Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Erika Enrooth kolumnistina Helsingin seudun kauppakamarin Kauppakamarilehdessä.

Työnantajalla pysytään työkavereiden ansiosta ja sieltä irtisanoudutaan paremman esihenkilön toivossa

Tulevan 12 kuukauden aikana töitä hakevien osalta on Eilakaislan teettämän tutkimuksen* mukaan nähtävissä trendi, jossa töitä haetaan aiempaa vähemmän.

Lähes puolet kokoaikaisesti työelämässä olevista ei ole harkinnut viimeisen vuoden aikana hakevansa työpaikkaa ja yhä vähemmän aikoo seuraavan vuoden aikana hakea. Johtajaroolissa tai yrittäjinä työskentelevistä vastaava luku on jopa 60 %. Niiden keskuudessa, jotka eivät harkitse työpaikan vaihtoa, näytti pysyvyyteen vaikuttavan eniten työpaikalla viihtyvyys ja työkaverit, eli yhteisöllisyys.

Lähes kolmasosa on kuitenkin edeltävän vuoden aikana hakenut aktiivisesti tai silloin tällöin uusia töitä. Tutkimuksen mukaan ammattitaitoinen ja hyvä esihenkilö on nyt ylivoimaisesti tärkein asia uuden työpaikan valinnassa. Perässä seurasi joustavammat mahdollisuudet yhdistää työ- ja vapaa-aika, joka oletettavasti sisältää etätyömahdollisuuden.

Yritysten on pidettävä kiinni osaajistaan Johtamisen merkitys on jo pidemmän aikaa ollut tärkeysjärjestyksessä nousujohteinen. Yhdistettynä vallitsevaan osaajapulaan on johtajuutta kehitettävä ja johtajia tuettava, jotta työntekijät arvostaisivat esihenkilöitään ja sitoutuisivat työnantajaan.

HR:n on oltava strateginen osa yritysjohtoa, koska se vastaa yhdessä esihenkilöiden ja johdon kanssa muun muassa henkilöstön urakehityksestä ja tavoiteasetannasta, palkka- ja palkitsemisstrategiasta, organisaation syrjimättömyydestä ja monimuotoisuuden kehityksestä sekä yhteenkuuluvuuden kasvattamisesta. Näin ollen HR:llä on osaltaan vastuu koko henkilöstön työhyvinvoinnista ja tuloksesta.

Tutkimuksemme mukaan esihenkilöasemassa työskentelevät luokittelevat oman organisaation tärkeimmät tulevaisuuden menestystekijät seuraavasti: 1) arvostava ja kuunteleva johtaminen, 2) sitouttaminen työsopimuksilla, palkalla ja luottamuksella sekä 3) oikea määrä osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä.

Nämä teemat nousivat eniten avoimissa vastauksissa ja kaikki kolme ovat sidoksissa hyvään johtajuuteen. Herää luonnollisesti kysymys: millaista suomalaisten työntekijöiden mielestä on hyvä johtajuus?

Johtaja osoittaa suuntaa, motivoi ja tukee Johtajuudessa vallitsee nyt pehmeiden arvojen arvostus. Näitä ovat esimerkiksi itseohjautuvuus, uudistushakuisuus, ihmiskeskeisyys, kärsivällisyys, soveltavuus ja diplomaattisuus.

Tutkimuksemme mukaan suositaan siis nyt niin kutsutuiksi feminiinisiksi luokiteltuja arvoja, mikä toivottavasti tarkoittaa sitä, että naisjohtajat purjehtivat myötätuulessa, ja että tulemme näkemään enemmän naisia johtavissa asemissa. Tutkimuksen mukaan niin mies- kuin naispuoliset vastaajat suosivat pehmeitä arvoja. Ainut nais- ja miesvastaajia erottava arvo olikin tunteikkuus: miehet arvostavat naisia enemmän pidättyväisyyttä. Minusta esihenkilön tärkein tehtävä on mahdollistaa tiimiläistensä onnistumisia, eli saada tiiminsä suoriutumaan optimaalisella tavalla.

Esihenkilöltä tämä vaatii kirkkaan tavoitteen piirtämistä, mutta myös tilan antamista kehitykselle eli työrauhaa sekä tarpeen vaatiessa tukea ja sparrausta.

Tähän vastaa oivallisella tavalla valmentava johtaminen, joka tosin on hieman aikaa vaativampaa, kun vastauksia ei pidä antaa suoraan. Pitkässä juoksussa on tämä kuitenkin paljon palkitsevampaa – molemmille osapuolille! Aika ajoin voi tiimiläinen tarvita apua työn merkityksellisyyden näkemisessä ja vähän haastavimpien keskusteluiden läpiviemiseen tarvitaan molemminpuolista luottamusta. Tätä on tietenkin rakennettava pitkin työsuhdetta, esimerkiksi säännöllisesti käytävillä one-on-one -keskusteluilla.

Johtamisen pelikirja – tapa luoda yrityskulttuuria ja luottamusta Työvälineinä pelikirjat ja erinäiset kirjatut pelisäännöt eivät ole enää vain myynnin juttu, vaan ne ulottuvat jo esihenkilöstöön. Meillä Eilakaislalla on esimerkiksi johtoryhmällä yhdessä jumpatut neljän kohdan pelisäännöt, joiden mukaan haluamme tulla johdetuksi ja johtaa. Allekirjoituksillamme varustettu dokumentti toimii lupauksena koko konsernille ja on kaikkien toimihenkilöiden ulottuvilla henkilöstökäsikirjassamme.

Lisäksi konsernimme kaikki esihenkilöt ovat johtamisvalmennuksen päätteeksi sopineet teeseistä, jotka ulottuvat aina arjen tekemiseen. Käytänteillä luodaan yrityskulttuuria ja johdonmukaisuudella luottamusta.

Kolme tärkeintä asiaa, jotka tutkimuksemme mukaan parantaisivat luottamuksen tunnetta työelämässä ovat oikeidenmukaisuus, avoimempi ilmapiiri sekä palautteen antaminen ja saaminen. Itse olen samaa mieltä ja näitä esihenkilömme myös teesien avulla pyrkivät toteuttamaan.

 

Erika Ehrnrooth
toimitusjohtaja
Eilakaisla

@ErikaEhrnrooth

 

Tutkimus

Työelämän tulevaisuuden raportti

*Tutkimuksen  Eilakaislalle teki Taloustutkimus syksyllä 2021. Vastaajat olivat työelämässä mukana olevia tai sinne aktiivisesti pyrkiviä ja 1075 suuruinen vastaajajoukko on suomalaisia edustava.

Tutustu Työelämän tulevaisuuden tarpeet raporttiin 

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Lue juttu ›
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Lue juttu ›
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

1/2022
Kolumnit
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Hyvistä käytännöistä vauhtia kansainvälisiin rekrytointeihin
Osaajapulaa helpottavissa kansainvälisissä rekrytoinneissa kannattaa hyödyntää muiden yritysten kokemuksia...
Kova kilpailu pitää huippukokin vireänä
Ravintoloitsija Henri Alén on ollut mukana nostamassa Helsinkiä kulinaristiselle maailmankartalle. Ydinkeskustan...
Paikallinen sopiminen nyt ja tulevaisuudessa
Termi paikallinen sopiminen liittyy useimmiten työehtosopimuksiin. Se tarkoittaa toisin sopimista työehtosopimuksen...
Vastuullisuusraportti helpottaa pk-yrityksen kansainvälistymistä
Suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymisaste laahaa pahasti jäljessä muita Pohjoismaita, ja se on...
Seuraa näitä 15.11.2023
PRH:n muuttuneesta käytännöstä sekä yhtenäispatentin voimaantulosta ja laittoman uhkauksen syyteoikeudesta...
Pre-Slush: Match XR 2023 Matchmaking 29.11.2023
Match XR -tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusimpiin laajennetun todellisuuden ja Web3:n teknologioihin...
Elinvoima tehdään Kirkkonummella yhdessä
Kuntamme ja seutumme tulee olla houkutteleva niin työvoimalle kuin yrityksillekin. Kirkkonummen kunta...
Vantaalla on kotikenttäetu Suomen kansainväliseen menestykseen
Yrittäjät ja yritykset kilpailevat markkinoiden huomiosta ja oman kilpailukyvyn parantamisesta. Samoin...
Yritysten kokemukset kv-osaajien rekrytoimisesta ovat positiivisia
Kansainvälisiä osaajia tarvitaan kaikenlaisiin tehtäviin, ei vain huippuasiantuntijoiksi.
Globaali kaapelijätti investoi isosti Kirkkonummelle
Prysmian Groupin iso investointi vahvistaa Pikkalan tehtaan roolia johtavana merikaapelien valmistajana....
Uutuusteos kertoo, miten opit ajattelemaan älykkäästi
Kohti moniälykästä johtamista -kirjassa kerrotaan, kuinka älykäs ajattelu on opittavissa ja kuinka ajatteluaan...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Kauppakamarin vastauspankki: KauppakamariTieto
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Good practices accelerate international recruitment
International recruitment to alleviate the talent shortage should take advantage of the experiences gained...
Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...