Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Erika Enrooth kolumnistina Helsingin seudun kauppakamarin Kauppakamarilehdessä.

Työnantajalla pysytään työkavereiden ansiosta ja sieltä irtisanoudutaan paremman esihenkilön toivossa

Tulevan 12 kuukauden aikana töitä hakevien osalta on Eilakaislan teettämän tutkimuksen* mukaan nähtävissä trendi, jossa töitä haetaan aiempaa vähemmän.

Lähes puolet kokoaikaisesti työelämässä olevista ei ole harkinnut viimeisen vuoden aikana hakevansa työpaikkaa ja yhä vähemmän aikoo seuraavan vuoden aikana hakea. Johtajaroolissa tai yrittäjinä työskentelevistä vastaava luku on jopa 60 %. Niiden keskuudessa, jotka eivät harkitse työpaikan vaihtoa, näytti pysyvyyteen vaikuttavan eniten työpaikalla viihtyvyys ja työkaverit, eli yhteisöllisyys.

Lähes kolmasosa on kuitenkin edeltävän vuoden aikana hakenut aktiivisesti tai silloin tällöin uusia töitä. Tutkimuksen mukaan ammattitaitoinen ja hyvä esihenkilö on nyt ylivoimaisesti tärkein asia uuden työpaikan valinnassa. Perässä seurasi joustavammat mahdollisuudet yhdistää työ- ja vapaa-aika, joka oletettavasti sisältää etätyömahdollisuuden.

Yritysten on pidettävä kiinni osaajistaan Johtamisen merkitys on jo pidemmän aikaa ollut tärkeysjärjestyksessä nousujohteinen. Yhdistettynä vallitsevaan osaajapulaan on johtajuutta kehitettävä ja johtajia tuettava, jotta työntekijät arvostaisivat esihenkilöitään ja sitoutuisivat työnantajaan.

HR:n on oltava strateginen osa yritysjohtoa, koska se vastaa yhdessä esihenkilöiden ja johdon kanssa muun muassa henkilöstön urakehityksestä ja tavoiteasetannasta, palkka- ja palkitsemisstrategiasta, organisaation syrjimättömyydestä ja monimuotoisuuden kehityksestä sekä yhteenkuuluvuuden kasvattamisesta. Näin ollen HR:llä on osaltaan vastuu koko henkilöstön työhyvinvoinnista ja tuloksesta.

Tutkimuksemme mukaan esihenkilöasemassa työskentelevät luokittelevat oman organisaation tärkeimmät tulevaisuuden menestystekijät seuraavasti: 1) arvostava ja kuunteleva johtaminen, 2) sitouttaminen työsopimuksilla, palkalla ja luottamuksella sekä 3) oikea määrä osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä.

Nämä teemat nousivat eniten avoimissa vastauksissa ja kaikki kolme ovat sidoksissa hyvään johtajuuteen. Herää luonnollisesti kysymys: millaista suomalaisten työntekijöiden mielestä on hyvä johtajuus?

Johtaja osoittaa suuntaa, motivoi ja tukee Johtajuudessa vallitsee nyt pehmeiden arvojen arvostus. Näitä ovat esimerkiksi itseohjautuvuus, uudistushakuisuus, ihmiskeskeisyys, kärsivällisyys, soveltavuus ja diplomaattisuus.

Tutkimuksemme mukaan suositaan siis nyt niin kutsutuiksi feminiinisiksi luokiteltuja arvoja, mikä toivottavasti tarkoittaa sitä, että naisjohtajat purjehtivat myötätuulessa, ja että tulemme näkemään enemmän naisia johtavissa asemissa. Tutkimuksen mukaan niin mies- kuin naispuoliset vastaajat suosivat pehmeitä arvoja. Ainut nais- ja miesvastaajia erottava arvo olikin tunteikkuus: miehet arvostavat naisia enemmän pidättyväisyyttä. Minusta esihenkilön tärkein tehtävä on mahdollistaa tiimiläistensä onnistumisia, eli saada tiiminsä suoriutumaan optimaalisella tavalla.

Esihenkilöltä tämä vaatii kirkkaan tavoitteen piirtämistä, mutta myös tilan antamista kehitykselle eli työrauhaa sekä tarpeen vaatiessa tukea ja sparrausta.

Tähän vastaa oivallisella tavalla valmentava johtaminen, joka tosin on hieman aikaa vaativampaa, kun vastauksia ei pidä antaa suoraan. Pitkässä juoksussa on tämä kuitenkin paljon palkitsevampaa – molemmille osapuolille! Aika ajoin voi tiimiläinen tarvita apua työn merkityksellisyyden näkemisessä ja vähän haastavimpien keskusteluiden läpiviemiseen tarvitaan molemminpuolista luottamusta. Tätä on tietenkin rakennettava pitkin työsuhdetta, esimerkiksi säännöllisesti käytävillä one-on-one -keskusteluilla.

Johtamisen pelikirja – tapa luoda yrityskulttuuria ja luottamusta Työvälineinä pelikirjat ja erinäiset kirjatut pelisäännöt eivät ole enää vain myynnin juttu, vaan ne ulottuvat jo esihenkilöstöön. Meillä Eilakaislalla on esimerkiksi johtoryhmällä yhdessä jumpatut neljän kohdan pelisäännöt, joiden mukaan haluamme tulla johdetuksi ja johtaa. Allekirjoituksillamme varustettu dokumentti toimii lupauksena koko konsernille ja on kaikkien toimihenkilöiden ulottuvilla henkilöstökäsikirjassamme.

Lisäksi konsernimme kaikki esihenkilöt ovat johtamisvalmennuksen päätteeksi sopineet teeseistä, jotka ulottuvat aina arjen tekemiseen. Käytänteillä luodaan yrityskulttuuria ja johdonmukaisuudella luottamusta.

Kolme tärkeintä asiaa, jotka tutkimuksemme mukaan parantaisivat luottamuksen tunnetta työelämässä ovat oikeidenmukaisuus, avoimempi ilmapiiri sekä palautteen antaminen ja saaminen. Itse olen samaa mieltä ja näitä esihenkilömme myös teesien avulla pyrkivät toteuttamaan.

 

Erika Ehrnrooth
toimitusjohtaja
Eilakaisla

@ErikaEhrnrooth

 

Tutkimus

Työelämän tulevaisuuden raportti

*Tutkimuksen  Eilakaislalle teki Taloustutkimus syksyllä 2021. Vastaajat olivat työelämässä mukana olevia tai sinne aktiivisesti pyrkiviä ja 1075 suuruinen vastaajajoukko on suomalaisia edustava.

Tutustu Työelämän tulevaisuuden tarpeet raporttiin 

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

1/2022
Kolumnit
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...