Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
TE-palvelujen uudistus kysyy kärsivällisyyttä. Kuntaliiton Jari Lindström toivoo yrityksiltä kärsivällisyyttä ennen kuin palvelut saadaan kuntoon.

TE-palvelujen uudistus kysyy kärsivällisyyttä

Pohjoismainen työnhakumalli ja TE-palvelujen siirto kunnille ovat isoja muutoksia. Nyt tarvitaan kärsivällisyyttä ennen kuin palvelut saadaan kuntoon.

Uudellamaalla on tärkeä rooli meneillään olevissa työllisyyden kuntakokeiluissa, sillä TE-palveluihin isoja muutoksia tuovaan uudistukseen osallistuvat Helsingin, Espoon ja Porvoon ohella myös Vantaan ja Keravan sekä Hangon ja Raaseporin kokeilualueet.

Maaliskuussa alkaneissa kokeiluissa työtä hakevien pitkäaikaistyöttömien, alle 30-vuotiaiden ja maahanmuuttajien työllistymistä edistävät palvelut siirtyivät kuntien vastuulle. Valtion TE-toimistojen asiakkaiksi jäivät muut työnhakijat, esimerkiksi ansiosidonnaisen päivärahan saajat.

Kuntaliiton projektikoordinaattori Jari Lindström. TE-palvelujen uudistus kysyy kärsivällisyyttä.
Kuntaliiton projektikoordinaattori Jari Lindström.

Myös työnantaja- ja yrityspalveluita tarjotaan edelleen TE-toimistoista

Kuntaliiton projektikoordinaattori Jari Lindström tuntee hyvin kuntakokeilujen vahvuudet ja kipupisteet, sillä hänen tehtävänään on kerätä tietoa alueilta, jakaa tietoa eteenpäin ja toimia yhdyssiteenä eri toimijoiden välillä.

– Ensimmäinen vuosi on ollut todella työntäyteinen, Lindström sanoo.

Uudistuksessa iso osa TE-toimistojen henkilökunnasta siirtyi kuntiin. Lindströmin mukaan erilaisten toimintakulttuurien yhteensovittaminen on ollut suurimpia haasteita.

– Yhteentörmäyksiltäkään ei olla vältytty.

Kiireitä on lisännyt entisestään niin sanottu suunnitelmavelka. Se tarkoittaa, että monen TE-toimiston asiakkaan työllistymissuunnitelma on jäänyt päivittämättä. Ruuhkia on etenkin isoimmilla paikkakunnilla.

Lindström korostaa yksilöllistä palvelua, jossa niin sanottujen omavalmentajien rooli on keskeinen. He ovat virkailijoita, jotka kartoittavat työnhakijan osaamista, etsivät vaihtoehtoja ja ohjaavat tarpeen mukaan muihin palveluihin.

– Omalääkärin tavoin hän tuntee henkilön tilanteen ja auttaa eteenpäin, jos ammatillisen osaamisen lisäksi tarvitaan tukea myös esimerkiksi elämänhallinnan haasteissa.

Lindström toivoo yrityksiltä kärsivällisyyttä. Työttömistä työnhakijoista ei löydy välttämättä suoraan henkilöä, joka voi tarttua heti työtehtäviin ilman koulutusta ja perehdyttämistä.

– Työttömissä on kuitenkin paljon potentiaalisia ja työhaluisia henkilöitä, joiden työllistyminen vaatii koko yhteiskunnalta asenteiden muutosta.

TE-palvelujen jalkauduttava yrityksiin

TE-toimistojen ohella myös kunnat voivat tarjota omia yrityspalveluja. Esimerkiksi Lindström nostaa Oulun, jossa BusinessOulun Pesti-tiimi hakee yrityskohtaisesti piilotyöpaikkoja.

– Myös Uudellamaalla on tärkeää lisätä palvelujen jalkauttamista yrityksiin.

Lindström huomauttaa, että pääkaupunkiseudulla on paljon työpaikkoja, mutta samalla myös työttömien määrä on suuri.

– Se tarkoittaa, että puutteisiin osaamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta työvoiman tarjonta vastaisi alueen yritysten tarpeita. Toinen pk-seudun erityispiirre on maahanmuuttajien suuri osuus työnhakijoista. Heidän työllistymiseensä liittyy paljon haasteita, vaikka työkokemusta löytyisikin.

Pohjoismainen työnhakumalli käynnistyy

Kuntakokeilujen työllistämistehtävät siirtyvät kunnille pysyvästi vuonna 2024. Lisäpainetta TE-palvelujen uudistamiseen tuo keväällä voimaan astuva pohjoismainen työvoimapalvelumalli.

Siinä työnhakijan ja asiantuntijan ensimmäinen kohtaaminen tapahtuu nykyistä nopeammin, ja yhteydenpito jatkuu aiempaa tiiviimpänä.

– Säännöllisiä tapaamisia on järjestettävä riippumatta siitä, tarvitseeko ihminen tukea vai ei. Se on kuntien mielestä resurssien hukkaamista.

Myös yritysten HR-ihmiset saavat varautua käymään läpi entistä useampia työhakemuksia, sillä uudessa mallissa työttömän on haettava vähintään neljää työpaikkaa kuukaudessa. Tilanteen mukaan velvoitetta voidaan kuitenkin lieventää tai olla sitä jopa asettamatta.

Pohjoismaisen työnhakumallin aiheuttamisen muutoksen mittasuhteista kertoo se, että työllisyyspalveluihin laitetaan 70 miljoonaa euroa lisää rahaa. Tällä rahalla palkataan 1 200 uutta virkailijaa kuntien ja TE-toimistojen palveluihin ja uudistetaan verkkopalvelut.

– Uusien työntekijöiden rekrytointi ja perehdytys on valtava urakka. Tämä on asia, jolle toivon ymmärrystä niin yritys- kuin henkilöasiakkailtakin. Näin isot muutokset eivät tapahdu hetkessä.

Lindström on kuitenkin optimistinen, että asiat alkavat sujua entistä paremmin, kun TE-palvelujen uudet toimintamallit vakiintuvat.

– Sekä työttömät että työvoimaa tarvitsevat työnantajat hyötyvät, kun laitamme palvelut entistä ehompaan kuntoon.

Avainsanat

Lue ja kehity

Haluatko pysyä ajan tasalla ja varmistaa, että käytössäsi ovat aina tuoreimmat ammattikirjat? Hanki käyttöösi sähköisten kirjojen Ammattikirjasto – tilaa yhden aihealueen kokoelma tai kattavasti koko Ammattikirjaston sisältö.

Lisää luettavaa

Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Lue juttu ›
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Lue juttu ›
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Lue juttu ›
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Lue juttu ›
Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Pekka Toveri: Jokainen yritys voi olla hyökkäyksen kohde
Venäjän totaalinen sodankäynti koskettaa myös Suomea. Hybridiuhkiin varautuminen on sen vuoksi myös yrityksissä...
Lue juttu ›
Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus Suomessa
EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa ilman erillistä lupaa myös opintojensa...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

1/2022
Teemajutut
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Pekka Toveri: Jokainen yritys voi olla hyökkäyksen kohde
Venäjän totaalinen sodankäynti koskettaa myös Suomea. Hybridiuhkiin varautuminen on sen vuoksi myös yrityksissä...
Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus Suomessa
EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa ilman erillistä lupaa myös opintojensa...
Yritysvastuudirektiivi tulee
EU:n toimielimet pääsivät alustavaan sopuun 14.12.2023 niin sanotun yritysvastuudirektiivin sisällöstä....
Seuraa näitä 14.2.2024
Miten vahvistetun tilinpäätöksen voi ilmoittaa kaupparekisteriin maksutta? Korkolain mukaisesta viitekorosta...
Pk-yrityksille 10 000 euron EENergy-avustus energiansäästöön tähtääviin toimenpiteisiin
EENergy on EU:n rahoittama hanke, joka myöntää 10 000 euron avustuksia eri puolille Eurooppaa pk-yrityksille,...
Kotirintama rientää apuun
Vallitsevaa taloussuhdannetta on vaikea kuvailla erinomaiseksi. Siten ei yllätä, että myös Helsingin...
Näin yritys varautuu vieraan valtion vihamieliseen vaikuttamiseen – asiantuntijan 4 vinkkiä
Vihamieliset valtiot ovat harjoittaneet hybridivaikuttamista vuosia eikä Suomikaan ole välttynyt siltä....
Talouden digitalisaatio ohjaa pääkaupunkiseudun toimialarakenteen kehitystä
Seudun mikroyritysten ja suurten yritysten vuosittainen yhteenlaskettu liikevaihto oli likimain samansuuruinen...
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen: Vantaalla ennätysmäärä uusia yrityksiä
Huippuluokan teknologiaa, hyvät liikenneyhteydet ja koulutettua työvoimaa. Vantaa tarjoaa yrityksille...
Miten selättää arvoristiriidat työpaikalla?
Onko työelämämme aidosti yhdenvertainen? Miltä syrjintä, korruptio ja häirintä työelämässä näyttävät?...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Acquiring Finnish language skills quickly alongside work
Employees with an immigrant background learn Finnish well when they are encouraged and given the opportunity...
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...