Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Kaksi naista iloisina työpaikalla.

Työpaikan monimuotoisuudesta hyötyvät kaikki

Miten monimuotoista ja hyväksyvää arkea voi edistää arjessa?

Ilmastonmuutoksen torjunta on monelle yritykselle tärkeä vastuullisuusteema, mutta rinnalle ovat hyvää vauhtia nousemassa työyhteisön monimuotoisuus ja inkluusio, arvioi ohjelmistotalo Futuricen diversiteetistä, inklusiivisuudesta ja tasa-arvosta vastaava johtaja Heidi Pech.

Monimuotoisuus tarkoittaa, että työpaikalta löytyy sukupuoleltaan, iältään, etniseltä taustaltaan, uskonnoltaan ja seksuaaliselta suuntautumiseltaan erilaisia ihmisiä.

– Monista tutkimuksista on saatu näyttöä siitä, että monimuotoisuudesta on yritykselle myös taloudellista hyötyä, sillä se lisää tuottavuutta ja innovointia.

Nämä asiat eivät ole enää ”nice to have”, vaan niistä on tullut ”must have”, jos halutaan menestyä tulevaisuudessa, Pech korostaa.

Hänen mukaansa erilaiset ihmiset eivät kuitenkaan yksin takaa yrityksen menestystä. Työpaikan on oltava myös inklusiivinen. Se tarkoittaa, että kaikki voivat olla töissä oma itsensä ja kokea kuuluvansa porukkaan.

Yritys tarvitsee selkeät ja mitattavat tavoitteet

Työyhteisöjen monimuotoisuuden ja inkluusion edistäminen on ollut jo pidempään ajankohtainen puheenaihe Yhdysvalloissa. Suomessa edelläkävijät löytyvät usein kansainvälisistä yrityksistä.

Futuricessa teema nousi esille muutama vuosi sitten yksittäisten työntekijöiden pohdinnoista. Ne johtivat työpajaan, johon kutsuttiin eri työntekijäryhmien edustajia ja yrityksen johtoa.

Inklusiivista työkulttuuria vei sen jälkeen eteenpäin työryhmä. Ulkopuolisen asiantuntijan kartoitukset eri henkilöstö- ja vähemmistöryhmien kokemuksista auttoivat löytämään kipupisteitä ja parannuskohteita.

– Yrityksen uuden strategian laadinnassa henkilöstö oli vahvasti mukana. He halusivat, että inklusiivisuus nostetaan yhdeksi strategian kulmakiveksi.

Futuricessa monimuotoisuudelle ja inkluusiolle on asetettu selkeät tavoitteet. Esimerkiksi naisten osuus miesvaltaisen teknologiakehityksen tehtävissä halutaan nostaa kolmannekseen kaikilla uratasoilla.

– Mittaamme myös jatkuvasti henkilöstötutkimuksilla, kuinka inklusiiviseksi työntekijät kokevat yhtiön työkulttuurin.

Heidi Pech on Futuricen diversiteetista, inklusiivusuudesta ja tasa-arvosta vastaava johtaja.
Futuricella on myös käynnissä monimuotoisuutta ja inkluusiota edistäviä ohjelmia. Sellainen on esimerkiksi mentorointi, jossa vähemmistöryhmiin kuuluvat työntekijät parantavat johtamistaitojaan kokeneempien esihenkilöiden kanssa, Heidi Pech kertoo.

Johdolla ja esihenkilöillä tärkeä rooli

Pechin mukaan yrityksen johdolla ja esihenkilöillä on keskeinen rooli siinä, että työpaikalle syntyy erilaisuutta salliva ja sitä hyödyntävä kulttuuri. Hän korostaa, että monimuotoisuuden ja inkluusion parantaminen ei saa olla mitään ylätason löpinää, vaan osa yrityksen päivittäistä arkea.

– On tärkeää tunnistaa näihin asioihin liittyviä sokeita pisteitä. Olemme työntekijälähtöinen organisaatio, mutta aina riittää parannettavaa.

Futuricella on myös käynnissä monimuotoisuutta ja inkluusiota edistäviä ohjelmia. Sellainen on esimerkiksi mentorointi, jossa vähemmistöryhmiin kuuluvat työntekijät parantavat johtamistaitojaan kokeneempien esihenkilöiden kanssa.

– Tästä hyötyvät myös mentorit, sillä he saavat uusia näkökulmia omaan johtamiseensa.

Maahanmuuttajista onnistuneita rekrytointeja

Startup Refugees -verkoston toiminnanjohtaja Elisa Vepsäläinen sanoo, että tarve työyhteisöjen monimuotoisuuden lisäämiselle on ilmeinen Suomessa.

– Työvoimapula pahenee, ja ratkaisuja täytyy etsiä osaajista maan rajojen ulkopuolelta.

Startup Refugees on järjestö, joka edistää maahanmuuttajien työllistymistä. Vepsäläinen laskee, että runsaan viiden toimintavuotensa aikana se on työllistänyt noin 1400 ihmistä.

Vepsäläinen huomauttaa, että työntekijöiden erilaiset taustat, osaamisalueet ja luonteenpiirteet lisäävät organisaation dynaamisuutta ja innovointikykyä.

– Monimuotoisuus ei kuitenkaan toteudu väkisin, vaan maahanmuuttajien rekrytoinnin tulee lähteä aidoista tarpeista. Sen jälkeen mietitään, kuinka kansainvälisten osaajien taidot voisivat niihin vastata.

Vepsäläisen mukaan maahanmuuttajan palkkaaminen ei ole loppujen lopuksi sen hankalampaa kuin kantasuomalaisenkaan. Ainoa ylimääräinen asia on työlupa-asioiden varmistaminen, mutta tämäkään byrokratia ei ole hänestä ylivoimaisen työläs.

– Rekrytointia edistää, jos työpaikkailmoituksen laatii englanniksi ja kertoo avoimesti, että yritys on valmis palkkaamaan ihmisiä eri taustoista.

Elisa Vepsäläinen on Startup Refugees -verkoston toiminnanjohtaja.
Vepsäläisen mukaan maahanmuuttajan palkkaaminen ei ole loppujen lopuksi sen hankalampaa kuin kantasuomalaisenkaan. Ainoa ylimääräinen asia on työlupa-asioiden varmistaminen, mutta tämäkään byrokratia ei ole hänestä ylivoimaisen työläs.

Helpotusta työvoimapulasta kärsiville aloille

Vepsäläisen mielestä ensimmäisen maahanmuuttajan rekrytointiin kannattaa panostaa. Sen jälkeen kynnys eri taustoista tulevien työntekijöiden palkkaamiseen on huomattavasti matalampi, kun kokemusta käytännön asioiden hoitamisesta on kertynyt.

– Huomataan, että eihän tämä olekaan mahdotonta.

Maahanmuuttajien rekrytoinnin edistämiseksi työpaikalla voidaan miettiä, onko nykyisistä kieli- tai muista vaatimuksista mahdollista hieman joustaa.

– Yrityksen työkielen muuttamista ainakin osittain englanniksi voi harkita. Lisäksi henkilökuntaa saattaa tarvita koulutusta, jotta uusien tulijoiden vastaanotto ja asettuminen tapahtuvat sujuvasti.

Vepsäläisen kertoo saavansa yrityksiltä positiivista palautetta siitä, että Startup Refugeesin kautta on löytynyt motivoitunutta henkilöstöä myös työvoimapulasta kärsiville aloille.

– Työllistymisen suurin haaste on kielitaito. Etenkin pääkaupunkiseudulla pystymme kuitenkin varsin helposti työllistämään maahanmuuttajan, jos hän puhuu edes auttavasti suomea tai englantia.

– Ilman kielitaitoa työpaikan löytäminen on sen sijaan haastavaa. Tämä on asia, johon mietimme tiiviisti ratkaisuja.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan Startup Refugees käynnisti työpaikkojen välittämisen Suomeen tulleille ukrainalaisille. Kumppanina tässä toimivat kauppakamarit.

– Olemme iloisia, että voimme tarjota palvelumme kauppakamareiden jäsenyritysten käyttöön. Kauttamme voi etsiä monien eri alojen osaajia ja motivoitunutta työvoimaa erilaisiin tarpeisiin, Vepsäläinen sanoo.

Avainsanat

Lue ja kehity

Haluatko pysyä ajan tasalla ja varmistaa, että käytössäsi ovat aina tuoreimmat ammattikirjat? Hanki käyttöösi sähköisten kirjojen Ammattikirjasto – tilaa yhden aihealueen kokoelma tai kattavasti koko Ammattikirjaston sisältö.

Lisää luettavaa

Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Lue juttu ›
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Lue juttu ›
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Lue juttu ›
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Lue juttu ›
Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Pekka Toveri: Jokainen yritys voi olla hyökkäyksen kohde
Venäjän totaalinen sodankäynti koskettaa myös Suomea. Hybridiuhkiin varautuminen on sen vuoksi myös yrityksissä...
Lue juttu ›
Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus Suomessa
EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa ilman erillistä lupaa myös opintojensa...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

3/2022
Teemajutut
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Pekka Toveri: Jokainen yritys voi olla hyökkäyksen kohde
Venäjän totaalinen sodankäynti koskettaa myös Suomea. Hybridiuhkiin varautuminen on sen vuoksi myös yrityksissä...
Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus Suomessa
EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa ilman erillistä lupaa myös opintojensa...
Yritysvastuudirektiivi tulee
EU:n toimielimet pääsivät alustavaan sopuun 14.12.2023 niin sanotun yritysvastuudirektiivin sisällöstä....
Seuraa näitä 14.2.2024
Miten vahvistetun tilinpäätöksen voi ilmoittaa kaupparekisteriin maksutta? Korkolain mukaisesta viitekorosta...
Pk-yrityksille 10 000 euron EENergy-avustus energiansäästöön tähtääviin toimenpiteisiin
EENergy on EU:n rahoittama hanke, joka myöntää 10 000 euron avustuksia eri puolille Eurooppaa pk-yrityksille,...
Kotirintama rientää apuun
Vallitsevaa taloussuhdannetta on vaikea kuvailla erinomaiseksi. Siten ei yllätä, että myös Helsingin...
Näin yritys varautuu vieraan valtion vihamieliseen vaikuttamiseen – asiantuntijan 4 vinkkiä
Vihamieliset valtiot ovat harjoittaneet hybridivaikuttamista vuosia eikä Suomikaan ole välttynyt siltä....
Talouden digitalisaatio ohjaa pääkaupunkiseudun toimialarakenteen kehitystä
Seudun mikroyritysten ja suurten yritysten vuosittainen yhteenlaskettu liikevaihto oli likimain samansuuruinen...
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen: Vantaalla ennätysmäärä uusia yrityksiä
Huippuluokan teknologiaa, hyvät liikenneyhteydet ja koulutettua työvoimaa. Vantaa tarjoaa yrityksille...
Miten selättää arvoristiriidat työpaikalla?
Onko työelämämme aidosti yhdenvertainen? Miltä syrjintä, korruptio ja häirintä työelämässä näyttävät?...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Acquiring Finnish language skills quickly alongside work
Employees with an immigrant background learn Finnish well when they are encouraged and given the opportunity...
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...