You are currently viewing Rakennusurakan yleiset sopimusehdot ovat urakkasopimusjuridiikan perusta

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot ovat urakkasopimusjuridiikan perusta

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:NOPEAT

Rakennushankkeen toteuttaminen muodostuu lukuisista tehtäväkokonaisuuksista, jotka hankkeen osapuolten tulee tietää varmistaakseen kohteen onnistuneen toteutuksen. Rakentamisen sopimusoikeudelliset haasteet ovat samanlaisia sekä talonrakennus- että maa- ja vesirakennuskohteissa. Sen sijaan näiden kohteiden rakennustekniikassa ja lupaprosesseissa on paljonkin eroavaisuutta.

Urakoitsijoiden kilpailuttaminen, urakkasopimusten tekeminen, rakennustyön valvonta ja sopimusten hallinta ovat keskeisiä rakentamiseen liittyviä asioita. Sopimusehtojen tunteminen on välttämätöntä rakennuttajille ja muille tilaajille samoin kuin eri alojen urakoitsijoille. Sopimusehtojen merkitys korostuu, koska rakennusurakkasopimuksia ei ole säännelty lailla. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 muodostaa vakioehtoina perustan suomalaiselle urakkasopimusjuridiikalle.

Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset 2010-luvulla aiheuttivat uudistuksia myös rakentamismääräyksiin ja rakentamisen teknisiin vaatimuksiin ja ohjeisiin, jotka vaikuttavat rakentamista ohjaavaan ja valvovaan viranomaistoimintaan. Rakennusalan harmaiden markkinoiden torjuntaa sääntelevä tilaajavastuulaki on myös tiukentunut. Vastaavasti rakennusurakoiden kilpailuttamiseen julkisella sektorilla vaikuttava hankintalainsäädäntö, jolla on välillisesti vaikutusta myös yksityisen sektorin urakoitsijavalintojen kilpailuttamiseen, uudistettiin vuonna 2016. Näistä lainsäädännön muutoksista johtuvat heijastusvaikutukset on teoksessa otettu huomioon rakentamiseen vaikuttavilta osin.

Urakkasopimukset-kirjassa annetaan yleiskuva rakennuttamisesta ja urakoitsijoiden valinnasta sekä avataan urakkasopimusten ongelmakohtia. Kirjasta saa luotettavat perustiedot rakennusurakasta.

Teos on oivallinen käsikirja kaikille rakennuskohteiden suunnittelijoille, rakennuttajakonsulteille, rakennuttajille ja muille tilaajille, urakoitsijoille sekä heitä edustaville työpäälliköille ja vastaaville mestareille samoin kuin rakennustyön valvojille. Käytännönläheisen ja selkeän kirjoittamistavan johdosta teos soveltuu myös oppikirjaksi ja erilaisten rakennusalan kurssien opetusmateriaaliksi.

Urakkasopimukset – Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

Kirjan ovat kirjoittaneet varatuomari Antero Oksanen, asianajaja, OTL Ville Laine ja varatuomari Kim Kaskiaro.

He ovat syvällisesti perehtyneet rakentamisen oikeudellisiin kysymyksiin sekä teorian että käytännön tasolla. Kirjoittajat edustavat viitekehyksensä kautta rakennuttajia ja urakoitsijoita samoin kuin rakennusriitoja selvittäviä ja tuomioistuimissa hoitavia asianajajia.

Kirjoittajien kokemus ja taustat huomioiden teos antaa luotettavan ja tasapuolisen perustiedon kaikille rakennusurakan kanssa tekemisiin joutuville.

Urakkasopimukset kirjan ovat kirjoittaneet varatuomari Antero Oksanen, asianajaja, OTL Ville Laine ja varatuomari Kim Kaskiaro.
Kuvassa (vas.) asianajaja, OTL Ville Laine ja varatuomari Antero Oksanen.

Lue myös nämä