Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Toimitusjohtaja Pia Pakarinen Helsingin seudun kauppakamarista. Pääkirjoitus Kauppakamarilehdessä.

Toisen asteen koulutuksen jatkuvien uudistusten sijaan tarvitaan panostusta perusopetukseen

Koulutuspolitiikkaa, erityisesti toisen asteen koulutusta on uudi stettu tällä hallituskaudella perusteellisesti. Laajennettu oppivelvollisuus ja toisen asteen maksuttomuus otettiin käyttöön kuluvan lukuvuoden alusta. Syksyllä käynnistyi jälleen laaja hanke turvaamaan toisen asteen koulutuksen saatavuutta ja laatua.

Koulutuspoliittisen selonteon tavoitteiden mukaisesti toisen asteen koulutuksen toimintamuotoja uudistetaan viimeisimmän hankkeen yhteydessä siten, että ne vastaavat tuleviin haasteisiin ja että koulutus on laadukasta ja kaikkien helposti saavutettavissa. Tavoitteena on, että etenkin väestökatoalueilla lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta järjestetään tulevaisuudessa nykyistä useammin samoissa organisaatioissa.

Koulutuspolitiikkaa on tähän mennessä uudistettu yksilökeskeisellä kulmalla ja seuraavaksi keskiössä ovat kuihtuvien kuntien ongelmat. Vaikuttaa siltä, että ammatillisen koulutuksen kyky tuottaa osaavaa työvoimaa on jäänyt tässä yhteydessä toissijaiseksi.

Viesti oppilaitoksilta kertoo, että perusopetuksesta tulevien nuorten osaamisessa on vakavia puutteita. Nuorten perusosaamisen ja opiskelutaitojen ongelmia on mahdotonta paikata enää siinä vaiheessa, kun he tulevat ammatilliseen koulutukseen. Opetuksen maksuttomuus ja pakollinen osallistuminen eivät auta, jos opittava aines menee opiskelijalta yli ymmärryksen.

Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on tuottaa suomalaiseen työelämään ammattilaisia. Mikään työtehtävä ei nykyään hoidu pelkästään yksinkertaisilla käden taidoilla, vaan tarvitaan myös esimerkiksi digivalmiuksia ja kielitaitoa. Oppilaitoksesta valmistuvan pitäisi olla työpaikkakohtaisen perehdytyksen jälkeen valmis suoriutumaan mistä tahansa oman alansa työtehtävästä.

Toisen asteen koulutuksen toistuvien uudistusten sijaan huomio pitäisi kiireesti kiinnittää perusopetuksen laatuun. Perusopetus on pohja menestykselliselle oppimiselle, olipa tähtäimessä akateeminen tai ammattitaitoihin perustuva ura. Työvoimapulan ratkaiseminen edellyttää, että kaikki nuoret saavat osaamisperustan, jolla selviytyvät työelämässä.

Pia Pakarinen
toimitusjohtaja
Helsingin seudun kauppakamari

@Pia_Pakarinen

 

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Lue juttu ›
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Lue juttu ›
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

1/2022
Pääkirjoitukset
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Hyvistä käytännöistä vauhtia kansainvälisiin rekrytointeihin
Osaajapulaa helpottavissa kansainvälisissä rekrytoinneissa kannattaa hyödyntää muiden yritysten kokemuksia...
Kova kilpailu pitää huippukokin vireänä
Ravintoloitsija Henri Alén on ollut mukana nostamassa Helsinkiä kulinaristiselle maailmankartalle. Ydinkeskustan...
Paikallinen sopiminen nyt ja tulevaisuudessa
Termi paikallinen sopiminen liittyy useimmiten työehtosopimuksiin. Se tarkoittaa toisin sopimista työehtosopimuksen...
Vastuullisuusraportti helpottaa pk-yrityksen kansainvälistymistä
Suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymisaste laahaa pahasti jäljessä muita Pohjoismaita, ja se on...
Seuraa näitä 15.11.2023
PRH:n muuttuneesta käytännöstä sekä yhtenäispatentin voimaantulosta ja laittoman uhkauksen syyteoikeudesta...
Pre-Slush: Match XR 2023 Matchmaking 29.11.2023
Match XR -tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusimpiin laajennetun todellisuuden ja Web3:n teknologioihin...
Elinvoima tehdään Kirkkonummella yhdessä
Kuntamme ja seutumme tulee olla houkutteleva niin työvoimalle kuin yrityksillekin. Kirkkonummen kunta...
Vantaalla on kotikenttäetu Suomen kansainväliseen menestykseen
Yrittäjät ja yritykset kilpailevat markkinoiden huomiosta ja oman kilpailukyvyn parantamisesta. Samoin...
Yritysten kokemukset kv-osaajien rekrytoimisesta ovat positiivisia
Kansainvälisiä osaajia tarvitaan kaikenlaisiin tehtäviin, ei vain huippuasiantuntijoiksi.
Globaali kaapelijätti investoi isosti Kirkkonummelle
Prysmian Groupin iso investointi vahvistaa Pikkalan tehtaan roolia johtavana merikaapelien valmistajana....
Uutuusteos kertoo, miten opit ajattelemaan älykkäästi
Kohti moniälykästä johtamista -kirjassa kerrotaan, kuinka älykäs ajattelu on opittavissa ja kuinka ajatteluaan...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Kauppakamarin vastauspankki: KauppakamariTieto
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Good practices accelerate international recruitment
International recruitment to alleviate the talent shortage should take advantage of the experiences gained...
Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...