Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Helsingin Sataman toimitusjohtaja Ville Haapasaari. Kauppakamarilehden kolumnisti.

Yhteiskunnan toiminta perustuu liikenteelle

Meidän kaikkien pitää joskus mennä ruokakauppaan. Joku kävelee, toinen käyttää jotain liikennevälinettä. Kaupan valikoimat täydentyvät paketti- ja kuorma-autoilla. Niiden on voitava liikkua myös kaupunkien keskustoissa.

Helsingissä on meneillään monia liikennehankkeita, ja kaikkien tavoitteena on sujuvoittaa ja helpottaa arkeamme. Haasteellista hankkeiden edistämisen ja päätöksenteon kannalta on niiden moninaisuus ja monimuotoisuus.

Helsingin Sataman kehittämishanke pohjautuu valtuuston päätökseen keskittää satamatoimintoja. Tallinnaan suuntautuva liikenne siirretään Länsisatamaan ja Ruotsin liikenne Katajanokalle. Tämän edellytyksenä on satamatunnelin rakentaminen Länsisatamasta Länsiväylälle, jotta saataisiin helpotettua raskaan liikenteen tuomaa liikennepainetta Eteläsatamassa ja Länsisatamassa. Lisähyötynä kaupunki voi kehittää Eteläsataman aluetta museohankkeelle ja laajemminkin. Viime mainitun osalta asiat etenevätkin jo joutuisasti.

Sataman liikennehankkeita tulisi saada edistettyä, jotta kokonaisuus pysyisi hallinnassa. Länsisataman osalta ratkaisu tarvitaan jo nykytilanteeseen, jotta satama voi mahdollistaa hallitun tavaraliikenteen. Käytännössä asiaan liittyvien päätösten, asemakaavojen ja suunnitelmien tulisi valmistua aikataulussaan. Infrahankkeet ovat pitkiä paitsi suunnitella, myös rakentaa, joten ylimääräistä aikaa ei ole jahkailuun tai poliittiseen peliin, jonka pitäisi olla jo käyty.

Helsingin Sataman vasta uusitun strategian yhtenä kärkiteemana on kestävä liikenne. Myös kehittämisohjelmamme luo pohjaa ratkaisuille, jotka kestävät aikaa ja yhteiskunnan muutoksia. Turvallisuus, sataman kannalta erityisesti myös sataman infran turvallisuus, on huomattu erikoisen kiinnostavana ja jopa kriittisenä yhteiskuntamme toimivuuden kannalta. EU on määritellyt Helsingin Sataman yhdeksi Euroopan ydinsatamista, siihen liittyvät yhteydet satamaan ja sieltä pois ja että ne ovat riittävällä tasolla. Sataman saavutettavuus, sujuvat liikenneyhteydet, maitse ja meritse on myös meille elintärkeää koska sataman vaikuttavuus sekä kansallisesti että kansainvälisesti ulottuu paljon omien alueiden ulkopuolelle.

Rekoilla kulkee maamme tuonti ja vienti, moni ruokakaupan herkku ja toisaalta teollisuuden puolijalosteet. Etelä-Suomi on valtakunnallinen väestökeskittymä, joten hyödykkeitä tuodaan tänne joka tapauksessa. Kuljetusmatkat ja -kustannukset ovat luonnollisesti kaikkia kiinnostava kohta Suomen pitkien välimatkojen vuoksi.

Meren puolella ympäristöhaasteisiin vastataan vähintään yhtä suurella sitoutumisella kuin maissa. Uudet alukset ovat toinen toistaan ympäristöystävällisempiä, polttoaineiden ja monen muun tekijän osalta tehdään jatkuvasti parannuksia ja ajatellaan asiat uudelleen. Merimatkustaja voi tehdä valintoja matkailun kestävyyden suhteen. Merenkulkuala on muutoksessa vähintään yhtä paljon kuin muu maailma, toiminnan täytyy olla kestävää. Tähän vaikuttaa myös kuljetuksen määränpää, ei vain lähtö. Helsingissä olemmekin jo vuosia tehneet vahvaa yhteistyötä vastasatamien kuten Tallinnan sataman kanssa, jotta yhteys olisi mahdollisimman sujuva ja toimiva kaikilta näkökulmilta. Oikeaan suuntaan ollaan siis menossa.

Päättäjiltä vaaditaan nyt rohkeutta päätöksentekoon, jotta saadaan sataman kannalta merkittäviä liikennehankkeita eteenpäin. Se tarkoittaa vahvaa johtajuutta ja näkemystä tulevaisuudesta sekä hyvää yhteistyötä suunnittelun kanssa. Haluamme jatkossakin käydä kaupoissa, joissa on tarvitsemiamme ja haluamiamme tavaroita. Kestävästi.

Ville Haapasaari
toimitusjohtaja
Helsingin Satama Oy
@VHaapasaari

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

4/2022
Kolumnit
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...