Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Krista Östman Helsingin seudun kauppakamarin kolumnistina Kauppakamarilehdessä.
Niin Helsingin kuin muidenkin kaupunkien keskustojen kehittämistavoitteet ja visiot ovat pääpiirteittäin samoja: luoda elinvoimainen ja viihtyisä kaupunkikeskusta, jossa kaupallinen elinvoima säilyy tai mieluiten lisääntyy.

Helsingin kaupungin keskustavisiona on ollut (v. 2017–2021) olla maailman toimivin kaupunki. Alkuvuodesta 2021 esiteltiin uusi keskustavisio, jonka käytännön linjaavaa strategiaehdotusta odotetaan valmistuvan syyskuun aikana.

Huhupuheiden mukaan keskustat ovat kuolemassa?

Julkisuudessa on puhuttu ydinkeskustojen kaupallisen elinvoiman heikentyneen, mutta todellisuudessa kuluttaminen ja tarve kohdata on vain muuttumassa, kuten kautta aikojen. Itseasiassa tämä kehitys on menossa vain kohti parempaa.

Kriittisenä menestystekijä   Helsingin ydinkeskustassa toimiville yrityksille on se, miten kaupunkistrategian luomisessa otetaan mukaan alueen toimijat. Miten varmistetaan, että viihtyisän kaupunkitilan lisäksi ydinkeskusta säilyy elinvoimaisena ja vetovoimaisena myös kaupallisia palveluja ajatellen?

Ydinkeskustojen tulevaisuus rakennetaan yhteistyöllä

Kuuden kaupungin (Jyväskylä, Oulu, Kuopio, Lahti, Kouvola ja Lappeenranta) yhdistävä ydinkeskustojen kehittämisverkosto sai valtioneuvostolta puolen miljoonan rahoituksen vuosille 2021–2023. Ydinkeskustan kestävä tulevaisuus -teemaverkosto muodostaa ensimmäisen kaupunkienvälisen, ydinkeskustojen käytännön kehittämisverkoston, jossa kaupungit kehittävät ja kokeilevat innovatiivisia konsepteja vertaisoppimisen menetelmin.

Yhteen hiileen puhaltamisella  ja ns. kolmikantamallien avulla rakennetaan tälläkin hetkellä monessa kaupungissa vetovoimaisempaa ydinkeskustaa. Usein kaupunki itse mahdollistaa yhteistyömallin kaupan, palvelujen, kiinteistöjen ja kaupunkien yhteistyölle, raskaiden strategioiden rinnalle. Kaikilla kun on kuitenkin sama tavoite, elinvoimaisempi keskusta.

Muutoksesta uuteen nousuun

Kuluttajuuden muutos ei johdu pandemiasta, mutta se toki vauhditti tätä. Kivijalkaliikkeiltä vaaditaan nyt herkkyyttä ja ketteryyttä uudistamaan palveluitaan vastaamaan muuttuvia tarpeita. Toisille se voi olla esim. toimijoiden välisiä kokeiluja, joissa yhdistetään eri konsepteja, joilla houkutellaan asiakkaita viipymään pidempään ja palvelemaan yllättävilläkin tavoilla.

Ihmisillä on entistä suurempi tarve kohdata toisiaan – toki turvallisesti, mutta tutkimusten mukaan patoutunut tarve näkyy muun muassa sillä, että kuluttajat ovat entistä valmiimpia panostamaan ja maksamaan hyvästä palvelusta tai tuotteesta – ja siitä, että saavat samalla myös jotain lisäarvoa itselleen, kuten viihtyisiä tiloja kohdata ja viettää aikaa, kokea kulttuurielämyksiä sekä ”ravintoa kaikille aisteilleen”.

Niin Helsingin kuin muidenkin kaupunkien keskustojen kehittämistavoitteet ja visiot ovat pääpiirteittäin samoja: luoda elinvoimainen ja viihtyisä kaupunkikeskusta, jossa kaupallinen elinvoima säilyy tai mieluiten lisääntyy.

Se, miten kukin kaupunki mahdollistaa yhteistyön ja ketterän kehittämisen alueen sidosryhmien kanssa tulee myös näkymään ydinkeskustan vetovoimaisuutena.

Krista Östman
toiminnanjohtaja
Helsinki City Markkinointi ry
@kristaostman

 

Helsinki City Markkinointi ry on ydinkeskustan kiinteistönomistajien, yrittäjien ja kaupungin yhteistyöelin, jonka tavoitteena on keskustan viihtyisyyden ja vetovoiman lisääminen.

Toiminnan tavoitteena on verkostoitua keskustan alueella toimivien yritysten ja muiden yhteisöjen kesken, lisätä alueen toimijoiden ja kaupungin välistä vuorovaikutusta ja tiedonkulkua. Lisätä ymmärrystä ydinkeskustan kannattavan liiketoiminnan ja sen kehittämiselle asettamista vaatimuksista.

Yhdistys tuottaa ja kerää myös riippumatonta tutkimustietoa, järjestää keskustelutilaisuuksia ja yleisötapahtumia sekä päätoimittaa Downtownhelsinki.fi -sivustoa ja sosiaalisen median kanavia.

Downtown Helsinki on liike elinvoimaisen ydinkeskustan puolesta. Se tarjoaa alustan laajalle keskustelulle Helsingin ydinkeskustan tulevaisuudesta ja jakaa monipuolisesti tietoa, sekä esittää erilaisia näkemyksiä rakentaen yhteistyötä eri toimijoiden välille.

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

3/2021
Kolumnit
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...