Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Usvainen metsä.

Vastuullisuusraportti helpottaa pk-yrityksen kansainvälistymistä

Suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymisaste laahaa pahasti jäljessä muita Pohjoismaita, ja se on riski yrityksille ja Suomen taloudelle. Vastuullisuusraportti on yksi työkalu kansainvälistymiseen, ja se auttaa rahoituksen varmistamisessa.

Vastuullisuusraportointi koetaan usein rasitteeksi, jota pienen ja keskisuuren yrityksen ei onneksi tarvitse tehdä. Moni ei edes tiedä, mistä aloittaa.

Vastuullisuusraportointi aloitetaan yrityksen vaikutusten tunnistamisesta. Miten yritys toimii yhteiskunnassa ja millaisen jäljen se jättää ihmisiin, ympäristöön ja talouteen. Yrityksen on mahdotonta tehdä vaikuttavia tekoja, jos se ei tiedä, millainen jalanjälki sillä on nykyhetkessä.

Olemme kaikki velvollisia tekemään osuutemme ilmastonmuutoksen hidastamiseksi, luontokadon hillitsemiseksi ja oikeudenmukaisen yhteiskuntajärjestyksen ylläpitämiseksi. Siksi vastuullisuusraportilla on väliä.

Ennakoi riskejä – tee vastuullisuusraportti

Meillä on myös iloisia uutisia. Vastuullisuusraportoinnin yleinen GRI-standardi (GRI 2021) on uudistunut siten, että pk-yrityskin voi tehdä laadukkaan raportin, ja se on helpompaa valmiiden raportointipohjien ansiosta. Raportin voi tehdä täyttämään kaikki EU:n kestävyysraportointidirektiivin vaatimukset. Jos yritys ei ole vielä lain piirissä, yritys voi tehdä myös kevyemmän version raportista.

Vastuullisuusraportointi tarjoaa työkaluja toimitusketjujen hallintaan, mikä on monille yrityksille elintärkeää. Toimitusketjun hallinta saattaa olla joillekin yrityksille yhtä tärkeää kuin tutkimus- ja kehitystyö.

Tänä päivänä täytyy osata ennakoida mahdollisia riskejä, joita ilmastonmuutos, globaali liikehdintä ja maailmanpolitiikka tuovat, ja siten varmistaa, että oma toiminta kestää tarkastelun.

Lisää yrityksen luotettavuutta

Vastuullisuusraportti on tärkeä väline, jotta yritys voi kasvaa kansainvälisillä markkinoilla, sillä moni rahoittaja ja kansainvälinen kumppani vaatii sitä. Se lisää yrityksen luotettavuutta.

Yritykset, jotka tunnistavat ja kertovat avoimesti vastuullisuustyöstään, ovat turvallisempia sijoituskohteita ja parempia yhteistyökumppaneita. Vastuullisuusraportoinnin avulla yritys pystyy myös kehittämään työhyvinvointia, ulkomaisen työvoiman rekrytointia ja kansainvälisten osaajien integrointia yritykseen.

Helsingin seudun kauppakamari teki keväällä 2023 jäsenkyselyn, jossa kysyttiin jäsenyritysten vastuullisuustyöstä. Kyselyssä kävi ilmi, että vajaa puolet pk-yrityksistä (0-50M€ liikevaihto) seuraa jollain tavalla yrityksen vastuullisuutta ja vielä pienempi osuus on tehnyt vastuullisuusraportin.

Laitetaanpa tämä asia kuntoon nyt myös ulkomaankauppaan tähyävien pk-yritysten kohdalla. Suunnataan katseet kansainvälisille markkinoille ja kehitetään suomalaisyritysten vastuullisuutta systemaattisesti.

Lue lisää Enterprise Europe Network (EEN) -palvelusta www.een.fi. Maksuton palvelu on suunnattu kansainvälisille markkinoille tähyäville pk-yrityksille. EEN-palvelun avulla yritykset voivat löytää kumppaneita ulkomailta sekä kehittää toimintansa vastuullisuutta ja innovatiivisuutta.


Outi Toivanen-Visti

vastuullisuusasiantuntija
Enterprise Europe Network
Helsingin seudun kauppakamari

Maija Kärkäs
päällikkö, Enterprise Europe Network
Helsingin seudun kauppakamari

Helsingin seudun kauppakamarin ajankohtaisessa julkaistuja artikkeleita vastuullisuudesta

Lue lisää: Vastuullisuus

Avainsanat

Kehitystä koska tahansa.

Kauppakamarin KoulutusOnlinen avulla kehität helposti omaa osaamistasi tai koko henkilöstösi taitoja. Laajasta valikoimasta löytyy kattavasti koulutuksia kiinnostuksen ja osaamistavoitteiden mukaan.

Kehity yksin tai tiimisi kanssa – koska ja missä vain.

Lisää luettavaa

Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Lue juttu ›
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Lue juttu ›
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

4/2023
Neuvontapalvelut
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Pekka Toveri: Jokainen yritys voi olla hyökkäyksen kohde
Venäjän totaalinen sodankäynti koskettaa myös Suomea. Hybridiuhkiin varautuminen on sen vuoksi myös yrityksissä...
Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus Suomessa
EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa ilman erillistä lupaa myös opintojensa...
Yritysvastuudirektiivi tulee
EU:n toimielimet pääsivät alustavaan sopuun 14.12.2023 niin sanotun yritysvastuudirektiivin sisällöstä....
Seuraa näitä 14.2.2024
Miten vahvistetun tilinpäätöksen voi ilmoittaa kaupparekisteriin maksutta? Korkolain mukaisesta viitekorosta...
Pk-yrityksille 10 000 euron EENergy-avustus energiansäästöön tähtääviin toimenpiteisiin
EENergy on EU:n rahoittama hanke, joka myöntää 10 000 euron avustuksia eri puolille Eurooppaa pk-yrityksille,...
Kotirintama rientää apuun
Vallitsevaa taloussuhdannetta on vaikea kuvailla erinomaiseksi. Siten ei yllätä, että myös Helsingin...
Näin yritys varautuu vieraan valtion vihamieliseen vaikuttamiseen – asiantuntijan 4 vinkkiä
Vihamieliset valtiot ovat harjoittaneet hybridivaikuttamista vuosia eikä Suomikaan ole välttynyt siltä....
Talouden digitalisaatio ohjaa pääkaupunkiseudun toimialarakenteen kehitystä
Seudun mikroyritysten ja suurten yritysten vuosittainen yhteenlaskettu liikevaihto oli likimain samansuuruinen...
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen: Vantaalla ennätysmäärä uusia yrityksiä
Huippuluokan teknologiaa, hyvät liikenneyhteydet ja koulutettua työvoimaa. Vantaa tarjoaa yrityksille...
Miten selättää arvoristiriidat työpaikalla?
Onko työelämämme aidosti yhdenvertainen? Miltä syrjintä, korruptio ja häirintä työelämässä näyttävät?...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Acquiring Finnish language skills quickly alongside work
Employees with an immigrant background learn Finnish well when they are encouraged and given the opportunity...
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...