Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Urakkasopimukset kirjan ovat kirjoittaneet varatuomari Antero Oksanen, asianajaja, OTL Ville Laine ja varatuomari Kim Kaskiaro.

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot ovat urakkasopimusjuridiikan perusta

Rakennushankkeen toteuttaminen muodostuu lukuisista tehtäväkokonaisuuksista, jotka hankkeen osapuolten tulee tietää varmistaakseen kohteen onnistuneen toteutuksen. Rakentamisen sopimusoikeudelliset haasteet ovat samanlaisia sekä talonrakennus- että maa- ja vesirakennuskohteissa. Sen sijaan näiden kohteiden rakennustekniikassa ja lupaprosesseissa on paljonkin eroavaisuutta.

Urakoitsijoiden kilpailuttaminen, urakkasopimusten tekeminen, rakennustyön valvonta ja sopimusten hallinta ovat keskeisiä rakentamiseen liittyviä asioita. Sopimusehtojen tunteminen on välttämätöntä rakennuttajille ja muille tilaajille samoin kuin eri alojen urakoitsijoille. Sopimusehtojen merkitys korostuu, koska rakennusurakkasopimuksia ei ole säännelty lailla. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 muodostaa vakioehtoina perustan suomalaiselle urakkasopimusjuridiikalle.

Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset 2010-luvulla aiheuttivat uudistuksia myös rakentamismääräyksiin ja rakentamisen teknisiin vaatimuksiin ja ohjeisiin, jotka vaikuttavat rakentamista ohjaavaan ja valvovaan viranomaistoimintaan. Rakennusalan harmaiden markkinoiden torjuntaa sääntelevä tilaajavastuulaki on myös tiukentunut. Vastaavasti rakennusurakoiden kilpailuttamiseen julkisella sektorilla vaikuttava hankintalainsäädäntö, jolla on välillisesti vaikutusta myös yksityisen sektorin urakoitsijavalintojen kilpailuttamiseen, uudistettiin vuonna 2016. Näistä lainsäädännön muutoksista johtuvat heijastusvaikutukset on teoksessa otettu huomioon rakentamiseen vaikuttavilta osin.

Urakkasopimukset-kirjassa annetaan yleiskuva rakennuttamisesta ja urakoitsijoiden valinnasta sekä avataan urakkasopimusten ongelmakohtia. Kirjasta saa luotettavat perustiedot rakennusurakasta.

Teos on oivallinen käsikirja kaikille rakennuskohteiden suunnittelijoille, rakennuttajakonsulteille, rakennuttajille ja muille tilaajille, urakoitsijoille sekä heitä edustaville työpäälliköille ja vastaaville mestareille samoin kuin rakennustyön valvojille. Käytännönläheisen ja selkeän kirjoittamistavan johdosta teos soveltuu myös oppikirjaksi ja erilaisten rakennusalan kurssien opetusmateriaaliksi.

Urakkasopimukset – Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

Kirjan ovat kirjoittaneet varatuomari Antero Oksanen, asianajaja, OTL Ville Laine ja varatuomari Kim Kaskiaro.

He ovat syvällisesti perehtyneet rakentamisen oikeudellisiin kysymyksiin sekä teorian että käytännön tasolla. Kirjoittajat edustavat viitekehyksensä kautta rakennuttajia ja urakoitsijoita samoin kuin rakennusriitoja selvittäviä ja tuomioistuimissa hoitavia asianajajia.

Kirjoittajien kokemus ja taustat huomioiden teos antaa luotettavan ja tasapuolisen perustiedon kaikille rakennusurakan kanssa tekemisiin joutuville.

Urakkasopimukset

Lue lisää Urakkasopimukset -teoksesta ja tilaa teos Kauppakamarikaupasta.

Urakkasopimukset kirjan ovat kirjoittaneet varatuomari Antero Oksanen, asianajaja, OTL Ville Laine ja varatuomari Kim Kaskiaro.
Urakkasopimukset -kirjan ovat kirjoittaneet Kim Kaskiaro (ei kuvassa), (vas.) asianajaja, OTL Ville Laine ja varatuomari Antero Oksanen.

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

4/2022
Nopeat
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...