Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Maisema Nummelasta.

Yhtä mieltä kehyskuntien kilpailuvalteista ja haasteista

Kehyskuntien yritykset ja kunnat ovat yhtä mieltä alueen kilpailuvalteista. Haasteiden ratkaisuun molemmat osapuolet haluavat entistä tiiviimpää yhteistyötä.

Elinkeinoelämä tarvitsee toimivan yhdyskuntarakenteen. Se tarkoittaa muun muassa järkevää kaavoitusta, riittävää tonttitarjontaa ja toimivaa infraa. Näin tiivistää vihtiläisen Dicro Oy:n toimitusjohtaja Jari Eiro yritysten toiveita kehyskuntien kehittämisessä.

– Nämä teemat puhuttavat usein kauppakamarin kokouksissa, Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikön varapuheenjohtajana toimiva Eiro sanoo.

Aina riittää parannettavaa, mutta elinkeinoelämän näkökulmasta Eiro näkee kehyskunnissa enemmän mahdollisuuksia kuin haasteita.

Kokonaiskustannukset ovat jonkin verran isoja kaupunkeja edullisemmat. Myös työvoimasta kiinni pitäminen on helpompaa.

– Työntekijät arvostavat, että työpaikka ja koti ovat lähellä toisiaan. Työmatkoihin ei kulu niin paljon aikaa kuin vaikkapa Helsinkiin pendelöidessä. Silloin jää enemmän aikaa perheelle.

Toimiva yhdyskuntarakenne eli järkevä kaavoitus, riittävä tonttitarjonta ja toimiva infra on toiveena kehyskuntien kehittämisen edistämisessä, Eiro luettelee.

Jari Eiro on Dicro Oy:n toimitusjohtaja Vihdistä.
Toimiva yhdyskuntarakenne eli järkevä kaavoitus, riittävä tonttitarjonta ja toimiva infra on toiveena kehyskuntien kehittämisen edistämisessä, Eiro luettelee.

Toimiva keskusteluyhteys hyödyttää kaikkia

Eiro korostaa toimivaa keskusteluyhteyttä elinkeinoelämän ja kuntien välille. Tästä on vuosien varrella kuultu yrittäjiltä kritiikkiä myös kehyskunnissa.

– Onneksi tässä on menty parempaan suuntaan. Ainakin Vihdissä kunta kuuntelee aktiivisesti ja yhteydenpito kunnan edustajiin on isoja kaupunkeja välittömämpää. Siitä on hyötyä, jos esimerkiksi etsii yritykselleen sopivaa tonttia.

Myös kunnan näkökulmasta mutkaton suhde elinkeinoelämään on tärkeää, jotta työpaikkoja ja verotuloja tuovat yritykset saadaan asettumaan ja pysymään paikkakunnalla, sanoo Keravan elinkeinojohtaja Tiina Hartman.

Hartman on Keravan kaupungingeodeetti, joka toimii nyt vuoden määräaikaisena elinkeinojohtajana. Hänen keskeinen tehtävänsä on uudistaa Keravan elinkeino-ohjelma ja -palvelut.

– Oleellista on, että yritysten on helppo asettua Keravalle sekä kasvaa ja menestyä täällä. Suhteellisen pienenä organisaationa voimme tarjota henkilökohtaista palvelua.

– Autamme yritystä kulkemaan sujuvasti byrokratiassa. Selvitämme etukäteen rakennus- ja ympäristöluvan edellytyksiä ja järjestämme täsmärekrytilaisuuksia vaikka vain yhdenkin yrityksen tarpeisiin, Hartman havainnollistaa.

Eiron tavoin myös Hartman pitää tärkeänä mutkatonta yhteydenpitoa kunnan ja yritysten kesken. Keravalla erilaisia yritystapaamisia järjestetään säännöllisesti. Myös kaupungin hankinnoissa suositaan paikallisia yrityksiä aina, kun se on hankintasäännösten puitteissa mahdollista.

Puutteellinen tonttitarjonta kestoaihe kehyskunnissa

Tonttitarjonta on yrityksiä puhuttava kestoaihe kehyskunnissa. Eiro harmittelee, että moneen muuhun kuntaan verrattuna Vihdissä on ollut tarjolla selvästi pienempiä tontteja.

– Se on saanut esimerkiksi suuret logistiikka-alan yritykset hakeutumaan muualle.

Eiron mielestä tilanne on kuitenkin paranemassa, kun Vihtiin on kaavoitettu uusia teollisuusalueita. Etelä-Nummelaan pitkään vireillä ollut yritysalue olisi tärkeä lisä, mutta kaavasta tehdyt valitukset viivästyttävät alueen kehittämistä.

– Asiat etenevät, joskin ne saisivat edetä monesti vieläkin rivakammin.
Hartman sanoo, että yritystonteiksi sopivien alueiden määrä asettaa omat rajoitteensa vastata yritysten toiveisiin.

– Keravalla ei ole hirvittävästi maata tarjolla, joten kaikelle tilaa vievälle yritystoiminnalle emme pysty löytämään tilaa.

Keravalla tehdään sknenaariotyötä ja pyritään ennakoimaan, mihin yritykset ja työpaikat tulisivat sijoittumaan. Yritystontteja ei kaavoiteta etukäteen. Emme arvaile yritysten tarpeita, vaan kysynnän mukaan mennään. Tonttitarjonnan lisäsi kaupunkikeskustan elinvoiman kehittäminen on tärkeää, Hartman kertoo.

Keravalla tehdään sknenaariotyötä ja pyritään ennakoimaan, mihin yritykset ja työpaikat tulisivat sijoittumaan. Yritystontteja ei kaavoiteta etukäteen. Emme arvaile yritysten tarpeita, vaan kysynnän mukaan mennään. Tonttitarjonnan lisäsi kaupunkikeskustan elinvoiman kehittäminen on tärkeää, Hartman kertoo.

Myös keskustat tarvitsevat uusia yrityksiä

Hartmanin mukaan Keravalla tehdään skenaariotyötä ja pyritään ennakoimaan, mihin yritykset ja työpaikat tulevaisuudessa sijoittuvat. Yritystontteja ei kuitenkaan kaavoiteta etukäteen, vaan kysynnän mukaan.

– Emme arvaile, mitä yritykset saattaisivat tulevaisuudessa tarvita. Pyrimme tekemään kaavan aina kunkin yrityksen tarpeen mukaan. Silloin tiedämme, että tontti tulee varmasti käyttöön. Pyrimme myös jättämään laajennusvaraa.

Hartman korostaa, että riittävän tonttitarjonnan ohella kaupunkikeskustan elinvoiman kehittäminen on tärkeää.

– Haluamme Keravalle myös yrityksiä,  joiden liiketoiminnalle keskusta on paras sijoittautumispaikka.
Eiron tavoin Hartman pitää työvoiman saatavuutta kehyskunnissa suhteellisen hyvänä joitakin erikoisosaajia lukuun ottamatta.

– Yrityksillä on jossakin määrin haasteita löytää korkeakoulutettuja työntekijöitä. Tässä teemme yhteistyötä yritysten kanssa ja markkinoimme työpaikkojen ohella hyviä asumismahdollisuuksia ja liikenneyhteyksiä.

Valtiovallan pidettävä kiinni lupauksistaan

Nummelassa toimiva Dicro on elektroniikan sopimusvalmistaja, jolle hyvät yhteydet satamiin ja Helsinki-Vantaan lentokentälle ovat tärkeät. Eiro sanoo, että monelle vihtiläiselle ja etenkin karkkilalaiselle yritykselle Valtatie 2:n kehittäminen olisi tärkeää.

– Kaikkia kehyskuntia hyödyttävä liikenneinvestointi olisi valtatie 25:n (Hanko–Hyvinkää– Mäntsälä) eli niin sanotun Kehä 5:n parantaminen.

Eiro sanoo, että monelle vihtiläiselle yritykselle Valtatie 2:n kehittäminen olisi tärkeää. Kaikkia kehyskuntia hyödyttävä liikenneinvestointi olisi Kehä 4:n toteuttaminen.

– Myös Tunnin juna Turun ja Helsingin välillä olisi Vihdille tärkeä, sillä uuden radan myötä paikallisliikenteen junille avautuisi uusia mahdollisuuksia.

Liikenneyhteyksien kehittämisessä Tiina Hartman lähettää terveisiä valtiovallalle.

– Toivon, että valtio pitää kiinni antamistaan lupauksista liikenneyhteyksien kehittämisessä. Se koskee teitä, ratoja ja asema-alueita liityntäpysäköinteineen.

Eiron terveiset tulevalle hallitukselle ja kunnille koskevat ennen muuta vastuullista taloudenpitoa.

Hänestä on äärimmäisen tärkeää, ettei verotus nouse ja heikennä Suomen kilpailukykyä.

– Seuraavan hallituksen tulisi myös saada sosiaaliturvasta nykyistä kannustavampaa, jotta maahan saadaan lisää työllisiä. Ylipäätään työvoiman saatavuuden varmistaminen ja työmarkkinoiden dynamiikan parantaminen ovat tärkeitä asioita.

Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö

Edistämme Luoteis-Uudellamaalla elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä aktiivisella vuorovaikutuksella alueen eri sidosryhmien kanssa.

Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö pyrkii omalta osaltaan lisäämään alueen houkuttelevuutta vaikuttamalla alueen keskusten kehittämishankkeisiin, niihin liittyviin liikennejärjestelyihin sekä toimialueen kuntien yleiskaavahankkeisiin. Liikennehankkeista tärkeimpiä ovat nopea raideyhteys Helsingin ja Turun välille (niin sanottu tunnin juna), Kehä V –hanke sekä Vt 2:n kehittäminen. Kauppakamariyksikkössä pyritään tuomaan esille alueen erinomaista sijaintia ja sen tuomia mahdollisuuksia niin elinkeinoelämälle kuin kuntalaisillekin.

Lue lisää 

Lue Kauppakamarilehti 30.11.2021 Kestävyydestä kilpailuvaltti Karkkilalle

Avainsanat

Lue ja kehity

Haluatko pysyä ajan tasalla ja varmistaa, että käytössäsi ovat aina tuoreimmat ammattikirjat? Hanki käyttöösi sähköisten kirjojen Ammattikirjasto – tilaa yhden aihealueen kokoelma tai kattavasti koko Ammattikirjaston sisältö.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lue juttu ›
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Lue juttu ›
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

1/2023
Alueelta
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...