Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Työ- ja elinkeinoministeriön maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen.
Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen vauhdittaa työ- ja elinkeinoministeriössä työperäistä maahanmuuttoa. Siihen vaaditaan paljon muutakin kuin nopeita lupaprosesseja.

Sonja Hämäläinen johtaa työ- ja elinkeinoministeriössä maahanmuuttoasioita. Työkenttä on moniulotteinen ja yhteiskunnallisesti merkittävä.  Tulevaisuuden osaamistarpeiden ratkominen vaatii asennemuutosta ja yhteistyötä.

Työ- ja elinkeinoministeriön maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen on hoitanut koko työuransa maahanmuuttoon ja pakolaisiin liittyviä asioita Suomessa ja YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:ssä.

Heti juristiksi valmistumisensa jälkeen hän huomasi, että kyse on erittäin kiinnostavasta tehtäväkentästä. Maahanmuuttoasiat ovat äärettömän moniulotteisia, ja kyse on yhteiskunnallisesti merkittävistä asioista, Hämäläinen tiivistää. Vuonna 2015 hänet nimitettiin maahanmuuttojohtajaksi vetämään TEMin kotoutumisyksikköä. Samaan aikaan Suomessa oli meneillään ennennäkemättömän suuri turvapaikanhakijoiden aalto.

– Se oli suoraan hyppy syvään päähän, Hämäläinen kuvailee tilannetta.

Valmisteilla iso uudistus

Työperäisen maahanmuuton hallinto siirtyi viime vuoden alussa sisäministeriöstä TEMin alaisuuteen. Hämäläinen on avainhenkilö valmisteilla olevassa uudistuksessa, jossa työvoiman ja opiskelijoiden maahanmuutto kytketään entistä vahvemmin osaksi työllisyys-, koulutus-, elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa.

– Kyse on isosta kokonaisuudesta, johon kuuluu lainsäädäntötyö, prosessien uudistaminen ja uuden sähköisen järjestelmän käyttöönotto. Kyse ei ole vain Maahanmuuttoviraston lupamenettelyn sujuvoittamisesta, vaan mukana ovat myös esimerkiksi työvoimahallinnon ja Business Finlandin toiminnan kehittäminen.

Hämäläisen mukaan kuluvan hallituskauden loppuun mennessä Suomella tulisi olla työperäistä maahanmuuttoa varten kansainvälisesti kilpailukykyinen järjestelmä.

– Tavoitteena on rakentaa toimintamalli, jossa meillä on uuden luokan kyvykkyys tunnistaa toimialoja ja työpaikkoja, jotka tarvitsevat kansainvälistä rekrytointia. Lisäksi on tunnistettava alueita, joista osaajia tuodaan, Hämäläinen sanoo.

Myös yrityksissä tarvitaan asennemuutosta

Hämäläinen korostaa tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa, jotta työvoimatarpeista nyt ja tulevaisuudessa saadaan mahdollisimman kattava kuva. Hämäläisen mukaan julkisen sektorin tehtävänä on luoda toimivat ja eettisesti kestävät puitteet osaajien houkuttelulle ja kansainväliselle rekrytoinnille. Samaan aikaan kuitenkin myös työelämän vastaanottavuudessa ja avoimuudessa ulkomaisille osaajille on vielä paljon tehtävää.

– Sujuvat lupaprosessit eivät yksin riitä, vaan työnantajilla on myös olla valmiudet ja halu rekrytoida kansainvälisiä osaajia. On paljon yrityksiä, jotka osaavat ja haluavat heitä palkata. Toisaalta etenkin pk-sektorilla kynnys kansainvälisiin rekrytointeihin voi olla korkea. Tähän tarvitaan asennemuutosta.

Hämäläisen mielestä Suomen vetovoima kansainvälisten osaajien silmissä on avainasemassa, kun työperäistä maahanmuuttoa pyritään lisäämään. Tätä varten on meneillään Talent Boost -ohjelma, jonka painopisteenä on saada osaajia, opiskelijoita ja tutkijoita työvoimapulasta kärsiville aloille.

– Keskiössä on oleskelulupaprosessien selkeä nopeuttaminen, mutta toisaalta tarvitaan myös sujuvia asettautumispalveluja työntekijöille ja heidän perheilleen.

Talent Boostin keskeisiin tavoitteisiin kuuluu yritysten kansainvälisen rekrytoinnin osaamisen kehittäminen.

– Tutkimukset osoittavat selvästi, että mitä enemmän henkilöstössä on diversiteettiä, sitä paremmin se vauhdittaa kansainvälistymistä, kasvua ja uudistumista.

 

Sonja Hämäläinen
maahanmuuttojohtaja
työ- ja elinkeinoministeriö

 

cv

Sonja Hämäläinen

Työ- ja elinkeinoministeriön maahanmuuttojohtaja 2015–

Ura: Sisäministeriössä ja työ- ja elinkeinoministeriössä EU:n maahanmuuttodirektiivien, ulkomaalais-, kansalaisuus- ja kotoutumislainsäädännön ja -politiikan valmistelua. UNHCR:llä pakolaisten suojelun kehittämistä Aasiassa.

Harrastukset: Kaikenlaiset pallopelit, lukeminen ja luontomatkailu

Motto: ”Uteliaisuus kannattaa aina.”

Avainsanat

Kauppakamarin Johtajaklubi - aikasi arvoinen

Toimitusjohtajien, johtajien ja organisaatioiden avainhenkilöiden valtakunnallinen verkosto tarjoaa jäsenilleen asiantuntijoiden keynote-puheenvuoroja, luottamuksellisia keskusteluja ja arvokasta tietoa johtajuudesta ja liiketoiminnan kehittämisestä. 
Joko Sinä olet mukana? Katso ohjelma ja ilmoittaudu seuraavaan Klubi-infoon KauppakamariKaupassa.

Kauppakamarin Johtajaklubi

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

2/2021
Henkilökuvat
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...