Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Tiina Hulkko Kauppakamarilehden kolumnistina.

Vantaan ratikka kaupunkikehityksen moottorina

Raitiotieliikenne on nousussa koko Euroopassa, ja uusia raitiotiekaupunkeja on syntynyt kymmenen vuoden sisään useita. Suomessa Helsingin kantakaupungin raitioteiden lisäksi Tampereelle on rakennettu kokonainen raitiotiejärjestelmä, ja Helsingissä ja Espoossa on rakenteilla Raide-Jokeri sekä Kruunusillat. Pääkaupunkiseudun keskusten väliseksi joukkoliikennemuodoksi on valittu raitiotie, ja raitioteiden verkostoa koko seudulle suunnitellaan yhdessä.

Myös Vantaalle suunnitellaan 19 kilometrin pituista raitiotielinjaa, kehittämään kaupunkia ja lisäämään sen vetovoimaa. Vantaan asukas- ja työpaikkamäärien kasvu on ollut kovaa, ja sen ennustetaan edelleen jatkuvan. Kaupungin tavoitteena on kasvaa vahvojen joukkoliikenneyhteyksien varteen, ja toisaalta suojella luontoalueita ja arvokasta kulttuuriympäristöä tiivistämällä kaupunkirakennetta laajentumisen sijaan. Tarvitaan siis sekä tiivistä rakentamista asemien ympärille, että uusia liikenneratkaisuja. Kaupungin uudessa yleiskaavassa Vantaan ratikka on tämä ratkaisu, ja sen ympäristö sijaintia uudelle kehitykselle.

Raitiotien myötä Vantaalle muodostuu lisää erittäin vahvaa joukkoliikenteen verkostoa, ja myös viimeinen aluekeskus Hakunila saadaan raideliikenteen piiriin. Lentoasemalta alkava, Jumbon ja Tikkurilan kautta kulkeva ja Helsingin puolelle Mellunmäen metroasemalle päättyvä raitiotielinja yhdistää useita eri joukkoliikenteen solmukohtia. Tikkurilan merkitys seudullisena joukkoliikenteen hubina korostuu entisestään, ja jatkuvasti kehittyvä Aviapolis saa lisää nostetta ja parannusta sisäiseen saavutettavuuteensa. Muutos ratikan varren asukkaille on suuri, kun koko katu uusitaan ja raitiotien lisäksi esimerkiksi pyöräliikenteen yhteyksiä ja kävelyolosuhteita parannetaan.

Raitiotietä suunnitellaan yhteneväiseksi Helsingin pikaraitiotieverkoston kanssa, jotta Vantaan ratikka voidaan liittää seudun yhteiseen järjestelmään. Raitiotie sijoittuisi lähes koko matkaltaan omille kaistoilleen, joten se ei juutu ruuhkiin eikä ole myöskään muun liikenteen tiellä. Ruuhka-aikaan ratikoita kulkisi 7,5 minuutin välein, ja hieman harvemmilla vuoroväleillä läpi päivän. Vantaan ratikka korvaisi bussirunkolinjan 570, mutta vahvaan bussien liityntäliikenteeseen siirtymistä ei ole suunnitteilla.

Vantaan ratikan tarkempi suunnittelu on käynnissä, ja rakentamisesta päätetään ensi vuonna. Jos rakentamispäätös saadaan, Vantaa liittyy raitiotiekaupunkien joukkoon ja osaksi pääkaupunkiseudun pikaraitiotieverkostoa. Raitiotien myötä tulevan kaupunkikehityksen myötä ehkä jopa Suomen kolmanneksi suurimpana kaupunkina.


Tiina Hulkko

hankejohtaja
Vantaan kaupunki
@tiina_hulkko
#VantaanRatikka

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

4/2022
Kolumnit
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...