Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Tiina Hulkko Kauppakamarilehden kolumnistina.

Vantaan ratikka kaupunkikehityksen moottorina

Raitiotieliikenne on nousussa koko Euroopassa, ja uusia raitiotiekaupunkeja on syntynyt kymmenen vuoden sisään useita. Suomessa Helsingin kantakaupungin raitioteiden lisäksi Tampereelle on rakennettu kokonainen raitiotiejärjestelmä, ja Helsingissä ja Espoossa on rakenteilla Raide-Jokeri sekä Kruunusillat. Pääkaupunkiseudun keskusten väliseksi joukkoliikennemuodoksi on valittu raitiotie, ja raitioteiden verkostoa koko seudulle suunnitellaan yhdessä.

Myös Vantaalle suunnitellaan 19 kilometrin pituista raitiotielinjaa, kehittämään kaupunkia ja lisäämään sen vetovoimaa. Vantaan asukas- ja työpaikkamäärien kasvu on ollut kovaa, ja sen ennustetaan edelleen jatkuvan. Kaupungin tavoitteena on kasvaa vahvojen joukkoliikenneyhteyksien varteen, ja toisaalta suojella luontoalueita ja arvokasta kulttuuriympäristöä tiivistämällä kaupunkirakennetta laajentumisen sijaan. Tarvitaan siis sekä tiivistä rakentamista asemien ympärille, että uusia liikenneratkaisuja. Kaupungin uudessa yleiskaavassa Vantaan ratikka on tämä ratkaisu, ja sen ympäristö sijaintia uudelle kehitykselle.

Raitiotien myötä Vantaalle muodostuu lisää erittäin vahvaa joukkoliikenteen verkostoa, ja myös viimeinen aluekeskus Hakunila saadaan raideliikenteen piiriin. Lentoasemalta alkava, Jumbon ja Tikkurilan kautta kulkeva ja Helsingin puolelle Mellunmäen metroasemalle päättyvä raitiotielinja yhdistää useita eri joukkoliikenteen solmukohtia. Tikkurilan merkitys seudullisena joukkoliikenteen hubina korostuu entisestään, ja jatkuvasti kehittyvä Aviapolis saa lisää nostetta ja parannusta sisäiseen saavutettavuuteensa. Muutos ratikan varren asukkaille on suuri, kun koko katu uusitaan ja raitiotien lisäksi esimerkiksi pyöräliikenteen yhteyksiä ja kävelyolosuhteita parannetaan.

Raitiotietä suunnitellaan yhteneväiseksi Helsingin pikaraitiotieverkoston kanssa, jotta Vantaan ratikka voidaan liittää seudun yhteiseen järjestelmään. Raitiotie sijoittuisi lähes koko matkaltaan omille kaistoilleen, joten se ei juutu ruuhkiin eikä ole myöskään muun liikenteen tiellä. Ruuhka-aikaan ratikoita kulkisi 7,5 minuutin välein, ja hieman harvemmilla vuoroväleillä läpi päivän. Vantaan ratikka korvaisi bussirunkolinjan 570, mutta vahvaan bussien liityntäliikenteeseen siirtymistä ei ole suunnitteilla.

Vantaan ratikan tarkempi suunnittelu on käynnissä, ja rakentamisesta päätetään ensi vuonna. Jos rakentamispäätös saadaan, Vantaa liittyy raitiotiekaupunkien joukkoon ja osaksi pääkaupunkiseudun pikaraitiotieverkostoa. Raitiotien myötä tulevan kaupunkikehityksen myötä ehkä jopa Suomen kolmanneksi suurimpana kaupunkina.


Tiina Hulkko

hankejohtaja
Vantaan kaupunki
@tiina_hulkko
#VantaanRatikka

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Lue juttu ›
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Lue juttu ›
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

4/2022
Kolumnit
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Hyvistä käytännöistä vauhtia kansainvälisiin rekrytointeihin
Osaajapulaa helpottavissa kansainvälisissä rekrytoinneissa kannattaa hyödyntää muiden yritysten kokemuksia...
Kova kilpailu pitää huippukokin vireänä
Ravintoloitsija Henri Alén on ollut mukana nostamassa Helsinkiä kulinaristiselle maailmankartalle. Ydinkeskustan...
Paikallinen sopiminen nyt ja tulevaisuudessa
Termi paikallinen sopiminen liittyy useimmiten työehtosopimuksiin. Se tarkoittaa toisin sopimista työehtosopimuksen...
Vastuullisuusraportti helpottaa pk-yrityksen kansainvälistymistä
Suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymisaste laahaa pahasti jäljessä muita Pohjoismaita, ja se on...
Seuraa näitä 15.11.2023
PRH:n muuttuneesta käytännöstä sekä yhtenäispatentin voimaantulosta ja laittoman uhkauksen syyteoikeudesta...
Pre-Slush: Match XR 2023 Matchmaking 29.11.2023
Match XR -tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusimpiin laajennetun todellisuuden ja Web3:n teknologioihin...
Elinvoima tehdään Kirkkonummella yhdessä
Kuntamme ja seutumme tulee olla houkutteleva niin työvoimalle kuin yrityksillekin. Kirkkonummen kunta...
Vantaalla on kotikenttäetu Suomen kansainväliseen menestykseen
Yrittäjät ja yritykset kilpailevat markkinoiden huomiosta ja oman kilpailukyvyn parantamisesta. Samoin...
Yritysten kokemukset kv-osaajien rekrytoimisesta ovat positiivisia
Kansainvälisiä osaajia tarvitaan kaikenlaisiin tehtäviin, ei vain huippuasiantuntijoiksi.
Globaali kaapelijätti investoi isosti Kirkkonummelle
Prysmian Groupin iso investointi vahvistaa Pikkalan tehtaan roolia johtavana merikaapelien valmistajana....
Uutuusteos kertoo, miten opit ajattelemaan älykkäästi
Kohti moniälykästä johtamista -kirjassa kerrotaan, kuinka älykäs ajattelu on opittavissa ja kuinka ajatteluaan...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Kauppakamarin vastauspankki: KauppakamariTieto
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Good practices accelerate international recruitment
International recruitment to alleviate the talent shortage should take advantage of the experiences gained...
Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...