Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Seuraa näitä Kauppakamarilehden palstalla (neuvontapalvelut). Kysymyksiä ja vastauksia Helsingin seudun kauppakamarista. Kysymyksiä ja vastauksia.

Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista

Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun, Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Kymenlaakson, Lapin, Länsi-Uudenmaan, Oulun, Rauman, Riihimäki-Hyvinkään, Satakunnan ja Turun kauppakamarien jäsenyrityksistä lähetettyihin kysymyksiin. Muihin, yleisesti kiinnostavia aiheita koskeviin kysymyksiin vastataan julkisesti Vastauspankissa.

Työnantajalle on tullut erään työntekijän osalta ulosottolaitokselta maksukielto, mutta sitä on unohdettu soveltaa työntekijän palkanmaksussa.
Voiko tästä tulla työnantajalle seuraamuksia?

Kyllä voi. Jos palkanmaksaja ei noudata maksukieltoa, siltä voidaan ulosmitata määrä, joka on tilittämättä ulosottoon. Kun työnantaja huomaa maksukiellon noudattamisen unohtuneen, sen kannattaa olla pikaisesti yhteydessä ulosottolaitokseen.

 

Miten lomakorvaus lasketaan ravintoedusta?

Ensin lasketaan, montako ravintoetuun oikeuttavaa työpäivää työntekijällä olisi ollut, jos hän olisi pitänyt loman lomana. Sen jälkeen kerrotaan näiden päivien määrä ravintoedun verotusarvolla. Esimerkki: työntekijälle maksetaan lomakorvauksena 24 pitämätöntä lomapäivää. 24 lomapäivässä olisi ollut 20 työpäivää, joten lomakorvaus ravintoedusta on 20 × ravintoedun verotusarvo.

 

Työntekijälle on kertynyt pitkän sairauspoissaolon vuoksi vuosilomaa täydentäviä lisävapaapäiviä, mutta työsuhde päättyy ennen niiden pitämistä.
Pitääkö ne maksaa lopputilissä?

Kyllä pitää. Jos työntekijä ei ole ehtinyt pitää hänelle kertyneitä lisävapaapäiviä, hänelle maksetaan työsuhteen päättyessä korvaus, joka vastaa hänen säännönmukaista tai keskimääräistä palkkaansa. Korvauksesta voi olla tarkempia säännöksiä työehtosopimuksessa.

Kaikkiin edellä oleviin kysymyksiin vastasi:
Kati Mattinen | juristi, VT | Helsingin seudun kauppakamarin neuvontapalvelut

 

Yrityksessä suunnitellaan muutosneuvotteluja alkavaksi lähitulevaisuudessa. Yrityksessä on käyty vuoropuhelua yrityksen taloudellisesta tilanteesta vähintään vuosineljänneksittäin. Miten työnantaja voi mahdollisimman ihmisystävällisesti ilmoittaa muutosneuvottelujen alkamisesta koko henkilöstölle? Onko ilmoituksen tapahduttava kirjallisesti, ja saako siitä antaa minkäänlaista ennakkovaroitusta? Tuleeko työnantajan varmistaa, että jokainen henkilöstön jäsen on vastaanottanut ilmoituksen?

Yhteistoimintalakia koskevien perustelujen mukaan käytäessä vuoropuhelua yrityksen taloudellisesta tilanteesta voidaan käsitellä myös sellaisia mahdollisia kehityskulkuja, joiden toteutuessa työnantajan täytyy myöhemmässä vaiheessa käynnistää muutosneuvottelut. Eli vuoropuhelussa voidaan arvioida, missä tilanteissa muutosneuvottelut mahdollisesti joudutaan käynnistämään. Sitten kun on ilmeistä, että joudutaan harkitsemaan muutosneuvottelujen piiriin kuuluvia asioita, on jo käynnistettävä itse neuvottelut. Eli tavallaan ennakkovaroitusta ei pidä antaa, jos jo tiedetään, että neuvottelut täytyy aloittaa, vaan silloin annetaan jo neuvotteluesitys. Vuoropuhelussa käsiteltyjen tietojen myötä muutosneuvottelut eivät välttämättä kuitenkaan tule henkilöstölle täytenä yllätyksenä.

Lähtökohtaisesti muutosneuvottelut käydään henkilöstön edustajan kanssa. Myös neuvotteluesitys eli kutsu muutosneuvotteluun annetaan tällöin henkilöstön edustajalle. Jos edustajaa ei ole, tai jos neuvottelut koskevat vain yksittäistä tai yksittäisiä työntekijöitä, käydään neuvottelut niiden työntekijöiden kanssa, joita neuvottelut koskevat. Tällöin työnantajan on syytä varmistaa, että jokainen työntekijä, jota asia koskee, on saanut neuvotteluesityksen tiedokseen. Yhteistoimintalain mukaan neuvotteluesitys tulee antaa kirjallisesti. Neuvotteluesityksen sisältö riippuu siitä, koskevatko neuvottelut työvoiman vähentämistä eli esimerkiksi lomauttamista tai irtisanomista vai työnjohto-oikeuden perusteella tehtäviä muutoksia.

Reetta Riihimäki | juristi, OTM | Helsingin seudun kauppakamarin neuvontapalvelut

 

 

Kauppakamaritieto

Aina ajantasainen tietolähteesi taloushallinnosta, verotuksesta, ulkomaankaupasta, työsuhteesta ja juridiikasta

Tilaa yksittäisiä teoksia, tuotepaketteja tai maksuttomat koekäyttötunnukset KauppakamariKaupasta!

Kauppakamarikauppaan

Kokeile maksutta

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Lue juttu ›
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Lue juttu ›
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

1/2024
Nopeat
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Pekka Toveri: Jokainen yritys voi olla hyökkäyksen kohde
Venäjän totaalinen sodankäynti koskettaa myös Suomea. Hybridiuhkiin varautuminen on sen vuoksi myös yrityksissä...
Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus Suomessa
EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa ilman erillistä lupaa myös opintojensa...
Yritysvastuudirektiivi tulee
EU:n toimielimet pääsivät alustavaan sopuun 14.12.2023 niin sanotun yritysvastuudirektiivin sisällöstä....
Seuraa näitä 14.2.2024
Miten vahvistetun tilinpäätöksen voi ilmoittaa kaupparekisteriin maksutta? Korkolain mukaisesta viitekorosta...
Pk-yrityksille 10 000 euron EENergy-avustus energiansäästöön tähtääviin toimenpiteisiin
EENergy on EU:n rahoittama hanke, joka myöntää 10 000 euron avustuksia eri puolille Eurooppaa pk-yrityksille,...
Kotirintama rientää apuun
Vallitsevaa taloussuhdannetta on vaikea kuvailla erinomaiseksi. Siten ei yllätä, että myös Helsingin...
Näin yritys varautuu vieraan valtion vihamieliseen vaikuttamiseen – asiantuntijan 4 vinkkiä
Vihamieliset valtiot ovat harjoittaneet hybridivaikuttamista vuosia eikä Suomikaan ole välttynyt siltä....
Talouden digitalisaatio ohjaa pääkaupunkiseudun toimialarakenteen kehitystä
Seudun mikroyritysten ja suurten yritysten vuosittainen yhteenlaskettu liikevaihto oli likimain samansuuruinen...
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen: Vantaalla ennätysmäärä uusia yrityksiä
Huippuluokan teknologiaa, hyvät liikenneyhteydet ja koulutettua työvoimaa. Vantaa tarjoaa yrityksille...
Miten selättää arvoristiriidat työpaikalla?
Onko työelämämme aidosti yhdenvertainen? Miltä syrjintä, korruptio ja häirintä työelämässä näyttävät?...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Acquiring Finnish language skills quickly alongside work
Employees with an immigrant background learn Finnish well when they are encouraged and given the opportunity...
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...