Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Ulkomaankaupan määräysten asiantuntija Jukka Säikkälä Helsingin seudun kauppakamarista. Asiantuntijana Kauppakamarilehden neuvontapalvelussa.

Kolme kysymystä vientikauppaa koskevista rajoituksista ja pakotteista

Mistä saan tietoa vientiä koskevista rajoituksista?

Tavaravientiä koskevista rajoituksista löytyy tietoa Tullin rajoituskäsikirjasta. Siihen on koottu yhteen keskeiset vienti-, tuonti- ja kauttakulkurajoitukset, joissa Tulli on määrätty valvontaviranomaiseksi.

Kansainvälisiin pakotteisiin liittyvistä rajoituksista saa parhaiten tietoa ulkoministeriön sivuilta. Sieltä löytyy maakohtaisesti eriteltynä Euroopan unionin asettamat pakotteet. Eriasteisia pakotteita on asetettu noin 30 valtiota kohtaan.

Muiden maiden asettamat pakotteet on myös syytä ottaa viennissä huomioon. Yhdysvaltojen asettamista pakotteista löytyy tietoa The Office of Foreign Assets Control (OFAC) nettisivuilta. Ison-Britannian pakotteista kerrotaan Ison-Britannian hallituksen nettisivuilla.

Mitä tuotteita rajoitukset yleensä koskevat?

Vientirajoitukset koskevat muun muassa seuraavia tuoteryhmiä: otsonia tuhoavat aineet, CITES-sopimuksen mukaiset uhanalaiset lajit ja niistä tehdyt tuotteet, kansallisen luonnonsuojelulain mukaiset lajit, jätteet, vaaralliset kemikaalit, kaksikäyttötuotteet, raakatimantit, huumausaineet, ampuma-aseet, aseen osat ja patruunat, puolustustarvikkeet, kidutusvälineet, kulttuuriesineet, radioaktiiviset aineet, hedelmät ja vihannekset, kalastustuotteet.

Kaksikäyttötuotteella tarkoitetaan sellaista tuotetta, teknologiaa, palvelua tai muuta hyödykettä, joka soveltuu normaalin siviilikäytön ohella myös sotilaallisiin tarkoituksiin tai joukkotuhoaseiden kehittämiseen.

Edellä mainittujen tuotteiden vienti edellyttää vientiluvan hakemista rajoituksia hallinnoivalta viranomaiselta, joka päättää sitten tapauskohtaisesti vientiluvan myöntämisestä tai hylkäämisestä.

Euroopan unionin asettamat pakotteet sisältävät yleensä rajoituksia puolustustarvikkeiden, kaksikäyttötuotteiden ja siviiliaseiden sekä tiettyjen teollisuudenalan laitteistojen ja ohjelmistotuotteiden vientiin. Näihin liittyvä teknologia, tieto ja osaaminen kuten myös liitännäispalvelut esim. välittäminen, suunnittelu, huolto, korjaus kuuluvat pakotteiden piiriin.

Pakotepaketit sisältävät myös erikseen nimettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvia rajoituksia kuten varojen jäädyttämistä ja matkustusrajoitteita.

Mikä on Venäjän EU-pakotteiden tilanne?

Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan seurauksena jo aiemmin Venäjää kohtaan asetettuja pakotteita on kiristetty merkittävästi kuluvan vuoden aikana. Rajoituksia on lisätty niin tuotekohtaisella tasolla kuin henkilö- ja yhteisöpakotteiden osalta. EU on koordinoinut pakotepakettien voimaansaattamista yhteistyössä Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian kanssa. Rahoitusmarkkinoihin ja maksunvälitykseen kohdistuneet pakotteet ovat tehneet maksujen välityksen erittäin vaikeaksi tai mahdottomaksi myös pakotteiden ulkopuolisessa kaupan käynnissä. Näissä asioissa on hyvä olla yhteydessä omaan pankkiin.

Venäjän pakotteisiin liittyvää tietoa on koottu kattavasti ulkoministeriön sivuille ja Suomalais-Venäläisen kauppakamarin sivuille.

Avainsanat

Kehitystä koska tahansa.

Kauppakamarin KoulutusOnlinen avulla kehität helposti omaa osaamistasi tai koko henkilöstösi taitoja. Laajasta valikoimasta löytyy kattavasti koulutuksia kiinnostuksen ja osaamistavoitteiden mukaan.

Kehity yksin tai tiimisi kanssa – koska ja missä vain.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

3/2022
Neuvontapalvelut
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...