Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ja Porvoon kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula. Kauppakamarilehti.

Uusia valtuustoja odottaa koronavaurioiden korjaaminen

Korona-ajan vahinkojen korjaaminen on tulevan valtuustokauden suurimpia haasteita Uudenmaan kunnissa. Miten Espoo ja Porvoo aikovat päästä kasvuun jälleen kiinni?

Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä uskoo, että korona-aika vauhdittaa entisestään talouden ja yhteiskunnan rakennemuutosta. Tähän liittyvät haasteet ovat keskeisellä sijalla myös kesäkuun alussa aloittavan uuden kaupunginvaltuuston agendalla.

– Kaikkien lamojen aikana työpaikkoja menetetään ja laman jälkeisessä nousussa niitä syntyy lisää toisissa paikoissa. Uskon, että Espoolla on erinomaiset mahdollisuudet menestyä niin kansallisessa kuin kansainvälisessäkin kilpailussa, Mäkelä sanoo.

Espoon kaupunki on käynnistänyt Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kanssa Restart Espoo-hankkeen, jossa etsitään simulointimallinnusten avulla ratkaisuja talouden ja kaupungin toimintojen hallittuun paluuseen normaaliin ja kasvuun.

– Digitaalisten ja kestävän kehityksen ratkaisujen edistäminen on tulevina vuosina keskeisellä sijalla elinkeinoelämän kehittämisessä, Mäkelä toteaa.

Painopiste tässä on etenkin Otaniemen ja Keilaniemen alueilla, joihin Aalto-yliopiston ohella keskittyy runsaasti osaamis- ja tietointensiivisiä yrityksiä.

– Myös palvelut ovat koronan jälkeen tärkeät – eli elinvoimaa ja palveluja tarvitaan, Mäkelä linjaa.

Espoo varautuu vahvaan kasvuun

Mäkelän mukaan myös muuta kaupunkirakennetta kehitetään jatkossakin niin, että se vastaa mahdollisimman hyvin sekä asukkaiden että yritysten tarpeita. Espoossa voimakkaaseen kasvuun on varauduttu investoimalla kaupunkirakenteen ja palvelujen kehittämiseen erityisesti länsimetron, Raide-Jokerin ja kaupunkiradan ympärillä. Niiden varrella sijaitsevista viidestä kaupunkikeskuksesta tulee tiiviitä asuin-, asiointi- ja työpaikka-alueita, joita ympäröi pientalovaltainen asumisen ja vapaa-ajan vyöhyke.

– Espoossa on pitkäjänteisesti investoitu siihen, että kaupunkikeskukset ja kasvukäytävät olisivat kilpailukykyinen toimintaympäristö kaikille yrityksille. Yksi keskeisimmistä asioista on osaavan työvoiman saannin turvaaminen.

Porvoo selvinnyt koronasta säikähdyksellä

Myös Porvoossa uusi kaupunginvaltuusto saa ensimmäisenä pöydälleen korona-ajan jälkien korjaamisen. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula sanoo, että Porvoossa pandemian vaikutukset näyttävän onneksi jäävän osin pelättyä pienemmiksi.

– Korona näkyy selvästi verotulojen kehityksessä, mutta Porvoon elinkeinorakenteelle isku on ollut suhteessa pienempi kuin esimerkiksi Helsingissä, Ujula vertaa.

Tästä on kiittäminen monipuolista elinkeinorakennetta ja ennen muuta Kilpilahteen sijoittuvaa teollisuuskeskittymää, jossa sijaitsee muun muassa Nesteen öljynjalostamo. Alueelle sijoittuneiden yritysten liiketoimintaan koronalla on ollut suhteellisen vähän vaikutuksia.

– Palvelusektorilla haasteet ovat olleet suuremmat, mutta jopa Porvoon matkailu näyttää selvinneen pienemmillä tappioilla kuin etukäteen ajateltiin. Toki pandemian etenemistä ja lopullisia vaikutuksia on vielä mahdotonta ennustaa.

Uusi yritysalue merkittävä hanke

Elinkeinoelämän näkökulmasta Porvoon tulevien vuosien suurin hanke on uusi Kulloon yritysalue Kilpilahden teollisuusalueen välittömässä läheisyydessä. Kaupunki investoi alueen kunnallistekniikkaan vajaat kymmenen miljoonaa euroa.

– Aluetta markkinoidaan Kilpilahden yritysalueen nimellä muun muassa kiertotalouteen sopivana alueena, ja tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia Kilpilahden energia- ja kemianteollisuuden alihankkijaverkostolle. Tämän odotetaan lisäävän Porvoon houkuttelevuutta yritysten osalta, Ujula toteaa.

Porvoossa jännitetään nyt, mihin Neste rakentaa seuraavan uusiutuvia polttoaineita tuottavan laitoksensa. Vaihtoehtoina ovat Porvoo tai Rotterdam. Päätöstä sijoituspaikasta odotetaan vielä tämän vuoden puolella.

– Jos yhtiö päättää investoida Porvooseen, on kaupunki luonnollisesti osaltaan mahdollistamassa kansallisesti erittäin merkittävää hanketta.

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Lue juttu ›
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Lue juttu ›
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

1/2021
Nopeat
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Hyvistä käytännöistä vauhtia kansainvälisiin rekrytointeihin
Osaajapulaa helpottavissa kansainvälisissä rekrytoinneissa kannattaa hyödyntää muiden yritysten kokemuksia...
Kova kilpailu pitää huippukokin vireänä
Ravintoloitsija Henri Alén on ollut mukana nostamassa Helsinkiä kulinaristiselle maailmankartalle. Ydinkeskustan...
Paikallinen sopiminen nyt ja tulevaisuudessa
Termi paikallinen sopiminen liittyy useimmiten työehtosopimuksiin. Se tarkoittaa toisin sopimista työehtosopimuksen...
Vastuullisuusraportti helpottaa pk-yrityksen kansainvälistymistä
Suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymisaste laahaa pahasti jäljessä muita Pohjoismaita, ja se on...
Seuraa näitä 15.11.2023
PRH:n muuttuneesta käytännöstä sekä yhtenäispatentin voimaantulosta ja laittoman uhkauksen syyteoikeudesta...
Pre-Slush: Match XR 2023 Matchmaking 29.11.2023
Match XR -tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusimpiin laajennetun todellisuuden ja Web3:n teknologioihin...
Elinvoima tehdään Kirkkonummella yhdessä
Kuntamme ja seutumme tulee olla houkutteleva niin työvoimalle kuin yrityksillekin. Kirkkonummen kunta...
Vantaalla on kotikenttäetu Suomen kansainväliseen menestykseen
Yrittäjät ja yritykset kilpailevat markkinoiden huomiosta ja oman kilpailukyvyn parantamisesta. Samoin...
Yritysten kokemukset kv-osaajien rekrytoimisesta ovat positiivisia
Kansainvälisiä osaajia tarvitaan kaikenlaisiin tehtäviin, ei vain huippuasiantuntijoiksi.
Globaali kaapelijätti investoi isosti Kirkkonummelle
Prysmian Groupin iso investointi vahvistaa Pikkalan tehtaan roolia johtavana merikaapelien valmistajana....
Uutuusteos kertoo, miten opit ajattelemaan älykkäästi
Kohti moniälykästä johtamista -kirjassa kerrotaan, kuinka älykäs ajattelu on opittavissa ja kuinka ajatteluaan...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Kauppakamarin vastauspankki: KauppakamariTieto
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Good practices accelerate international recruitment
International recruitment to alleviate the talent shortage should take advantage of the experiences gained...
Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...