Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Urakkasopimukset kirjan ovat kirjoittaneet varatuomari Antero Oksanen, asianajaja, OTL Ville Laine ja varatuomari Kim Kaskiaro.

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot ovat urakkasopimusjuridiikan perusta

Rakennushankkeen toteuttaminen muodostuu lukuisista tehtäväkokonaisuuksista, jotka hankkeen osapuolten tulee tietää varmistaakseen kohteen onnistuneen toteutuksen. Rakentamisen sopimusoikeudelliset haasteet ovat samanlaisia sekä talonrakennus- että maa- ja vesirakennuskohteissa. Sen sijaan näiden kohteiden rakennustekniikassa ja lupaprosesseissa on paljonkin eroavaisuutta.

Urakoitsijoiden kilpailuttaminen, urakkasopimusten tekeminen, rakennustyön valvonta ja sopimusten hallinta ovat keskeisiä rakentamiseen liittyviä asioita. Sopimusehtojen tunteminen on välttämätöntä rakennuttajille ja muille tilaajille samoin kuin eri alojen urakoitsijoille. Sopimusehtojen merkitys korostuu, koska rakennusurakkasopimuksia ei ole säännelty lailla. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 muodostaa vakioehtoina perustan suomalaiselle urakkasopimusjuridiikalle.

Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset 2010-luvulla aiheuttivat uudistuksia myös rakentamismääräyksiin ja rakentamisen teknisiin vaatimuksiin ja ohjeisiin, jotka vaikuttavat rakentamista ohjaavaan ja valvovaan viranomaistoimintaan. Rakennusalan harmaiden markkinoiden torjuntaa sääntelevä tilaajavastuulaki on myös tiukentunut. Vastaavasti rakennusurakoiden kilpailuttamiseen julkisella sektorilla vaikuttava hankintalainsäädäntö, jolla on välillisesti vaikutusta myös yksityisen sektorin urakoitsijavalintojen kilpailuttamiseen, uudistettiin vuonna 2016. Näistä lainsäädännön muutoksista johtuvat heijastusvaikutukset on teoksessa otettu huomioon rakentamiseen vaikuttavilta osin.

Urakkasopimukset-kirjassa annetaan yleiskuva rakennuttamisesta ja urakoitsijoiden valinnasta sekä avataan urakkasopimusten ongelmakohtia. Kirjasta saa luotettavat perustiedot rakennusurakasta.

Teos on oivallinen käsikirja kaikille rakennuskohteiden suunnittelijoille, rakennuttajakonsulteille, rakennuttajille ja muille tilaajille, urakoitsijoille sekä heitä edustaville työpäälliköille ja vastaaville mestareille samoin kuin rakennustyön valvojille. Käytännönläheisen ja selkeän kirjoittamistavan johdosta teos soveltuu myös oppikirjaksi ja erilaisten rakennusalan kurssien opetusmateriaaliksi.

Urakkasopimukset – Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

Kirjan ovat kirjoittaneet varatuomari Antero Oksanen, asianajaja, OTL Ville Laine ja varatuomari Kim Kaskiaro.

He ovat syvällisesti perehtyneet rakentamisen oikeudellisiin kysymyksiin sekä teorian että käytännön tasolla. Kirjoittajat edustavat viitekehyksensä kautta rakennuttajia ja urakoitsijoita samoin kuin rakennusriitoja selvittäviä ja tuomioistuimissa hoitavia asianajajia.

Kirjoittajien kokemus ja taustat huomioiden teos antaa luotettavan ja tasapuolisen perustiedon kaikille rakennusurakan kanssa tekemisiin joutuville.

Urakkasopimukset

Lue lisää Urakkasopimukset -teoksesta ja tilaa teos Kauppakamarikaupasta.

Urakkasopimukset kirjan ovat kirjoittaneet varatuomari Antero Oksanen, asianajaja, OTL Ville Laine ja varatuomari Kim Kaskiaro.
Urakkasopimukset -kirjan ovat kirjoittaneet Kim Kaskiaro (ei kuvassa), (vas.) asianajaja, OTL Ville Laine ja varatuomari Antero Oksanen.

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Lue juttu ›
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Lue juttu ›
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

4/2022
Nopeat
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Pekka Toveri: Jokainen yritys voi olla hyökkäyksen kohde
Venäjän totaalinen sodankäynti koskettaa myös Suomea. Hybridiuhkiin varautuminen on sen vuoksi myös yrityksissä...
Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus Suomessa
EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa ilman erillistä lupaa myös opintojensa...
Yritysvastuudirektiivi tulee
EU:n toimielimet pääsivät alustavaan sopuun 14.12.2023 niin sanotun yritysvastuudirektiivin sisällöstä....
Seuraa näitä 14.2.2024
Miten vahvistetun tilinpäätöksen voi ilmoittaa kaupparekisteriin maksutta? Korkolain mukaisesta viitekorosta...
Pk-yrityksille 10 000 euron EENergy-avustus energiansäästöön tähtääviin toimenpiteisiin
EENergy on EU:n rahoittama hanke, joka myöntää 10 000 euron avustuksia eri puolille Eurooppaa pk-yrityksille,...
Kotirintama rientää apuun
Vallitsevaa taloussuhdannetta on vaikea kuvailla erinomaiseksi. Siten ei yllätä, että myös Helsingin...
Näin yritys varautuu vieraan valtion vihamieliseen vaikuttamiseen – asiantuntijan 4 vinkkiä
Vihamieliset valtiot ovat harjoittaneet hybridivaikuttamista vuosia eikä Suomikaan ole välttynyt siltä....
Talouden digitalisaatio ohjaa pääkaupunkiseudun toimialarakenteen kehitystä
Seudun mikroyritysten ja suurten yritysten vuosittainen yhteenlaskettu liikevaihto oli likimain samansuuruinen...
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen: Vantaalla ennätysmäärä uusia yrityksiä
Huippuluokan teknologiaa, hyvät liikenneyhteydet ja koulutettua työvoimaa. Vantaa tarjoaa yrityksille...
Miten selättää arvoristiriidat työpaikalla?
Onko työelämämme aidosti yhdenvertainen? Miltä syrjintä, korruptio ja häirintä työelämässä näyttävät?...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Acquiring Finnish language skills quickly alongside work
Employees with an immigrant background learn Finnish well when they are encouraged and given the opportunity...
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...