Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Kaksi naista katsovat läppärin ruutua. Taustalla menossa koulutustilaisuus.

Ennakointikamari auttaa löytämään lääkkeitä osaajapulaan

Uudenmaan osaajapulaan vastaaminen vaatii yritysten, oppilaitosten ja julkisen hallinnon hyvää yhteistyötä. Ennakointikamari tarjoaa siihen hyvän foorumin.

Uudenmaan nykyisiin ja tuleviin osaajatarpeisiin vastaaminen edellyttää oikeanlaisia toimenpiteitä usealla eri sektorilla. Päätösten pohjaksi tarvitaan kattava käsitys alueen osaamis- ja työvoimatarpeista.

Tähän tarpeeseen vastaa Helsingin seudun kauppakamarin koordinoima Ennakointikamari, joka kokoaa yhteen yritysten, oppilaitosten, aluehallinnon ja työ- ja elinkeinohallinnon tietoja ja näkemyksiä.

Helsingin yliopiston koulutuspäällikkö Minna Herno.
Erityisesti jatkuvan oppimisen kysymyksissä oppilaitosten on pystyttävä reagoimaan entistä paremmin työmarkkinoiden tarpeisiin ja työelämän muutoksiin. Helsingin yliopiston koulutuspäällikön Minna Hernon mukaan esimerkiksi tutkintoihin on saatava lisää joustavuutta.

Helsingin yliopiston koulutuspäällikkö Minna Herno sanoo, että alueellinen yhteistyö on välillä haasteellista, sillä toimijoita ja erilaisia tarpeita on paljon.

– Siksi tarvitaan tällaista foorumia, jossa koulutuksen järjestäjät ja työelämän toimijat pääsevät keskustelemaan yhdessä konkreettisista asioista.

Hernon mukaan osaamistarpeiden ennakointi on nopeasti muuttuvassa maailmassa entistä tärkeämpää.

– Ennakointikamarin tuottamat tiedot tarkentavat alueellista näkökulmaa, mikä oman tiedonhankinnan ohella auttaa yliopistoa palvelujen suunnittelussa.

Auttaa suuntaamaan resursseja oikein

Myös ammatillista koulutusta Itä-Uudellamaalla tarjoava Careeria hyödyntää Ennakointikamarin tuottamaa tietoa ja verkostoja.

– Ne antavat meille yleisellä tasolla tärkeää tietoa alueen osaamistarpeista, Careerian toimitusjohtaja ja rehtori Pasi Kankare sanoo.

Lisäksi Careeria panostaa omaan tiedonhankintaan toimialueellaan, jossa ammattirakenne poikkeaa huomattavasti muusta maakunnasta. Tämä johtuu ennen muuta Kilpilahden teollisuusalueesta, jossa Neste ja Borealis tarvitsevat muun muassa prosessityöntekijöitä.

Careerian toimitusjohtaja ja rehtori Pasi Kankare. Kauppakamarilehti.
Myös ammatillista koulutusta Itä-Uudellamaalla tarjoava Careeria hyödyntää Ennakointikamarin tuottamaa tietoa ja verkostoja, kertoo Careerian rehtori Pasi Kankare.

Careerialla on toimipisteet myös Helsingissä ja Vantaalla. Kankareen mukaan Ennakointikamarin tapaamisissa saa tietoa muiden oppilaitosten suunnitelmista, mikä vähentää päällekkäisyyksiä ja auttaa kohdistamaan resursseja oikein.

– Oppilaitosten tavoitteena on tuottaa työvoimaa, jolle on työmarkkinoilla kysyntää. Kannustimena on, että saamme rahoitusta sen perusteella, kuinka hyvin opiskelijat työllistyvät, Kankare huomauttaa.

Myös yritysten ääni saadaan kuuluville

Uudenmaan liiton erityisasiantuntija Henna Hyytiä sanoo, että Ennakointikamarin verkosto tarjoaa puolueettoman ja kaikille yhteisen keskustelufoorumin, jossa osaamiseen ja työllisyyteen liittyvistä asioista keskustellaan ja rakennetaan yhteistä tilannekuvaa.

– Bonuksena on, että kauppakamarin kautta saamme mukaan yritysten äänen.

Hyytiän mielestä polttavimmat teemat Uudenmaan osaamis- ja työllistymiskysymyksissä liittyvät korkeakoulupaikkojen lisäämiseen ja maahanmuuttajien kotoutukseen. Nämä asiat ovat esillä myös Ennakointikamarin toiminnassa.

– Ennakointikamari on tehnyt esimerkiksi selvityksen vieraskielisten sijoittumisesta koulutuksen jälkeen työelämään. Näin saamme näkymää, miten nykyistä tilannetta voitaisiin parantaa yhdessä.

Hyytiän mukaan Ennakointikamari auttaa myös vaikuttamistyössä valtionhallinnon suuntaan. Nyt tavoitteena on esimerkiksi lisätä Uudenmaan korkeakoulujen aloituspaikkoja, joita ei ole tällä hetkellä riittävästi suhteessa väestöpohjaan ja toiselta asteelta valmistuvien määrään.

– Uudenmaan edunvalvonnan pohjaksi tarvitaan faktoja. Ennakointikamari pystyy puolueettomana tahona niitä tarjoamaan, sillä mukana on laaja-alaisesti eri toimijoita.

Tilannekatsauksia ja työpajoja

Ennakointikamarin projektipäällikkö Olli Oja kertoo, että tilannekatsaus Uudenmaan työvoiman kysynnästä, saatavuudesta ja osaamistarpeista laaditaan kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi tehdään erilaisia selvityksiä yhteistyökumppaneiden kanssa.

– Ennakointikamarin kumppaniverkosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Työpajoissa pureudutaan aina johonkin tiettyyn osaamisen ja työllisyyden osa-alueeseen, johon haemme konkreettisia ratkaisuja.

Lisäksi Ennakointikamari järjestää kaikille avoimia Teams-tilaisuuksia ajankohtaisista kysymyksistä. Ojan mielestä vaikuttamisen näkökulmasta on tärkeää tuoda julkiseen keskusteluun osaamis- ja työvoimatilanteen tilannekuvaa ja Uudenmaan erityistarpeita.

– Esimerkiksi kansainvälistyminen ja vieraskielisten osuudet ovat Helsingin seudulla aivan eri tasolla kuin muualla Suomessa. tämä otettava huomioon muun muassa koulutuksessa.

Helsingin seudun kauppakamarin Ennakointikamarin projektipäällikkö Olli Oja.
Laadimme tilannekatsauksen Uudenmaan työvoiman kysynnästä, saatavuudesta ja osaamistarpeista kaksi kertaa vuodessa, toteaa Ennakointikamarin projektipäällikkö Olli Oja. Lisäksi tehdään erilaisia selvityksiä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Ennakointikamarin tänä keväänä alkanut uusi toimikausi ulottuu kevääseen 2027. Ojan mukaan toiminta jatkuu suunnilleen ennallaan, mutta jatkossa on tarkoitus ottaa mukaan aiempaa syvempiä toimialakohtaisia tarkasteluja.

– Tavoitteena on, että alueen toimijat yrityksistä koulutuksentarjoajiin ja työvoimaviranomaisiin saisivat näin hyödyllistä lisätietoa.

Jatkuva oppiminen yhteinen haaste

Erityisesti jatkuvan oppimisen kysymyksissä oppilaitosten on pystyttävä reagoimaan entistä paremmin työmarkkinoiden tarpeisiin ja työelämän muutoksiin. Minna Hernon mukaan esimerkiksi tutkintoihin on saatava lisää joustavuutta.

– Erityisen ajankohtaista on kehittää pieniä osaamiskokonaisuuksia. Niiden oikeaan kohdentamiseen tarvitaan Ennakointikamarin kaltaista yhteistyötä. Kaikki tietävät, että it-alalla osaajatarpeet ovat suuret, mutta tarpeita on monella muullakin alalla, Herno sanoo.

Uudenmaan liiton erityisasiantuntija Henna Hyytiä.
Ennakointikamarin verkosto tarjoaa puolueettoman ja kaikille yhteisen keskustelufoorumin, jossa osaamiseen ja työllisyyteen liittyvistä asioista keskustellaan ja rakennetaan yhteistä tilannekuvaa, toteaa Uudenmaan liiton erityisasiantuntija Henna Hyytiä.

Jatkuvan oppimisen merkitys korostuu koko ajan myös Careeriassa. Pasi Kankareen arvion mukaan enää kolmasosa oppilaitoksen opiskelijoista tulee suoraan peruskoulusta. Kaksi kolmasosaa on jo opiskelijoita, jotka täydentävät omaa osaamistaan ammatillisilla tutkinnoilla tai niiden osilla. Se tapahtuu usein työn ohessa nopealla aikataululla.

– On tärkeää, että myös työssä käyvien ihmisten osaamista kehitetään koko ajan. Näin lisätään tuottavuutta.

Henna Hyytiä sanoo, että oppilaitokset ovat uuden edessä, kun jatkuvan oppimisen palveluja rakennetaan. Hänen arvionsa mukaan korkeakoulut ovat tässä jonkin verran ammatillista toista astetta edellä.

– Koulutuksen järjestäjillä on paineita muuttaa koulutuksen tuottamisen tapaa entistä nopeasyklisemmäksi ja pienemmistä kokonaisuuksista koostuvaksi. Myös yrityksissä tarvitaan asenteissa ja henkilöjohtamisessa muutosta, joka edistää työn ohessa tapahtuvaa jatkuvaa oppimista.

Avainsanat

Lue ja kehity

Haluatko pysyä ajan tasalla ja varmistaa, että käytössäsi ovat aina tuoreimmat ammattikirjat? Hanki käyttöösi sähköisten kirjojen Ammattikirjasto – tilaa yhden aihealueen kokoelma tai kattavasti koko Ammattikirjaston sisältö.

Lisää luettavaa

Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Lue juttu ›
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Lue juttu ›
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Lue juttu ›
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Lue juttu ›
Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Pekka Toveri: Jokainen yritys voi olla hyökkäyksen kohde
Venäjän totaalinen sodankäynti koskettaa myös Suomea. Hybridiuhkiin varautuminen on sen vuoksi myös yrityksissä...
Lue juttu ›
Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus Suomessa
EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa ilman erillistä lupaa myös opintojensa...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

2/2023
Teemajutut
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Pekka Toveri: Jokainen yritys voi olla hyökkäyksen kohde
Venäjän totaalinen sodankäynti koskettaa myös Suomea. Hybridiuhkiin varautuminen on sen vuoksi myös yrityksissä...
Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus Suomessa
EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa ilman erillistä lupaa myös opintojensa...
Yritysvastuudirektiivi tulee
EU:n toimielimet pääsivät alustavaan sopuun 14.12.2023 niin sanotun yritysvastuudirektiivin sisällöstä....
Seuraa näitä 14.2.2024
Miten vahvistetun tilinpäätöksen voi ilmoittaa kaupparekisteriin maksutta? Korkolain mukaisesta viitekorosta...
Pk-yrityksille 10 000 euron EENergy-avustus energiansäästöön tähtääviin toimenpiteisiin
EENergy on EU:n rahoittama hanke, joka myöntää 10 000 euron avustuksia eri puolille Eurooppaa pk-yrityksille,...
Kotirintama rientää apuun
Vallitsevaa taloussuhdannetta on vaikea kuvailla erinomaiseksi. Siten ei yllätä, että myös Helsingin...
Näin yritys varautuu vieraan valtion vihamieliseen vaikuttamiseen – asiantuntijan 4 vinkkiä
Vihamieliset valtiot ovat harjoittaneet hybridivaikuttamista vuosia eikä Suomikaan ole välttynyt siltä....
Talouden digitalisaatio ohjaa pääkaupunkiseudun toimialarakenteen kehitystä
Seudun mikroyritysten ja suurten yritysten vuosittainen yhteenlaskettu liikevaihto oli likimain samansuuruinen...
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen: Vantaalla ennätysmäärä uusia yrityksiä
Huippuluokan teknologiaa, hyvät liikenneyhteydet ja koulutettua työvoimaa. Vantaa tarjoaa yrityksille...
Miten selättää arvoristiriidat työpaikalla?
Onko työelämämme aidosti yhdenvertainen? Miltä syrjintä, korruptio ja häirintä työelämässä näyttävät?...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Acquiring Finnish language skills quickly alongside work
Employees with an immigrant background learn Finnish well when they are encouraged and given the opportunity...
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...