Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Jarkko Paananen on Taitotalon oppilaitosjohtaja ja vararehtori ja Kauppakamarilehden kolumnin Ammatillinen koulutus ratkaisee osaajapulaa kolumnin kirjoittaja.

Ammatillinen koulutus ratkaisee osaajapulaa – kädentaitojen merkitys osana työelämää

Ammatillinen koulutus ratkaisee osaltaan työvoiman saatavuus- ja kohtaanto-ongelmaa. Osaajapulaa on sekä korkeasti koulutetusta asiantuntijatyövoimasta että ammattitaitoisista käden- ja käytännön taitoja osaavista työntekijöistä ja työnjohtajista. Ammatillisella koulutuksella on merkittävä rooli myös työuran aikaisen osaamisen kehittäjänä ja jatkuvan oppimisen toteuttajana. Koulutuksella mahdollistetaan työtehtävien muutosten, ammattien osaamistaitovaatimusten ja rakenteiden uusiutumisten myötä edellytettävien uusien tietojen ja taitojen hankkiminen yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa.

On huomionarvoista, että ammatillisen koulutuksen opiskelijoista yli puolet on yli 20-vuotiaita. Vuonna 2022 ammatillisessa koulutuksessa koko tutkintoa suoritti 171 639 ja tutkinnon osia 51 777 yli 20-vuotiasta opiskelijaa. Työelämän nopeasti muuttuvat ydinosaamiset ja ammatteihin liittyvät uudistuvat erikoisosaamiset ovat merkittävässä roolissa työelämässä menestymisessä. Ammatillisen koulutuksen ajantasaisuus ja työelämälähtöisyys riippuu pitkälti siitä, kuinka ammatillista koulutusta toteutetaan ja miten aktiivisesti hyödynnetään kaikkia niitä vaihtoehtoja, jotka nykymallissa ovat käytettävissä opiskelijan henkilökohtaisia opintopolkuja laadittaessa.

Ammatillisia tutkintoja tai tutkinnon osia voi suorittaa opiskelijan elämäntilanteesta riippuen koulutussopimuksella, oppisopimuksella, työvoimakoulutuksena tai omaehtoisesti opiskellen ja opintoihin voi liittää tarvittaessa tutkinnon osia muista tutkinnoista tai valita erillisen paikallisen tutkinnon osan. Tarvittaessa kaikkiin edellä mainittuihin opintoihin voidaan sisällyttää erityisen tuen palveluita ja ohjausta opiskelijan henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti.

Ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osien suorittaminen ei ole sidottu aikaan, kriteerinä tutkintoa tai tutkinnon osia suoritettaessa on osaaminen ja sen todentaminen. Voidaan siis todeta, että ammatillinen koulutus jatkuvan oppimisen näkökulmasta tarjoaa erittäin joustavan, skaalautuvan ja henkilökohtaisen mahdollisuuden hankkia uusi ammatti tai lisätä ja syventää nykyistä ammatillista osaamistaan työn ohessa tai omaehtoisesti opiskellen.

Kädentaitoja tarvitaan edelleen monissa ammateissa, mutta niiden osuus osana arkea sekä oppimisen mahdollisuudet ovat muuttuneet nyky-yhteiskunnassa huomattavasti. Menneinä vuosina kädentaitoja opittiin osana päivittäistä elämää: perheissä korjattiin rikkinäiset laitteet, autoja huollettiin ja korjattiin sekä monia muita kädentaitoja edellyttäviä asioita tehtiin osana arkea ja niihin osallistuivat kaikki ikäryhmät. Tämän päivän yhteiskunnassa kädentaidot eivät ole enää samalla tavalla kansalaistaitoja kuin ennen ja vanhaan ei ole enää paluuta. On huolehdittava, että kädentaidot pysyvät ammatillisen koulutuksen kivijalkana, ja käytäntölähtöiset hyvät kädentaidot ovat osa jatkuvan oppimisen eetosta. Laadukkaalla kädentaitojen koulutuksella on oltava myös tulevaisuudessa riittävän suuri rooli osana ammatillista koulutusta.

 

Jarkko Paananen
vararehtori, oppilaitosjohtaja
Taitotalo

 

Lue myös: Ennakointikamari auttaa löytämään lääkkeitä osaajapulaan

 

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Lue juttu ›
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Lue juttu ›
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

2/2023
Kolumnit
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Pekka Toveri: Jokainen yritys voi olla hyökkäyksen kohde
Venäjän totaalinen sodankäynti koskettaa myös Suomea. Hybridiuhkiin varautuminen on sen vuoksi myös yrityksissä...
Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus Suomessa
EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa ilman erillistä lupaa myös opintojensa...
Yritysvastuudirektiivi tulee
EU:n toimielimet pääsivät alustavaan sopuun 14.12.2023 niin sanotun yritysvastuudirektiivin sisällöstä....
Seuraa näitä 14.2.2024
Miten vahvistetun tilinpäätöksen voi ilmoittaa kaupparekisteriin maksutta? Korkolain mukaisesta viitekorosta...
Pk-yrityksille 10 000 euron EENergy-avustus energiansäästöön tähtääviin toimenpiteisiin
EENergy on EU:n rahoittama hanke, joka myöntää 10 000 euron avustuksia eri puolille Eurooppaa pk-yrityksille,...
Kotirintama rientää apuun
Vallitsevaa taloussuhdannetta on vaikea kuvailla erinomaiseksi. Siten ei yllätä, että myös Helsingin...
Näin yritys varautuu vieraan valtion vihamieliseen vaikuttamiseen – asiantuntijan 4 vinkkiä
Vihamieliset valtiot ovat harjoittaneet hybridivaikuttamista vuosia eikä Suomikaan ole välttynyt siltä....
Talouden digitalisaatio ohjaa pääkaupunkiseudun toimialarakenteen kehitystä
Seudun mikroyritysten ja suurten yritysten vuosittainen yhteenlaskettu liikevaihto oli likimain samansuuruinen...
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen: Vantaalla ennätysmäärä uusia yrityksiä
Huippuluokan teknologiaa, hyvät liikenneyhteydet ja koulutettua työvoimaa. Vantaa tarjoaa yrityksille...
Miten selättää arvoristiriidat työpaikalla?
Onko työelämämme aidosti yhdenvertainen? Miltä syrjintä, korruptio ja häirintä työelämässä näyttävät?...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Acquiring Finnish language skills quickly alongside work
Employees with an immigrant background learn Finnish well when they are encouraged and given the opportunity...
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...