Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Luoteis-Uudenmaan kk-yksikön kartta. Joki ja puita.

Kestävyydestä kilpailuvaltti Karkkilalle

Karkkila panostaa kestävää kehitykseen ja aikoo houkutella sen avulla paikkakunnalle lisää yrityksiä, joille vastuullisuuteen liittyvät arvot ovat tärkeitä.

Karkkila tunnetaan valimostaan ja metallialan yrityksistä, mutta jatkossa  kaupunki aikoo profiloitua myös kestävän kehityksen edelläkävijänä.

Käyntiin lähteneen Kestävä Karkkila -ohjelman tarkoituksena on edistää ja koota yhteen kestävän kehityksen ajatukset ja toimenpiteet, oli sitten kyse kaupungin, yritysten tai kuntalaisten toimista.

Kestävä Karkkila -ohjelman projektipäällikkö Niina Kangas. Kauppakamarilehti 4/2021.
Karkkilassa ekologisesti tärkeä kokonaisuus on Karjaanjoen vesistö. Luontoarvojen suojelu on tärkeää, mutta samalla on varmistettava esimerkiksi yritysten vedenottomahdollisuudet, kertoo Kestävä Karkkila -ohjelman projektipäällikkö Niina Kangas. (kuva Meeri Utti)

– Pyrimme siihen, että kestävä ajattelu näkyisi kaikessa. Toki asiaa on edistetty monin eri tavoin aiemminkin, esimerkiksi säästämällä energiaa. Nyt teemaa lähdetään viemään eteenpäin entistä kootummin ja suunnitelmallisemmin, Kestävä Karkkila -ohjelman projektipäällikkö Niina Kangas sanoo.

Hänen mukaansa kestävä kehityksen toteutuminen vaatii laaja-alaista panosta kaupungin työntekijöiltä, päättäjiltä, asukkailta ja elinkeinoelämältä. Tavoitteena on, että ympäristötavoitteisiin päästään tinkimättä asukkaiden hyvinvoinnista, viihtyvyydestä tai yritysten toimintaedellytyksistä.

– Kestävästä kehityksestä voi tulla ensimmäisenä mieleen ekologinen kestävyys. Kyse on kuitenkin myös taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta kestävyydestä. Näiden asioiden välillä on löydettävä tasapaino.

Tiekartta kohti hiilineutraaliutta

Karkkilassa laaditaan parhaillaan tiekarttaa, johon kirjataan konkreettisia toimenpiteitä ja välitavoitteita kohti kestävää kehitystä. Iso tavoite on vuodessa 2035, jolloin kaupungin pitäisi olla hiilineutraali.

– Tärkeää tiekartassa on konkretia, jotta ohjelma ei jää kaunopuheen tasolle.

Isoimpiin yksittäisiin asioihin kuuluu esimerkiksi kaupungin kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen. Kiinteistökannassa on suhteellisen iäkkäitä ja runsaasti energiaa kuluttavia palvelurakennuksia, joissa lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien modernisointi leikkaisi päästöjen ohella myös kustannuksia.

Karkkilassa ekologisesti tärkeä kokonaisuus on Karjaanjoen vesistö. Luontoarvojen suojelu on tärkeää, mutta samalla on varmistettava esimerkiksi yritysten vedenottomahdollisuudet.

Osallistaminen onnistumisen edellytys

Niina Kankaan mielestä on oleellista, että kestävän kehityksen tavoitteiden asettamisessa ovat kaikki mukana. Jokainen on oman työnsä paras asiantuntija, joka voi löytää omasta arkisesta tekemisestään pieniäkin parannusideoita.

– Kun niitä syntyy riittävästi, saamme aikaan ison lopputuloksen. Kankaan mukaan kirjasto kuuluu Karkkilassa kestävän kehityksen kärkijoukkoihin. Sielläkin työ koostuu pienistä asioista, vaikkapa kirjojen muovitusten vähentämisestä.

Asiat eivät ole kuitenkaan yksioikoisia. Suojamuovia vähennettäessä on mietittävä, miten se vaikuttaa kirjojen pitkäikäisyyteen.
Osallistaminen on muutenkin isossa roolissa Kestävä Karkkilan toteuttamisessa. Kangas sanoo, että niin kuntalaiset kuin elinkeinoelämäkin pyritään saamaan mukaan jo suunnitteluvaiheessa.

– Kaupunki voi edistää kestävää kehitystä esimerkiksi maankäytön ja infrastruktuurin suunnittelulla.

Karkkila houkuttelee vastuullisia yrityksiä

Karkkila on laatinut myös strategisen kasvuohjelman, jonka yhtenä tavoitteena on vahvistaa toimivaa ja kilpailukykyistä toimintaympäristöä yrityksille.

– Uskon, että myös kestävän kehityksen korostaminen on iso kilpailuvaltti tulevaisuudessa. Vastuullisuutta painottavien yritysten on helpompi tulla tänne tulevaisuudessa, kun huomioimme nämä asiat jo nyt.

Kankaan mielestä moni muukin meneillään oleva trendi on nyt Karkkilan kaltaisten pienempien paikkakuntien puolella.

– Etätyö on tullut jäädäkseen. Myös luonnon arvostus on kasvanut. Tämä kehitys kannattaa myös yritysten pistää merkille.

Kestävää kehitystä ohjaavat globaalitasolla YK:n Agenda 2030-toimintaohjelma, Suomessa valtiolliset tavoitteet ja maakuntatasolla Uudenmaan liiton Hiilineutraali Uusimaa 2035 -tiekartta. Kangas toivoo, että kestävää kehitystä tarkastellaan ylhäältä päin tulevien asioiden ohessa myös kuntatason näkökulmasta.

– Esimerkiksi Uusimaa on heterogeeninen alue. Isoilla kaupungeilla on resursseja edistää kestävää kehitystä paljon enemmän kuin pienillä kunnilla. Toivoisinkin, että samankokoiset kunnat tekisivät tässä yhteistyötä, koska haasteetkin ovat pitkälti samankaltaiset.

 

Avainsanat

Lue ja kehity

Haluatko pysyä ajan tasalla ja varmistaa, että käytössäsi ovat aina tuoreimmat ammattikirjat? Hanki käyttöösi sähköisten kirjojen Ammattikirjasto – tilaa yhden aihealueen kokoelma tai kattavasti koko Ammattikirjaston sisältö.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lue juttu ›
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Lue juttu ›
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

4/2021
Alueelta
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...