Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Tiina Hulkko Kauppakamarilehden kolumnistina.

Vantaan ratikka kaupunkikehityksen moottorina

Raitiotieliikenne on nousussa koko Euroopassa, ja uusia raitiotiekaupunkeja on syntynyt kymmenen vuoden sisään useita. Suomessa Helsingin kantakaupungin raitioteiden lisäksi Tampereelle on rakennettu kokonainen raitiotiejärjestelmä, ja Helsingissä ja Espoossa on rakenteilla Raide-Jokeri sekä Kruunusillat. Pääkaupunkiseudun keskusten väliseksi joukkoliikennemuodoksi on valittu raitiotie, ja raitioteiden verkostoa koko seudulle suunnitellaan yhdessä.

Myös Vantaalle suunnitellaan 19 kilometrin pituista raitiotielinjaa, kehittämään kaupunkia ja lisäämään sen vetovoimaa. Vantaan asukas- ja työpaikkamäärien kasvu on ollut kovaa, ja sen ennustetaan edelleen jatkuvan. Kaupungin tavoitteena on kasvaa vahvojen joukkoliikenneyhteyksien varteen, ja toisaalta suojella luontoalueita ja arvokasta kulttuuriympäristöä tiivistämällä kaupunkirakennetta laajentumisen sijaan. Tarvitaan siis sekä tiivistä rakentamista asemien ympärille, että uusia liikenneratkaisuja. Kaupungin uudessa yleiskaavassa Vantaan ratikka on tämä ratkaisu, ja sen ympäristö sijaintia uudelle kehitykselle.

Raitiotien myötä Vantaalle muodostuu lisää erittäin vahvaa joukkoliikenteen verkostoa, ja myös viimeinen aluekeskus Hakunila saadaan raideliikenteen piiriin. Lentoasemalta alkava, Jumbon ja Tikkurilan kautta kulkeva ja Helsingin puolelle Mellunmäen metroasemalle päättyvä raitiotielinja yhdistää useita eri joukkoliikenteen solmukohtia. Tikkurilan merkitys seudullisena joukkoliikenteen hubina korostuu entisestään, ja jatkuvasti kehittyvä Aviapolis saa lisää nostetta ja parannusta sisäiseen saavutettavuuteensa. Muutos ratikan varren asukkaille on suuri, kun koko katu uusitaan ja raitiotien lisäksi esimerkiksi pyöräliikenteen yhteyksiä ja kävelyolosuhteita parannetaan.

Raitiotietä suunnitellaan yhteneväiseksi Helsingin pikaraitiotieverkoston kanssa, jotta Vantaan ratikka voidaan liittää seudun yhteiseen järjestelmään. Raitiotie sijoittuisi lähes koko matkaltaan omille kaistoilleen, joten se ei juutu ruuhkiin eikä ole myöskään muun liikenteen tiellä. Ruuhka-aikaan ratikoita kulkisi 7,5 minuutin välein, ja hieman harvemmilla vuoroväleillä läpi päivän. Vantaan ratikka korvaisi bussirunkolinjan 570, mutta vahvaan bussien liityntäliikenteeseen siirtymistä ei ole suunnitteilla.

Vantaan ratikan tarkempi suunnittelu on käynnissä, ja rakentamisesta päätetään ensi vuonna. Jos rakentamispäätös saadaan, Vantaa liittyy raitiotiekaupunkien joukkoon ja osaksi pääkaupunkiseudun pikaraitiotieverkostoa. Raitiotien myötä tulevan kaupunkikehityksen myötä ehkä jopa Suomen kolmanneksi suurimpana kaupunkina.


Tiina Hulkko

hankejohtaja
Vantaan kaupunki
@tiina_hulkko
#VantaanRatikka

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Lue juttu ›
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Lue juttu ›
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

4/2022
Kolumnit
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Pekka Toveri: Jokainen yritys voi olla hyökkäyksen kohde
Venäjän totaalinen sodankäynti koskettaa myös Suomea. Hybridiuhkiin varautuminen on sen vuoksi myös yrityksissä...
Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus Suomessa
EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa ilman erillistä lupaa myös opintojensa...
Yritysvastuudirektiivi tulee
EU:n toimielimet pääsivät alustavaan sopuun 14.12.2023 niin sanotun yritysvastuudirektiivin sisällöstä....
Seuraa näitä 14.2.2024
Miten vahvistetun tilinpäätöksen voi ilmoittaa kaupparekisteriin maksutta? Korkolain mukaisesta viitekorosta...
Pk-yrityksille 10 000 euron EENergy-avustus energiansäästöön tähtääviin toimenpiteisiin
EENergy on EU:n rahoittama hanke, joka myöntää 10 000 euron avustuksia eri puolille Eurooppaa pk-yrityksille,...
Kotirintama rientää apuun
Vallitsevaa taloussuhdannetta on vaikea kuvailla erinomaiseksi. Siten ei yllätä, että myös Helsingin...
Näin yritys varautuu vieraan valtion vihamieliseen vaikuttamiseen – asiantuntijan 4 vinkkiä
Vihamieliset valtiot ovat harjoittaneet hybridivaikuttamista vuosia eikä Suomikaan ole välttynyt siltä....
Talouden digitalisaatio ohjaa pääkaupunkiseudun toimialarakenteen kehitystä
Seudun mikroyritysten ja suurten yritysten vuosittainen yhteenlaskettu liikevaihto oli likimain samansuuruinen...
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen: Vantaalla ennätysmäärä uusia yrityksiä
Huippuluokan teknologiaa, hyvät liikenneyhteydet ja koulutettua työvoimaa. Vantaa tarjoaa yrityksille...
Miten selättää arvoristiriidat työpaikalla?
Onko työelämämme aidosti yhdenvertainen? Miltä syrjintä, korruptio ja häirintä työelämässä näyttävät?...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Acquiring Finnish language skills quickly alongside work
Employees with an immigrant background learn Finnish well when they are encouraged and given the opportunity...
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...