Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Turvallisuuskouluttaja Totti Karpela
Turvallisuuskouluttaja Totti Karpelaa on ollut aina kiinnostunut psykologiasta ja ongelmakäyttäytymisestä. Niillä on selvä yhteys yritysturvallisuuteen.

Turvallisuuskouluttaja Totti Karpelaa on ollut aina kiinnostunut psykologiasta ja ongelmakäyttäytymisestä. Niillä on selvä yhteys yritysturvallisuuteen.

Totti Karpela on tehnyt turvallisuusasioiden parissa 35 vuoden työuran, pisimpään poliisin palveluksessa. Hän toimi muun muassa järjestyspoliisin kenttätehtävissä, erityistilanteiden neuvottelijana ja poliisikoulun tuntiopettajana ennen siirtymistään täyspäiväiseksi yrittäjäksi vuonna 2008.

Karpelan perustama yritys Mielenrauha Oy kouluttaa ja konsultoi asiakasorganisaatioita etenkin vaikeiden käyttäytymisongelmien hallinnassa, oli sitten kyse asiakkaista tai yrityksen omasta henkilöstöstä.

– Poliisissa näkökulma oli kapeampi. Siellä katsottiin enemmän riskien hallintaa, joka liittyi perinteiseen turvallisuuteen, Karpela sanoo.

Riskien hallinta lähtee aina ihmisestä

Yritysturvallisuudessa perinteinen lähestymistapa tarkoittaa esimerkiksi kulunseurannan ja kameravalvonnan kaltaisia fyysisiä asioita.

– Niitäkin toki tarvitaan, mutta oma mielenkiintoni on suuntautunut aina vain vahvemmin psykologisiin asioihin, ennen muuta ongelmakäyttäytymiseen. Tuntuu siltä, että näihin asioihin on alettu kiinnittää muutenkin huomiota entistä enemmän. Painopiste on siirtynyt terveellä tavalla ihmiseen.

Karpelan mielestä hyvä esimerkki tästä on tietoturvallisuus, jonka merkitys on korostunut korona-aikana entisestään.

– Tietoturvariskien ehkäisyssä on viime kädessä kyse aina ihmisistä. Tekniikka toimii yleensä vain silloin, kun haluamme ja ymmärrämme sitä käyttää.

Karpela puhuu paljon psykologisesta turvallisuudesta. Yrityksissä se tarkoittaa esimerkiksi luottamuksellista ilmapiiriä, henkistä hyvinvointia ja arvostusta. Jokaisella on oikeus mielipiteisiin ja niiden esittämiseen. Virheitäkin saa tehdä ilman pelkoa automaattisista sanktioista.

– Jos organisaation psykologinen turvallisuus on vahva, se vähentää sisäisten väärinkäytösten, työpaikkakiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän riskiä. Ongelmakäyttäytymisen ehkäisyllä on näin selvä yhteys yritysturvallisuuteen.

– Psykologisen turvallisuuden puute taas johtaa siihen, että työntekijän sitoutuminen tuotantoa, yrityssalaisuuksia tai henkilöstön turvaaviin prosesseihin on heikompaa.

Aasia opettanut kontrollin merkityksen

Karpela on asunut useamman vuoden Hongkongissa, jossa koulutettaviin on kuulunut muun muassa pankkien ja lentoyhtiöiden työntekijöitä. Aasiassa hänelle on yritysturvallisuudessa iskostunut perussääntö “trust is good, control is better”.

– Onhan se mukavaa luottaa toisiin, mutta pidemmälle pääsee ja häiriöitä voidaan tehokkaammin estää ennalta, kun tehdään pohjatyöt kunnolla ja tarkastetaan taustat ihmisten ja yhteistyöyritysten osalta.

Karpelan mielestä tästä voisi ottaa oppia myös Suomessa.

– Omien havaintojeni pohjalta kotimaiset yritykset ovat edelleenkin kovin vaatimattomalla tasolla taustaselvityksissä ja aivan perustavaa laatua olevan turvallisuuden riskienhallinnan jalkauttamisessa.

Parannettavaa löytyy Karpelan mielestä myös hänen omalla erikoisalallaan eli ongelmakäytöksen havainnoinnissa, siihen puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä.

– On mielenkiintoista seurata, miten niin sanottu Whistleblower-direktiivi näkyy yritysten arjessa, onko sillä vaikutusta väärinkäytösten havaitsemiseen ja miten organisaatioissa luodaan mahdollisuudet ilmoitusten tekemiseen.

CV

Totti Karpela

Ura:
35 vuotta turvallisuusalalla, josta 19 vuotta poliisin palveluksessa. Vuodesta 2008 lähtien kokopäivätoiminen yrittäjä.

Harrastukset:
Rugby ja lukeminen

Motto:
Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that (Martin Luther King)

Avainsanat

Kauppakamarin Johtajaklubi - aikasi arvoinen

Toimitusjohtajien, johtajien ja organisaatioiden avainhenkilöiden valtakunnallinen verkosto tarjoaa jäsenilleen asiantuntijoiden keynote-puheenvuoroja, luottamuksellisia keskusteluja ja arvokasta tietoa johtajuudesta ja liiketoiminnan kehittämisestä. 
Joko Sinä olet mukana? Katso ohjelma ja ilmoittaudu seuraavaan Klubi-infoon KauppakamariKaupassa.

Kauppakamarin Johtajaklubi

Lisää luettavaa

Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Lue juttu ›
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Lue juttu ›
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Lue juttu ›
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

4/2021
Henkilökuvat
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Pekka Toveri: Jokainen yritys voi olla hyökkäyksen kohde
Venäjän totaalinen sodankäynti koskettaa myös Suomea. Hybridiuhkiin varautuminen on sen vuoksi myös yrityksissä...
Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus Suomessa
EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa ilman erillistä lupaa myös opintojensa...
Yritysvastuudirektiivi tulee
EU:n toimielimet pääsivät alustavaan sopuun 14.12.2023 niin sanotun yritysvastuudirektiivin sisällöstä....
Seuraa näitä 14.2.2024
Miten vahvistetun tilinpäätöksen voi ilmoittaa kaupparekisteriin maksutta? Korkolain mukaisesta viitekorosta...
Pk-yrityksille 10 000 euron EENergy-avustus energiansäästöön tähtääviin toimenpiteisiin
EENergy on EU:n rahoittama hanke, joka myöntää 10 000 euron avustuksia eri puolille Eurooppaa pk-yrityksille,...
Kotirintama rientää apuun
Vallitsevaa taloussuhdannetta on vaikea kuvailla erinomaiseksi. Siten ei yllätä, että myös Helsingin...
Näin yritys varautuu vieraan valtion vihamieliseen vaikuttamiseen – asiantuntijan 4 vinkkiä
Vihamieliset valtiot ovat harjoittaneet hybridivaikuttamista vuosia eikä Suomikaan ole välttynyt siltä....
Talouden digitalisaatio ohjaa pääkaupunkiseudun toimialarakenteen kehitystä
Seudun mikroyritysten ja suurten yritysten vuosittainen yhteenlaskettu liikevaihto oli likimain samansuuruinen...
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen: Vantaalla ennätysmäärä uusia yrityksiä
Huippuluokan teknologiaa, hyvät liikenneyhteydet ja koulutettua työvoimaa. Vantaa tarjoaa yrityksille...
Miten selättää arvoristiriidat työpaikalla?
Onko työelämämme aidosti yhdenvertainen? Miltä syrjintä, korruptio ja häirintä työelämässä näyttävät?...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Acquiring Finnish language skills quickly alongside work
Employees with an immigrant background learn Finnish well when they are encouraged and given the opportunity...
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...