Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Seuraa näitä Kauppakamarilehden palstalla (neuvontapalvelut). Kysymyksiä ja vastauksia Helsingin seudun kauppakamarista. Kysymyksiä ja vastauksia.

Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista

Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun, Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Kymenlaakson, Lapin, Länsi-Uudenmaan, Oulun, Rauman, Riihimäki-Hyvinkään, Satakunnan ja Turun kauppakamarien jäsenyrityksistä lähetettyihin kysymyksiin. Muihin, yleisesti kiinnostavia aiheita koskeviin kysymyksiin vastataan julkisesti Vastauspankissa.

Työnantajalle on tullut erään työntekijän osalta ulosottolaitokselta maksukielto, mutta sitä on unohdettu soveltaa työntekijän palkanmaksussa.
Voiko tästä tulla työnantajalle seuraamuksia?

Kyllä voi. Jos palkanmaksaja ei noudata maksukieltoa, siltä voidaan ulosmitata määrä, joka on tilittämättä ulosottoon. Kun työnantaja huomaa maksukiellon noudattamisen unohtuneen, sen kannattaa olla pikaisesti yhteydessä ulosottolaitokseen.

 

Miten lomakorvaus lasketaan ravintoedusta?

Ensin lasketaan, montako ravintoetuun oikeuttavaa työpäivää työntekijällä olisi ollut, jos hän olisi pitänyt loman lomana. Sen jälkeen kerrotaan näiden päivien määrä ravintoedun verotusarvolla. Esimerkki: työntekijälle maksetaan lomakorvauksena 24 pitämätöntä lomapäivää. 24 lomapäivässä olisi ollut 20 työpäivää, joten lomakorvaus ravintoedusta on 20 × ravintoedun verotusarvo.

 

Työntekijälle on kertynyt pitkän sairauspoissaolon vuoksi vuosilomaa täydentäviä lisävapaapäiviä, mutta työsuhde päättyy ennen niiden pitämistä.
Pitääkö ne maksaa lopputilissä?

Kyllä pitää. Jos työntekijä ei ole ehtinyt pitää hänelle kertyneitä lisävapaapäiviä, hänelle maksetaan työsuhteen päättyessä korvaus, joka vastaa hänen säännönmukaista tai keskimääräistä palkkaansa. Korvauksesta voi olla tarkempia säännöksiä työehtosopimuksessa.

Kaikkiin edellä oleviin kysymyksiin vastasi:
Kati Mattinen | juristi, VT | Helsingin seudun kauppakamarin neuvontapalvelut

 

Yrityksessä suunnitellaan muutosneuvotteluja alkavaksi lähitulevaisuudessa. Yrityksessä on käyty vuoropuhelua yrityksen taloudellisesta tilanteesta vähintään vuosineljänneksittäin. Miten työnantaja voi mahdollisimman ihmisystävällisesti ilmoittaa muutosneuvottelujen alkamisesta koko henkilöstölle? Onko ilmoituksen tapahduttava kirjallisesti, ja saako siitä antaa minkäänlaista ennakkovaroitusta? Tuleeko työnantajan varmistaa, että jokainen henkilöstön jäsen on vastaanottanut ilmoituksen?

Yhteistoimintalakia koskevien perustelujen mukaan käytäessä vuoropuhelua yrityksen taloudellisesta tilanteesta voidaan käsitellä myös sellaisia mahdollisia kehityskulkuja, joiden toteutuessa työnantajan täytyy myöhemmässä vaiheessa käynnistää muutosneuvottelut. Eli vuoropuhelussa voidaan arvioida, missä tilanteissa muutosneuvottelut mahdollisesti joudutaan käynnistämään. Sitten kun on ilmeistä, että joudutaan harkitsemaan muutosneuvottelujen piiriin kuuluvia asioita, on jo käynnistettävä itse neuvottelut. Eli tavallaan ennakkovaroitusta ei pidä antaa, jos jo tiedetään, että neuvottelut täytyy aloittaa, vaan silloin annetaan jo neuvotteluesitys. Vuoropuhelussa käsiteltyjen tietojen myötä muutosneuvottelut eivät välttämättä kuitenkaan tule henkilöstölle täytenä yllätyksenä.

Lähtökohtaisesti muutosneuvottelut käydään henkilöstön edustajan kanssa. Myös neuvotteluesitys eli kutsu muutosneuvotteluun annetaan tällöin henkilöstön edustajalle. Jos edustajaa ei ole, tai jos neuvottelut koskevat vain yksittäistä tai yksittäisiä työntekijöitä, käydään neuvottelut niiden työntekijöiden kanssa, joita neuvottelut koskevat. Tällöin työnantajan on syytä varmistaa, että jokainen työntekijä, jota asia koskee, on saanut neuvotteluesityksen tiedokseen. Yhteistoimintalain mukaan neuvotteluesitys tulee antaa kirjallisesti. Neuvotteluesityksen sisältö riippuu siitä, koskevatko neuvottelut työvoiman vähentämistä eli esimerkiksi lomauttamista tai irtisanomista vai työnjohto-oikeuden perusteella tehtäviä muutoksia.

Reetta Riihimäki | juristi, OTM | Helsingin seudun kauppakamarin neuvontapalvelut

 

 

Kauppakamaritieto

Aina ajantasainen tietolähteesi taloushallinnosta, verotuksesta, ulkomaankaupasta, työsuhteesta ja juridiikasta

Tilaa yksittäisiä teoksia, tuotepaketteja tai maksuttomat koekäyttötunnukset KauppakamariKaupasta!

Kauppakamarikauppaan

Kokeile maksutta

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

1/2024
Nopeat
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...