Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Luoteis-Uudenmaan kk-yksikön kartta. Joki ja puita.

Kestävyydestä kilpailuvaltti Karkkilalle

Karkkila panostaa kestävää kehitykseen ja aikoo houkutella sen avulla paikkakunnalle lisää yrityksiä, joille vastuullisuuteen liittyvät arvot ovat tärkeitä.

Karkkila tunnetaan valimostaan ja metallialan yrityksistä, mutta jatkossa  kaupunki aikoo profiloitua myös kestävän kehityksen edelläkävijänä.

Käyntiin lähteneen Kestävä Karkkila -ohjelman tarkoituksena on edistää ja koota yhteen kestävän kehityksen ajatukset ja toimenpiteet, oli sitten kyse kaupungin, yritysten tai kuntalaisten toimista.

Kestävä Karkkila -ohjelman projektipäällikkö Niina Kangas. Kauppakamarilehti 4/2021.
Karkkilassa ekologisesti tärkeä kokonaisuus on Karjaanjoen vesistö. Luontoarvojen suojelu on tärkeää, mutta samalla on varmistettava esimerkiksi yritysten vedenottomahdollisuudet, kertoo Kestävä Karkkila -ohjelman projektipäällikkö Niina Kangas. (kuva Meeri Utti)

– Pyrimme siihen, että kestävä ajattelu näkyisi kaikessa. Toki asiaa on edistetty monin eri tavoin aiemminkin, esimerkiksi säästämällä energiaa. Nyt teemaa lähdetään viemään eteenpäin entistä kootummin ja suunnitelmallisemmin, Kestävä Karkkila -ohjelman projektipäällikkö Niina Kangas sanoo.

Hänen mukaansa kestävä kehityksen toteutuminen vaatii laaja-alaista panosta kaupungin työntekijöiltä, päättäjiltä, asukkailta ja elinkeinoelämältä. Tavoitteena on, että ympäristötavoitteisiin päästään tinkimättä asukkaiden hyvinvoinnista, viihtyvyydestä tai yritysten toimintaedellytyksistä.

– Kestävästä kehityksestä voi tulla ensimmäisenä mieleen ekologinen kestävyys. Kyse on kuitenkin myös taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta kestävyydestä. Näiden asioiden välillä on löydettävä tasapaino.

Tiekartta kohti hiilineutraaliutta

Karkkilassa laaditaan parhaillaan tiekarttaa, johon kirjataan konkreettisia toimenpiteitä ja välitavoitteita kohti kestävää kehitystä. Iso tavoite on vuodessa 2035, jolloin kaupungin pitäisi olla hiilineutraali.

– Tärkeää tiekartassa on konkretia, jotta ohjelma ei jää kaunopuheen tasolle.

Isoimpiin yksittäisiin asioihin kuuluu esimerkiksi kaupungin kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen. Kiinteistökannassa on suhteellisen iäkkäitä ja runsaasti energiaa kuluttavia palvelurakennuksia, joissa lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien modernisointi leikkaisi päästöjen ohella myös kustannuksia.

Karkkilassa ekologisesti tärkeä kokonaisuus on Karjaanjoen vesistö. Luontoarvojen suojelu on tärkeää, mutta samalla on varmistettava esimerkiksi yritysten vedenottomahdollisuudet.

Osallistaminen onnistumisen edellytys

Niina Kankaan mielestä on oleellista, että kestävän kehityksen tavoitteiden asettamisessa ovat kaikki mukana. Jokainen on oman työnsä paras asiantuntija, joka voi löytää omasta arkisesta tekemisestään pieniäkin parannusideoita.

– Kun niitä syntyy riittävästi, saamme aikaan ison lopputuloksen. Kankaan mukaan kirjasto kuuluu Karkkilassa kestävän kehityksen kärkijoukkoihin. Sielläkin työ koostuu pienistä asioista, vaikkapa kirjojen muovitusten vähentämisestä.

Asiat eivät ole kuitenkaan yksioikoisia. Suojamuovia vähennettäessä on mietittävä, miten se vaikuttaa kirjojen pitkäikäisyyteen.
Osallistaminen on muutenkin isossa roolissa Kestävä Karkkilan toteuttamisessa. Kangas sanoo, että niin kuntalaiset kuin elinkeinoelämäkin pyritään saamaan mukaan jo suunnitteluvaiheessa.

– Kaupunki voi edistää kestävää kehitystä esimerkiksi maankäytön ja infrastruktuurin suunnittelulla.

Karkkila houkuttelee vastuullisia yrityksiä

Karkkila on laatinut myös strategisen kasvuohjelman, jonka yhtenä tavoitteena on vahvistaa toimivaa ja kilpailukykyistä toimintaympäristöä yrityksille.

– Uskon, että myös kestävän kehityksen korostaminen on iso kilpailuvaltti tulevaisuudessa. Vastuullisuutta painottavien yritysten on helpompi tulla tänne tulevaisuudessa, kun huomioimme nämä asiat jo nyt.

Kankaan mielestä moni muukin meneillään oleva trendi on nyt Karkkilan kaltaisten pienempien paikkakuntien puolella.

– Etätyö on tullut jäädäkseen. Myös luonnon arvostus on kasvanut. Tämä kehitys kannattaa myös yritysten pistää merkille.

Kestävää kehitystä ohjaavat globaalitasolla YK:n Agenda 2030-toimintaohjelma, Suomessa valtiolliset tavoitteet ja maakuntatasolla Uudenmaan liiton Hiilineutraali Uusimaa 2035 -tiekartta. Kangas toivoo, että kestävää kehitystä tarkastellaan ylhäältä päin tulevien asioiden ohessa myös kuntatason näkökulmasta.

– Esimerkiksi Uusimaa on heterogeeninen alue. Isoilla kaupungeilla on resursseja edistää kestävää kehitystä paljon enemmän kuin pienillä kunnilla. Toivoisinkin, että samankokoiset kunnat tekisivät tässä yhteistyötä, koska haasteetkin ovat pitkälti samankaltaiset.

 

Avainsanat

Lue ja kehity

Haluatko pysyä ajan tasalla ja varmistaa, että käytössäsi ovat aina tuoreimmat ammattikirjat? Hanki käyttöösi sähköisten kirjojen Ammattikirjasto – tilaa yhden aihealueen kokoelma tai kattavasti koko Ammattikirjaston sisältö.

Lisää luettavaa

Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Lue juttu ›
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Lue juttu ›
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Lue juttu ›
Hyvistä käytännöistä vauhtia kansainvälisiin rekrytointeihin
Osaajapulaa helpottavissa kansainvälisissä rekrytoinneissa kannattaa hyödyntää muiden yritysten kokemuksia...
Lue juttu ›
Kova kilpailu pitää huippukokin vireänä
Ravintoloitsija Henri Alén on ollut mukana nostamassa Helsinkiä kulinaristiselle maailmankartalle. Ydinkeskustan...
Lue juttu ›
Paikallinen sopiminen nyt ja tulevaisuudessa
Termi paikallinen sopiminen liittyy useimmiten työehtosopimuksiin. Se tarkoittaa toisin sopimista työehtosopimuksen...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

4/2021
Alueelta
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Hyvistä käytännöistä vauhtia kansainvälisiin rekrytointeihin
Osaajapulaa helpottavissa kansainvälisissä rekrytoinneissa kannattaa hyödyntää muiden yritysten kokemuksia...
Kova kilpailu pitää huippukokin vireänä
Ravintoloitsija Henri Alén on ollut mukana nostamassa Helsinkiä kulinaristiselle maailmankartalle. Ydinkeskustan...
Paikallinen sopiminen nyt ja tulevaisuudessa
Termi paikallinen sopiminen liittyy useimmiten työehtosopimuksiin. Se tarkoittaa toisin sopimista työehtosopimuksen...
Vastuullisuusraportti helpottaa pk-yrityksen kansainvälistymistä
Suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymisaste laahaa pahasti jäljessä muita Pohjoismaita, ja se on...
Seuraa näitä 15.11.2023
PRH:n muuttuneesta käytännöstä sekä yhtenäispatentin voimaantulosta ja laittoman uhkauksen syyteoikeudesta...
Pre-Slush: Match XR 2023 Matchmaking 29.11.2023
Match XR -tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusimpiin laajennetun todellisuuden ja Web3:n teknologioihin...
Elinvoima tehdään Kirkkonummella yhdessä
Kuntamme ja seutumme tulee olla houkutteleva niin työvoimalle kuin yrityksillekin. Kirkkonummen kunta...
Vantaalla on kotikenttäetu Suomen kansainväliseen menestykseen
Yrittäjät ja yritykset kilpailevat markkinoiden huomiosta ja oman kilpailukyvyn parantamisesta. Samoin...
Yritysten kokemukset kv-osaajien rekrytoimisesta ovat positiivisia
Kansainvälisiä osaajia tarvitaan kaikenlaisiin tehtäviin, ei vain huippuasiantuntijoiksi.
Globaali kaapelijätti investoi isosti Kirkkonummelle
Prysmian Groupin iso investointi vahvistaa Pikkalan tehtaan roolia johtavana merikaapelien valmistajana....
Uutuusteos kertoo, miten opit ajattelemaan älykkäästi
Kohti moniälykästä johtamista -kirjassa kerrotaan, kuinka älykäs ajattelu on opittavissa ja kuinka ajatteluaan...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Kauppakamarin vastauspankki: KauppakamariTieto
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Good practices accelerate international recruitment
International recruitment to alleviate the talent shortage should take advantage of the experiences gained...
Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...