Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Lakimies Kati Mattinen, neuvontapalvelut Kauppakamarilehdessä.

Työntekijöille tarjottava koulutus

Työnantajalla ei ole yleistä velvollisuutta tarjota työntekijöille tiettyä määrää koulutusta, mutta työsopimuslain yleisvelvoitteen mukaan työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijä voi suoriutua työstään yrityksen toimintaa, tehtävää työtä tai työmenetelmiä muutettaessa tai kehitettäessä. Työnantajan on lisäksi pyrittävä edistämään työntekijän mahdollisuuksia kehittyä kykyjensä mukaan työurallaan etenemiseksi.

Koulutusvelvollisuus

Joillain aloilla voi olla erityissääntelyä työnantajan velvollisuudesta järjestää erityistä työssä vaadittavaa koulutusta. Jos työnantajalla on lakiin tai työehtosopimukseen perustuva velvollisuus tarjota työntekijälle koulutusta, jotta tämä voi tehdä työtään, koulutuksen pitää olla työsopimuslain mukaan työntekijälle maksutonta. Tällainen koulutus pitää lukea työaikaan ja sen on mahdollisuuksien mukaan tapahduttava säännönmukaisten työvuorojen aikana.
Työnantajalla on tuotannollisiin ja taloudellisiin irtisanomistilanteisiin liittyvä koulutusvelvollisuus. Lisäksi työnantajan on tietyin edellytyksin tarjottava tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanomalleen työntekijälle työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta. Myös työnantajan velvollisuuteen tarjota osa-aikatyöntekijöilleen lisätyötä liittyy kohtuullinen koulutusvelvollisuus.

Suunnitteluvelvollisuus

Jos työnantajalla on vähintään 20 työntekijää eli siihen sovelletaan yhteistoimintalakia, sen pitää laatia työyhteisön kehittämissuunnitelma. Suunnitelmassa sekä kuvataan nykytilaa että pyritään ennakoimaan henkilöstön osaamistarpeisiin vaikuttavia kehityskulkuja. Osaamisen kehittämistarpeen syynä voivat olla esimerkiksi uudet työmenetelmät tai toimialan lisääntynyt kilpailu. Suunnitelmaan kirjataan, miten työntekijöiden osaamista ylläpidetään ja kehitetään.

Henkilöstön edustajat voivat tuoda esiin näkemyksiään koulutustarpeista ja koulutuksen kohdentamisesta, mutta päätösvalta koulutusten järjestämisestä on työnantajalla. Työntekijöiden kouluttaminen perustuu ensisijaisesti työnantajan tarpeisiin, ja erilaisissa työtehtävissä voi olla erilaisia koulutusvaatimuksia. Koulutukseen pääsemisessä ei saa kuitenkaan olla syrjiviä toimintatapoja.

Verotuksesta

Työntekijälle ei synny veronalaista tuloa työnantajan kustantamasta koulutuksesta, joka tapahtuu työnantajan tai samaan konserniin kuuluvan työnantajan intressissä.

Työnantajalla on tietyin edellytyksin oikeus saada koulutusvähennys tai koulutuskorvaus työyhteisön kehittämissuunnitelmaan tai pienen työnantajan koulutussuunnitelmaan perustuvasta koulutuksesta.

 

Kati Mattinen
lakimies
Neuvontapalvelut
Helsingin seudun kauppakamari

 

 

Avainsanat

KoulutusOnlinella uutta osaamista koko henkilöstölle

KoulutusOnlinen verkkokoulutukset tarjoavat joustavan tavan kehittää omaa osaamistasi tai koko henkilöstön taitoja missä ja milloin vain. Laajasta valikoimasta on helppo valita koulutuksia kiinnostuksen ja osaamistavoitteiden mukaan, ja opiskella itselle sopivan mittaisissa osissa.

Lisää luettavaa

Osaavan työvoiman saaminen ratkaisee koko Suomen menestyksen
Suomessa on herätty väestörakenteen muutokseen aivan liian myöhään. Vuonna 2040 maassamme on lähes 200 000...
Lue juttu ›
Lääkkeitä osaajapulaan: työelämän treffipalvelu ja asenneremontti?
Tervetuloa uudistuneen Kauppakamarilehden sisältöjen pariin. Helsingin seudun kauppakamarin verkkolehti...
Lue juttu ›
Kohtaanto-ongelman ratkaisu vaatii nyt tositoimia
Avoimien työpaikkojen täyttäminen vaatii koulutuksen ketteröittämistä. Lisäksi tarvitaan työpaikat ja...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

2/2023
Neuvontapalvelut
Osaavan työvoiman saaminen ratkaisee koko Suomen menestyksen
Suomessa on herätty väestörakenteen muutokseen aivan liian myöhään. Vuonna 2040 maassamme on lähes 200 000...
Lääkkeitä osaajapulaan: työelämän treffipalvelu ja asenneremontti?
Tervetuloa uudistuneen Kauppakamarilehden sisältöjen pariin. Helsingin seudun kauppakamarin verkkolehti...
Kohtaanto-ongelman ratkaisu vaatii nyt tositoimia
Avoimien työpaikkojen täyttäminen vaatii koulutuksen ketteröittämistä. Lisäksi tarvitaan työpaikat ja...
Työperäisessä maahanmuutossa koko ketju kuntoon
Työperäisen maahanmuuton lupakäsittely nopeutuu. Koko ketju hakemusten jättämisestä kotoutumiseen on...
Johtamisessa riittää aina opittavaa
Johdon suorahakukonsultti Hannu-Matias Nurmi on ollut aina kiinnostunut johtamisen saloista. Aihe kiehtoo,...
ICT sector in Ukraine – resilient and fast developing sector providing high quality services 
In Ukraine, the ICT sector is highly developed. Despite of challenges, the digital sector has remained...
Seuraa näitä 17.5.2023
Yhtenäispatentti, tekijänoikeuslaki ja hankintailmoitusten yhdenmukaistaminen EU:ssa.
Työntekijöille tarjottava koulutus
Työnantajalla ei ole yleistä velvollisuutta tarjota työntekijöille tiettyä määrää koulutusta, mutta työsopimuslain...
Oppisopimuksella koulutusta henkilöstölle tai mahdollisuuksia nuorille
Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta,...
Rohkeutta kansainväliseen rekrytointiin
Kauppakamarin viimeisin tutkimus kertoo karun totuuden siitä, että emme pärjää ilman kansainvälistä työvoimaa....
Ammatillinen koulutus ratkaisee osaajapulaa – kädentaitojen merkitys osana työelämää
Ammatillinen koulutus ratkaisee osaltaan työvoiman saatavuus- ja kohtaanto-ongelmaa. Osaajapulaa on sekä...
Ammatillinen koulutus väylänä suomalaiseen työelämään
Vieraskielisyys näkyy ammatillisissa oppilaitoksissa pääkaupunkiseudulla aivan eri tavalla kuin muualla...
Asenteen maahanmuuttajiin pitää muuttua
Nuivat asenteet työpaikoilla ovat yhä maahanmuuttajien työllistymisen suurin este. Tätä mieltä on terveysalan...
Johda ja ajattele kuin menestyvä toimitusjohtaja
Suomen Ekonomien Bisneskirjapalkinto-ehdokkuudellaankin mainetta niittänyt Hannu-Matias Nurmen teos Toimitusjohtaja...
Etsi vastauksia KauppakamariTiedon vastauspankista tai lähetä kysymyksesi asiantuntijalle
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Ennakointikamari auttaa löytämään lääkkeitä osaajapulaan
Uudenmaan osaajapulaan vastaaminen vaatii yritysten, oppilaitosten ja julkisen hallinnon hyvää yhteistyötä....
Fixing the entire chain of work-based immigration
The processing of permits for work-based immigration is speeding up. However, the entire chain from the...
Koko Suomen metropoli tarvitsee panostuksia hallitusohjelmassa
Vahvistamalla Helsingin seudun toimintaedellytyksiä luodaan samalla kasvua, menestystä ja hyvinvointia...
Eduskuntavaalit – mikä mahtava mahdollisuus metropolille!
Helsingin seudun yrityksillä on vahva näkemys siitä, että metropolipolitiikka pitää nostaa näissä vaaleissa...
Metropolipolitiikassa uusi vaihde päälle
Helsingin seudun etuja ajavaa metropolipolitiikkaa on tulevalla hallituskaudella terävöitettävä. Kehityshankkeiden...