Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Ulkomaankaupan määräysten asiantuntija Jukka Säikkälä Helsingin seudun kauppakamarista. Asiantuntijana Kauppakamarilehden neuvontapalvelussa.

Kolme kysymystä vientikauppaa koskevista rajoituksista ja pakotteista

Mistä saan tietoa vientiä koskevista rajoituksista?

Tavaravientiä koskevista rajoituksista löytyy tietoa Tullin rajoituskäsikirjasta. Siihen on koottu yhteen keskeiset vienti-, tuonti- ja kauttakulkurajoitukset, joissa Tulli on määrätty valvontaviranomaiseksi.

Kansainvälisiin pakotteisiin liittyvistä rajoituksista saa parhaiten tietoa ulkoministeriön sivuilta. Sieltä löytyy maakohtaisesti eriteltynä Euroopan unionin asettamat pakotteet. Eriasteisia pakotteita on asetettu noin 30 valtiota kohtaan.

Muiden maiden asettamat pakotteet on myös syytä ottaa viennissä huomioon. Yhdysvaltojen asettamista pakotteista löytyy tietoa The Office of Foreign Assets Control (OFAC) nettisivuilta. Ison-Britannian pakotteista kerrotaan Ison-Britannian hallituksen nettisivuilla.

Mitä tuotteita rajoitukset yleensä koskevat?

Vientirajoitukset koskevat muun muassa seuraavia tuoteryhmiä: otsonia tuhoavat aineet, CITES-sopimuksen mukaiset uhanalaiset lajit ja niistä tehdyt tuotteet, kansallisen luonnonsuojelulain mukaiset lajit, jätteet, vaaralliset kemikaalit, kaksikäyttötuotteet, raakatimantit, huumausaineet, ampuma-aseet, aseen osat ja patruunat, puolustustarvikkeet, kidutusvälineet, kulttuuriesineet, radioaktiiviset aineet, hedelmät ja vihannekset, kalastustuotteet.

Kaksikäyttötuotteella tarkoitetaan sellaista tuotetta, teknologiaa, palvelua tai muuta hyödykettä, joka soveltuu normaalin siviilikäytön ohella myös sotilaallisiin tarkoituksiin tai joukkotuhoaseiden kehittämiseen.

Edellä mainittujen tuotteiden vienti edellyttää vientiluvan hakemista rajoituksia hallinnoivalta viranomaiselta, joka päättää sitten tapauskohtaisesti vientiluvan myöntämisestä tai hylkäämisestä.

Euroopan unionin asettamat pakotteet sisältävät yleensä rajoituksia puolustustarvikkeiden, kaksikäyttötuotteiden ja siviiliaseiden sekä tiettyjen teollisuudenalan laitteistojen ja ohjelmistotuotteiden vientiin. Näihin liittyvä teknologia, tieto ja osaaminen kuten myös liitännäispalvelut esim. välittäminen, suunnittelu, huolto, korjaus kuuluvat pakotteiden piiriin.

Pakotepaketit sisältävät myös erikseen nimettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvia rajoituksia kuten varojen jäädyttämistä ja matkustusrajoitteita.

Mikä on Venäjän EU-pakotteiden tilanne?

Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan seurauksena jo aiemmin Venäjää kohtaan asetettuja pakotteita on kiristetty merkittävästi kuluvan vuoden aikana. Rajoituksia on lisätty niin tuotekohtaisella tasolla kuin henkilö- ja yhteisöpakotteiden osalta. EU on koordinoinut pakotepakettien voimaansaattamista yhteistyössä Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian kanssa. Rahoitusmarkkinoihin ja maksunvälitykseen kohdistuneet pakotteet ovat tehneet maksujen välityksen erittäin vaikeaksi tai mahdottomaksi myös pakotteiden ulkopuolisessa kaupan käynnissä. Näissä asioissa on hyvä olla yhteydessä omaan pankkiin.

Venäjän pakotteisiin liittyvää tietoa on koottu kattavasti ulkoministeriön sivuille ja Suomalais-Venäläisen kauppakamarin sivuille.

Avainsanat

Kehitystä koska tahansa.

Kauppakamarin KoulutusOnlinen avulla kehität helposti omaa osaamistasi tai koko henkilöstösi taitoja. Laajasta valikoimasta löytyy kattavasti koulutuksia kiinnostuksen ja osaamistavoitteiden mukaan.

Kehity yksin tai tiimisi kanssa – koska ja missä vain.

Lisää luettavaa

Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Lue juttu ›
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Lue juttu ›
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

3/2022
Neuvontapalvelut
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Hyvistä käytännöistä vauhtia kansainvälisiin rekrytointeihin
Osaajapulaa helpottavissa kansainvälisissä rekrytoinneissa kannattaa hyödyntää muiden yritysten kokemuksia...
Kova kilpailu pitää huippukokin vireänä
Ravintoloitsija Henri Alén on ollut mukana nostamassa Helsinkiä kulinaristiselle maailmankartalle. Ydinkeskustan...
Paikallinen sopiminen nyt ja tulevaisuudessa
Termi paikallinen sopiminen liittyy useimmiten työehtosopimuksiin. Se tarkoittaa toisin sopimista työehtosopimuksen...
Vastuullisuusraportti helpottaa pk-yrityksen kansainvälistymistä
Suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymisaste laahaa pahasti jäljessä muita Pohjoismaita, ja se on...
Seuraa näitä 15.11.2023
PRH:n muuttuneesta käytännöstä sekä yhtenäispatentin voimaantulosta ja laittoman uhkauksen syyteoikeudesta...
Pre-Slush: Match XR 2023 Matchmaking 29.11.2023
Match XR -tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusimpiin laajennetun todellisuuden ja Web3:n teknologioihin...
Elinvoima tehdään Kirkkonummella yhdessä
Kuntamme ja seutumme tulee olla houkutteleva niin työvoimalle kuin yrityksillekin. Kirkkonummen kunta...
Vantaalla on kotikenttäetu Suomen kansainväliseen menestykseen
Yrittäjät ja yritykset kilpailevat markkinoiden huomiosta ja oman kilpailukyvyn parantamisesta. Samoin...
Yritysten kokemukset kv-osaajien rekrytoimisesta ovat positiivisia
Kansainvälisiä osaajia tarvitaan kaikenlaisiin tehtäviin, ei vain huippuasiantuntijoiksi.
Globaali kaapelijätti investoi isosti Kirkkonummelle
Prysmian Groupin iso investointi vahvistaa Pikkalan tehtaan roolia johtavana merikaapelien valmistajana....
Uutuusteos kertoo, miten opit ajattelemaan älykkäästi
Kohti moniälykästä johtamista -kirjassa kerrotaan, kuinka älykäs ajattelu on opittavissa ja kuinka ajatteluaan...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Kauppakamarin vastauspankki: KauppakamariTieto
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Good practices accelerate international recruitment
International recruitment to alleviate the talent shortage should take advantage of the experiences gained...
Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...