Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Kaksi naista katsovat läppärin ruutua. Taustalla menossa koulutustilaisuus.

Ennakointikamari auttaa löytämään lääkkeitä osaajapulaan

Uudenmaan osaajapulaan vastaaminen vaatii yritysten, oppilaitosten ja julkisen hallinnon hyvää yhteistyötä. Ennakointikamari tarjoaa siihen hyvän foorumin.

Uudenmaan nykyisiin ja tuleviin osaajatarpeisiin vastaaminen edellyttää oikeanlaisia toimenpiteitä usealla eri sektorilla. Päätösten pohjaksi tarvitaan kattava käsitys alueen osaamis- ja työvoimatarpeista.

Tähän tarpeeseen vastaa Helsingin seudun kauppakamarin koordinoima Ennakointikamari, joka kokoaa yhteen yritysten, oppilaitosten, aluehallinnon ja työ- ja elinkeinohallinnon tietoja ja näkemyksiä.

Helsingin yliopiston koulutuspäällikkö Minna Herno.
Erityisesti jatkuvan oppimisen kysymyksissä oppilaitosten on pystyttävä reagoimaan entistä paremmin työmarkkinoiden tarpeisiin ja työelämän muutoksiin. Helsingin yliopiston koulutuspäällikön Minna Hernon mukaan esimerkiksi tutkintoihin on saatava lisää joustavuutta.

Helsingin yliopiston koulutuspäällikkö Minna Herno sanoo, että alueellinen yhteistyö on välillä haasteellista, sillä toimijoita ja erilaisia tarpeita on paljon.

– Siksi tarvitaan tällaista foorumia, jossa koulutuksen järjestäjät ja työelämän toimijat pääsevät keskustelemaan yhdessä konkreettisista asioista.

Hernon mukaan osaamistarpeiden ennakointi on nopeasti muuttuvassa maailmassa entistä tärkeämpää.

– Ennakointikamarin tuottamat tiedot tarkentavat alueellista näkökulmaa, mikä oman tiedonhankinnan ohella auttaa yliopistoa palvelujen suunnittelussa.

Auttaa suuntaamaan resursseja oikein

Myös ammatillista koulutusta Itä-Uudellamaalla tarjoava Careeria hyödyntää Ennakointikamarin tuottamaa tietoa ja verkostoja.

– Ne antavat meille yleisellä tasolla tärkeää tietoa alueen osaamistarpeista, Careerian toimitusjohtaja ja rehtori Pasi Kankare sanoo.

Lisäksi Careeria panostaa omaan tiedonhankintaan toimialueellaan, jossa ammattirakenne poikkeaa huomattavasti muusta maakunnasta. Tämä johtuu ennen muuta Kilpilahden teollisuusalueesta, jossa Neste ja Borealis tarvitsevat muun muassa prosessityöntekijöitä.

Careerian toimitusjohtaja ja rehtori Pasi Kankare.
Myös ammatillista koulutusta Itä-Uudellamaalla tarjoava Careeria hyödyntää Ennakointikamarin tuottamaa tietoa ja verkostoja, kertoo Careerian rehtori Pasi Kankare.

Careerialla on toimipisteet myös Helsingissä ja Vantaalla. Kankareen mukaan Ennakointikamarin tapaamisissa saa tietoa muiden oppilaitosten suunnitelmista, mikä vähentää päällekkäisyyksiä ja auttaa kohdistamaan resursseja oikein.

– Oppilaitosten tavoitteena on tuottaa työvoimaa, jolle on työmarkkinoilla kysyntää. Kannustimena on, että saamme rahoitusta sen perusteella, kuinka hyvin opiskelijat työllistyvät, Kankare huomauttaa.

Myös yritysten ääni saadaan kuuluville

Uudenmaan liiton erityisasiantuntija Henna Hyytiä sanoo, että Ennakointikamarin verkosto tarjoaa puolueettoman ja kaikille yhteisen keskustelufoorumin, jossa osaamiseen ja työllisyyteen liittyvistä asioista keskustellaan ja rakennetaan yhteistä tilannekuvaa.

– Bonuksena on, että kauppakamarin kautta saamme mukaan yritysten äänen.

Hyytiän mielestä polttavimmat teemat Uudenmaan osaamis- ja työllistymiskysymyksissä liittyvät korkeakoulupaikkojen lisäämiseen ja maahanmuuttajien kotoutukseen. Nämä asiat ovat esillä myös Ennakointikamarin toiminnassa.

– Ennakointikamari on tehnyt esimerkiksi selvityksen vieraskielisten sijoittumisesta koulutuksen jälkeen työelämään. Näin saamme näkymää, miten nykyistä tilannetta voitaisiin parantaa yhdessä.

Hyytiän mukaan Ennakointikamari auttaa myös vaikuttamistyössä valtionhallinnon suuntaan. Nyt tavoitteena on esimerkiksi lisätä Uudenmaan korkeakoulujen aloituspaikkoja, joita ei ole tällä hetkellä riittävästi suhteessa väestöpohjaan ja toiselta asteelta valmistuvien määrään.

– Uudenmaan edunvalvonnan pohjaksi tarvitaan faktoja. Ennakointikamari pystyy puolueettomana tahona niitä tarjoamaan, sillä mukana on laaja-alaisesti eri toimijoita.

Tilannekatsauksia ja työpajoja

Ennakointikamarin projektipäällikkö Olli Oja kertoo, että tilannekatsaus Uudenmaan työvoiman kysynnästä, saatavuudesta ja osaamistarpeista laaditaan kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi tehdään erilaisia selvityksiä yhteistyökumppaneiden kanssa.

– Ennakointikamarin kumppaniverkosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Työpajoissa pureudutaan aina johonkin tiettyyn osaamisen ja työllisyyden osa-alueeseen, johon haemme konkreettisia ratkaisuja.

Lisäksi Ennakointikamari järjestää kaikille avoimia Teams-tilaisuuksia ajankohtaisista kysymyksistä. Ojan mielestä vaikuttamisen näkökulmasta on tärkeää tuoda julkiseen keskusteluun osaamis- ja työvoimatilanteen tilannekuvaa ja Uudenmaan erityistarpeita.

– Esimerkiksi kansainvälistyminen ja vieraskielisten osuudet ovat Helsingin seudulla aivan eri tasolla kuin muualla Suomessa. tämä otettava huomioon muun muassa koulutuksessa.

Helsingin seudun kauppakamarin Ennakointikamarin projektipäällikkö Olli Oja.
Laadimme tilannekatsauksen Uudenmaan työvoiman kysynnästä, saatavuudesta ja osaamistarpeista kaksi kertaa vuodessa, toteaa Ennakointikamarin projektipäällikkö Olli Oja. Lisäksi tehdään erilaisia selvityksiä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Ennakointikamarin tänä keväänä alkanut uusi toimikausi ulottuu kevääseen 2027. Ojan mukaan toiminta jatkuu suunnilleen ennallaan, mutta jatkossa on tarkoitus ottaa mukaan aiempaa syvempiä toimialakohtaisia tarkasteluja.

– Tavoitteena on, että alueen toimijat yrityksistä koulutuksentarjoajiin ja työvoimaviranomaisiin saisivat näin hyödyllistä lisätietoa.

Jatkuva oppiminen yhteinen haaste

Erityisesti jatkuvan oppimisen kysymyksissä oppilaitosten on pystyttävä reagoimaan entistä paremmin työmarkkinoiden tarpeisiin ja työelämän muutoksiin. Minna Hernon mukaan esimerkiksi tutkintoihin on saatava lisää joustavuutta.

– Erityisen ajankohtaista on kehittää pieniä osaamiskokonaisuuksia. Niiden oikeaan kohdentamiseen tarvitaan Ennakointikamarin kaltaista yhteistyötä. Kaikki tietävät, että it-alalla osaajatarpeet ovat suuret, mutta tarpeita on monella muullakin alalla, Herno sanoo.

Uudenmaan liiton erityisasiantuntija Henna Hyytiä.
Ennakointikamarin verkosto tarjoaa puolueettoman ja kaikille yhteisen keskustelufoorumin, jossa osaamiseen ja työllisyyteen liittyvistä asioista keskustellaan ja rakennetaan yhteistä tilannekuvaa, toteaa Uudenmaan liiton erityisasiantuntija Henna Hyytiä.

Jatkuvan oppimisen merkitys korostuu koko ajan myös Careeriassa. Pasi Kankareen arvion mukaan enää kolmasosa oppilaitoksen opiskelijoista tulee suoraan peruskoulusta. Kaksi kolmasosaa on jo opiskelijoita, jotka täydentävät omaa osaamistaan ammatillisilla tutkinnoilla tai niiden osilla. Se tapahtuu usein työn ohessa nopealla aikataululla.

– On tärkeää, että myös työssä käyvien ihmisten osaamista kehitetään koko ajan. Näin lisätään tuottavuutta.

Henna Hyytiä sanoo, että oppilaitokset ovat uuden edessä, kun jatkuvan oppimisen palveluja rakennetaan. Hänen arvionsa mukaan korkeakoulut ovat tässä jonkin verran ammatillista toista astetta edellä.

– Koulutuksen järjestäjillä on paineita muuttaa koulutuksen tuottamisen tapaa entistä nopeasyklisemmäksi ja pienemmistä kokonaisuuksista koostuvaksi. Myös yrityksissä tarvitaan asenteissa ja henkilöjohtamisessa muutosta, joka edistää työn ohessa tapahtuvaa jatkuvaa oppimista.

Avainsanat

Ammenna osaamista Ammattikirjastosta

Haluatko pysyä ajan tasalla ja varmistaa, että käytössäsi ovat aina tuoreimmat ammattikirjat? Hanki käyttöösi sähköisten kirjojen Ammattikirjasto – tilaa yhden aihealueen kokoelma tai kattavasti koko Ammattikirjaston sisältö.

Lisää luettavaa

Osaavan työvoiman saaminen ratkaisee koko Suomen menestyksen
Suomessa on herätty väestörakenteen muutokseen aivan liian myöhään. Vuonna 2040 maassamme on lähes 200 000...
Lue juttu ›
Lääkkeitä osaajapulaan: työelämän treffipalvelu ja asenneremontti?
Tervetuloa uudistuneen Kauppakamarilehden sisältöjen pariin. Helsingin seudun kauppakamarin verkkolehti...
Lue juttu ›
Kohtaanto-ongelman ratkaisu vaatii nyt tositoimia
Avoimien työpaikkojen täyttäminen vaatii koulutuksen ketteröittämistä. Lisäksi tarvitaan työpaikat ja...
Lue juttu ›
Työperäisessä maahanmuutossa koko ketju kuntoon
Työperäisen maahanmuuton lupakäsittely nopeutuu. Koko ketju hakemusten jättämisestä kotoutumiseen on...
Lue juttu ›
Johtamisessa riittää aina opittavaa
Johdon suorahakukonsultti Hannu-Matias Nurmi on ollut aina kiinnostunut johtamisen saloista. Aihe kiehtoo,...
Lue juttu ›
ICT sector in Ukraine – resilient and fast developing sector providing high quality services 
In Ukraine, the ICT sector is highly developed. Despite of challenges, the digital sector has remained...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

2/2023
Teemajutut
Osaavan työvoiman saaminen ratkaisee koko Suomen menestyksen
Suomessa on herätty väestörakenteen muutokseen aivan liian myöhään. Vuonna 2040 maassamme on lähes 200 000...
Lääkkeitä osaajapulaan: työelämän treffipalvelu ja asenneremontti?
Tervetuloa uudistuneen Kauppakamarilehden sisältöjen pariin. Helsingin seudun kauppakamarin verkkolehti...
Kohtaanto-ongelman ratkaisu vaatii nyt tositoimia
Avoimien työpaikkojen täyttäminen vaatii koulutuksen ketteröittämistä. Lisäksi tarvitaan työpaikat ja...
Työperäisessä maahanmuutossa koko ketju kuntoon
Työperäisen maahanmuuton lupakäsittely nopeutuu. Koko ketju hakemusten jättämisestä kotoutumiseen on...
Johtamisessa riittää aina opittavaa
Johdon suorahakukonsultti Hannu-Matias Nurmi on ollut aina kiinnostunut johtamisen saloista. Aihe kiehtoo,...
ICT sector in Ukraine – resilient and fast developing sector providing high quality services 
In Ukraine, the ICT sector is highly developed. Despite of challenges, the digital sector has remained...
Seuraa näitä 17.5.2023
Yhtenäispatentti, tekijänoikeuslaki ja hankintailmoitusten yhdenmukaistaminen EU:ssa.
Työntekijöille tarjottava koulutus
Työnantajalla ei ole yleistä velvollisuutta tarjota työntekijöille tiettyä määrää koulutusta, mutta työsopimuslain...
Oppisopimuksella koulutusta henkilöstölle tai mahdollisuuksia nuorille
Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta,...
Rohkeutta kansainväliseen rekrytointiin
Kauppakamarin viimeisin tutkimus kertoo karun totuuden siitä, että emme pärjää ilman kansainvälistä työvoimaa....
Ammatillinen koulutus ratkaisee osaajapulaa – kädentaitojen merkitys osana työelämää
Ammatillinen koulutus ratkaisee osaltaan työvoiman saatavuus- ja kohtaanto-ongelmaa. Osaajapulaa on sekä...
Ammatillinen koulutus väylänä suomalaiseen työelämään
Vieraskielisyys näkyy ammatillisissa oppilaitoksissa pääkaupunkiseudulla aivan eri tavalla kuin muualla...
Asenteen maahanmuuttajiin pitää muuttua
Nuivat asenteet työpaikoilla ovat yhä maahanmuuttajien työllistymisen suurin este. Tätä mieltä on terveysalan...
Johda ja ajattele kuin menestyvä toimitusjohtaja
Suomen Ekonomien Bisneskirjapalkinto-ehdokkuudellaankin mainetta niittänyt Hannu-Matias Nurmen teos Toimitusjohtaja...
Etsi vastauksia KauppakamariTiedon vastauspankista tai lähetä kysymyksesi asiantuntijalle
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Ennakointikamari auttaa löytämään lääkkeitä osaajapulaan
Uudenmaan osaajapulaan vastaaminen vaatii yritysten, oppilaitosten ja julkisen hallinnon hyvää yhteistyötä....
Fixing the entire chain of work-based immigration
The processing of permits for work-based immigration is speeding up. However, the entire chain from the...
Koko Suomen metropoli tarvitsee panostuksia hallitusohjelmassa
Vahvistamalla Helsingin seudun toimintaedellytyksiä luodaan samalla kasvua, menestystä ja hyvinvointia...
Eduskuntavaalit – mikä mahtava mahdollisuus metropolille!
Helsingin seudun yrityksillä on vahva näkemys siitä, että metropolipolitiikka pitää nostaa näissä vaaleissa...
Metropolipolitiikassa uusi vaihde päälle
Helsingin seudun etuja ajavaa metropolipolitiikkaa on tulevalla hallituskaudella terävöitettävä. Kehityshankkeiden...