Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Työ- ja elinkeinoministeriön maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen.
Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen vauhdittaa työ- ja elinkeinoministeriössä työperäistä maahanmuuttoa. Siihen vaaditaan paljon muutakin kuin nopeita lupaprosesseja.

Sonja Hämäläinen johtaa työ- ja elinkeinoministeriössä maahanmuuttoasioita. Työkenttä on moniulotteinen ja yhteiskunnallisesti merkittävä.  Tulevaisuuden osaamistarpeiden ratkominen vaatii asennemuutosta ja yhteistyötä.

Työ- ja elinkeinoministeriön maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen on hoitanut koko työuransa maahanmuuttoon ja pakolaisiin liittyviä asioita Suomessa ja YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:ssä.

Heti juristiksi valmistumisensa jälkeen hän huomasi, että kyse on erittäin kiinnostavasta tehtäväkentästä. Maahanmuuttoasiat ovat äärettömän moniulotteisia, ja kyse on yhteiskunnallisesti merkittävistä asioista, Hämäläinen tiivistää. Vuonna 2015 hänet nimitettiin maahanmuuttojohtajaksi vetämään TEMin kotoutumisyksikköä. Samaan aikaan Suomessa oli meneillään ennennäkemättömän suuri turvapaikanhakijoiden aalto.

– Se oli suoraan hyppy syvään päähän, Hämäläinen kuvailee tilannetta.

Valmisteilla iso uudistus

Työperäisen maahanmuuton hallinto siirtyi viime vuoden alussa sisäministeriöstä TEMin alaisuuteen. Hämäläinen on avainhenkilö valmisteilla olevassa uudistuksessa, jossa työvoiman ja opiskelijoiden maahanmuutto kytketään entistä vahvemmin osaksi työllisyys-, koulutus-, elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa.

– Kyse on isosta kokonaisuudesta, johon kuuluu lainsäädäntötyö, prosessien uudistaminen ja uuden sähköisen järjestelmän käyttöönotto. Kyse ei ole vain Maahanmuuttoviraston lupamenettelyn sujuvoittamisesta, vaan mukana ovat myös esimerkiksi työvoimahallinnon ja Business Finlandin toiminnan kehittäminen.

Hämäläisen mukaan kuluvan hallituskauden loppuun mennessä Suomella tulisi olla työperäistä maahanmuuttoa varten kansainvälisesti kilpailukykyinen järjestelmä.

– Tavoitteena on rakentaa toimintamalli, jossa meillä on uuden luokan kyvykkyys tunnistaa toimialoja ja työpaikkoja, jotka tarvitsevat kansainvälistä rekrytointia. Lisäksi on tunnistettava alueita, joista osaajia tuodaan, Hämäläinen sanoo.

Myös yrityksissä tarvitaan asennemuutosta

Hämäläinen korostaa tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa, jotta työvoimatarpeista nyt ja tulevaisuudessa saadaan mahdollisimman kattava kuva. Hämäläisen mukaan julkisen sektorin tehtävänä on luoda toimivat ja eettisesti kestävät puitteet osaajien houkuttelulle ja kansainväliselle rekrytoinnille. Samaan aikaan kuitenkin myös työelämän vastaanottavuudessa ja avoimuudessa ulkomaisille osaajille on vielä paljon tehtävää.

– Sujuvat lupaprosessit eivät yksin riitä, vaan työnantajilla on myös olla valmiudet ja halu rekrytoida kansainvälisiä osaajia. On paljon yrityksiä, jotka osaavat ja haluavat heitä palkata. Toisaalta etenkin pk-sektorilla kynnys kansainvälisiin rekrytointeihin voi olla korkea. Tähän tarvitaan asennemuutosta.

Hämäläisen mielestä Suomen vetovoima kansainvälisten osaajien silmissä on avainasemassa, kun työperäistä maahanmuuttoa pyritään lisäämään. Tätä varten on meneillään Talent Boost -ohjelma, jonka painopisteenä on saada osaajia, opiskelijoita ja tutkijoita työvoimapulasta kärsiville aloille.

– Keskiössä on oleskelulupaprosessien selkeä nopeuttaminen, mutta toisaalta tarvitaan myös sujuvia asettautumispalveluja työntekijöille ja heidän perheilleen.

Talent Boostin keskeisiin tavoitteisiin kuuluu yritysten kansainvälisen rekrytoinnin osaamisen kehittäminen.

– Tutkimukset osoittavat selvästi, että mitä enemmän henkilöstössä on diversiteettiä, sitä paremmin se vauhdittaa kansainvälistymistä, kasvua ja uudistumista.

 

Sonja Hämäläinen
maahanmuuttojohtaja
työ- ja elinkeinoministeriö

 

cv

Sonja Hämäläinen

Työ- ja elinkeinoministeriön maahanmuuttojohtaja 2015–

Ura: Sisäministeriössä ja työ- ja elinkeinoministeriössä EU:n maahanmuuttodirektiivien, ulkomaalais-, kansalaisuus- ja kotoutumislainsäädännön ja -politiikan valmistelua. UNHCR:llä pakolaisten suojelun kehittämistä Aasiassa.

Harrastukset: Kaikenlaiset pallopelit, lukeminen ja luontomatkailu

Motto: ”Uteliaisuus kannattaa aina.”

Avainsanat

Kauppakamarin Johtajaklubi - aikasi arvoinen

Toimitusjohtajien, johtajien ja organisaatioiden avainhenkilöiden valtakunnallinen verkosto tarjoaa jäsenilleen asiantuntijoiden keynote-puheenvuoroja, luottamuksellisia keskusteluja ja arvokasta tietoa johtajuudesta ja liiketoiminnan kehittämisestä. 
Joko Sinä olet mukana? Katso ohjelma ja ilmoittaudu seuraavaan Klubi-infoon KauppakamariKaupassa.

Kauppakamarin Johtajaklubi

Lisää luettavaa

Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Lue juttu ›
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Lue juttu ›
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Lue juttu ›
Hyvistä käytännöistä vauhtia kansainvälisiin rekrytointeihin
Osaajapulaa helpottavissa kansainvälisissä rekrytoinneissa kannattaa hyödyntää muiden yritysten kokemuksia...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

2/2021
Henkilökuvat
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Hyvistä käytännöistä vauhtia kansainvälisiin rekrytointeihin
Osaajapulaa helpottavissa kansainvälisissä rekrytoinneissa kannattaa hyödyntää muiden yritysten kokemuksia...
Kova kilpailu pitää huippukokin vireänä
Ravintoloitsija Henri Alén on ollut mukana nostamassa Helsinkiä kulinaristiselle maailmankartalle. Ydinkeskustan...
Paikallinen sopiminen nyt ja tulevaisuudessa
Termi paikallinen sopiminen liittyy useimmiten työehtosopimuksiin. Se tarkoittaa toisin sopimista työehtosopimuksen...
Vastuullisuusraportti helpottaa pk-yrityksen kansainvälistymistä
Suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymisaste laahaa pahasti jäljessä muita Pohjoismaita, ja se on...
Seuraa näitä 15.11.2023
PRH:n muuttuneesta käytännöstä sekä yhtenäispatentin voimaantulosta ja laittoman uhkauksen syyteoikeudesta...
Pre-Slush: Match XR 2023 Matchmaking 29.11.2023
Match XR -tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusimpiin laajennetun todellisuuden ja Web3:n teknologioihin...
Elinvoima tehdään Kirkkonummella yhdessä
Kuntamme ja seutumme tulee olla houkutteleva niin työvoimalle kuin yrityksillekin. Kirkkonummen kunta...
Vantaalla on kotikenttäetu Suomen kansainväliseen menestykseen
Yrittäjät ja yritykset kilpailevat markkinoiden huomiosta ja oman kilpailukyvyn parantamisesta. Samoin...
Yritysten kokemukset kv-osaajien rekrytoimisesta ovat positiivisia
Kansainvälisiä osaajia tarvitaan kaikenlaisiin tehtäviin, ei vain huippuasiantuntijoiksi.
Globaali kaapelijätti investoi isosti Kirkkonummelle
Prysmian Groupin iso investointi vahvistaa Pikkalan tehtaan roolia johtavana merikaapelien valmistajana....
Uutuusteos kertoo, miten opit ajattelemaan älykkäästi
Kohti moniälykästä johtamista -kirjassa kerrotaan, kuinka älykäs ajattelu on opittavissa ja kuinka ajatteluaan...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Kauppakamarin vastauspankki: KauppakamariTieto
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Good practices accelerate international recruitment
International recruitment to alleviate the talent shortage should take advantage of the experiences gained...
Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...