Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.

Glasgow´n kansainvälinen ilmastokokous vahvisti kansakuntien tietoisuutta ja sitoutumista yhteisiin ilmastotavoitteisiin. Vaikka monien suurten hiilipäästäjämaiden ilmastotavoitteet ovat vielä kaukana kansainvälisistä tavoitteista, kaikkien talouksien suunta on nyt kohti pienempiä päästöjä ja ilmaston lämpenemisen rajoittamista. Tämä on tärkeää kilpailuneutraalisuuden kannalta.

Ilmaston lämpenemisen rajoittaminen antaa yrityksille paljon pohdittavaa. Etenkin materiaalitalouden, energian käytön ja liikenteen kehittämisessä ilmastokysymykset on otettava aiempaa vahvemmin huomioon. Niihin kehitettävät ratkaisut avaavat samalla uusia markkinoita. Suomalaisyrityksillä onkin paljon annettavaa maailman hiilipäästöjen vähentämiseen.

Myös alueiden ja kuntien kehittämisessä ympäristönäkökohdat otetaan entistä painavammin huomioon. Esimerkiksi Helsinki on uudessa kaupunkistrategiassaan asettanut tavoitteeksi hiilineutraalisuuden saavuttamisen jo vuonna 2030. On tärkeää, että ratkaisuja hiilipäästöjen vähentämisen etsitään hyvässä yhteistyössä viranomaisten ja yritysten kesken. Näin voidaan taata, että ympäristön kannalta kestävät ratkaisut osoittautuvat kestäviksi myös taloudellisesti.

Suomessa yritykset ovat ottaneet hyvin aktiivisen roolin ilmastomuutoksen torjumisessa. Toimialoittain on laadittu vähähiilitiekarttoja, jotka antavat hyvän pohjan toimien suunnittelulle. Yrityksille on tarjolla apua ja neuvoja oman toiminnan hiilijalanjäljen selvittämiseen ja ilmastopäästöjen vähentämiseen. Esimerkiksi Keskuskauppakamarin ilmastositoumus siihen liittyvine koulutuksineen antaa hyvät eväät yrityksen omien toimenpiteiden suunnitteluun. Myös Helsingin seudun kauppakamarissa järjestämme koulutusta ja jäsentapahtumia aiheesta.

Aktiivinen vastuullisuustyö ansaitsee huomiota ja positiivisten esimerkkien esille tuontia. Keskuskauppakamari on aloittanut Vuoden vastuullisuusteko -palkinnon jakamisen. Ensimmäiseksi palkinnon saajaksi valittiin 4H Suomen taimiteko, joka on ryhtynyt konkreettisiin toimiin yritysten ja yksityishenkilöiden hiilidioksidipäästöjen kompensoimiseksi. Taimiteon tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä. Taimia istuttavat suomalaiset nuoret. Vastuullisuutta parhaimmillaan!

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

4/2021
Pääkirjoitukset
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...