Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Helsingin Sataman toimitusjohtaja Ville Haapasaari. Kauppakamarilehden kolumnisti.

Yhteiskunnan toiminta perustuu liikenteelle

Meidän kaikkien pitää joskus mennä ruokakauppaan. Joku kävelee, toinen käyttää jotain liikennevälinettä. Kaupan valikoimat täydentyvät paketti- ja kuorma-autoilla. Niiden on voitava liikkua myös kaupunkien keskustoissa.

Helsingissä on meneillään monia liikennehankkeita, ja kaikkien tavoitteena on sujuvoittaa ja helpottaa arkeamme. Haasteellista hankkeiden edistämisen ja päätöksenteon kannalta on niiden moninaisuus ja monimuotoisuus.

Helsingin Sataman kehittämishanke pohjautuu valtuuston päätökseen keskittää satamatoimintoja. Tallinnaan suuntautuva liikenne siirretään Länsisatamaan ja Ruotsin liikenne Katajanokalle. Tämän edellytyksenä on satamatunnelin rakentaminen Länsisatamasta Länsiväylälle, jotta saataisiin helpotettua raskaan liikenteen tuomaa liikennepainetta Eteläsatamassa ja Länsisatamassa. Lisähyötynä kaupunki voi kehittää Eteläsataman aluetta museohankkeelle ja laajemminkin. Viime mainitun osalta asiat etenevätkin jo joutuisasti.

Sataman liikennehankkeita tulisi saada edistettyä, jotta kokonaisuus pysyisi hallinnassa. Länsisataman osalta ratkaisu tarvitaan jo nykytilanteeseen, jotta satama voi mahdollistaa hallitun tavaraliikenteen. Käytännössä asiaan liittyvien päätösten, asemakaavojen ja suunnitelmien tulisi valmistua aikataulussaan. Infrahankkeet ovat pitkiä paitsi suunnitella, myös rakentaa, joten ylimääräistä aikaa ei ole jahkailuun tai poliittiseen peliin, jonka pitäisi olla jo käyty.

Helsingin Sataman vasta uusitun strategian yhtenä kärkiteemana on kestävä liikenne. Myös kehittämisohjelmamme luo pohjaa ratkaisuille, jotka kestävät aikaa ja yhteiskunnan muutoksia. Turvallisuus, sataman kannalta erityisesti myös sataman infran turvallisuus, on huomattu erikoisen kiinnostavana ja jopa kriittisenä yhteiskuntamme toimivuuden kannalta. EU on määritellyt Helsingin Sataman yhdeksi Euroopan ydinsatamista, siihen liittyvät yhteydet satamaan ja sieltä pois ja että ne ovat riittävällä tasolla. Sataman saavutettavuus, sujuvat liikenneyhteydet, maitse ja meritse on myös meille elintärkeää koska sataman vaikuttavuus sekä kansallisesti että kansainvälisesti ulottuu paljon omien alueiden ulkopuolelle.

Rekoilla kulkee maamme tuonti ja vienti, moni ruokakaupan herkku ja toisaalta teollisuuden puolijalosteet. Etelä-Suomi on valtakunnallinen väestökeskittymä, joten hyödykkeitä tuodaan tänne joka tapauksessa. Kuljetusmatkat ja -kustannukset ovat luonnollisesti kaikkia kiinnostava kohta Suomen pitkien välimatkojen vuoksi.

Meren puolella ympäristöhaasteisiin vastataan vähintään yhtä suurella sitoutumisella kuin maissa. Uudet alukset ovat toinen toistaan ympäristöystävällisempiä, polttoaineiden ja monen muun tekijän osalta tehdään jatkuvasti parannuksia ja ajatellaan asiat uudelleen. Merimatkustaja voi tehdä valintoja matkailun kestävyyden suhteen. Merenkulkuala on muutoksessa vähintään yhtä paljon kuin muu maailma, toiminnan täytyy olla kestävää. Tähän vaikuttaa myös kuljetuksen määränpää, ei vain lähtö. Helsingissä olemmekin jo vuosia tehneet vahvaa yhteistyötä vastasatamien kuten Tallinnan sataman kanssa, jotta yhteys olisi mahdollisimman sujuva ja toimiva kaikilta näkökulmilta. Oikeaan suuntaan ollaan siis menossa.

Päättäjiltä vaaditaan nyt rohkeutta päätöksentekoon, jotta saadaan sataman kannalta merkittäviä liikennehankkeita eteenpäin. Se tarkoittaa vahvaa johtajuutta ja näkemystä tulevaisuudesta sekä hyvää yhteistyötä suunnittelun kanssa. Haluamme jatkossakin käydä kaupoissa, joissa on tarvitsemiamme ja haluamiamme tavaroita. Kestävästi.

Ville Haapasaari
toimitusjohtaja
Helsingin Satama Oy
@VHaapasaari

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Lue juttu ›
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Lue juttu ›
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

4/2022
Kolumnit
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Pekka Toveri: Jokainen yritys voi olla hyökkäyksen kohde
Venäjän totaalinen sodankäynti koskettaa myös Suomea. Hybridiuhkiin varautuminen on sen vuoksi myös yrityksissä...
Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus Suomessa
EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa ilman erillistä lupaa myös opintojensa...
Yritysvastuudirektiivi tulee
EU:n toimielimet pääsivät alustavaan sopuun 14.12.2023 niin sanotun yritysvastuudirektiivin sisällöstä....
Seuraa näitä 14.2.2024
Miten vahvistetun tilinpäätöksen voi ilmoittaa kaupparekisteriin maksutta? Korkolain mukaisesta viitekorosta...
Pk-yrityksille 10 000 euron EENergy-avustus energiansäästöön tähtääviin toimenpiteisiin
EENergy on EU:n rahoittama hanke, joka myöntää 10 000 euron avustuksia eri puolille Eurooppaa pk-yrityksille,...
Kotirintama rientää apuun
Vallitsevaa taloussuhdannetta on vaikea kuvailla erinomaiseksi. Siten ei yllätä, että myös Helsingin...
Näin yritys varautuu vieraan valtion vihamieliseen vaikuttamiseen – asiantuntijan 4 vinkkiä
Vihamieliset valtiot ovat harjoittaneet hybridivaikuttamista vuosia eikä Suomikaan ole välttynyt siltä....
Talouden digitalisaatio ohjaa pääkaupunkiseudun toimialarakenteen kehitystä
Seudun mikroyritysten ja suurten yritysten vuosittainen yhteenlaskettu liikevaihto oli likimain samansuuruinen...
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen: Vantaalla ennätysmäärä uusia yrityksiä
Huippuluokan teknologiaa, hyvät liikenneyhteydet ja koulutettua työvoimaa. Vantaa tarjoaa yrityksille...
Miten selättää arvoristiriidat työpaikalla?
Onko työelämämme aidosti yhdenvertainen? Miltä syrjintä, korruptio ja häirintä työelämässä näyttävät?...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Acquiring Finnish language skills quickly alongside work
Employees with an immigrant background learn Finnish well when they are encouraged and given the opportunity...
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...