Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Eilakaislan toimitusjohtaja Erika Ehrnrooth, työnantajalla pysytään työkavereiden ansiosta ja sieltä irtisanoudutaan paremman esihenkilön toivossa.

Työnantajalla pysytään työkavereiden ansiosta ja sieltä irtisanoudutaan paremman esihenkilön toivossa

Tulevan 12 kuukauden aikana töitä hakevien osalta on Eilakaislan teettämän tutkimuksen* mukaan nähtävissä trendi, jossa töitä haetaan aiempaa vähemmän.

Lähes puolet kokoaikaisesti työelämässä olevista ei ole harkinnut viimeisen vuoden aikana hakevansa työpaikkaa ja yhä vähemmän aikoo seuraavan vuoden aikana hakea. Johtajaroolissa tai yrittäjinä työskentelevistä vastaava luku on jopa 60 %. Niiden keskuudessa, jotka eivät harkitse työpaikan vaihtoa, näytti pysyvyyteen vaikuttavan eniten työpaikalla viihtyvyys ja työkaverit, eli yhteisöllisyys.

Lähes kolmasosa on kuitenkin edeltävän vuoden aikana hakenut aktiivisesti tai silloin tällöin uusia töitä. Tutkimuksen mukaan ammattitaitoinen ja hyvä esihenkilö on nyt ylivoimaisesti tärkein asia uuden työpaikan valinnassa. Perässä seurasi joustavammat mahdollisuudet yhdistää työ- ja vapaa-aika, joka oletettavasti sisältää etätyömahdollisuuden.

Yritysten on pidettävä kiinni osaajistaan Johtamisen merkitys on jo pidemmän aikaa ollut tärkeysjärjestyksessä nousujohteinen. Yhdistettynä vallitsevaan osaajapulaan on johtajuutta kehitettävä ja johtajia tuettava, jotta työntekijät arvostaisivat esihenkilöitään ja sitoutuisivat työnantajaan.

HR:n on oltava strateginen osa yritysjohtoa, koska se vastaa yhdessä esihenkilöiden ja johdon kanssa muun muassa henkilöstön urakehityksestä ja tavoiteasetannasta, palkka- ja palkitsemisstrategiasta, organisaation syrjimättömyydestä ja monimuotoisuuden kehityksestä sekä yhteenkuuluvuuden kasvattamisesta. Näin ollen HR:llä on osaltaan vastuu koko henkilöstön työhyvinvoinnista ja tuloksesta.

Tutkimuksemme mukaan esihenkilöasemassa työskentelevät luokittelevat oman organisaation tärkeimmät tulevaisuuden menestystekijät seuraavasti: 1) arvostava ja kuunteleva johtaminen, 2) sitouttaminen työsopimuksilla, palkalla ja luottamuksella sekä 3) oikea määrä osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä.

Nämä teemat nousivat eniten avoimissa vastauksissa ja kaikki kolme ovat sidoksissa hyvään johtajuuteen. Herää luonnollisesti kysymys: millaista suomalaisten työntekijöiden mielestä on hyvä johtajuus?

Johtaja osoittaa suuntaa, motivoi ja tukee Johtajuudessa vallitsee nyt pehmeiden arvojen arvostus. Näitä ovat esimerkiksi itseohjautuvuus, uudistushakuisuus, ihmiskeskeisyys, kärsivällisyys, soveltavuus ja diplomaattisuus.

Tutkimuksemme mukaan suositaan siis nyt niin kutsutuiksi feminiinisiksi luokiteltuja arvoja, mikä toivottavasti tarkoittaa sitä, että naisjohtajat purjehtivat myötätuulessa, ja että tulemme näkemään enemmän naisia johtavissa asemissa. Tutkimuksen mukaan niin mies- kuin naispuoliset vastaajat suosivat pehmeitä arvoja. Ainut nais- ja miesvastaajia erottava arvo olikin tunteikkuus: miehet arvostavat naisia enemmän pidättyväisyyttä. Minusta esihenkilön tärkein tehtävä on mahdollistaa tiimiläistensä onnistumisia, eli saada tiiminsä suoriutumaan optimaalisella tavalla.

Esihenkilöltä tämä vaatii kirkkaan tavoitteen piirtämistä, mutta myös tilan antamista kehitykselle eli työrauhaa sekä tarpeen vaatiessa tukea ja sparrausta.

Tähän vastaa oivallisella tavalla valmentava johtaminen, joka tosin on hieman aikaa vaativampaa, kun vastauksia ei pidä antaa suoraan. Pitkässä juoksussa on tämä kuitenkin paljon palkitsevampaa – molemmille osapuolille! Aika ajoin voi tiimiläinen tarvita apua työn merkityksellisyyden näkemisessä ja vähän haastavimpien keskusteluiden läpiviemiseen tarvitaan molemminpuolista luottamusta. Tätä on tietenkin rakennettava pitkin työsuhdetta, esimerkiksi säännöllisesti käytävillä one-on-one -keskusteluilla.

Johtamisen pelikirja – tapa luoda yrityskulttuuria ja luottamusta Työvälineinä pelikirjat ja erinäiset kirjatut pelisäännöt eivät ole enää vain myynnin juttu, vaan ne ulottuvat jo esihenkilöstöön. Meillä Eilakaislalla on esimerkiksi johtoryhmällä yhdessä jumpatut neljän kohdan pelisäännöt, joiden mukaan haluamme tulla johdetuksi ja johtaa. Allekirjoituksillamme varustettu dokumentti toimii lupauksena koko konsernille ja on kaikkien toimihenkilöiden ulottuvilla henkilöstökäsikirjassamme.

Lisäksi konsernimme kaikki esihenkilöt ovat johtamisvalmennuksen päätteeksi sopineet teeseistä, jotka ulottuvat aina arjen tekemiseen. Käytänteillä luodaan yrityskulttuuria ja johdonmukaisuudella luottamusta.

Kolme tärkeintä asiaa, jotka tutkimuksemme mukaan parantaisivat luottamuksen tunnetta työelämässä ovat oikeidenmukaisuus, avoimempi ilmapiiri sekä palautteen antaminen ja saaminen. Itse olen samaa mieltä ja näitä esihenkilömme myös teesien avulla pyrkivät toteuttamaan.

Erika Ehrnrooth
toimitusjohtaja
Eilakaisla

@ErikaEhrnrooth

Työelämän tulevaisuuden raportti

*Tutkimuksen  Eilakaislalle teki Taloustutkimus syksyllä 2021. Vastaajat olivat työelämässä mukana olevia tai sinne aktiivisesti pyrkiviä ja 1075 suuruinen vastaajajoukko on suomalaisia edustava.

Tutustu  Työelämän tulevaisuuden tarpeet raporttiin 

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Osaavan työvoiman saaminen ratkaisee koko Suomen menestyksen
Suomessa on herätty väestörakenteen muutokseen aivan liian myöhään. Vuonna 2040 maassamme on lähes 200 000...
Lue juttu ›
Lääkkeitä osaajapulaan: työelämän treffipalvelu ja asenneremontti?
Tervetuloa uudistuneen Kauppakamarilehden sisältöjen pariin. Helsingin seudun kauppakamarin verkkolehti...
Lue juttu ›
Kohtaanto-ongelman ratkaisu vaatii nyt tositoimia
Avoimien työpaikkojen täyttäminen vaatii koulutuksen ketteröittämistä. Lisäksi tarvitaan työpaikat ja...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

1/2022
Kolumnit
Osaavan työvoiman saaminen ratkaisee koko Suomen menestyksen
Suomessa on herätty väestörakenteen muutokseen aivan liian myöhään. Vuonna 2040 maassamme on lähes 200 000...
Lääkkeitä osaajapulaan: työelämän treffipalvelu ja asenneremontti?
Tervetuloa uudistuneen Kauppakamarilehden sisältöjen pariin. Helsingin seudun kauppakamarin verkkolehti...
Kohtaanto-ongelman ratkaisu vaatii nyt tositoimia
Avoimien työpaikkojen täyttäminen vaatii koulutuksen ketteröittämistä. Lisäksi tarvitaan työpaikat ja...
Työperäisessä maahanmuutossa koko ketju kuntoon
Työperäisen maahanmuuton lupakäsittely nopeutuu. Koko ketju hakemusten jättämisestä kotoutumiseen on...
Johtamisessa riittää aina opittavaa
Johdon suorahakukonsultti Hannu-Matias Nurmi on ollut aina kiinnostunut johtamisen saloista. Aihe kiehtoo,...
ICT sector in Ukraine – resilient and fast developing sector providing high quality services 
In Ukraine, the ICT sector is highly developed. Despite of challenges, the digital sector has remained...
Seuraa näitä 17.5.2023
Yhtenäispatentti, tekijänoikeuslaki ja hankintailmoitusten yhdenmukaistaminen EU:ssa.
Työntekijöille tarjottava koulutus
Työnantajalla ei ole yleistä velvollisuutta tarjota työntekijöille tiettyä määrää koulutusta, mutta työsopimuslain...
Oppisopimuksella koulutusta henkilöstölle tai mahdollisuuksia nuorille
Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta,...
Rohkeutta kansainväliseen rekrytointiin
Kauppakamarin viimeisin tutkimus kertoo karun totuuden siitä, että emme pärjää ilman kansainvälistä työvoimaa....
Ammatillinen koulutus ratkaisee osaajapulaa – kädentaitojen merkitys osana työelämää
Ammatillinen koulutus ratkaisee osaltaan työvoiman saatavuus- ja kohtaanto-ongelmaa. Osaajapulaa on sekä...
Ammatillinen koulutus väylänä suomalaiseen työelämään
Vieraskielisyys näkyy ammatillisissa oppilaitoksissa pääkaupunkiseudulla aivan eri tavalla kuin muualla...
Asenteen maahanmuuttajiin pitää muuttua
Nuivat asenteet työpaikoilla ovat yhä maahanmuuttajien työllistymisen suurin este. Tätä mieltä on terveysalan...
Johda ja ajattele kuin menestyvä toimitusjohtaja
Suomen Ekonomien Bisneskirjapalkinto-ehdokkuudellaankin mainetta niittänyt Hannu-Matias Nurmen teos Toimitusjohtaja...
Etsi vastauksia KauppakamariTiedon vastauspankista tai lähetä kysymyksesi asiantuntijalle
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Ennakointikamari auttaa löytämään lääkkeitä osaajapulaan
Uudenmaan osaajapulaan vastaaminen vaatii yritysten, oppilaitosten ja julkisen hallinnon hyvää yhteistyötä....
Fixing the entire chain of work-based immigration
The processing of permits for work-based immigration is speeding up. However, the entire chain from the...
Koko Suomen metropoli tarvitsee panostuksia hallitusohjelmassa
Vahvistamalla Helsingin seudun toimintaedellytyksiä luodaan samalla kasvua, menestystä ja hyvinvointia...
Eduskuntavaalit – mikä mahtava mahdollisuus metropolille!
Helsingin seudun yrityksillä on vahva näkemys siitä, että metropolipolitiikka pitää nostaa näissä vaaleissa...
Metropolipolitiikassa uusi vaihde päälle
Helsingin seudun etuja ajavaa metropolipolitiikkaa on tulevalla hallituskaudella terävöitettävä. Kehityshankkeiden...