Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Urakkasopimukset kirjan ovat kirjoittaneet varatuomari Antero Oksanen, asianajaja, OTL Ville Laine ja varatuomari Kim Kaskiaro.

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot ovat urakkasopimusjuridiikan perusta

Rakennushankkeen toteuttaminen muodostuu lukuisista tehtäväkokonaisuuksista, jotka hankkeen osapuolten tulee tietää varmistaakseen kohteen onnistuneen toteutuksen. Rakentamisen sopimusoikeudelliset haasteet ovat samanlaisia sekä talonrakennus- että maa- ja vesirakennuskohteissa. Sen sijaan näiden kohteiden rakennustekniikassa ja lupaprosesseissa on paljonkin eroavaisuutta.

Urakoitsijoiden kilpailuttaminen, urakkasopimusten tekeminen, rakennustyön valvonta ja sopimusten hallinta ovat keskeisiä rakentamiseen liittyviä asioita. Sopimusehtojen tunteminen on välttämätöntä rakennuttajille ja muille tilaajille samoin kuin eri alojen urakoitsijoille. Sopimusehtojen merkitys korostuu, koska rakennusurakkasopimuksia ei ole säännelty lailla. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 muodostaa vakioehtoina perustan suomalaiselle urakkasopimusjuridiikalle.

Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset 2010-luvulla aiheuttivat uudistuksia myös rakentamismääräyksiin ja rakentamisen teknisiin vaatimuksiin ja ohjeisiin, jotka vaikuttavat rakentamista ohjaavaan ja valvovaan viranomaistoimintaan. Rakennusalan harmaiden markkinoiden torjuntaa sääntelevä tilaajavastuulaki on myös tiukentunut. Vastaavasti rakennusurakoiden kilpailuttamiseen julkisella sektorilla vaikuttava hankintalainsäädäntö, jolla on välillisesti vaikutusta myös yksityisen sektorin urakoitsijavalintojen kilpailuttamiseen, uudistettiin vuonna 2016. Näistä lainsäädännön muutoksista johtuvat heijastusvaikutukset on teoksessa otettu huomioon rakentamiseen vaikuttavilta osin.

Urakkasopimukset-kirjassa annetaan yleiskuva rakennuttamisesta ja urakoitsijoiden valinnasta sekä avataan urakkasopimusten ongelmakohtia. Kirjasta saa luotettavat perustiedot rakennusurakasta.

Teos on oivallinen käsikirja kaikille rakennuskohteiden suunnittelijoille, rakennuttajakonsulteille, rakennuttajille ja muille tilaajille, urakoitsijoille sekä heitä edustaville työpäälliköille ja vastaaville mestareille samoin kuin rakennustyön valvojille. Käytännönläheisen ja selkeän kirjoittamistavan johdosta teos soveltuu myös oppikirjaksi ja erilaisten rakennusalan kurssien opetusmateriaaliksi.

Urakkasopimukset – Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

Kirjan ovat kirjoittaneet varatuomari Antero Oksanen, asianajaja, OTL Ville Laine ja varatuomari Kim Kaskiaro.

He ovat syvällisesti perehtyneet rakentamisen oikeudellisiin kysymyksiin sekä teorian että käytännön tasolla. Kirjoittajat edustavat viitekehyksensä kautta rakennuttajia ja urakoitsijoita samoin kuin rakennusriitoja selvittäviä ja tuomioistuimissa hoitavia asianajajia.

Kirjoittajien kokemus ja taustat huomioiden teos antaa luotettavan ja tasapuolisen perustiedon kaikille rakennusurakan kanssa tekemisiin joutuville.

Urakkasopimukset

Lue lisää Urakkasopimukset -teoksesta ja tilaa teos Kauppakamarikaupasta.

Urakkasopimukset kirjan ovat kirjoittaneet varatuomari Antero Oksanen, asianajaja, OTL Ville Laine ja varatuomari Kim Kaskiaro.
Urakkasopimukset -kirjan ovat kirjoittaneet Kim Kaskiaro (ei kuvassa), (vas.) asianajaja, OTL Ville Laine ja varatuomari Antero Oksanen.

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Lue juttu ›
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Lue juttu ›
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

4/2022
Nopeat
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Hyvistä käytännöistä vauhtia kansainvälisiin rekrytointeihin
Osaajapulaa helpottavissa kansainvälisissä rekrytoinneissa kannattaa hyödyntää muiden yritysten kokemuksia...
Kova kilpailu pitää huippukokin vireänä
Ravintoloitsija Henri Alén on ollut mukana nostamassa Helsinkiä kulinaristiselle maailmankartalle. Ydinkeskustan...
Paikallinen sopiminen nyt ja tulevaisuudessa
Termi paikallinen sopiminen liittyy useimmiten työehtosopimuksiin. Se tarkoittaa toisin sopimista työehtosopimuksen...
Vastuullisuusraportti helpottaa pk-yrityksen kansainvälistymistä
Suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymisaste laahaa pahasti jäljessä muita Pohjoismaita, ja se on...
Seuraa näitä 15.11.2023
PRH:n muuttuneesta käytännöstä sekä yhtenäispatentin voimaantulosta ja laittoman uhkauksen syyteoikeudesta...
Pre-Slush: Match XR 2023 Matchmaking 29.11.2023
Match XR -tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusimpiin laajennetun todellisuuden ja Web3:n teknologioihin...
Elinvoima tehdään Kirkkonummella yhdessä
Kuntamme ja seutumme tulee olla houkutteleva niin työvoimalle kuin yrityksillekin. Kirkkonummen kunta...
Vantaalla on kotikenttäetu Suomen kansainväliseen menestykseen
Yrittäjät ja yritykset kilpailevat markkinoiden huomiosta ja oman kilpailukyvyn parantamisesta. Samoin...
Yritysten kokemukset kv-osaajien rekrytoimisesta ovat positiivisia
Kansainvälisiä osaajia tarvitaan kaikenlaisiin tehtäviin, ei vain huippuasiantuntijoiksi.
Globaali kaapelijätti investoi isosti Kirkkonummelle
Prysmian Groupin iso investointi vahvistaa Pikkalan tehtaan roolia johtavana merikaapelien valmistajana....
Uutuusteos kertoo, miten opit ajattelemaan älykkäästi
Kohti moniälykästä johtamista -kirjassa kerrotaan, kuinka älykäs ajattelu on opittavissa ja kuinka ajatteluaan...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Kauppakamarin vastauspankki: KauppakamariTieto
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Good practices accelerate international recruitment
International recruitment to alleviate the talent shortage should take advantage of the experiences gained...
Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...