Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Jarkko Paananen on Taitotalon oppilaitosjohtaja ja vararehtori ja Kauppakamarilehden kolumnin Ammatillinen koulutus ratkaisee osaajapulaa kolumnin kirjoittaja.

Ammatillinen koulutus ratkaisee osaajapulaa – kädentaitojen merkitys osana työelämää

Ammatillinen koulutus ratkaisee osaltaan työvoiman saatavuus- ja kohtaanto-ongelmaa. Osaajapulaa on sekä korkeasti koulutetusta asiantuntijatyövoimasta että ammattitaitoisista käden- ja käytännön taitoja osaavista työntekijöistä ja työnjohtajista. Ammatillisella koulutuksella on merkittävä rooli myös työuran aikaisen osaamisen kehittäjänä ja jatkuvan oppimisen toteuttajana. Koulutuksella mahdollistetaan työtehtävien muutosten, ammattien osaamistaitovaatimusten ja rakenteiden uusiutumisten myötä edellytettävien uusien tietojen ja taitojen hankkiminen yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa.

On huomionarvoista, että ammatillisen koulutuksen opiskelijoista yli puolet on yli 20-vuotiaita. Vuonna 2022 ammatillisessa koulutuksessa koko tutkintoa suoritti 171 639 ja tutkinnon osia 51 777 yli 20-vuotiasta opiskelijaa. Työelämän nopeasti muuttuvat ydinosaamiset ja ammatteihin liittyvät uudistuvat erikoisosaamiset ovat merkittävässä roolissa työelämässä menestymisessä. Ammatillisen koulutuksen ajantasaisuus ja työelämälähtöisyys riippuu pitkälti siitä, kuinka ammatillista koulutusta toteutetaan ja miten aktiivisesti hyödynnetään kaikkia niitä vaihtoehtoja, jotka nykymallissa ovat käytettävissä opiskelijan henkilökohtaisia opintopolkuja laadittaessa.

Ammatillisia tutkintoja tai tutkinnon osia voi suorittaa opiskelijan elämäntilanteesta riippuen koulutussopimuksella, oppisopimuksella, työvoimakoulutuksena tai omaehtoisesti opiskellen ja opintoihin voi liittää tarvittaessa tutkinnon osia muista tutkinnoista tai valita erillisen paikallisen tutkinnon osan. Tarvittaessa kaikkiin edellä mainittuihin opintoihin voidaan sisällyttää erityisen tuen palveluita ja ohjausta opiskelijan henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti.

Ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osien suorittaminen ei ole sidottu aikaan, kriteerinä tutkintoa tai tutkinnon osia suoritettaessa on osaaminen ja sen todentaminen. Voidaan siis todeta, että ammatillinen koulutus jatkuvan oppimisen näkökulmasta tarjoaa erittäin joustavan, skaalautuvan ja henkilökohtaisen mahdollisuuden hankkia uusi ammatti tai lisätä ja syventää nykyistä ammatillista osaamistaan työn ohessa tai omaehtoisesti opiskellen.

Kädentaitoja tarvitaan edelleen monissa ammateissa, mutta niiden osuus osana arkea sekä oppimisen mahdollisuudet ovat muuttuneet nyky-yhteiskunnassa huomattavasti. Menneinä vuosina kädentaitoja opittiin osana päivittäistä elämää: perheissä korjattiin rikkinäiset laitteet, autoja huollettiin ja korjattiin sekä monia muita kädentaitoja edellyttäviä asioita tehtiin osana arkea ja niihin osallistuivat kaikki ikäryhmät. Tämän päivän yhteiskunnassa kädentaidot eivät ole enää samalla tavalla kansalaistaitoja kuin ennen ja vanhaan ei ole enää paluuta. On huolehdittava, että kädentaidot pysyvät ammatillisen koulutuksen kivijalkana, ja käytäntölähtöiset hyvät kädentaidot ovat osa jatkuvan oppimisen eetosta. Laadukkaalla kädentaitojen koulutuksella on oltava myös tulevaisuudessa riittävän suuri rooli osana ammatillista koulutusta.

 

Jarkko Paananen
vararehtori, oppilaitosjohtaja
Taitotalo

 

Lue myös: Ennakointikamari auttaa löytämään lääkkeitä osaajapulaan

 

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

2/2023
Kolumnit
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...