Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Johtaja Antti-Pekka Hulkko Helsingin seudun kauppakamarista. Kolumnistina Kauppakamarilehdessä.

Työpaikan pitää olla hyvä oppimispaikka

Työntekijät ja heidän osaamisensa ovat organisaation kilpailukyvyn perusta. Koodaripulasta on kuullut jo jokainen, mutta yhtä lailla menestyvää verokonsultointia on mahdotonta harjoittaa, jos palkkalistoilta ei löydy ammattitaitoisia veroasiantuntijoita. Rekrytoinnitkaan eivät pelasta tilannetta, kun miltei jokaista toimialaa vaivaa osaajapula.

Miten organisaatiossa voidaan varmistaa, että oman henkilöstön osaaminen on kunnossa ja sitä myös kehitetään? Useissa yrityksissä hyödynnetään esimerkiksi mentorointia ja sisäistä kouluttamista. Suuri osa osaamisen kehittämisestä tapahtuu kuitenkin edelleen osallistumalla koulutuksiin taikka lukemalla tai kuuntelemalla ammattikirjoja.

Nykyään kouluttautua voi ainakin kolmella tavalla:

  1.  lähikoulutuksessa, jonka vahvuus on ihmisten kohtaaminen, energia ja keskeytyksistä vapaa ympäristö.
  2. reaaliaikaisessa etäkoulutuksessa, jolloin matkustamiseen ei kulu aikaa ja osallistuminen onnistuu myös kotikonttorilta.
  3. verkko-opiskeluna omaan tahtiin.

 

Sopivin koulutusmuoto kannattaa valita tavoitteiden mukaan. Esimerkiksi lähikoulutus on vahva vaihtoehto, kun päivän tavoitteisiin kuuluu verkostoituminen. Etäkoulutus puolestaan voi olla tehokkuudessaan paras ratkaisu, jos tarvitaan napakka asiantuntijakatsaus tuoreen lakimuutoksen vaikutuksiin.

Viime vuosien kehitystrendeinä ovat olleet verkkokurssit sekä suuren kurssivalikoiman yhteen kokoavat digitaaliset koulutusalustat.

Verkkopalvelussa työntekijälle voidaan rakentaa henkilökohtainen, räätälöity opintopolku, jonka pystyy suorittamaan omaan tahtiin ja jossa oppimista on mahdollista seurata käyttödatan ja testien avulla. Konsulttiyhtiö McKinseyn tutkimuksessa 87 % vastaajista piti verkkokursseja vähintään yhtä tehokkaina kuin lähiopetusta, joten verkko-opiskelu on yrityksille suuri mahdollisuus.

Etenkään pk-yrityksen ei kannata rynnätä pystyttämään omaa oppimisympäristöä – johon on seuraavaksi löydettävä koulutussisällöt – vaan kannattaa hyödyntää koulutuspalveluja, joista löytyy valmiina satojen koulutusten päivittyvä valikoima ja sisältöä koko henkilöstön tarpeisiin.

Kriittinen edellytys osaamisen kehittymiselle organisaatiossa on johdon osoittama kiinnostus ja kannustus.

Leenamaija Otala ja Soili Meklin perustelevat Ketterä oppiminen 2 -kirjassa (Kauppakamari 2021), kuinka työpaikan, joka haluaa säilyttää kilpailukykynsä, tulee olla myös hyvä oppimispaikka, jossa oppimiseen tarjotaan välineet ja kohdennetaan resursseja. Rahaa useammin opiskelun pullonkaulaksi muodostuu aika.

Onko sinun organisaatiosi jo hyvä oppimispaikka työntekijöille vai olisiko osaamisen kehittämisen tiellä vielä esteitä, jotka voisi raivata pois tieltä? Jokainen panostus työntekijöiden osaamiseen on samalla satsaus yrityksen kilpailukykyyn.

 

Antti-Pekka Hulkko
Palveluliiketoiminnan johtaja
Helsingin seudun kauppakamari

 

Kirja

Kauppakamarikauppaan

Työpaikat, joissa ihmiset voivat oppia samalla kun tekevät työtään, ovat menestyjiä.

Lue lisää

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Lue juttu ›
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Lue juttu ›
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

1/2022
Kolumnit
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Pekka Toveri: Jokainen yritys voi olla hyökkäyksen kohde
Venäjän totaalinen sodankäynti koskettaa myös Suomea. Hybridiuhkiin varautuminen on sen vuoksi myös yrityksissä...
Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus Suomessa
EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa ilman erillistä lupaa myös opintojensa...
Yritysvastuudirektiivi tulee
EU:n toimielimet pääsivät alustavaan sopuun 14.12.2023 niin sanotun yritysvastuudirektiivin sisällöstä....
Seuraa näitä 14.2.2024
Miten vahvistetun tilinpäätöksen voi ilmoittaa kaupparekisteriin maksutta? Korkolain mukaisesta viitekorosta...
Pk-yrityksille 10 000 euron EENergy-avustus energiansäästöön tähtääviin toimenpiteisiin
EENergy on EU:n rahoittama hanke, joka myöntää 10 000 euron avustuksia eri puolille Eurooppaa pk-yrityksille,...
Kotirintama rientää apuun
Vallitsevaa taloussuhdannetta on vaikea kuvailla erinomaiseksi. Siten ei yllätä, että myös Helsingin...
Näin yritys varautuu vieraan valtion vihamieliseen vaikuttamiseen – asiantuntijan 4 vinkkiä
Vihamieliset valtiot ovat harjoittaneet hybridivaikuttamista vuosia eikä Suomikaan ole välttynyt siltä....
Talouden digitalisaatio ohjaa pääkaupunkiseudun toimialarakenteen kehitystä
Seudun mikroyritysten ja suurten yritysten vuosittainen yhteenlaskettu liikevaihto oli likimain samansuuruinen...
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen: Vantaalla ennätysmäärä uusia yrityksiä
Huippuluokan teknologiaa, hyvät liikenneyhteydet ja koulutettua työvoimaa. Vantaa tarjoaa yrityksille...
Miten selättää arvoristiriidat työpaikalla?
Onko työelämämme aidosti yhdenvertainen? Miltä syrjintä, korruptio ja häirintä työelämässä näyttävät?...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Acquiring Finnish language skills quickly alongside work
Employees with an immigrant background learn Finnish well when they are encouraged and given the opportunity...
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...