Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
TE-palvelujen uudistus kysyy kärsivällisyyttä. Kuntaliiton Jari Lindström toivoo yrityksiltä kärsivällisyyttä ennen kuin palvelut saadaan kuntoon.

TE-palvelujen uudistus kysyy kärsivällisyyttä

Pohjoismainen työnhakumalli ja TE-palvelujen siirto kunnille ovat isoja muutoksia. Nyt tarvitaan kärsivällisyyttä ennen kuin palvelut saadaan kuntoon.

Uudellamaalla on tärkeä rooli meneillään olevissa työllisyyden kuntakokeiluissa, sillä TE-palveluihin isoja muutoksia tuovaan uudistukseen osallistuvat Helsingin, Espoon ja Porvoon ohella myös Vantaan ja Keravan sekä Hangon ja Raaseporin kokeilualueet.

Maaliskuussa alkaneissa kokeiluissa työtä hakevien pitkäaikaistyöttömien, alle 30-vuotiaiden ja maahanmuuttajien työllistymistä edistävät palvelut siirtyivät kuntien vastuulle. Valtion TE-toimistojen asiakkaiksi jäivät muut työnhakijat, esimerkiksi ansiosidonnaisen päivärahan saajat.

Kuntaliiton projektikoordinaattori Jari Lindström. TE-palvelujen uudistus kysyy kärsivällisyyttä.
Kuntaliiton projektikoordinaattori Jari Lindström.

Myös työnantaja- ja yrityspalveluita tarjotaan edelleen TE-toimistoista

Kuntaliiton projektikoordinaattori Jari Lindström tuntee hyvin kuntakokeilujen vahvuudet ja kipupisteet, sillä hänen tehtävänään on kerätä tietoa alueilta, jakaa tietoa eteenpäin ja toimia yhdyssiteenä eri toimijoiden välillä.

– Ensimmäinen vuosi on ollut todella työntäyteinen, Lindström sanoo.

Uudistuksessa iso osa TE-toimistojen henkilökunnasta siirtyi kuntiin. Lindströmin mukaan erilaisten toimintakulttuurien yhteensovittaminen on ollut suurimpia haasteita.

– Yhteentörmäyksiltäkään ei olla vältytty.

Kiireitä on lisännyt entisestään niin sanottu suunnitelmavelka. Se tarkoittaa, että monen TE-toimiston asiakkaan työllistymissuunnitelma on jäänyt päivittämättä. Ruuhkia on etenkin isoimmilla paikkakunnilla.

Lindström korostaa yksilöllistä palvelua, jossa niin sanottujen omavalmentajien rooli on keskeinen. He ovat virkailijoita, jotka kartoittavat työnhakijan osaamista, etsivät vaihtoehtoja ja ohjaavat tarpeen mukaan muihin palveluihin.

– Omalääkärin tavoin hän tuntee henkilön tilanteen ja auttaa eteenpäin, jos ammatillisen osaamisen lisäksi tarvitaan tukea myös esimerkiksi elämänhallinnan haasteissa.

Lindström toivoo yrityksiltä kärsivällisyyttä. Työttömistä työnhakijoista ei löydy välttämättä suoraan henkilöä, joka voi tarttua heti työtehtäviin ilman koulutusta ja perehdyttämistä.

– Työttömissä on kuitenkin paljon potentiaalisia ja työhaluisia henkilöitä, joiden työllistyminen vaatii koko yhteiskunnalta asenteiden muutosta.

TE-palvelujen jalkauduttava yrityksiin

TE-toimistojen ohella myös kunnat voivat tarjota omia yrityspalveluja. Esimerkiksi Lindström nostaa Oulun, jossa BusinessOulun Pesti-tiimi hakee yrityskohtaisesti piilotyöpaikkoja.

– Myös Uudellamaalla on tärkeää lisätä palvelujen jalkauttamista yrityksiin.

Lindström huomauttaa, että pääkaupunkiseudulla on paljon työpaikkoja, mutta samalla myös työttömien määrä on suuri.

– Se tarkoittaa, että puutteisiin osaamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta työvoiman tarjonta vastaisi alueen yritysten tarpeita. Toinen pk-seudun erityispiirre on maahanmuuttajien suuri osuus työnhakijoista. Heidän työllistymiseensä liittyy paljon haasteita, vaikka työkokemusta löytyisikin.

Pohjoismainen työnhakumalli käynnistyy

Kuntakokeilujen työllistämistehtävät siirtyvät kunnille pysyvästi vuonna 2024. Lisäpainetta TE-palvelujen uudistamiseen tuo keväällä voimaan astuva pohjoismainen työvoimapalvelumalli.

Siinä työnhakijan ja asiantuntijan ensimmäinen kohtaaminen tapahtuu nykyistä nopeammin, ja yhteydenpito jatkuu aiempaa tiiviimpänä.

– Säännöllisiä tapaamisia on järjestettävä riippumatta siitä, tarvitseeko ihminen tukea vai ei. Se on kuntien mielestä resurssien hukkaamista.

Myös yritysten HR-ihmiset saavat varautua käymään läpi entistä useampia työhakemuksia, sillä uudessa mallissa työttömän on haettava vähintään neljää työpaikkaa kuukaudessa. Tilanteen mukaan velvoitetta voidaan kuitenkin lieventää tai olla sitä jopa asettamatta.

Pohjoismaisen työnhakumallin aiheuttamisen muutoksen mittasuhteista kertoo se, että työllisyyspalveluihin laitetaan 70 miljoonaa euroa lisää rahaa. Tällä rahalla palkataan 1 200 uutta virkailijaa kuntien ja TE-toimistojen palveluihin ja uudistetaan verkkopalvelut.

– Uusien työntekijöiden rekrytointi ja perehdytys on valtava urakka. Tämä on asia, jolle toivon ymmärrystä niin yritys- kuin henkilöasiakkailtakin. Näin isot muutokset eivät tapahdu hetkessä.

Lindström on kuitenkin optimistinen, että asiat alkavat sujua entistä paremmin, kun TE-palvelujen uudet toimintamallit vakiintuvat.

– Sekä työttömät että työvoimaa tarvitsevat työnantajat hyötyvät, kun laitamme palvelut entistä ehompaan kuntoon.

Avainsanat

Lue ja kehity

Haluatko pysyä ajan tasalla ja varmistaa, että käytössäsi ovat aina tuoreimmat ammattikirjat? Hanki käyttöösi sähköisten kirjojen Ammattikirjasto – tilaa yhden aihealueen kokoelma tai kattavasti koko Ammattikirjaston sisältö.

Lisää luettavaa

Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Lue juttu ›
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Lue juttu ›
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...
Lue juttu ›
Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäki: Kasvu ja luontoarvot mahtuvat samaan kaupunkiin
Apulaispormestari Anni Sinnemäen mukaan kasvu ja kestävä kehitys on mahdollista yhdistää Helsingissä....
Lue juttu ›
Osakeyhtiön hallituksen jäsenen ja osakkaan tiedonsaantioikeus
Osakeyhtiölaissa lähtökohta on se, että toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle...
Lue juttu ›
Osakeyhtiön omat osakkeet
Osakeyhtiöllä voi olla hallussa omia osakkeitaan. Yksityisellä osakeyhtiöllä (oy) tulee osakeyhtiölain...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

1/2022
Teemajutut
Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...
Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäki: Kasvu ja luontoarvot mahtuvat samaan kaupunkiin
Apulaispormestari Anni Sinnemäen mukaan kasvu ja kestävä kehitys on mahdollista yhdistää Helsingissä....
Osakeyhtiön hallituksen jäsenen ja osakkaan tiedonsaantioikeus
Osakeyhtiölaissa lähtökohta on se, että toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle...
Osakeyhtiön omat osakkeet
Osakeyhtiöllä voi olla hallussa omia osakkeitaan. Yksityisellä osakeyhtiöllä (oy) tulee osakeyhtiölain...
Seuraa näitä 30.8.2023
Kuluttajansuojalakiin on tulossa muutoksia lokakuun alusta alkaen. Ulkoministeriö on laatinut ohjeita...
Kansainväliset kontaktit haussa? Kokeile Yrityskontaktipörssiä!
Haetko uutta myyntiedustajaa, alihankkijaa, tavarantoimittajaa tai tutkimuskontaktit kiinnostavat?
Espoon uudessa yleiskaavatyössä luodaan edellytykset kaupungin kestävälle ja viihtyisälle kasvulle
Espoon pitkään jatkuneen kasvun taustalla on kaupunkimme vetovoimaisuus – asukkaat ja yritykset ovat...
Sähköistetään mitä pystytään – vety hoitaa loput
Fossiilisten polttoaineiden loppu alkaa häämöttää. Teillämme näkyy jo enenevässä määrin sähköautoja....
Pandemia alensi Helsingin ydinkeskustan elävyyttä
Helsingin ydinkeskustan elävyys aleni kaikkein voimakkaimmin tähän mennessä tutkituista kaupungeista.
Vantaan ratikka tuo palveluihin ison kasvusysäyksen
Vantaan pikaraitiotie tuo asumisen lisäksi merkittävää kasvua kaupalle ja muille palveluille. Kysyimme...
KauppakamariTiedon vastauspankki: Kysy, me vastaamme
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Oletko valmis metaversumin ja tekoälyn vallankumoukseen?
Mitä meidän tulee tietää metaversumista, web3:sta ja tekoälystä? Miten ne voivat radikaalisti muuttaa...
Traffic and pedestrian areas need to be balanced in central Helsinki
Companies are satisfied with the expansion of the pedestrian areas in central Helsinki as long as good...
Osaavan työvoiman saaminen ratkaisee koko Suomen menestyksen
Suomessa on herätty väestörakenteen muutokseen aivan liian myöhään. Vuonna 2040 maassamme on lähes 200 000...
Lääkkeitä osaajapulaan: työelämän treffipalvelu ja asenneremontti?
Tervetuloa uudistuneen Kauppakamarilehden sisältöjen pariin. Helsingin seudun kauppakamarin verkkolehti...
Kohtaanto-ongelman ratkaisu vaatii nyt tositoimia
Avoimien työpaikkojen täyttäminen vaatii koulutuksen ketteröittämistä. Lisäksi tarvitaan työpaikat ja...
Työperäisessä maahanmuutossa koko ketju kuntoon
Työperäisen maahanmuuton lupakäsittely nopeutuu. Koko ketju hakemusten jättämisestä kotoutumiseen on...