Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Krista Östman Helsingin seudun kauppakamarin kolumnistina Kauppakamarilehdessä.
Niin Helsingin kuin muidenkin kaupunkien keskustojen kehittämistavoitteet ja visiot ovat pääpiirteittäin samoja: luoda elinvoimainen ja viihtyisä kaupunkikeskusta, jossa kaupallinen elinvoima säilyy tai mieluiten lisääntyy.

Helsingin kaupungin keskustavisiona on ollut (v. 2017–2021) olla maailman toimivin kaupunki. Alkuvuodesta 2021 esiteltiin uusi keskustavisio, jonka käytännön linjaavaa strategiaehdotusta odotetaan valmistuvan syyskuun aikana.

Huhupuheiden mukaan keskustat ovat kuolemassa?

Julkisuudessa on puhuttu ydinkeskustojen kaupallisen elinvoiman heikentyneen, mutta todellisuudessa kuluttaminen ja tarve kohdata on vain muuttumassa, kuten kautta aikojen. Itseasiassa tämä kehitys on menossa vain kohti parempaa.

Kriittisenä menestystekijä   Helsingin ydinkeskustassa toimiville yrityksille on se, miten kaupunkistrategian luomisessa otetaan mukaan alueen toimijat. Miten varmistetaan, että viihtyisän kaupunkitilan lisäksi ydinkeskusta säilyy elinvoimaisena ja vetovoimaisena myös kaupallisia palveluja ajatellen?

Ydinkeskustojen tulevaisuus rakennetaan yhteistyöllä

Kuuden kaupungin (Jyväskylä, Oulu, Kuopio, Lahti, Kouvola ja Lappeenranta) yhdistävä ydinkeskustojen kehittämisverkosto sai valtioneuvostolta puolen miljoonan rahoituksen vuosille 2021–2023. Ydinkeskustan kestävä tulevaisuus -teemaverkosto muodostaa ensimmäisen kaupunkienvälisen, ydinkeskustojen käytännön kehittämisverkoston, jossa kaupungit kehittävät ja kokeilevat innovatiivisia konsepteja vertaisoppimisen menetelmin.

Yhteen hiileen puhaltamisella  ja ns. kolmikantamallien avulla rakennetaan tälläkin hetkellä monessa kaupungissa vetovoimaisempaa ydinkeskustaa. Usein kaupunki itse mahdollistaa yhteistyömallin kaupan, palvelujen, kiinteistöjen ja kaupunkien yhteistyölle, raskaiden strategioiden rinnalle. Kaikilla kun on kuitenkin sama tavoite, elinvoimaisempi keskusta.

Muutoksesta uuteen nousuun

Kuluttajuuden muutos ei johdu pandemiasta, mutta se toki vauhditti tätä. Kivijalkaliikkeiltä vaaditaan nyt herkkyyttä ja ketteryyttä uudistamaan palveluitaan vastaamaan muuttuvia tarpeita. Toisille se voi olla esim. toimijoiden välisiä kokeiluja, joissa yhdistetään eri konsepteja, joilla houkutellaan asiakkaita viipymään pidempään ja palvelemaan yllättävilläkin tavoilla.

Ihmisillä on entistä suurempi tarve kohdata toisiaan – toki turvallisesti, mutta tutkimusten mukaan patoutunut tarve näkyy muun muassa sillä, että kuluttajat ovat entistä valmiimpia panostamaan ja maksamaan hyvästä palvelusta tai tuotteesta – ja siitä, että saavat samalla myös jotain lisäarvoa itselleen, kuten viihtyisiä tiloja kohdata ja viettää aikaa, kokea kulttuurielämyksiä sekä ”ravintoa kaikille aisteilleen”.

Niin Helsingin kuin muidenkin kaupunkien keskustojen kehittämistavoitteet ja visiot ovat pääpiirteittäin samoja: luoda elinvoimainen ja viihtyisä kaupunkikeskusta, jossa kaupallinen elinvoima säilyy tai mieluiten lisääntyy.

Se, miten kukin kaupunki mahdollistaa yhteistyön ja ketterän kehittämisen alueen sidosryhmien kanssa tulee myös näkymään ydinkeskustan vetovoimaisuutena.

Krista Östman
toiminnanjohtaja
Helsinki City Markkinointi ry
@kristaostman

 

Helsinki City Markkinointi ry on ydinkeskustan kiinteistönomistajien, yrittäjien ja kaupungin yhteistyöelin, jonka tavoitteena on keskustan viihtyisyyden ja vetovoiman lisääminen.

Toiminnan tavoitteena on verkostoitua keskustan alueella toimivien yritysten ja muiden yhteisöjen kesken, lisätä alueen toimijoiden ja kaupungin välistä vuorovaikutusta ja tiedonkulkua. Lisätä ymmärrystä ydinkeskustan kannattavan liiketoiminnan ja sen kehittämiselle asettamista vaatimuksista.

Yhdistys tuottaa ja kerää myös riippumatonta tutkimustietoa, järjestää keskustelutilaisuuksia ja yleisötapahtumia sekä päätoimittaa Downtownhelsinki.fi -sivustoa ja sosiaalisen median kanavia.

Downtown Helsinki on liike elinvoimaisen ydinkeskustan puolesta. Se tarjoaa alustan laajalle keskustelulle Helsingin ydinkeskustan tulevaisuudesta ja jakaa monipuolisesti tietoa, sekä esittää erilaisia näkemyksiä rakentaen yhteistyötä eri toimijoiden välille.

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Lue juttu ›
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Lue juttu ›
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

3/2021
Kolumnit
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Hyvistä käytännöistä vauhtia kansainvälisiin rekrytointeihin
Osaajapulaa helpottavissa kansainvälisissä rekrytoinneissa kannattaa hyödyntää muiden yritysten kokemuksia...
Kova kilpailu pitää huippukokin vireänä
Ravintoloitsija Henri Alén on ollut mukana nostamassa Helsinkiä kulinaristiselle maailmankartalle. Ydinkeskustan...
Paikallinen sopiminen nyt ja tulevaisuudessa
Termi paikallinen sopiminen liittyy useimmiten työehtosopimuksiin. Se tarkoittaa toisin sopimista työehtosopimuksen...
Vastuullisuusraportti helpottaa pk-yrityksen kansainvälistymistä
Suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymisaste laahaa pahasti jäljessä muita Pohjoismaita, ja se on...
Seuraa näitä 15.11.2023
PRH:n muuttuneesta käytännöstä sekä yhtenäispatentin voimaantulosta ja laittoman uhkauksen syyteoikeudesta...
Pre-Slush: Match XR 2023 Matchmaking 29.11.2023
Match XR -tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusimpiin laajennetun todellisuuden ja Web3:n teknologioihin...
Elinvoima tehdään Kirkkonummella yhdessä
Kuntamme ja seutumme tulee olla houkutteleva niin työvoimalle kuin yrityksillekin. Kirkkonummen kunta...
Vantaalla on kotikenttäetu Suomen kansainväliseen menestykseen
Yrittäjät ja yritykset kilpailevat markkinoiden huomiosta ja oman kilpailukyvyn parantamisesta. Samoin...
Yritysten kokemukset kv-osaajien rekrytoimisesta ovat positiivisia
Kansainvälisiä osaajia tarvitaan kaikenlaisiin tehtäviin, ei vain huippuasiantuntijoiksi.
Globaali kaapelijätti investoi isosti Kirkkonummelle
Prysmian Groupin iso investointi vahvistaa Pikkalan tehtaan roolia johtavana merikaapelien valmistajana....
Uutuusteos kertoo, miten opit ajattelemaan älykkäästi
Kohti moniälykästä johtamista -kirjassa kerrotaan, kuinka älykäs ajattelu on opittavissa ja kuinka ajatteluaan...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Kauppakamarin vastauspankki: KauppakamariTieto
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Good practices accelerate international recruitment
International recruitment to alleviate the talent shortage should take advantage of the experiences gained...
Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...