Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Jarkko Paananen on Taitotalon oppilaitosjohtaja ja vararehtori ja Kauppakamarilehden kolumnin Ammatillinen koulutus ratkaisee osaajapulaa kolumnin kirjoittaja.

Ammatillinen koulutus ratkaisee osaajapulaa – kädentaitojen merkitys osana työelämää

Ammatillinen koulutus ratkaisee osaltaan työvoiman saatavuus- ja kohtaanto-ongelmaa. Osaajapulaa on sekä korkeasti koulutetusta asiantuntijatyövoimasta että ammattitaitoisista käden- ja käytännön taitoja osaavista työntekijöistä ja työnjohtajista. Ammatillisella koulutuksella on merkittävä rooli myös työuran aikaisen osaamisen kehittäjänä ja jatkuvan oppimisen toteuttajana. Koulutuksella mahdollistetaan työtehtävien muutosten, ammattien osaamistaitovaatimusten ja rakenteiden uusiutumisten myötä edellytettävien uusien tietojen ja taitojen hankkiminen yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa.

On huomionarvoista, että ammatillisen koulutuksen opiskelijoista yli puolet on yli 20-vuotiaita. Vuonna 2022 ammatillisessa koulutuksessa koko tutkintoa suoritti 171 639 ja tutkinnon osia 51 777 yli 20-vuotiasta opiskelijaa. Työelämän nopeasti muuttuvat ydinosaamiset ja ammatteihin liittyvät uudistuvat erikoisosaamiset ovat merkittävässä roolissa työelämässä menestymisessä. Ammatillisen koulutuksen ajantasaisuus ja työelämälähtöisyys riippuu pitkälti siitä, kuinka ammatillista koulutusta toteutetaan ja miten aktiivisesti hyödynnetään kaikkia niitä vaihtoehtoja, jotka nykymallissa ovat käytettävissä opiskelijan henkilökohtaisia opintopolkuja laadittaessa.

Ammatillisia tutkintoja tai tutkinnon osia voi suorittaa opiskelijan elämäntilanteesta riippuen koulutussopimuksella, oppisopimuksella, työvoimakoulutuksena tai omaehtoisesti opiskellen ja opintoihin voi liittää tarvittaessa tutkinnon osia muista tutkinnoista tai valita erillisen paikallisen tutkinnon osan. Tarvittaessa kaikkiin edellä mainittuihin opintoihin voidaan sisällyttää erityisen tuen palveluita ja ohjausta opiskelijan henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti.

Ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osien suorittaminen ei ole sidottu aikaan, kriteerinä tutkintoa tai tutkinnon osia suoritettaessa on osaaminen ja sen todentaminen. Voidaan siis todeta, että ammatillinen koulutus jatkuvan oppimisen näkökulmasta tarjoaa erittäin joustavan, skaalautuvan ja henkilökohtaisen mahdollisuuden hankkia uusi ammatti tai lisätä ja syventää nykyistä ammatillista osaamistaan työn ohessa tai omaehtoisesti opiskellen.

Kädentaitoja tarvitaan edelleen monissa ammateissa, mutta niiden osuus osana arkea sekä oppimisen mahdollisuudet ovat muuttuneet nyky-yhteiskunnassa huomattavasti. Menneinä vuosina kädentaitoja opittiin osana päivittäistä elämää: perheissä korjattiin rikkinäiset laitteet, autoja huollettiin ja korjattiin sekä monia muita kädentaitoja edellyttäviä asioita tehtiin osana arkea ja niihin osallistuivat kaikki ikäryhmät. Tämän päivän yhteiskunnassa kädentaidot eivät ole enää samalla tavalla kansalaistaitoja kuin ennen ja vanhaan ei ole enää paluuta. On huolehdittava, että kädentaidot pysyvät ammatillisen koulutuksen kivijalkana, ja käytäntölähtöiset hyvät kädentaidot ovat osa jatkuvan oppimisen eetosta. Laadukkaalla kädentaitojen koulutuksella on oltava myös tulevaisuudessa riittävän suuri rooli osana ammatillista koulutusta.

 

Jarkko Paananen
vararehtori, oppilaitosjohtaja
Taitotalo

 

Lue myös: Ennakointikamari auttaa löytämään lääkkeitä osaajapulaan

 

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Lue juttu ›
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Lue juttu ›
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

2/2023
Kolumnit
Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...
Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäki: Kasvu ja luontoarvot mahtuvat samaan kaupunkiin
Apulaispormestari Anni Sinnemäen mukaan kasvu ja kestävä kehitys on mahdollista yhdistää Helsingissä....
Osakeyhtiön hallituksen jäsenen ja osakkaan tiedonsaantioikeus
Osakeyhtiölaissa lähtökohta on se, että toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle...
Osakeyhtiön omat osakkeet
Osakeyhtiöllä voi olla hallussa omia osakkeitaan. Yksityisellä osakeyhtiöllä (oy) tulee osakeyhtiölain...
Seuraa näitä 30.8.2023
Kuluttajansuojalakiin on tulossa muutoksia lokakuun alusta alkaen. Ulkoministeriö on laatinut ohjeita...
Kansainväliset kontaktit haussa? Kokeile Yrityskontaktipörssiä!
Haetko uutta myyntiedustajaa, alihankkijaa, tavarantoimittajaa tai tutkimuskontaktit kiinnostavat?
Espoon uudessa yleiskaavatyössä luodaan edellytykset kaupungin kestävälle ja viihtyisälle kasvulle
Espoon pitkään jatkuneen kasvun taustalla on kaupunkimme vetovoimaisuus – asukkaat ja yritykset ovat...
Sähköistetään mitä pystytään – vety hoitaa loput
Fossiilisten polttoaineiden loppu alkaa häämöttää. Teillämme näkyy jo enenevässä määrin sähköautoja....
Pandemia alensi Helsingin ydinkeskustan elävyyttä
Helsingin ydinkeskustan elävyys aleni kaikkein voimakkaimmin tähän mennessä tutkituista kaupungeista.
Vantaan ratikka tuo palveluihin ison kasvusysäyksen
Vantaan pikaraitiotie tuo asumisen lisäksi merkittävää kasvua kaupalle ja muille palveluille. Kysyimme...
KauppakamariTiedon vastauspankki: Kysy, me vastaamme
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Oletko valmis metaversumin ja tekoälyn vallankumoukseen?
Mitä meidän tulee tietää metaversumista, web3:sta ja tekoälystä? Miten ne voivat radikaalisti muuttaa...
Traffic and pedestrian areas need to be balanced in central Helsinki
Companies are satisfied with the expansion of the pedestrian areas in central Helsinki as long as good...
Osaavan työvoiman saaminen ratkaisee koko Suomen menestyksen
Suomessa on herätty väestörakenteen muutokseen aivan liian myöhään. Vuonna 2040 maassamme on lähes 200 000...
Lääkkeitä osaajapulaan: työelämän treffipalvelu ja asenneremontti?
Tervetuloa uudistuneen Kauppakamarilehden sisältöjen pariin. Helsingin seudun kauppakamarin verkkolehti...
Kohtaanto-ongelman ratkaisu vaatii nyt tositoimia
Avoimien työpaikkojen täyttäminen vaatii koulutuksen ketteröittämistä. Lisäksi tarvitaan työpaikat ja...
Työperäisessä maahanmuutossa koko ketju kuntoon
Työperäisen maahanmuuton lupakäsittely nopeutuu. Koko ketju hakemusten jättämisestä kotoutumiseen on...