Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ja Porvoon kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula. Kauppakamarilehti.

Uusia valtuustoja odottaa koronavaurioiden korjaaminen

Korona-ajan vahinkojen korjaaminen on tulevan valtuustokauden suurimpia haasteita Uudenmaan kunnissa. Miten Espoo ja Porvoo aikovat päästä kasvuun jälleen kiinni?

Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä uskoo, että korona-aika vauhdittaa entisestään talouden ja yhteiskunnan rakennemuutosta. Tähän liittyvät haasteet ovat keskeisellä sijalla myös kesäkuun alussa aloittavan uuden kaupunginvaltuuston agendalla.

– Kaikkien lamojen aikana työpaikkoja menetetään ja laman jälkeisessä nousussa niitä syntyy lisää toisissa paikoissa. Uskon, että Espoolla on erinomaiset mahdollisuudet menestyä niin kansallisessa kuin kansainvälisessäkin kilpailussa, Mäkelä sanoo.

Espoon kaupunki on käynnistänyt Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kanssa Restart Espoo-hankkeen, jossa etsitään simulointimallinnusten avulla ratkaisuja talouden ja kaupungin toimintojen hallittuun paluuseen normaaliin ja kasvuun.

– Digitaalisten ja kestävän kehityksen ratkaisujen edistäminen on tulevina vuosina keskeisellä sijalla elinkeinoelämän kehittämisessä, Mäkelä toteaa.

Painopiste tässä on etenkin Otaniemen ja Keilaniemen alueilla, joihin Aalto-yliopiston ohella keskittyy runsaasti osaamis- ja tietointensiivisiä yrityksiä.

– Myös palvelut ovat koronan jälkeen tärkeät – eli elinvoimaa ja palveluja tarvitaan, Mäkelä linjaa.

Espoo varautuu vahvaan kasvuun

Mäkelän mukaan myös muuta kaupunkirakennetta kehitetään jatkossakin niin, että se vastaa mahdollisimman hyvin sekä asukkaiden että yritysten tarpeita. Espoossa voimakkaaseen kasvuun on varauduttu investoimalla kaupunkirakenteen ja palvelujen kehittämiseen erityisesti länsimetron, Raide-Jokerin ja kaupunkiradan ympärillä. Niiden varrella sijaitsevista viidestä kaupunkikeskuksesta tulee tiiviitä asuin-, asiointi- ja työpaikka-alueita, joita ympäröi pientalovaltainen asumisen ja vapaa-ajan vyöhyke.

– Espoossa on pitkäjänteisesti investoitu siihen, että kaupunkikeskukset ja kasvukäytävät olisivat kilpailukykyinen toimintaympäristö kaikille yrityksille. Yksi keskeisimmistä asioista on osaavan työvoiman saannin turvaaminen.

Porvoo selvinnyt koronasta säikähdyksellä

Myös Porvoossa uusi kaupunginvaltuusto saa ensimmäisenä pöydälleen korona-ajan jälkien korjaamisen. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula sanoo, että Porvoossa pandemian vaikutukset näyttävän onneksi jäävän osin pelättyä pienemmiksi.

– Korona näkyy selvästi verotulojen kehityksessä, mutta Porvoon elinkeinorakenteelle isku on ollut suhteessa pienempi kuin esimerkiksi Helsingissä, Ujula vertaa.

Tästä on kiittäminen monipuolista elinkeinorakennetta ja ennen muuta Kilpilahteen sijoittuvaa teollisuuskeskittymää, jossa sijaitsee muun muassa Nesteen öljynjalostamo. Alueelle sijoittuneiden yritysten liiketoimintaan koronalla on ollut suhteellisen vähän vaikutuksia.

– Palvelusektorilla haasteet ovat olleet suuremmat, mutta jopa Porvoon matkailu näyttää selvinneen pienemmillä tappioilla kuin etukäteen ajateltiin. Toki pandemian etenemistä ja lopullisia vaikutuksia on vielä mahdotonta ennustaa.

Uusi yritysalue merkittävä hanke

Elinkeinoelämän näkökulmasta Porvoon tulevien vuosien suurin hanke on uusi Kulloon yritysalue Kilpilahden teollisuusalueen välittömässä läheisyydessä. Kaupunki investoi alueen kunnallistekniikkaan vajaat kymmenen miljoonaa euroa.

– Aluetta markkinoidaan Kilpilahden yritysalueen nimellä muun muassa kiertotalouteen sopivana alueena, ja tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia Kilpilahden energia- ja kemianteollisuuden alihankkijaverkostolle. Tämän odotetaan lisäävän Porvoon houkuttelevuutta yritysten osalta, Ujula toteaa.

Porvoossa jännitetään nyt, mihin Neste rakentaa seuraavan uusiutuvia polttoaineita tuottavan laitoksensa. Vaihtoehtoina ovat Porvoo tai Rotterdam. Päätöstä sijoituspaikasta odotetaan vielä tämän vuoden puolella.

– Jos yhtiö päättää investoida Porvooseen, on kaupunki luonnollisesti osaltaan mahdollistamassa kansallisesti erittäin merkittävää hanketta.

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

1/2021
Nopeat
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...