Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Vantaan aluetoimiston johtaja Reino Meriläinen Helsingin seudun kauppakamarista.

Vantaalla on kotikenttäetu Suomen kansainväliseen menestykseen

Yrittäjät ja yritykset kilpailevat markkinoiden huomiosta ja oman kilpailukyvyn parantamisesta. Samoin talousalueet kilpailevat huomiosta, osaajista ja investoinneista. Vantaa on kilpailussa loistavassa asemassa ja voi onnistuessaan lisätä myös seudun muiden kuntien vetovoimaa. Suomi voi puolestaan pärjätä muita Pohjoismaita paremmin ja samalla vahvistaa koko Euroopan vetovoimaa esimerkiksi kansainvälisissä investoinneissa, kirjoittaa Helsingin seudun kauppakamarin Vantaan toimiston uusi johtaja Reino Meriläinen.

Aloitin Helsingin seudun kauppakamarissa Vantaan johtajana lokakuun alussa. Taustani on monipuolisesti yrittäjyydessä ja toimin aiemmin yrittäjänä taloushallinnon ohjelmistoyrityksessä. Olen myös aktiivinen yrittäjyyden tukija Uusyrityskeskuksissa, mentorina, sijoittajana ja sparraajana Kasvu Openin riveissä. Koen yrittäjyyden ja yrittäjien aktiivisen kasvuhakuisuuden tärkeimmäksi koko yhteiskuntamme menestymiselle. Tehtävänäni Kauppakamarissa on varmistaa Vantaan ja vantaalaisten yritysten menestys ja siinä ohessa lisätä Vantaan, Helsingin seudun ja Suomen vetovoimaa.

Vantaalla on upea mahdollisuus erityisesti elinkeinotoiminnan vetovoimaisuudessa. Toimiessani Vantaan Uusyrityskeskuksen hallituksen puheenjohtajana, olen ylpeänä todistanut Vantaan yrityspalveluiden laatua ja tehoa. Yrityksiä perustetaan vilkkaasti ja erityismaininnan ansaitsee yritysten perustajien kansainvälisyys. Yritysneuvonnan kohtaamista yritystä suunnittelevista ihmisistä 56 prosenttia on lähtöisin muualta kuin Suomesta. Se on suhteellisesti enemmän kuin muualla Suomessa.

On ilo todeta Vantaan olevan halukas ja kykenevä panostamaan alueen kasvun jatkumiseen. Juuri talouden vaikeina aikoina luodaan pohja seuraavaan kasvuun ja kilpailukykyyn. Vantaa investoi tällä hetkellä muun muassa raitiovaunuliikenteeseen ja Tikkurilan Osaamiskampukseen. Niiden tarkoitus on houkutella alueelle yksityisiä investointeja ja vahvistaa elinvoimaa.

Raitiovaunulinja merkitsee muutakin kuin ihmisten tehokasta liikkumista. Kiinteät liikennejärjestelyt ovat osoitus rakennuttajille, asukkaille ja yrityksille alueista, joiden kehittämiseen panostetaan. Raidelinja mahdollistaa kaupunkirakenteen tiivistämisen ja kannustaa sekä asuinrakentamista että yrityksiä linjan varrelle. Samalla lentoaseman saavutettavuus paranee entisestään.

Olen innokkaasti tukemassa Vantaata sen menestysmatkalla. Olen varma, että maailma (ja Vantaa siinä ohessa) tulee paremmaksi, kun varmistetaan paremmuuden tavoittelun kaupallinen kannattavuus. Jos sinulla tämän luettuasi tulee oivallisia ajatuksia, kuinka voisin olla kanssasi ratkaisemassa Vantaan (tai maailman) ongelmia, otathan yhteyttä.

Reino Meriläinen
Vantaan aluetoimiston johtaja
(yritysten mentori ja sparraaja)
Helsingin seudun kauppakamari

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

4/2023
Kolumnit
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...