Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Urakkasopimukset kirjan ovat kirjoittaneet varatuomari Antero Oksanen, asianajaja, OTL Ville Laine ja varatuomari Kim Kaskiaro.

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot ovat urakkasopimusjuridiikan perusta

Rakennushankkeen toteuttaminen muodostuu lukuisista tehtäväkokonaisuuksista, jotka hankkeen osapuolten tulee tietää varmistaakseen kohteen onnistuneen toteutuksen. Rakentamisen sopimusoikeudelliset haasteet ovat samanlaisia sekä talonrakennus- että maa- ja vesirakennuskohteissa. Sen sijaan näiden kohteiden rakennustekniikassa ja lupaprosesseissa on paljonkin eroavaisuutta.

Urakoitsijoiden kilpailuttaminen, urakkasopimusten tekeminen, rakennustyön valvonta ja sopimusten hallinta ovat keskeisiä rakentamiseen liittyviä asioita. Sopimusehtojen tunteminen on välttämätöntä rakennuttajille ja muille tilaajille samoin kuin eri alojen urakoitsijoille. Sopimusehtojen merkitys korostuu, koska rakennusurakkasopimuksia ei ole säännelty lailla. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 muodostaa vakioehtoina perustan suomalaiselle urakkasopimusjuridiikalle.

Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset 2010-luvulla aiheuttivat uudistuksia myös rakentamismääräyksiin ja rakentamisen teknisiin vaatimuksiin ja ohjeisiin, jotka vaikuttavat rakentamista ohjaavaan ja valvovaan viranomaistoimintaan. Rakennusalan harmaiden markkinoiden torjuntaa sääntelevä tilaajavastuulaki on myös tiukentunut. Vastaavasti rakennusurakoiden kilpailuttamiseen julkisella sektorilla vaikuttava hankintalainsäädäntö, jolla on välillisesti vaikutusta myös yksityisen sektorin urakoitsijavalintojen kilpailuttamiseen, uudistettiin vuonna 2016. Näistä lainsäädännön muutoksista johtuvat heijastusvaikutukset on teoksessa otettu huomioon rakentamiseen vaikuttavilta osin.

Urakkasopimukset-kirjassa annetaan yleiskuva rakennuttamisesta ja urakoitsijoiden valinnasta sekä avataan urakkasopimusten ongelmakohtia. Kirjasta saa luotettavat perustiedot rakennusurakasta.

Teos on oivallinen käsikirja kaikille rakennuskohteiden suunnittelijoille, rakennuttajakonsulteille, rakennuttajille ja muille tilaajille, urakoitsijoille sekä heitä edustaville työpäälliköille ja vastaaville mestareille samoin kuin rakennustyön valvojille. Käytännönläheisen ja selkeän kirjoittamistavan johdosta teos soveltuu myös oppikirjaksi ja erilaisten rakennusalan kurssien opetusmateriaaliksi.

Urakkasopimukset – Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

Kirjan ovat kirjoittaneet varatuomari Antero Oksanen, asianajaja, OTL Ville Laine ja varatuomari Kim Kaskiaro.

He ovat syvällisesti perehtyneet rakentamisen oikeudellisiin kysymyksiin sekä teorian että käytännön tasolla. Kirjoittajat edustavat viitekehyksensä kautta rakennuttajia ja urakoitsijoita samoin kuin rakennusriitoja selvittäviä ja tuomioistuimissa hoitavia asianajajia.

Kirjoittajien kokemus ja taustat huomioiden teos antaa luotettavan ja tasapuolisen perustiedon kaikille rakennusurakan kanssa tekemisiin joutuville.

Urakkasopimukset kirjan ovat kirjoittaneet varatuomari Antero Oksanen, asianajaja, OTL Ville Laine ja varatuomari Kim Kaskiaro.
Kuvassa (vas.) asianajaja, OTL Ville Laine ja varatuomari Antero Oksanen.

Lue myös nämä

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Osaavan työvoiman saaminen ratkaisee koko Suomen menestyksen
Suomessa on herätty väestörakenteen muutokseen aivan liian myöhään. Vuonna 2040 maassamme on lähes 200 000...
Lue juttu ›
Lääkkeitä osaajapulaan: työelämän treffipalvelu ja asenneremontti?
Tervetuloa uudistuneen Kauppakamarilehden sisältöjen pariin. Helsingin seudun kauppakamarin verkkolehti...
Lue juttu ›
Kohtaanto-ongelman ratkaisu vaatii nyt tositoimia
Avoimien työpaikkojen täyttäminen vaatii koulutuksen ketteröittämistä. Lisäksi tarvitaan työpaikat ja...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

4/2022
Nopeat
Osaavan työvoiman saaminen ratkaisee koko Suomen menestyksen
Suomessa on herätty väestörakenteen muutokseen aivan liian myöhään. Vuonna 2040 maassamme on lähes 200 000...
Lääkkeitä osaajapulaan: työelämän treffipalvelu ja asenneremontti?
Tervetuloa uudistuneen Kauppakamarilehden sisältöjen pariin. Helsingin seudun kauppakamarin verkkolehti...
Kohtaanto-ongelman ratkaisu vaatii nyt tositoimia
Avoimien työpaikkojen täyttäminen vaatii koulutuksen ketteröittämistä. Lisäksi tarvitaan työpaikat ja...
Työperäisessä maahanmuutossa koko ketju kuntoon
Työperäisen maahanmuuton lupakäsittely nopeutuu. Koko ketju hakemusten jättämisestä kotoutumiseen on...
Johtamisessa riittää aina opittavaa
Johdon suorahakukonsultti Hannu-Matias Nurmi on ollut aina kiinnostunut johtamisen saloista. Aihe kiehtoo,...
ICT sector in Ukraine – resilient and fast developing sector providing high quality services 
In Ukraine, the ICT sector is highly developed. Despite of challenges, the digital sector has remained...
Seuraa näitä 17.5.2023
Yhtenäispatentti, tekijänoikeuslaki ja hankintailmoitusten yhdenmukaistaminen EU:ssa.
Työntekijöille tarjottava koulutus
Työnantajalla ei ole yleistä velvollisuutta tarjota työntekijöille tiettyä määrää koulutusta, mutta työsopimuslain...
Oppisopimuksella koulutusta henkilöstölle tai mahdollisuuksia nuorille
Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta,...
Rohkeutta kansainväliseen rekrytointiin
Kauppakamarin viimeisin tutkimus kertoo karun totuuden siitä, että emme pärjää ilman kansainvälistä työvoimaa....
Ammatillinen koulutus ratkaisee osaajapulaa – kädentaitojen merkitys osana työelämää
Ammatillinen koulutus ratkaisee osaltaan työvoiman saatavuus- ja kohtaanto-ongelmaa. Osaajapulaa on sekä...
Ammatillinen koulutus väylänä suomalaiseen työelämään
Vieraskielisyys näkyy ammatillisissa oppilaitoksissa pääkaupunkiseudulla aivan eri tavalla kuin muualla...
Asenteen maahanmuuttajiin pitää muuttua
Nuivat asenteet työpaikoilla ovat yhä maahanmuuttajien työllistymisen suurin este. Tätä mieltä on terveysalan...
Johda ja ajattele kuin menestyvä toimitusjohtaja
Suomen Ekonomien Bisneskirjapalkinto-ehdokkuudellaankin mainetta niittänyt Hannu-Matias Nurmen teos Toimitusjohtaja...
Etsi vastauksia KauppakamariTiedon vastauspankista tai lähetä kysymyksesi asiantuntijalle
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Ennakointikamari auttaa löytämään lääkkeitä osaajapulaan
Uudenmaan osaajapulaan vastaaminen vaatii yritysten, oppilaitosten ja julkisen hallinnon hyvää yhteistyötä....
Fixing the entire chain of work-based immigration
The processing of permits for work-based immigration is speeding up. However, the entire chain from the...
Koko Suomen metropoli tarvitsee panostuksia hallitusohjelmassa
Vahvistamalla Helsingin seudun toimintaedellytyksiä luodaan samalla kasvua, menestystä ja hyvinvointia...
Eduskuntavaalit – mikä mahtava mahdollisuus metropolille!
Helsingin seudun yrityksillä on vahva näkemys siitä, että metropolipolitiikka pitää nostaa näissä vaaleissa...
Metropolipolitiikassa uusi vaihde päälle
Helsingin seudun etuja ajavaa metropolipolitiikkaa on tulevalla hallituskaudella terävöitettävä. Kehityshankkeiden...