Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Johtaja Antti-Pekka Hulkko Helsingin seudun kauppakamarista. Kolumnistina Kauppakamarilehdessä.

Työpaikan pitää olla hyvä oppimispaikka

Työntekijät ja heidän osaamisensa ovat organisaation kilpailukyvyn perusta. Koodaripulasta on kuullut jo jokainen, mutta yhtä lailla menestyvää verokonsultointia on mahdotonta harjoittaa, jos palkkalistoilta ei löydy ammattitaitoisia veroasiantuntijoita. Rekrytoinnitkaan eivät pelasta tilannetta, kun miltei jokaista toimialaa vaivaa osaajapula.

Miten organisaatiossa voidaan varmistaa, että oman henkilöstön osaaminen on kunnossa ja sitä myös kehitetään? Useissa yrityksissä hyödynnetään esimerkiksi mentorointia ja sisäistä kouluttamista. Suuri osa osaamisen kehittämisestä tapahtuu kuitenkin edelleen osallistumalla koulutuksiin taikka lukemalla tai kuuntelemalla ammattikirjoja.

Nykyään kouluttautua voi ainakin kolmella tavalla:

  1.  lähikoulutuksessa, jonka vahvuus on ihmisten kohtaaminen, energia ja keskeytyksistä vapaa ympäristö.
  2. reaaliaikaisessa etäkoulutuksessa, jolloin matkustamiseen ei kulu aikaa ja osallistuminen onnistuu myös kotikonttorilta.
  3. verkko-opiskeluna omaan tahtiin.

 

Sopivin koulutusmuoto kannattaa valita tavoitteiden mukaan. Esimerkiksi lähikoulutus on vahva vaihtoehto, kun päivän tavoitteisiin kuuluu verkostoituminen. Etäkoulutus puolestaan voi olla tehokkuudessaan paras ratkaisu, jos tarvitaan napakka asiantuntijakatsaus tuoreen lakimuutoksen vaikutuksiin.

Viime vuosien kehitystrendeinä ovat olleet verkkokurssit sekä suuren kurssivalikoiman yhteen kokoavat digitaaliset koulutusalustat.

Verkkopalvelussa työntekijälle voidaan rakentaa henkilökohtainen, räätälöity opintopolku, jonka pystyy suorittamaan omaan tahtiin ja jossa oppimista on mahdollista seurata käyttödatan ja testien avulla. Konsulttiyhtiö McKinseyn tutkimuksessa 87 % vastaajista piti verkkokursseja vähintään yhtä tehokkaina kuin lähiopetusta, joten verkko-opiskelu on yrityksille suuri mahdollisuus.

Etenkään pk-yrityksen ei kannata rynnätä pystyttämään omaa oppimisympäristöä – johon on seuraavaksi löydettävä koulutussisällöt – vaan kannattaa hyödyntää koulutuspalveluja, joista löytyy valmiina satojen koulutusten päivittyvä valikoima ja sisältöä koko henkilöstön tarpeisiin.

Kriittinen edellytys osaamisen kehittymiselle organisaatiossa on johdon osoittama kiinnostus ja kannustus.

Leenamaija Otala ja Soili Meklin perustelevat Ketterä oppiminen 2 -kirjassa (Kauppakamari 2021), kuinka työpaikan, joka haluaa säilyttää kilpailukykynsä, tulee olla myös hyvä oppimispaikka, jossa oppimiseen tarjotaan välineet ja kohdennetaan resursseja. Rahaa useammin opiskelun pullonkaulaksi muodostuu aika.

Onko sinun organisaatiosi jo hyvä oppimispaikka työntekijöille vai olisiko osaamisen kehittämisen tiellä vielä esteitä, jotka voisi raivata pois tieltä? Jokainen panostus työntekijöiden osaamiseen on samalla satsaus yrityksen kilpailukykyyn.

 

Antti-Pekka Hulkko
Palveluliiketoiminnan johtaja
Helsingin seudun kauppakamari

 

Kirja

Kauppakamarikauppaan

Työpaikat, joissa ihmiset voivat oppia samalla kun tekevät työtään, ovat menestyjiä.

Lue lisää

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

1/2022
Kolumnit
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...