle tulee helposti jokin muu vaihtoehto mieleen.

Careerian toimitusjohtaja ja rehtori Pasi Kankare. Kauppakamarilehti.
Careerian toimitusjohtaja ja rehtori Pasi Kankare on erityisen huolissaan heikkojen liikenneyhteyksien vaikutuksesta Careerian toimipisteeseen Askolassa, jossa voi opiskella rakennus-, talotekniikka-, pintakäsittely- ja sähköalaa.

Liikenteen kehittäminen kuntavaalien teemaksi

Erityisen huolissaan Pasi Kankare on heikkojen liikenneyhteyksien vaikutuksesta Careerian toimipisteeseen Askolassa, jossa voi opiskella rakennus-, talotekniikka-, pintakäsittely- ja sähköalaa.

– Jos vaikeat yhteydet alkavat rajoittaa opiskelijamäärää, on harkittava toiminnan siirtämistä Porvooseen.

Kankare on keskustellut Askolan kuntapäättäjien kanssa, voisiko julkista liikennettä jollakin tavalla tukea, mutta tähän tarvitaan myös valtion mukanaoloa.

– Markkinaehtoisesti liikennöitsijät eivät pysty yhteyksiä tarjoamaan.

Kankare sanoo, että liikenneyhteyksien kehittäminen olisi syytä nostaa laajempaan seudulliseen keskusteluun kuntavaalien alla. Hänen mukaansa kuntien yhteistyöhön liittyy haasteita, joita ei välttämättä edes osata hahmottaa.

– Koulukuljetusten järjestäminen on yksi niistä, kun velvoite kuljetusten järjestämisestä laajenee lakimuutoksen myötä myös toisen asteen opiskelijoihin. Ongelma on nähtävissä jo nyt, eikä sitä poisteta ainoastaan koulumatkatukea laajentamalla.

Kankare sanoo, että liikenneyhteyksien kehittäminen olisi syytä nostaa laajempaan seudulliseen keskusteluun kuntavaalien alla.

Avainsanat

Lue ja kehity

Haluatko pysyä ajan tasalla ja varmistaa, että käytössäsi ovat aina tuoreimmat ammattikirjat? Hanki käyttöösi sähköisten kirjojen Ammattikirjasto – tilaa yhden aihealueen kokoelma tai kattavasti koko Ammattikirjaston sisältö.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lue juttu ›
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Lue juttu ›
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

2/2021
Alueelta
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...