Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Anette Laiho on Helsingin seudun kauppakamarin lakimies. Kauppakamarin neuvontapalvelut.
Ulkomaalaislain mukaan ulkomaalaisella tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole Suomen kansalainen.

Ulkomaalaislain mukaan ulkomaalaisella tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole Suomen kansalainen. Kun palkattava työntekijä on ulkomaalainen, huomioitavia asioita on hieman enemmän kuin Suomen kansalaisen osalta.


Työnteko-oikeuden perusteet

TYÖNTEKO-OIKEUS TARKOITTAA ulkomaalaisen oikeutta tehdä Suomessa tai suomalaisessa aluksessa ansiotyötä oleskeluluvan, EU:n, Norjan, Islannin, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalaisen tai tämän perheenjäsenen oleskeluoikeuden, viisumin tai viisumivapauden taikka muulla ulkomaalaislaissa säädetyllä perusteella.

EU:n, Norjan, Islannin, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaisilla on rajoittamaton työnteko-oikeus heti Suomeen saavuttuaan. Heidän tulee hakea EU-oleskeluoikeuden rekisteröintiä Maahanmuuttovirastosta, jos yhdenjaksoinen oleskelu Suomessa kestää pidempään kuin kolme kuukautta. Pohjoismaiden kansalaisten tulee rekisteröityä Digi- ja väestötietovirastossa.
Kolmannen maan kansalaiset tarvitsevat pääsääntöisesti Suomeen oleskeluluvan.

Oleskelulupahakemus työnteon perusteella riippuu siitä, minkälaista työtä työntekijä tulee tekemään Suomeen. Myös muihin kuin työnteon perusteella myönnettäviin oleskelulupiin voi liittyä työnteko-oikeus. Tietyissä tapauksissa työntekijä voi työskennellä Suomessa toisen Schengen-maan myöntämällä oleskeluluvalla, viisumilla tai viisumivapauden perusteella enintään 90 päivän ajan.

Työnantajan velvollisuudet

TYÖNANTAJAN ON VARMISTAUDUTTAVA SIITÄ, että palvelukseen tulevalla ja palveluksessa olevalla ulkomaalaisella on vaadittava työntekijän oleskelulupa tai että hän ei tarvitse oleskelulupaa. Työnantaja tai tämän edustaja voi syyllistyä työnantajan ulkomaalaisrikkomukseen, jos hän tahallaan tai huolimattomuudesta pitää palveluksessaan ulkomaalaista, jolla ei ole oikeutta ansiotyön tekemiseen.

Jos työnantaja ottaa palvelukseensa muun kuin EU:n, Norjan, Islannin, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalaisen tai tämän perheenjäsenen, hänen on viivytyksettä toimitettava TE-toimistolle selvitys työnteon keskeisistä ehdoista ja vakuutus siitä, että työehdot ovat voimassa olevien säännösten ja työehtosopimuksen mukaiset. Lisäksi työpaikan luottamusmiehelle, luottamusvaltuutetulle ja työsuojeluvaltuutetulle tulee ilmoittaa ulkomaalaisen nimi sekä sovellettava työehtosopimus.

Työpaikalla tulee säilyttää tiedot ulkomaalaisesta työntekijästä ja hänen työnteko-oikeutensa perusteista työsuhteen aikana ja neljä vuotta työsuhteen päättymisestä. Tietojen tulee olla helposti työsuojeluviranomaisen tarkastettavissa.

Työnantajalle voidaan määrätä 1 000–30 000 euron suuruinen seuraamusmaksu, jos hän on työllistänyt laittomasti maassa oleskelevan kolmannen maan kansalaisen.

KUVA: Meeri Utti

Lue myös nämä

Avainsanat

KoulutusOnlinella uutta osaamista koko henkilöstölle

KoulutusOnlinen verkkokoulutukset tarjoavat joustavan tavan kehittää omaa osaamistasi tai koko henkilöstön taitoja missä ja milloin vain. Laajasta valikoimasta on helppo valita koulutuksia kiinnostuksen ja osaamistavoitteiden mukaan, ja opiskella itselle sopivan mittaisissa osissa.

Lisää luettavaa

Osaavan työvoiman saaminen ratkaisee koko Suomen menestyksen
Suomessa on herätty väestörakenteen muutokseen aivan liian myöhään. Vuonna 2040 maassamme on lähes 200 000...
Lue juttu ›
Lääkkeitä osaajapulaan: työelämän treffipalvelu ja asenneremontti?
Tervetuloa uudistuneen Kauppakamarilehden sisältöjen pariin. Helsingin seudun kauppakamarin verkkolehti...
Lue juttu ›
Kohtaanto-ongelman ratkaisu vaatii nyt tositoimia
Avoimien työpaikkojen täyttäminen vaatii koulutuksen ketteröittämistä. Lisäksi tarvitaan työpaikat ja...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

1/2022
Neuvontapalvelut
Osaavan työvoiman saaminen ratkaisee koko Suomen menestyksen
Suomessa on herätty väestörakenteen muutokseen aivan liian myöhään. Vuonna 2040 maassamme on lähes 200 000...
Lääkkeitä osaajapulaan: työelämän treffipalvelu ja asenneremontti?
Tervetuloa uudistuneen Kauppakamarilehden sisältöjen pariin. Helsingin seudun kauppakamarin verkkolehti...
Kohtaanto-ongelman ratkaisu vaatii nyt tositoimia
Avoimien työpaikkojen täyttäminen vaatii koulutuksen ketteröittämistä. Lisäksi tarvitaan työpaikat ja...
Työperäisessä maahanmuutossa koko ketju kuntoon
Työperäisen maahanmuuton lupakäsittely nopeutuu. Koko ketju hakemusten jättämisestä kotoutumiseen on...
Johtamisessa riittää aina opittavaa
Johdon suorahakukonsultti Hannu-Matias Nurmi on ollut aina kiinnostunut johtamisen saloista. Aihe kiehtoo,...
ICT sector in Ukraine – resilient and fast developing sector providing high quality services 
In Ukraine, the ICT sector is highly developed. Despite of challenges, the digital sector has remained...
Seuraa näitä 17.5.2023
Yhtenäispatentti, tekijänoikeuslaki ja hankintailmoitusten yhdenmukaistaminen EU:ssa.
Työntekijöille tarjottava koulutus
Työnantajalla ei ole yleistä velvollisuutta tarjota työntekijöille tiettyä määrää koulutusta, mutta työsopimuslain...
Oppisopimuksella koulutusta henkilöstölle tai mahdollisuuksia nuorille
Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta,...
Rohkeutta kansainväliseen rekrytointiin
Kauppakamarin viimeisin tutkimus kertoo karun totuuden siitä, että emme pärjää ilman kansainvälistä työvoimaa....
Ammatillinen koulutus ratkaisee osaajapulaa – kädentaitojen merkitys osana työelämää
Ammatillinen koulutus ratkaisee osaltaan työvoiman saatavuus- ja kohtaanto-ongelmaa. Osaajapulaa on sekä...
Ammatillinen koulutus väylänä suomalaiseen työelämään
Vieraskielisyys näkyy ammatillisissa oppilaitoksissa pääkaupunkiseudulla aivan eri tavalla kuin muualla...
Asenteen maahanmuuttajiin pitää muuttua
Nuivat asenteet työpaikoilla ovat yhä maahanmuuttajien työllistymisen suurin este. Tätä mieltä on terveysalan...
Johda ja ajattele kuin menestyvä toimitusjohtaja
Suomen Ekonomien Bisneskirjapalkinto-ehdokkuudellaankin mainetta niittänyt Hannu-Matias Nurmen teos Toimitusjohtaja...
Etsi vastauksia KauppakamariTiedon vastauspankista tai lähetä kysymyksesi asiantuntijalle
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Ennakointikamari auttaa löytämään lääkkeitä osaajapulaan
Uudenmaan osaajapulaan vastaaminen vaatii yritysten, oppilaitosten ja julkisen hallinnon hyvää yhteistyötä....
Fixing the entire chain of work-based immigration
The processing of permits for work-based immigration is speeding up. However, the entire chain from the...
Koko Suomen metropoli tarvitsee panostuksia hallitusohjelmassa
Vahvistamalla Helsingin seudun toimintaedellytyksiä luodaan samalla kasvua, menestystä ja hyvinvointia...
Eduskuntavaalit – mikä mahtava mahdollisuus metropolille!
Helsingin seudun yrityksillä on vahva näkemys siitä, että metropolipolitiikka pitää nostaa näissä vaaleissa...
Metropolipolitiikassa uusi vaihde päälle
Helsingin seudun etuja ajavaa metropolipolitiikkaa on tulevalla hallituskaudella terävöitettävä. Kehityshankkeiden...